Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 24

E Uri i te au Eumiumianga ki Raro Tei Patoi i te Kite o te Atua!

E Uri i te au Eumiumianga ki Raro Tei Patoi i te Kite o te Atua!

“I te uri anga atu i te au eumiumianga ra ki raro, e te au mea teitei katoa ko tei akateitei kia kore e rauka te kite i te Atua.”—2 KORI. 10:5.

IMENE 124 Ei tu Aroa Ua

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa te akamatakite anga ta te apotetoro ko Paulo i tata ki te au Kerititiano akatainuia?

“EIAA,” i na te apotetoro ko Paulo ei. Eiaa eaa? “Eiaa e akatau atu i teianei ao.” (Roma 12:2) Kua tata a Paulo i teia au tuatua ki te au Kerititiano o te anere mataiti mua. Eaa aia i oronga ai i teia akamatakite anga pakari ki te au tane e te au vaine tei akatapuia ki te Atua e kua akatainuia e te vaerua tapu?—Roma 1:7.

2-3. Akapeea a Satani me akauri ke ia tatou mei ia Iehova, inara akapeea tatou me kiriti tumu i “te au punanga ketaketa” i roto i to tatou manako?

2 Manata a Paulo no te mea kua akakeuia te au Kerititiano e te au manako e te au apiianga tau kore tei apiiia e to Satani ao. (Ephe. 4:17-19) Ka tupu rai te reira kia tatou. No tona anoano i te uri ke ia tatou mei ia Iehova, te taangaanga nei a Satani, te atua o teia akatereanga, i te au akavare anga tukeke. Tetai tu, ko te akakeu anga ia tatou kia aru i to tatou anoano noinoi e te akapuapinga ia tatou uaorai. Penei ka taangaanga aia i to tatou tu, ta tatou peu, me kore ta tatou apii kia aru i tona manako.

3 Ka rauka ainei i te kiriti tumu i “te au punanga ketaketa” i roto i to tatou manako? (2 Kori. 10:4) Akara i ta Paulo pauanga: “I te uri anga atu i te au eumiumianga ra ki raro, e te au mea teitei katoa ko tei akateitei kia kore e rauka te kite i te Atua, e te akatuikaa anga atu i te au  manako ravarai i te akarongo i te Mesia ra.” (2 Kori. 10:5) Ae, ma te tauturu a Iehova, ka rauka ia tatou i te taui i teia au manako tarevake. Mei te vairakau te ka akakore i te poitini, ka tauturu te Tuatua a te Atua ia tatou kia akakore i te au tu poitini o to Satani ao.

“TE AKAOU ANGA O TO KOTOU NGAKAU”

4. Eaa te au taui anga tei raveia e te maata anga ia tatou, te āriki mua anga i te tuatua mou?

4 Akamanako i te au taui anga taau i rave i toou āriki mua anga i te tuatua mou o te Tuatua a te Atua, e kua iki koe i te tavini ia Iehova. No te maata anga ia tatou, ka anoanoia tatou kia akaruke i tetai au tu tarevake. (1 Kori. 6:9-11) Mei teaa atura to tatou rekareka i te tauturu a Iehova kia akaruke i teia au tu ara!

5. Eaa te nga angaanga e rua tei akatakaia ia Roma 12:2?

5 Inara, auraka tatou e manako kare tetai au taui anga e anoanoia. Noatu e kua akamutu tatou i te rave i te au ara kino i mua ake i te papetitoanga, kia aruaru ua rai tatou i te kopae i tetai ua atu tu te ka timata ia tatou kia oki akaou ki te tu taito. Akapeea tatou me rave i te reira? Pau a Paulo: “E eiaa e akatau atu i teianei ao: ei tu ke ra to kotou i te akaou anga o to kotou ngakau.” (Roma 12:2) No reira ka anoanoia tatou kia rave e rua angaanga. Te mea mua “eiaa e akatau atu,” e auraka e akakeuia e teianei ao. Te rua, ka anoanoia tatou kia “akaou” na te akatuke anga i to tatou manako.

6. Eaa ta tatou ka apii mai mei te tuatua a Iesu ia Mataio 12:43-45?

6 Te akaou anga ta Paulo i manako e maata te au taui anga ka anoanoia. Ka anoanoia te au taui anga ravarai. (Akara i te pia “ Akaouia me e Akatutu Ua?”) Ka anoanoia tatou kia taui takiri i to tatou  manako—to tatou tu, te manako ngakau, e te au anoano. No reira ka anoanoia tatou kia ui, ‘Ko te au taui anga taku e rave nei, e akatutu ua ainei te reira, me te inangaro nei au kia riro mai ei Kerititiano mou?’ E mea puapinga teia. I tana au tuatua ia Mataio 12:43-45, kua akakite a Iesu eaa tei anoanoia kia rave. (E tatau.) Te apiianga puapinga: Kare e rava ua i te kopae i te au manako tarevake; mari ra ka anoanoia kia akaki i to tatou manako ki te au manako o te Atua.

“KIA AKAOUIA OKI KOTOU I TO KOTOU VAERUA RA I TE NGAKAU”

7. Akapeea tatou me taui i to tatou manako e te ngakau?

7 Ka rauka ainei i te taui i to tatou au anoano? Pau te Tuatua a te Atua: “E kia akaouia oki kotou i to kotou vaerua ra i te ngakau. E kia akatangata ou oki ko tei angaia kia tau i te Atua ra, i te tuatua-tika e te tapu mou.” (Ephe. 4:23, 24) Ae, ka rauka ia tatou i te taui i to tatou tu, kare ra i te mea māmā ua. Ka anoanoia tatou kia akaruke i te au anoano e te au angaanga tarevake. Ka anoanoia tatou kia taui i to tatou “vaerua ra i te ngakau.” Koia oki kia taui i to tatou anoano, to tatou tu, e to tatou au akakeu anga. Ka anoanoia tatou kia tauta pakari.

8-9. Akapeea te akaraanga o tetai taeake te akaari anga i te anoano kia taui i to tatou ngakau?

8 Ka akara tatou i te akaraanga o tetai taeake, e tu tā ua tona. Te akamutu anga aia i te inu kava e te tā ua, kua papa aia no te papetito, kua riro teia ei akaraanga meitaki no te ngai tana e noo ra. Inara i tetai po, i muri ua ake i tona papetito anga, kua tupu tetai timata anga manako koreia. Kua aere mai tetai tangata kona kava ki tona kainga no te akata iaia. I te akamata anga kua patoi to tatou taeake. Inara te akakino anga te tangata kona kava i te ingoa o Iehova, kua riri te taeake e kare i akakoromaki ana. Kua aere aia ki vao kua tā atu i te reira tangata. Eaa te manamanata? Noatu e kua riro tana apii ei tauturu iaia kia akaruke i tona au anoano tā ua, kare i rauka ana iaia i te taui i tona vaerua ra i te ngakau. Mei tera te tu, kare i rauka ana iaia i te taui i tona tu.

9 Inara, kare teia taeake i tuku ana i te au. (Mase. 24:16) Ma te tauturu a te aronga pakari, kua tere aia ki mua i te pae vaerua. I muri mai kua papa aia, e koia tetai o te aronga pakari. I te au mataiti i topa akenei, i tetai po i vao ake i te Are Uipaanga Patireia kua tupu akaou taua akaaoanga kiaia. Te vaitata ra tetai tangata kona kava i te tā i tetai o te aronga pakari. Eaa ta te taeake i rave? Na roto i te tu maru e te akaaka, kua tuatua maru aia ki te tangata kona kava, kua akamaru iaia, e kua tauturu iaia kia tae ki te kainga. Eaa tei tupu? Kua taui te taeake i tona vaerua ra i te ngakau. Kua akaou aia i tona ngakau ei tangata tu au e te akaaka—ei akapaapaa ia Iehova!

10. Eaa te ō maira ki roto i teia au taui anga?

10 Kare teia au tauianga e tupu viviki ua. Penei ka anoanoia kia aruaru e “ka akamaroiroi ua” no tetai tuatau roa. (2 Pete. 1:5) Kare e rava ua kia rauka te “tuatua-mou” no tetai tuatau roa. Ka anoanoia tatou kia taui i to tatou ngakau. Ka riro te au ravenga tau ei tauturu ia tatou kia taui. Ka akara matatio tatou i teia.

 AKAPEEA ME TAUI I TO TATOU VAERUA RA I TE NGAKAU

11. Akapeea te pure me tauturu ia tatou kia taui i to tatou vaerua ra i te ngakau?

11 Ko te pure tetai ravenga mua e te puapinga. Ka anoanoia tatou kia pure mei te tata taramo: “E anga ana koe i te ngakau mā i roto iaku nei, e taku Atua, e akaou ana oki koe i te vaerua tika tikai i roto iaku nei.” (Sala. 51:10) Kia taui i to tatou vaerua ra i te ngakau e kia pati tauturu kia Iehova. Akapeea tatou e papu ei e ka tauturu a Iehova ia tatou kia taui? Ka akamaroiroiia tatou na roto i te taputou a Iehova no te au Iseraela ngakau toka i to Ezekiela tuatau: “E naku e oronga atu i te ngakau okotai no ratou, e naku e tuku i te vaerua ou ki roto ia kotou, . . . e naku e oronga atu i te ngakau maru ia ratou,” koia oki, kia aru i te arataki anga a te Atua. (Eze. 11:19) Puareinga ua a Iehova i te tauturu i te au Iseraela kia taui, e te puareinga ua nei aia i te tauturu ia tatou.

12-13. (a) Ia Salamo 119:59, eaa ta tatou ka akamanako oonu? (e) Eaa te au uianga taau ka ui?

12 Ko te akamanako anga oonu te rua o te ravenga puapinga. Ia tatou e tatau marie ra i te Tuatua a te Atua i te au rā, ka anoanoia tatou kia akamanako oonu i te au manako ngakau ta tatou ka anoanoia kia taui. (E tatau ia Salamo 119:59; Ebe. 4:12; Iako. 1:25) Kia akataka tatou i tetai ua atu anoano tei akakeuia e te au apiianga a te tangata. Ka anoanoia tatou kia akakite tikai i to tatou au tu apikepike e kia angaanga pakari i te akaruke i te reira.

13 Ei akaraanga, e ui kia koe uaorai: ‘E tu vareae ainei toku i roto i toku ngakau?’ (1 Pete. 2:1) ‘E tu akatietie ainei toku, no te ngai no reira mai au, no taku apii, me kore no toku turanga puapinga o te moni?’ (Mase. 16:5) ‘Te akavaavaa ra ainei au i te aronga tuke te oraanga e te au tu iti tangata tukeke?’ (Iako. 2:2-4) ‘Te reka ra ainei au i te au mea i roto i to Satani ao?’ (1 Ioa. 2:15-17) ‘Te reka ra ainei au i te tamataora anga tau kore e te tā ua?’ (Sala. 97:10; 101:3; Amo. 5:15) Ka riro te au pauanga ki teia au uianga ei akaari mai i te au ngai ka anoanoia koe kia angaanga pakari. Na te taui anga i “te au punanga ketaketa,” i roto i to tatou ngakau, ka akamareka tatou i to tatou Metua i te rangi.—Sala. 19:14.

14. Eaa ra i puapinga ai kia iki i te au oa memeitaki?

14 Ko te ikianga i te au oa memeitaki te toru o te ravenga ka anoanoia. Ka akakeuia tatou e te aronga ta tatou e piri atura. (Mase. 13:20) I te angaanga me kore i te apii, ka koropiniia tatou e te aronga kare e manako ana i te manako o te Atua. Inara, ka rauka te au pirianga oa meitaki i ko i ta tatou uipaanga Kerititiano. Te ngai te reira, ka akamaroiroiia tatou, e ka akakeuia i “te aroa, e i te angaanga memeitaki ra.”—Ebe. 10:24, 25.

“KIA AKATINAMOUIA KOTOU I TE AKARONGO”

15-16. Akapeea a Satani me taui i to tatou manako?

15 E akamaara, te aruaru nei a Satani i te taui i to tatou manako. Te taangaanga nei aia i te au tu manako no te patoi i te tuatua mou i roto i te Tuatua a te Atua.

16 Te ui nei rai a Satani i te uianga tana i ui kia Eva i roto i te aua i Edene: “Koia ïa, kua tuatua mai te Atua e . . . ?”  (Gene. 3:1) I teia ao tei akatereia e Satani, ka rongo putuputu tatou i te au uianga mei teia: ‘Koia ïa, kare ainei te Atua e mareka i te oraanga akaipoipo tane e te tane, vaine e te vaine? Koia ïa, kare ainei te Atua e inangaro ia koe kia akono i te Keritimiti e te rā anau anga? Koia ïa, kare ainei te Atua e inangaro ia koe kia patoi i te pamu toto? Koia ïa, kare ainei te Atua e inangaro ia koe kia patoi i te piri ki te au akaperepere tei akaateaia ki vao i te putuputuanga?’

17. Eaa ta tatou ka rave me patoiia mai ta tatou irinakianga, e eaa ta Kolosa 2:6, 7 i akakite mai?

17 Ka anoanoia tatou kia papu meitaki i to tatou irinakianga. Me kare te au pauanga e kitea ki te au uianga puapinga, ka akamata tatou i te ekoko i to tatou irinaki anga. Kare e roa ka takino te reira au ekoko anga i to tatou manako e ka takore i to tatou akarongo. Eaa i reira ta tatou ka rave? Te akakite maira te Tuatua a te Atua e kia akaou tatou i to tatou ngakau, ei akapapu kia tatou uaorai “i to te Atua ra anoano, tei meitaki, e te tau, e te apa kore oki.” (Roma 12:2) Na roto i te apii tamou, kua papu ia tatou te au tuatua mou tei apiiia i roto i te Pipiria. Papu ia tatou e e tika to Iehova au turanga. Mei tetai tumu rakau e aka meitaki tona, ka vai ngaueue kore ua tatou ma te ‘akatinamouia i te akarongo.’—E tatau ia Kolosa 2:6, 7.

18. Eaa te ka tauturu ia tatou kia patoi i te au tu poitini o to Satani ao?

18 Na tatou rai e akatinamou i to tatou akarongo, no reira e aruaru i te akaou i toou vaerua ra i te ngakau. E pure putuputu; e pati akatenga no te vaerua o Iehova. E akamanako oonu; e kia matakite i toou au manako e te au anoano. E kimi i te au pirianga meitaki; e noo ki rotopu i te aronga te ka tauturu ia koe kia akaou i toou manako. Me pera koe, ka patoi koe i te au tu poitini o to Satani ao e ka uri ke i “te au eumiumianga ra ki raro, e te au mea teitei katoa ko tei akateitei kia kore e rauka te kite i te Atua.”—2 Kori. 10:5.

IMENE 50 Taku Pure Akatapuanga

^ para. 5 Ka riro te ngai no reira mai tatou, ta tatou peu, e te apii ei akakeu i to tatou manako. Penei ka kite tatou e kua riro tetai au tu tarevake ei tuanga i roto i to tatou tu. Ka riro teia atikara ei tauturu ia tatou akapeea me akakore i tetai ua atu au tu tarevake.