Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Oraanga Ngutuare e te au Oa

Oraanga Ngutuare e te au Oa

E maata te au tangata e ngata ia ratou i te akatupu i te au pirianga meitaki. Akamanako i te au kaveinga Pipiria te ka akameitaki atu i toou pirianga ki tetai ke.

AKAMANAKO IA ETAI KE

KAVEINGA PIPIRIA: “Auraka te tangata e akono i tona anake uaorai au mea, e akono katoa ra i to etai ke ra au mea.”​—Philipi 2:4.

EAA TE AITEANGA: Ka tupu te au pirianga meitaki me akamanako tatou i tetai ke, kare no tana ka rave no tatou. Me kare koe e akamanako i tetai ke, kare toou pirianga e meitaki. Ei akaraanga, penei kare tetai o te tokorua akaipoipo e vai tiratiratu ana ki tona tokorua. Pera katoa, kare tetai tangata e inangaro i te akaoaoa atu ki tetai tangata e akapaapaa maata ra i tana au apinga me kare i tona tu kite. No reira, te karanga ra te puka The Road to Character e, “ko tei akamanako iaia uaorai e kare i etai ke ka maata atu te manamanata.”

TAAU KA RAVE:

  • Tauturu i tetai ke. Ka tupu te au pirianga meitaki me irinaki e me tauturu tetai i tetai. Te akakite maira tetai au apiianga e ko te au tangata te tauturu ra i tetai ke kare ratou e taitaia maata e ka riro te reira ei akamaroiroi ia ratou.

  • Akaari i te tu akaaroa. Kua akatakaia mai te tu akaaroa ei akamanakoanga i te tu mamae ngakau o etai ke. Me akaari koe i te tu akaaroa, kare koe e tuatua i te au tuatua akakino te ka akatupu i te mamae ki tetai tangata.

    Me akaari koe i te tu akaaroa, ka akakoromaki katoa koe i te tu o etai ke. Na roto i teia tu, ka tauturu te tu akaaroa ia koe kia kore e akavaavaa i te tangata e ka rauka i te akaoaoa atu ki te au tangata no tetai enua ke mai e te au peu ke ke.

  • Oronga i toou taime. Me akapou maata koe i toou taime ki tetai ke, ka mātau meitaki koe ia ratou. Ka tau kia pukapuka no runga i te au mea te puapinga ra kia ratou. No reira e akarongo meitaki. E akaari e te manako ra koe i tona anoano. Te akakite maira tetai apiianga e “ka mataora atu te au tangata me tupu te pukapuka anga puapinga.”

IKI MEITAKI I TE AU OA

KAVEINGA PIPIRIA: “E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.”​—1 Korinetia 15:33.

EAA TE AITEANGA: Ko te aronga ka akapou koe i toou taime ka riro ratou ei akakeu anga maata kia koe​—tei meitaki e tei kino. Kua āriki katoa te aronga apii i te tu o te tangata e akakeu anga maata te reira ki toou oraanga. Ei akaraanga, te karanga ra ratou e me piri koe ki te aronga kai avaava e ki tei akaruke i tona tokorua, penei ka akamata rai koe i te kai avaava me kore ka akaruke i toou tokorua.

TAAU KA RAVE: E akaoaoa ki te aronga te akaari ra i te tu puapinga taau e mareka ra e inangaro ra i te akatupu. Ei akatauanga, e kapiti ki te aronga maru, tu ngateitei, oronga aroa ua, e te oaoa.

TETAI AU KAVEINGA PIPIRIA

Akara i te au vitio Pipiria no te au tokorua akaipoipo, te au mapu, e te au tamariki kia akameitaki i to ratou oraanga ngutuare tangata

AURAKA E TUATUA AKAKINO.

“Te tangata vaa karea ua ra, e tau ïa ki te koputaputa koke ra.”​—MASELI 12:18.

ORONGA AROA UA.

“Te tangata oronga ra, e matu ïa.”​—MASELI 11:25.

AKONO IA ETAI KE MEI TAAU E INANGARO RA KIA AKONOIA MAI.

“E te au mea katoa ta kotou i anoano ia etai ke ra, na reira katoa kotou ia ratou.”​—MATAIO 7:12.