Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 29

“Ka Aere Kotou, e Akariro . . . ei Pipi”

“Ka Aere Kotou, e Akariro . . . ei Pipi”

“Ka aere kotou, e akariro i to te pa enua katoa ei pipi.”—MATA. 28:19.

IMENE 60 E Ora Teia no Ratou

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Roto i ta Iesu akauenga ia Mataio 28:18-20, eaa te akakoroanga maata o te putuputuanga Kerititiano? (e) Eaa te au uianga ka uriuri tatou i roto i teia apii?

REKAREKA tikai te au apotetoro ia ratou e putuputu maira ki te maunga. Kua akakite a Iesu kia ratou, kia aravei iaia i reira, i muri ake i tona tuakaouanga. (Mata. 28:16) Penei ko te atianga teia “i kitea aia e te au taeake e rima katoa anere e e ara.” (1 Kori. 15:6) Eaa te tumu i pati ei a Iesu i tana au pipi kia aravei iaia i konei? No te oronga mai i teia akauenga mataora: “E teianei, ka aere kotou, e akariro i to te pa enua katoa ei pipi.”—E tatau ia Mataio 28:18-20.

2 Te au pipi tei akarongo ki ta Iesu karere, ko ratou tetai i roto i te putuputuanga Kerititiano i te anere mataiti mua. Te akakoroanga maata o te putuputuanga, ko te akariro i te tangata ei pipi na te Mesia. * I teia tuatau, e tauatini ua atu putuputuanga Kerititiano mou i teianei ao, e te aiteite nei rai to ratou akakoroanga. I roto i teia atikara, ka uriuri tatou e ā uianga: Eaa ra i puapinga ai te angaanga akariro i te tangata ei pipi? Eaa te ō maira ki roto i teia angaanga? E tuanga ainei ta te Kerititiano tataki tai, no te akariro i te tangata ei pipi? Eaa te tumu ka akakoromaki tatou me rave i teia angaanga?

 EAA RA I PUAPINGA AI TE ANGAANGA AKARIRO I TE TANGATA EI PIPI?

3. Ia Ioane 14:6 e te 17:3, eaa te tumu i puapinga ai te angaanga akariro i te tangata ei pipi?

3 Eaa te tumu i puapinga ai te angaanga, akariro i te tangata ei pipi? No te mea, ko te pipi anake a te Mesia te ka riro ei oa no te Atua. Pera katoa, ko te aronga te ka aru i te Mesia, ka meitaki to ratou oraanga i teianei, e ka rauka te manakonakoanga no tetai oraanga mutu kore a te tuatau ki mua. (E tatau ia Ioane 14:6; 17:3.) Papu e, kua oronga mai a Iesu i teia apainga puapinga kia tatou, inara kare ko tatou anake ua ka rave i teia angaanga. Kua tata te apotetoro ko Paulo, no runga iaia e tetai au oa mou: “E oa rave angaanga oki matou no te Atua.” (1 Kori. 3:9) E tikaanga ngateitei teia, kua oronga mai a Iehova e Iesu i teia angaanga kia tatou te tangata apa ua nei!

4. Eaa ta tatou ka apii mai mei te akaraanga o Ivan e Matilde?

4 Ka apai mai te angaanga akariro i te tangata ei pipi i te rekareka. Akamanako ana i te akaraanga o Ivan e tana vaine, ko Matilde, i Colombia. Kua tutu aere raua ki tetai mapu tane ko Davier tona ingoa, tei akakite kia raua e: “Inangaro au i te taui i toku oraanga, inara kare e rauka iaku.” E tangata moto a Davier e te kai i te au apinga akakona, te inu maata i te kava, e te noo kapiti ra raua ko tana vaine oriori, ko Erika. Akamārama a Ivan e: “Kua akamata maua i te atoro iaia no te apii i te Pipiria i tona oire mamao, ka pou te ora i te takatakai patikara na runga i te mataara varivari. I tona kite anga i te au taui anga meitaki o Davier, kua piri mai a Erika ki te apii Pipiria.” Aere ua rai, kua akamutu a Davier i te kai i te au apinga akakona, te inu maata, e te moto. Kua akaipoipo katoa aia ia Erika. Karanga a Matilde e: “I te papetitoanga a Davier raua ko Erika i te 2016, maara ia maua ia Davier te tuatua anga e, ‘Inangaro au i te taui i toku oraanga, inara kare e rauka iaku.’ Rekareka maua e kua maringi ua te roimata.” Kare e ekoko anga, ka rekareka katoa tatou me riro mai tetai tangata ei pipi na te Mesia.

EAA TE Ō MAIRA I TE AKARIRO ANGA I TETAI EI PIPI?

5. Eaa te takainga mua no te akariro anga i tetai ei pipi?

5 Te takainga mua no te akariro anga i tetai ei pipi, me “ui atu” me kore me kimi i te aronga ngakau inangaro to ratou. (Mata. 10:11) Me tutu aere ki tetai e aravei ra tatou, te akaari ra tatou e e Au Kite tatou no Iehova. E au Kerititiano mou tatou, me rave tatou i ta Iesu akauenga no te tutu aere ki tetai ua atu.

6. Eaa te ka tauturu ia tatou, kia puapinga ta tatou angaanga tutu aere?

6 Mea inangaro na tetai i te apii i te tuatua mou Pipiria, i te akamata anga ka akaari mai tetai pae e kare ratou e inangaro ana. Ka anoanoia tatou i te akamaroiroi ia ratou kia akarongo mai. E puapinga ai i roto i te angaanga tutu aere, ka anoanoia tatou kia akapapa meitaki i ta tatou ka tuatua. Iki i te au tumu manako tukeke te ka akakeu i te pu ngutuare kia akarongo mai. E oti, e akapapa e ka akapeea koe me tuatua i te reira.

7. Akapeea koe me tuatua ki tetai tangata, e eaa te puapinga kia akarongo e te akaari i te tu ngateitei kia ratou?

7 Ei akaraanga, ka ui koe ki te pu ngutuare: “Eaa toou manako? Maata te au manamanata te na roto nei tatou, te tupu ra ki te au tangata i teianei ao. Toou manako ka anoanoia ainei tetai kavamani i teianei ao i te takore i teia?” E oti, ka uriuri koe ia Daniela  2:44. Me kore, ka ui koe ki tetai tangata: “I toou manako, eaa te ravenga tau no te utuutu meitaki i te tamariki? Inangaro au i te kite i toou manako.” E oti, ka uriuri koe ia Deuteronomi 6:6, 7. Noatu eaa taau tumu manako ka uriuri, e akamanako i taau tangata ka akarongo mai. Akamanako i te puapinga ka tupu kia ratou me apii i te Pipiria. Me tuatua kia ratou, e mea puapinga kia akarongo i to ratou manako e te akaari i te tu ngateitei. Na teia tu, ka mārama koe i to ratou manako, e ka inangaro mai ratou i te akarongo.

8. Eaa te tumu ka atoro putuputu ei tatou i tetai ke?

8 I mua ake ka iki ei tetai i te apii i te Pipiria, ka anoanoia koe kia akapou i toou tuatau e te maroiroi no te atoro akaou iaia. Eaa te tumu? No te mea kare e tangata i te kainga me oki akaou tatou i te atoro ia ratou. Pera katoa, ka anoanoia koe i te oki putuputu e matau mai ei te pu ngutuare ia koe e ka āriki i tetai apii Pipiria. E akamaara, ka tupu viviki tetai ua rakau me pîpî putuputuia te reira ki te vai. Pera katoa, ka inangaro tetai tangata ia Iehova e Iesu me oki putuputu tatou i te uriuri i te Tuatua a te Atua kiaia.

E TUANGA AINEI TA TE KERITITIANO TATAKI TAI NO TE AKARIRO I TETAI EI PIPI?

Ō mai te Au Kite i teianei ao ki roto i te angaanga kimi i te aronga tei tau (Akara i te parakarapa 9-10) *

9-10. Eaa te tumu ka karanga ai tatou e te ō maira te au Kerititiano katoatoa, i te kimi anga i te aronga ngakau tika?

9 Te ō maira te au Kerititiano katoatoa i te kimi anga i te tangata ngakau tika. Ka akaaite tatou i teia angaanga ki te kimi anga i tetai tamaiti ngaro. Na teea tu? Akamanako ana i teia tupuanga no tetai tamaiti e toru mataiti tei ngaro mei tona kainga. E 500 tuma tangata tei ō mai i te kimi anga iaia. I te openga, kua pou e 20 ora te ngaro anga teia  tamaiti, kua kiteaia aia e tetai tangata tauturu i roto i te ngai tanutanu kai. Kua akameitakiia te tangata tauturu, kare ra aia i āriki ana i te reira. Karanga aia: “E maata te tangata tei ō mai i te kimi anga, e kitea ai te tamaiti.”

10 Aiteite te turanga o te au tangata e manganui ki teia tamaiti. Kua ngaro ratou. Kare o ratou manakonakoanga, inara te inangaro ra ratou i te tauturu. (Ephe. 2:12) Tere atu i te varu mirioni ia tatou kua ō i te kimi anga i te aronga tei tau. Penei, ka aravei koe i tetai tangata, kare e inangaro kia apii kapiti korua i te Pipiria. Inara, ka aravei tetai au taeake e angaanga kapiti ra kotou i te reira ngai, i tetai tangata ka inangaro i te apii i te tuatua mou a te Atua. Me aravei tetai taeake e tetai tuaine i tetai tangata, tei riro mai ei pipi na te Mesia, ka rekareka te katoatoa i te kimi anga iaia.

11. Noatu kare koe e apii ana i te Pipiria ki tetai ke, na teea au mataara e rauka ai ia koe te akariro i tetai ei pipi?

11 Noatu me kare koe e apii ana i te Pipiria ki tetai ke i teianei, ka rauka rai ia koe te tauturu na tetai mataara ke. Ei akaraanga, ka āriki pumaana koe i te aronga ou e ka akaoaoa atu kia ratou, me aere mai ki te Are Uipaanga Patireia. Na teia mataara, te tauturu ra koe ia ratou kia kite e na te aroa e akaari e e au Kerititiano mou tatou. (Ioa. 13:34, 35) Taau pauanga i te au uipaanga, noatu te poto, ka apii i te aronga ou kia akakite katoa i to ratou irinakianga, na roto i te tu ngateitei e te ngakau tae. Ka rauka katoa ia koe e te papuritia ou i te aere kapiti i te tutu aere e te tauturu iaia kia apii i te Pipiria ki tetai ke. Na teia tu, te apii ra koe iaia kia aru i te Mesia.—Luka 10:25-28.

12. Ka anoanoia ainei tatou kia tukatau no te akariro i tetai ei pipi? Akamārama mai.

12 Kare tatou e anoanoia kia tukatau i te apii i tetai kia riro ei pipi na Iesu. Eaa te tumu? Akamanako ana i te akaraanga o Faustina, e noo ra i Bolivia. Kare aia i kite meitaki i te tatau i tona kapiti anga, ki te Au Kite o Iehova. Mei reira mai, kua angari mai tana tatau. Kua papetitoia aia i teianei, e e reka ana aia i te apii i tetai ke. Tei matauia, e rave ana aia e rima apii Pipiria i te epetoma tataki tai. Noatu kare e takataka ana ta Faustina tatau mei tana aronga e apii ra, kua rauka iaia i te tauturu e ono tangata kia papetitoia.—Luka 10:21.

13. Noatu e maata ta tatou angaanga, eaa te au akameitakianga ka rauka mai no te akariro anga i tetai ei pipi?

13 E maata te au Kerititiano te maroiroi ra i te rave i te au angaanga puapinga. Noatu rai, kua akanoo ratou i tetai tuatau no te apii i te Pipiria ki tetai ke, ka tupu te mataora. Akara ana i te akaraanga o Melanie. Koia anake ua  te akono ra i tana tamaine e varu ona mataiti, i Alaska. E angaanga moni ana aia e te akono i tona metua tane, e maki cancer tona. Ko Melanie ua te Kite i tona oire. E pure ua ana aia kia maroiroi i te tutu aere i te nuti meitaki noatu te anu, no te mea e akā inangaro tona i te aravei i tetai, te inangaro ra i te apii i te Pipiria. I te openga, kua aravei aia ia Sara, tei mataora i te kite, e ingoa to te Atua. I muri mai i tetai tuatau, kua āriki a Sara i te apii i te Pipiria. Karanga a Melanie e: “I te aiai Varaire, ka roiroi au, inara ka aere maua ko taku tamaine i te apii i te Pipiria kiaia, e kua mataora maua. E reka ana maua i te kimikimi pauanga no runga i ta Sara uianga, e kua mataora maua i te riro anga mai aia ei oa no Iehova.” Kua akakoromaki ua a Sara i te au patoi anga, kua akaruke i tana akonoanga, e kua papetitoia.

TE TUMU KA AKAKOROMAKI TATOU ME AKARIRO I TETAI EI PIPI

14. (a) Akapeea te aronga akariro i te tangata ei pipi me aite ki te aronga tautai? (e) Eaa ta Paulo tuatua akamaroiroi kia koe ia 2 Timoteo 4:1, 2?

14 Noatu kare koe i aravei ake i tetai te ka inangaro i te apii i te Pipiria, auraka e tuku i te au. E akamaara, kua akaaite a Iesu i te angaanga no te akariro i tetai ei pipi ki te angaanga tautai. Ka maroiroi te aronga tautai i te kimi ravenga i mua ake, ka mou mai ei te ika. Ka tautai ratou i te roa anga po e maiata ua atu, e tetai taime ka teretere mamao ratou e rauka ai te ika. (Luka 5:5) Pera katoa, ka maroiroi te au Kerititiano i te atoro marie i te au tangata, na te “tautai anga” i te ora ke e te ngai ke. Eaa te tumu? Kia maata atu ta ratou tangata ka aravei. Te aronga maroiroi i te rave i teia, ka akameitakiia ratou na te  aravei anga i te aronga tei inangaro i te karere. Ka tamata ainei koe i te tutu aere i te ora ke e te rā ke, no te aravei i te tangata e ka aere ki te au ngai tei reira ratou?—E tatau ia 2 Timoteo 4:1, 2.

Tauturu marie i taau tangata apii kia maroiroi to ratou akarongo (Akara i te parakarapa 15-16) *

15. Eaa te tumu ka akakoromaki tatou me apii i te Pipiria ki tetai ke?

15 Eaa te tumu ka akakoromaki tatou me rave i tetai apii Pipiria? Tetai tumu, ka anoanoia tatou kia tauturu i te tangata apii, kia kite e kia inangaro i te au apiianga i roto i te Pipiria. Ka tauturu tatou i te tangata apii kia kite e kia inangaro i tei Tata i te Pipiria, ko Iehova. I te pae mai i te apii anga i tetai tangata, eaa ta Iesu e umuumu maira i tana au pipi, ka tauturu tatou i te tangata apii kia kite, akapeea me taangaanga i ta ratou e apii ra, ei Kerititiano mou. Ka tauturu ua atu tatou iaia e taangaanga ra i te au kaveinga Pipiria i roto i tona oraanga. Tetai aronga ka māmā ia ratou i te taui i to ratou aerenga manako e ta ratou peu i roto i nga mea marama; tetai pae ka roa te tuatau.

16. Eaa taau i kite mai mei te akaraanga o Raúl?

16 Te akaari maira te akaraanga o tetai mitinari i Peru i te meitaki me akakoromaki. “Kua pou iaku i te apii, e rua puka ki tetai tangata apii Pipiria ko Raúl,” i karanga ai te taeake mitinari. “Inara e maata tona manamanata. Kua tupu te pekapeka i roto i tona oraanga akaipoipo, kua maata te tuatua viivii, e kare tana tamariki e akangateitei ana iaia. Inara, kua aere putuputu aia ki te au uipaanga, no teia kua atoro ua atu au iaia e tona ngutuare tangata. E toru mataiti i muri mai i toku aravei anga iaia, kua papa aia no te papetito.”

17. Eaa ta tatou ka uriuri i roto i te apii ka aru mai?

17 Akakite maira a Iesu kia tatou “ka aere . . . e akariro i to te pa enua katoa ei pipi.” Ei akatupu i teia akauenga, ka tuatua tatou ki te au tangata tukeke to ratou aerenga manako, ki te aronga kare a ratou akonoanga e te aronga kare e irinaki ana i te Atua. Te akaari maira te apii ka aru mai, akapeea tatou me tutu aere ki te au tangata tukeke to ratou oraanga.

IMENE 68 Ruru i te Ua Patireia

^ para. 5 Te akakoroanga maata o te putuputuanga Kerititiano, ko te tauturu i te tangata kia riro ei pipi na te Mesia. Akaari mai teia apii i te au ravenga tukeke te ka tauturu ia tatou i te rave i teia angaanga.

^ para. 2 AKAMĀRAMA ANGA TUATUA: Te au pipi na te Mesia, e maata ta ratou ka rave, i te apii ua i ta Iesu apiianga. Ka taangaanga i ta ratou e apii ra. Ka tauta ratou i te aru vaitata i to Iesu takainga vaevae.—1 Pete. 2:21.

^ para. 52 AKATAKA ANGA TUTU: Āriki tetai tangata orote i te aenga pepa mei te Au Kite i te ngai toanga pairere. Muri mai, iaia e tutaka ra i te reira enua, kite aia i te Au Kite e tutu aere ra i te ngai tangata. Te oki anga ki tona enua, kua atoro mai nga taeake iaia i te kainga.

^ para. 54 AKATAKA ANGA TUTU: Āriki te reira tangata i tetai apii Pipiria. I te openga, kua papa aia no te papetito.