Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

KA KITEA TE TAUTURU ME TAITAIA

Akapeea me Tamaru i te Taitaia

Akapeea me Tamaru i te Taitaia

E maru ei toou taitaia, ka anoanoia koe kia akamanako i te ka tupu ki toou oraanga kopapa, me tuatua ki tetai no toou akakoroanga e tei puapinga maata kia koe. Ka uriuri teia atikara i te au kaveinga Pipiria te ka tamaru i toou taitaia e te akakore i te reira.

E Rave i Taau ka Rauka

“Auraka e apiapi i to apopo ra; na apopo e apiapi i tana uaorai.”—MATAIO 6:34.

Apiianga: Te au apiapi i te au rā e tuanga ïa o te oraanga. Eiaa e akamaata atu i te reira na te kapitianga mai i to apopo. E rave i taau ka rauka e okotai anake rā.

 • Ka tupu te taitaia e te apiapi. No reira e tamata i teia: Mea mua, ka tupu rai te taitaia. Me manamanata tatou ka maata atu te taitaia. Te rua, kia mārama koe kare e tupu ua mai taau i inangaro.

Akanoo i te au Mea Tau

“Kareka te pakari no runga maira, e mea . . . maru.”—IAKOBO 3:17.

Apiianga: Eiaa e akateitei ia koe. E kopae i te aruaru i te au turanga meitaki noou e no tetai ke.

 • Kia maru, e akanoo i tetai akakoroanga meitaki noou, taau ka rauka i te rave e ta tetai ke. Me pera koe, ka maru te katoatoa e ka akamaroiroi ia ratou kia angaanga meitaki. Ka anoanoia te mata katakata. Me katakata koe noatu te tarevake ka maru toou turanga e ka mataora koe.

Eaa Taau e Taitaia Ra

“E te tangata kite ra, e ngakau maru tona.”—MASELI 17:27.

Apiianga: Ka neneva te tangata me riri aia, no reira kia ngakau maru.

 • Eaa taau e taitaia ra, e eaa taau ka rave. Ei akaraanga, e tata i toou manako, toou anoano, e taau ka rave. Me pera koe, ka rauka ia koe i te akakore i te reira. E kopae i te au mea te ka akataitaia ia koe. Me kare ra, e kimi i tetai ravenga no te akaiti mai i te reira, na roto i taau e rave ra e toou taime no te reira.

 • E taui i taau e kite ra. Taau e taitaia ra kare e tupu ana ki tetai ke. No te tuke te manako. Akamanako ana i teia au akaraanga e toru:

  1. Eiaa e akara i te tarevake o tetai tangata. Penei ka na mua mai tetai tangata ia koe. Me manako kino koe iaia, ka riri koe. Inara, me manako koe i te tumu meitaki i pera ai aia? Tano rai taau!

  2. Akamanako ana i te au turanga meitaki. Me akapou koe i toou taime i te tatau, te angaanga e te imere, kare i reira e roa te tiaki anga i ko i te taote e te vai atura.

  3. Akamanako ana i te au turanga katoatoa. ‘Ka riro ainei teia ei manamanata no apopo, no tera mai epetoma?’ E rave i te au angaanga, mei te mea maata ki te mea meangiti.

Rave i te au Mea ma te Tau

“E rave ra te au mea ravarai ma te tika e te manea.”—1 KORINETIA 14:40.

Apiianga: E rave ra i te au mea ravarai ma te tau.

 • E reka ana tatou i te oraanga mako. Me tavarevare tatou i te angaanga, ka akatupu teia i te taitaia. E tamata ra i teia akaraanga e rua?

  1. E akapapa i taau ka rave e oti e akamou ki reira.

  2. Akatanotano i te au mea ravarai kia kore koe e tavarevare.

Kia Tau ua te Oraanga

“E ngari ake te rima, okotai kia ki i te manga ma te au i nga rima katoa e rua kia ki ma te pekapeka e te kai i te matangi ra.”—KOHELETA 4:6.

Apiianga: Ka akangere te aronga e angaanga pakari ra ia ratou. Ka pou to ratou taime e te maroiroi no te angaanga e kare e taime no te tamataora.

 • Akamanako meitaki i te turanga o te angaanga e te moni. Me maata te moni, kare te aiteanga e ka mataora koe. Te tika ka maata atu te taitaia. “No te ki kopu ra o te tangata apinga nui ra i ngere ei aia i te moe,” karanga ai a Koheleta 5:12. No reira eiaa e kaimoumou moni.

 • Akanoo i te taime akangaroi. Ka maru koe me rave i te au angaanga e reka ana koe. Kareka ra te akarakara tivi ka kaimoumou i toou taime.

 • E vaoo i te au apinga technology ki tona ngai. Eiaa e akara putuputu i taau imere, tuku karere, e te au social media. Eiaa e akara i taau imere no te angaanga, ia koe e akangaroi ra.

Akono Meitaki i Toou Oraanga

‘Ko te akamātau i te kopapa nei, e puapinga to te reira.’—1 TIMOTEO 4:8.

Apiianga: E akamatutu i toou kopapa.

 • E rave i te au mea meitaki no toou oraanga. Ka mataora koe e ka maru me akamatutu i toou kopapa. E kai i te au kai meitaki, eiaa ra e akakore i te kai. Kia maata te akangaroi.

 • E kopae i te “au mea” ka akatupu i te taitaia, te kai avaava, kai apinga akakona e te inu maata i te kava. Ka maata atu te taitaia e ka takino i toou oraanga kopapa e te pae moni.

 • Aere ki te taote kia akara ia koe. Auraka e akama i te pati tauturu.

Akanoo i te au Mea Maata

“Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.”—PHILIPI 1:10.

Apiianga: Akamanako meitaki i te au mea maata.

 • Akapapa i taau ka rave. Ka kite i reira koe i te au angaanga maata ka rave i teianei, no apopo, e te vai atura.

 • No tetai epetoma, e tata akapeea ana koe me taangaanga i toou taime. E oti e rave i teia. Na roto i te reira ka maru mai koe.

 • Akanoo i te taime akangaroi. Noatu e poto te taime ka riro te reira ei akamaroiroi ia koe e ka tamaru i te taitaia.

E Pati Tauturu

“E aue tei te ngakau o te tangata ra, e piko ïa ki raro: okotai rava ra tuatua meitaki ra, rekareka akera ïa.”—MASELI 12:25.

Apiianga: Te tuatua maru a tetai ke ka akamaroiroi ia koe.

 • Tuatua i toou manako ki tetai tangata tei kite ia koe. Ka tauturu te reira ia koe kia kite eaa taau ka tuatua e ka rave. E ka riro te reira ei akamaroiroi ia koe.

 • E pati tauturu. Ka rauka ainei ia koe i te pati tauturu e te oronga i te angaanga ki tetai ke?

 • Me taitaia koe no toou oa angaanga, e akara akapeea koe me akameitaki mai i to korua turanga. Ei akaraanga, e tuatua maru kiaia e te akakite i toou manako? (Maseli 17:27) Me kare ra, ka rauka ainei ia koe i te akaiti i toou taime me akapou ki tetai tangata?

Akono i Toou Turanga Pae Vaerua

“Ko tei akarongo i te tuatua a te Atua e kua akono atura, ko ratou tei meitaki roa.”—LUKA 11:28.

Apiianga: Ka anoano maata tatou i te kai, kakau e te ngai nooanga. E pera katoa to tatou turanga pae vaerua. Me rave tatou i teia ka rauka te mataora.

 • Ka tauturu te pure ia tatou. Te pati maira te Atua ia tatou kia “uri i to [tatou] tumatetenga katoa ki runga iaia; koia oki te tiaki mai ia [tatou].” (1 Petero 5:7) Ko te pure e te akamanako oonu, ka apai mai te reira i te ‘au.—Philipi 4:6, 7.

 • E tatau i te au mea pae vaerua. Te au kaveinga tei uriuriia no roto mai i te Pipiria, kua tataia ei akamerengo ia tatou i te pae vaerua. Ka oronga mai te reira “i te pakari meitaki e te akono.” (Maseli 3:21) No reira e akanoo i tetai tuatau no te tatau i te Pipiria? Penei e akamata ki te puka o Maseli.