Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maara Ainei ia Koe?

Maara Ainei ia Koe?

Ka rauka ainei ia koe te pau i teia au uianga no roto mai i Te Punanga Tiaki o te 2019?

Eaa te aiteanga i ta te Atua taputou: “Te taoonga ra noou i angaiaʼi ra, kare ïa e manuia”? (Isa. 54:17)

Ka irinaki tatou e ka paruru te Atua ia tatou mei teia au uriia kino o “te riri o tei matakuia ra.” (Isa. 25:4, 5) Ka ope rai te takinokino anga a to tatou au enemi.—w19.01, kapi 6-7.

Akapeea te Atua i te akaari anga mai i tona tu tika ki to Kanaana e te aronga akarongo kore o Iseraela?

Kua akava te Atua i te aronga tei rave i te au peu ainga viivii e te takinokino i te au vaine e te au tamariki parukaua. Ka akameitaki aia i te tangata tei akarongo kiaia e tei akono meitaki i tetai e tetai.—w19.02, kapi 22-23.

Eaa ta tatou ka rave me pure tetai kare i roto i te akarongo?

Ka noo muteki ua tatou ma te akangateitei e kare e karanga “amene” e kare e mou rima kia ratou. Ka pure muteki ua tatou.—w19.03, kapi 31.

E kino pakari ainei te peu viivii o te ainga ki tetai tamaiti?

Te peu viivii o te ainga ki tetai tamaiti, e ara kino tikai ki tei takinokinoia, ki te putuputuanga, ki te aronga mana taoonga, e ki te Atua. Ka aru te aronga pakari i te ture o te enua, e ka akakite i te kino tei tupu.—w19.05, kapi 9-10.

Akapeea koe me taui e me akaou i toou ngakau?

Au mea puapinga: Tuatua kia Iehova na roto i te pure. Akamanako oonu na te akara matatio ia koe uaorai. Ikianga i te au oa memeitaki.—w19.06, kapi 11.

Eaa ta tatou ka rave no te akapapa i teianei no te takinokino anga?

Ka akaketaketa tatou i to tatou pirianga kia Iehova. Akaperepere ra aia ia tatou e kare rava aia e akaruke ia tatou. E tatau i te Pipiria i te au rā ravarai, e pure putuputu. Papu ia koe e ka tupu te au akameitakianga o te Patireia o te Atua. E tamou ngakau i te au irava e te au imene akapaapaa.—w19.07, kapi 2-4.

Eaa ta tatou ka rave ei tauturu i to tatou kopu tangata kia ora?

Akaari ua rai i te tu akaaroa, te akaraanga meitaki, te akakoromaki e te tuatua maru.—w19.08, kapi 15-17.

Akapeea tatou me akaoraoraia, mei ta Iesu i taputou ia Mataio 11:28?

E au akaaere Kerititiano aroa tikai to tatou, e au oa mou tikai, e angaanga meitaki tikai.—w19.09, kapi 23.

Akapeea te Atua me oronga mai i te anoano e te maroiroi kia rave i te angaanga? (Phili. 2:13)

Ia tatou e tatau ra i ta te Atua Tuatua e te akamanako oonu i te reira, ka akamaroiroi te Atua ia tatou, kia inangaro e kia rave i tana angaanga. Ka akameitaki tona vaerua tapu i to tatou tu karape.—w19.10, kapi 21.

Eaa te au takainga tau ka rave tatou i mua ake ka tuku ei i te ikianga pakari?

E rima takainga: Kimikimi meitaki. Pure no te pakari. Akara matatio i toou akakoroanga. Kia papu i taau ka rave. Akamanako meitaki.—w19.11, kapi 27-29.

No ko mai ainei te manako o te oraanga mate kore i ta Satani i akakite kia Eva?

Kare. Akakite a Satani kia Eva e kare aia e mate. Kare tetai ua atu manako akonoanga pikikaa i ora ana mei te Vaipuke. Papu e kua tupu mai te irinakianga o te oraanga mate kore i mua ake ka akatotoa ai te Atua i te iti tangata tei akatu i te patu o Babela.—w19.12, kapi 15.