Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Na te akakoreanga i te ara e tamate i te ai o te riri

 TOKORUA AKAIPOIPO

4: Akakore i te Ara

4: Akakore i te Ara

EAA TE AITEANGA

Kia akakore i te ara, ka akangaropoina koe i te tarevake e te tu riri ta te reira i akatupu. Kare koe e anoanoia kia akaiti i te tarevake me kore kia manako e kare te reira i tupu.

KAVEINGA PIPIRIA: “E tauturu atu tetai ki tetai, e akakore tetai i ta tetai ara, e tapepeanga ta tetai ki tetai ra.”​—Kolosa 3:13.

“Me e inangaro toou i tetai tangata, kare koe e akamou ki runga i tona au tarevake mari ra ka akara ua koe i tona au tu meitaki.”​—Aaron.

EAA I PUAPINGA AI

Me akamoupuku ua rai koe, ka tamamae te reira ia koe i te pae kopapa e te manako ngakau​—e ka takino katoa i toou akaipoipo.

“Tetai atianga, kua tataraara mai taku tane no te mamae tana i akatupu kiaku. E ngata tikai i te akakore i tana i rave, inara kua rave au i te reira. Tataraara tikai au kare au i rave viviki i te reira no te mea kua akataitaia maata teia i to maua pirianga.”​—Julia.

TAAU KA RAVE

TIMATA IA KOE UAORAI

Me tupu te mamae kia koe no tetai apinga ta toou tokorua i rave me kore i tuatua, e ui kia koe uaorai:

  • ‘Ka viviki ainei au i te riri iaia?’

  • ‘E kino tikai ainei te reira e ka anoanoia aia kia tataraara mai, me ka rauka iaku te akangaropoina i te reira?’

URIURI KI TOOU TOKORUA

  • Eaa te roa ia taua me akamoupuku i mua ake ka akakore ei i ta taua ara?

  • Eaa ta taua ka rave kia rauka i te akakore viviki i ta taua ara?

RAVE I TEIA

  • Me riri koe, auraka e manako kino atu i toou tokorua.

  • Tauta i te akangaropoina i tana i rave, ma te akamaara “te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui.”​—Iakobo 3:2.

“E mama ake i te akakore i te ara me kua tarevake maua katoa, inara e ngata i te akakore me ko toku tokorua tei tarevake. Me e tu akaaka toou, ka āriki koe i tana tataraara e ka akakore i tana ara.”​—Kimberly.

KAVEINGA PIPIRIA: “Kia rapurapu koe i te akatika taau tuatua.”​—Mataio 5:25.

Me akamoupuku ua rai koe, ka tamamae te reira ia koe i te pae kopapa e te manako ngakau​—e ka takino katoa i toou akaipoipo