Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa te mataara meitaki taau e akaari ra kia aruia e taau tamariki?

 AU METUA

8: Akaraanga

8: Akaraanga

EAA TE AITEANGA

Te au metua ka akaari i te au akaraanga, ka rave ratou i ta ratou e apii ra. Ei akaraanga, eiaa e manako e ka tuatua taau tamaiti i te tika me ka akarongo aia ia koe i te tuatua anga, “Akakite kiaia e kare au i te kainga nei,” me kare koe i inangaro i te tuatua ki tetai tangata i ko i te ngutupa.

“Tetai tuatua matauia koia oki ‘E rave i taku i tuatua, eiaa i taku i rave.’ Kare te tamariki e rave i te reira. Kua aite ratou mei te vavai rai e ka tamou i te au mea katoatoa ta tatou ka tuatua e ka rave, e ka akakite mai ratou e kare tatou e rave ana i ta tatou e apii ra ia ratou.”​—David.

KAVEINGA PIPIRIA: “Ko koe oki tei ako ua e, auraka e keia, te keia na oki koe?”​—Roma 2:21.

EAA I PUAPINGA AI

Ka akakeu maata atu te akaraanga o te au metua i ta ratou tamariki e te au mapu ki te akaraanga o tetai ke​—e pera to ratou au oa. Ko te aiteanga, noou te akaraanga meitaki rava atu i te arataki i taau tamariki na te mataara tau​—inara, ka anoanoia koe kia rave i taau e tuatua ra.

“Ka tuatua tatou i tetai apinga e tai anere taime, e ka manako me te akarongo maira taau tamaiti, e ko te taime kare tatou e rave i ta tatou i tuatua, ka viviki te tamaiti i te akakite mai. Manako tatou e kare te tamariki e akara mai ana i ta tatou e rave ra, inara, te akara maira ratou.”​—Nicole.

KAVEINGA PIPIRIA: “Kareka te pakari no runga maira . . . kare oki e pikikaa.”​—Iakobo 3:17.

TAAU KA RAVE

Akamanako meitaki i toou tu. Eaa te au teata taau e akara ana? Eaa toou tu ki toou tokorua e taau tamariki? Akapeea te tu o toou au oa? E akamanako ana ainei koe i tetai ke? Ko te tika, te inangaro ra ainei koe i taau tamariki kia aru i toou akaraanga?

“Kare maua ko toku tokorua e māro ana i ta maua tamariki kia aru i tetai tu, kare maua e rauka i te aru.”​—Christine.

Tataraara no toou au tarevake. Kua kite taau tamariki e tu apa ua toou. Inara, me karanga koe e “sorry” no taau tarevake​—ki toou tokorua e ki taau tamariki​—te akaari ra koe i tetai apiianga meitaki no te tu tika e te akaaka.

“Ka anoanoia ta tatou tamariki kia kite e me rave tatou i te tarevake, ka akakite tatou i te reira e ka tataraara. Me kare tatou e rave i teia, kare katoa ratou e akakite mai i to ratou tarevake.”​—Robin.

“Ei au metua, ka akakeu maata atu to tatou akaraanga i ta tatou tamariki no te mea, te kite ua maira ratou i te reira. Mei tetai puka e tuera ua ra ka riro to tatou akaraanga i te apii ua i ta tatou tamariki.”​—Wendell.