Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ko te angaanga kapiti, ka akarere koe e toou tauturu i te pairere ma te aru kapiti i te parani tei akanooia

TOKORUA AKAIPOIPO

2: Angaanga Kapiti

2: Angaanga Kapiti

EAA TE AITEANGA

Me angaanga kapiti te tokorua akaipoipo, ka aite te tane e te vaine mei te tangata akarere pairere e tona tauturu e aru ra i te parani tei akanooia. Me tupu tetai manamanata, ka akamanako raua, e ko “maua” e kare ko “au.”

KAVEINGA PIPIRIA: “Kare atura raua i te toko rua, kua kopapa okotai ra.”​—Mataio 19:6.

“Kare e okotai ua tangata i roto i te akaipoipo. Ka angaanga kapiti te tane e te vaine kia puapingaia to raua akaipoipo.”​—Christopher.

EAA I PUAPINGA AI

Me tupu tetai manamanata, ko tetai tane e te vaine kare e angaanga kapiti ana, ka akamou raua ki runga i te apa o tetai e kare ki te akatikatikaanga i te reira. Ka akariroia te au manamanata rikiriki ei mea maata.

“E puapinga te angaanga kapiti i roto i te akaipoipo. Me kare maua ko taku tane e angaanga kapiti, mei te mea atura e te noo ua ra maua i te ngai okotai e kare i te nga tokorua akaipoipo. E ka tupu te manamanata me rave i te au ikianga puapinga.”​—Alexandra.

TAAU KA RAVE

TIMATA IA KOE UAORAI

  • Te manako ra ainei au i te moni taku i rauka e “naku pouroa”?

  • Kia akangaroi meitaki, ka tamamao ainei au mei toku tokorua?

  • Ka akatakake ainei au iaku mei te kopu tangata o toku tokorua, noatu e pirianga vaitata to ratou?

URIURI KI TOOU TOKORUA

  • Eaa tetai au ngai te angaanga kapiti meitaki ra taua i roto to taua akaipoipo?

  • Eaa tetai au ngai ka anoanoia taua kia akameitaki?

  • Eaa ta taua ka rave kia angaanga kapiti ua rai taua?

RAVE I TEIA

  • Akamanako e te pa poro tennis ra koe ki toou tokorua. Eaa taau ka rave kia piri atu koe ki toou tokorua kia pa poro kapiti korua ei pupu okotai?

  • Eiaa e manako e, ‘Akapeea e peke ei iaku te re?’ mari ra, ‘Akapeea e peke ei ia maua te re?’

“Auraka e manako e koai tei tika e koai tei tarevake. Kare ko te reira te mea puapinga, mari ra kia tupu te ‘au e te taokotai i roto i te akaipoipo.”​—Ethan.

KAVEINGA PIPIRIA: “Auraka te tangata e akono i tona anake uaorai au mea, e akono katoa ra i to etai ke ra au mea.”​—Philipi 2:3, 4.