Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 5

Ka Aere Katoa Tatou

Ka Aere Katoa Tatou

“Ka aere katoa tatou: kite akenei oki matou e tei ia kotou te Atua.”—ZEKA. 8:23.

IMENE 26 “Kua Pera Mai Kotou Iaku”

I ROTO I TEIA APII *

Te akangateitei ra te mamoe ke atu te (“tangata tino ngauru”) kia akamori ia Iehova ma te aronga akatainuia (“tetai ngati Iuda”) (Akara i te parakarapa 1-2)

1. Eaa ta Iehova i tuatua ka tupu i to tatou tuatau?

TOTOU a Iehova i to tatou tuatau: “Ei nga tangata tino ngauru, no roto i te au reo katoa o te pa enua ra, i te tapa kakau o tetai ngati Iuda ta ratou e opu, ka na ko atu ei, Ka aere katoa tatou: kite akenei oki matou e tei ia kotou te Atua.” (Zeka. 8:23) Akatutu maira te “ngati Iuda” i te aronga ta te Atua i akatainu ki te vaerua tapu. Kua kapikiia ratou e ko “Iseraela o te Atua.” (Gala. 6:16) Te akatutu ra te “tangata tino ngauru” i te aronga e manakonakoanga to ratou kia noo i te enua e tuatau ua atu. Kite ratou e kua akameitaki a Iehova i te aronga akatainuia e e mea ngateitei i te akamori kapiti Iaia.

2. Akapeea te “tangata tino ngauru” me “aere” kapiti e te aronga akatainuia?

2 Noatu kare tatou i kite i te ingoa o te aronga tei akatainuia i teia tuatau, * te aronga e manakonakoanga to ratou i te enua, “ka aere” ratou ma te aronga akatainuia. Akapeea? Karanga te Pipiria ka “opu mai ei nga tangata tino ngauru,” i te “tapa kakau o tetai ngati Iuda ta ratou e opu, ka na ko atu ei, Ka aere katoa tatou: kite akenei oki matou e tei ia kotou te Atua.” Taiku te irava i tetai ngati Iuda. Inara, ko “tatou” e ko “kotou” te akakite maira e kua tere atu i te okotai tangata. Te aiteanga e kare e okotai ua tangata, mari ra ko te katoa anga o te pupu akatainuia. Ko te aronga kare i akatainuia, te tavini kapiti ra ratou ia Iehova.  Inara, kare ratou e akara ki te aronga akatainuia ei arataki, kua kite ratou e ko Iesu te Arataki.—Mata. 23:10.

3. Eaa te au uianga te ka pauia i roto i teia atikara?

3 No te mea e aronga akatainuia tetai i rotopu i te iti tangata o te Atua i teia tuatau, ka manako tetai pae e: (1) Akapeea te aronga akatainuia me akamanako ia ratou uaorai? (2) Akapeea tatou me akono i te aronga e kai ra i te varaoa e te inu ra i te wina i ko i te Akamaaraanga? (3) Ka manata ainei tatou me te maata atura te numero o te aronga e kai e te inu ra i te oroa? Ka pau teia atikara i teia au uianga.

EAA TO TE ARONGA AKATAINUIA MANAKO IA RATOU UAORAI?

4. Eaa te akamatakiteanga ia 1 Korinetia 11:27-29 kia akamanako meitaki te aronga akatainuia, e no teaa ra?

4 Kia akamanako meitaki te aronga akatainuia i te akamatakiteanga i roto ia 1 Korinetia 11:27-29. (E tatau.) Akapeea tetai tei akatainuia te kai anga i te varaoa e te inu i te wina “ma te tau kore” i ko i te Akamaaraanga? Ka kai aia e ka inu i te oroa, inara kare aia e akono ana i ta Iehova au kaveinga. (Ebe. 6:4-6; 10:26-29) Kua kite te aronga akatainuia e ka vai tiratiratu ratou me rauka “te tutaki i ta te  Atua ra kapiki anga no runga maira i te Mesia nei ia Iesu.”—Phili. 3:13-16.

5. Akapeea te au Kerititiano akatainuia te manako anga ia ratou uaorai?

5 E tauturu ana te vaerua tapu o Iehova i tona au tavini kia akaaka, kare kia ngakau parau. (Ephe. 4:1-3; Kolo. 3:10, 12) No reira kare te aronga akatainuia e manako e e meitaki atu ratou i tetai ke. Kua kite ratou e kare a Iehova e oronga maata i tona vaerua tapu ki te aronga akatainuia i to te au tavini ke atu. E kare ratou e manako ana e e maata atu to ratou mārama i te au tuatua mou Pipiria i to tetai atu. Kare katoa ratou e akakite ki tetai atu e kua akatainuia aia e ka akamata i te kai i te oroa i ko i te Akamaaraanga. Mari ra, e tu akaaka to ratou te kite anga e na Iehova anake e iki i te tangata ka aere ki te rangi.

6. Kia tau kia 1 Korinetia 4:7, 8, akapeea te au Kerititiano akatainuia te manako anga ia ratou uaorai?

6 Noatu e te manako ra te aronga akatainuia e e mea ngateitei kia patiia kia aere ki te rangi, kare ratou e tapapa atu i tetai ke kia akono ia ratou ma te tu takake. (Phili. 2:2, 3) Kua kite katoa ratou e me akatainu a Iehova ia ratou, kare aia e akakite i te reira ki te katoatoa. No reira kare te tangata tei akatainuia e poitirere me kare tetai pae e irinaki ana e kua akatainuia aia. Kua kite aia i ta te Pipiria i akakite e auraka tatou e viviki i te irinaki i tei karanga mai e kua oronga mai te Atua i tetai apainga takake kiaia. (Apo. 2:2) Kare aia e inangaro kia akamanako maata ia, kare aia e akakite ki tetai ua atu tangata tana ka aravei e kua akatainuia aia. Kare katoa aia e akapaapaa i te reira ki tetai ke.—E tatau ia 1 Korinetia 4:7, 8.

7. Eaa ta te au Kerititiano akatainuia ka kopae i te rave, e no teaa ra?

7 Kare te au Kerititiano akatainuia e akapou i to ratou taime kia ratou uaorai, mei te mea e no roto ratou i tetai pupu takake. Kare ratou e kimi i te aronga akatainuia kia tuatua atu no runga i to ratou turanga akatainuia e kia apii kapiti i te Pipiria ei pupu. (Gala. 1:15-17) Kare te putuputuanga e taokotai me rave te aronga akatainuia i teia. Te akatakake ra ratou ia ratou mei te vaerua tapu, tei tauturu i te iti tangata o te Atua kia rauka te au e te tu taokotai.—Roma 16:17, 18.

AKAPEEA TE ARONGA AKATAINUIA ME AKONOIA?

Kare tatou e akariro i te aronga akatainuia, e tetai ke ei arataki, mei te aronga rongonui rai te tu (Akara i te parakarapa 8) *

8. Eaa ra koe ka matakite ei i taau akono anga i te aronga e kai ra i te varaoa e te inu i te wina i ko i te Akamaaraanga? (Akara katoa i te tataanga i raro.)

8 Akapeea tatou me akono i te au taeake e te au tuaine akatainuia? E tarevake i  te akangateitei i tetai tangata, noatu e taeake akatainuia aia no Iesu. (Mata. 23:8-12) Akakite te Pipiria no te aronga pakari, te akamaroiroi maira te reira ia tatou kia “aru atu i to ratou akarongo,” inara kare tatou e akariro i tetai tangata ei arataki no tatou. (Ebe. 13:7) E tika, te karanga ra te Pipiria e “kia maata atu ïa i te akateitei atu” ia ratou. No te mea te “arataki meitaki ra,” ratou e te “maata atura [ta ratou] angaanga i te ako e te apii,” kare no te mea e aronga akatainuia ratou. (1 Timo. 5:17) Me maata roa ta tatou akapaapaa i te aronga akatainuia, penei ka taakama tatou ia ratou. * Te mea kino roa atu, ka akatupu tatou i te tu ngakau parau kia ratou. (Roma 12:3) Kare tatou e inangaro i te akatupu i tetai mea kia rave te au taeake o Karaiti i tetai tarevake kino!—Luka 17:2.

9. Akapeea tatou me akaari e te akangateitei ra tatou i te au Kerititiano akatainuia?

9 Akapeea tatou te akaari anga e te akangateitei ra tatou i te aronga tei akatainuia e Iehova? Kare tatou e ui atu e i akapeea ratou te akatainuia anga. Ko ratou rai i kite i teia, kare o tatou tika anga kia kite i te reira. (1 Tesa. 4:11; 2 Tesa. 3:11) Kare katoa tatou e manako e kua akatainu katoaia ta ratou tane me kore vaine, te nga metua, me kore tetai o te kopu tangata. Kare te manakonakoanga o tetai tangata e rauka mei ko mai i tona kopu tangata. No ko mai te reira i te Atua. (1 Tesa. 2:12) Kare katoa tatou e ui i te au uianga ka mamae tetai ke. Ei akaraanga, kare tatou e ui ki te vaine a tetai taeake akatainuia, i tona manako no te nooanga i te enua nei e tuatau ua atu ma te kore tana tane. Mei tera te tu, kua papu meitaki ia tatou, e na Iehova e ‘akamerengo i te kaki o te au mea ora katoa’ i roto i te ao ou.—Sala. 145:16.

10. Akapeea tatou me paruru ia tatou uaorai na te kopae anga i “te akarekareka anga i te tangata”?

10 Me kare tatou e akono i te aronga akatainuia ei aronga puapinga maata atu i tetai ke, te paruru katoa ra tatou ia tatou uaorai. Akapeea ra? Te akakite maira te Pipiria penei kare tetai aronga akatainuia e vai tiratiratu. (Mata. 25:10-12; 2 Pete. 2:20, 21) Inara me kopae tatou i “te akarekareka anga i te tangata,” kare tatou e aru i tetai ua atu aronga tei akatainuia, te aronga rongonui, me kore te aronga tei tavini ia Iehova no tetai tuatau roa. (Iuda 16) No reira, me kare ratou e vai tiratiratu e me akaruke ratou i te putuputuanga, ka vai rai to tatou akarongo kia Iehova e ka tavini ua atu rai iaia.

KA MANATA AINEI TATOU I TE NUMERO O TE ARONGA E KAI RA I TE OROA?

11. Eaa tei kiteaia mai no te numero o te aronga tei kai i te oroa i ko i te Akamaaraanga?

11 No tetai tuatau roa, kua meangiti mai te numero o te aronga tei kai i te varaoa e te inu i te wina i ko i te Akamaaraanga. Inara i teianei, te teitei ua atura te numero ki runga i te au mataiti tataki tai. Ka manata ainei tatou i teia? Kare. Ka akara tatou e no teaa ra.

12. No teaa ra tatou ka kore ei e manata atu i te numero o te aronga tei kai i te oroa i ko i te Akamaaraanga?

12 “Kua kite te Atu [ko Iehova] i tona uaorai.” (2 Timo. 2:19) Kua kite a Iehova, ko te au taeake e tare ra i te au tangata e kai ra i te oroa i ko i te Akamaaraanga, kare ratou i kite tikai koai ma tei akatainuia. No reira te kapiti maira i roto i teia tare anga,  te aronga tei manako e kua akatainuia ratou, inara kare ko ratou tetai. Ei akaraanga, tetai pae kua kai ana i te varaoa e te inu i te wina, kua akamutu ratou i te rave i te reira. Penei e maki manako me kore e ngakau to tetai pae e te irinaki ra e ka tutara kapiti ratou ma Karaiti i te rangi. Te taka ua ra, kare i papu tikai ia tatou eia aronga akatainuia e noo nei rai i te enua.

13. Eaa ta te Pipiria e akakite maira no te numero o te aronga akatainuia i te enua nei me akamata te mate maata?

13 Ka vai rai te aronga akatainuia i te au ngai ravarai o te enua nei me aere mai a Iesu i te apai ia ratou ki te rangi. (Mata. 24:31) Te karanga ra te Pipiria i te tuatau openga, e e toenga ua te aronga akatainuia ka vai rai i te enua nei. (Apo. 12:17) Inara kare te reira i akakite mai e tokoia ratou i te enua nei me akamata te mate maata.

Eaa ta tatou ka akamanako me kai tetai i te oroa i ko i te Akamaaraanga? (Akara i te parakarapa 14)

14. Akakiteia i roto ia Roma 9:11, 16, eaa te anoanoia ra kia mārama tatou no te iki anga o te aronga akatainuia?

14 Na Iehova e akapapu mai e aea aia e iki ei i te aronga akatainuia. (Roma 8:28-30) Kua akamata a Iehova i te iki i te aronga akatainuia i muri ake i to Iesu tuakaouanga. I te anere mataiti mua, kua manakoia e kua akatainuia te au Kerititiano mou katoatoa. No tetai anere tuma mataiti i muri mai, te maata anga o te aronga tei karanga e e au Kerititiano ratou, kare ratou i aru tikai ana ia Karaiti. Noatu rai, kua akatainu ua a Iehova i te au Kerititiano mou tikai i taua tuatau ra. Kua aite ratou mei te titona ta Iesu i karanga e ka tupu i rotopu i te au titania. (Mata. 13:24-30) I teia tuatau openga, kua iki ua atu rai a Iehova  i te tangata ei tuanga no te 144,000. * No reira me iki te Atua i tetai o teia aronga i mua ake ka ope ei te tuatau openga, papu rava e te rave ra aia i te mea tau. (E tatau ia Roma 9:11, 16.) * Kia matakite, auraka tatou kia riro mei te aronga angaanga ta Iesu i akakite mai i roto i tana akatutuanga. Kua kopekope ratou i te tu i akono ei te pu i te aronga tei angaanga okotai ua ora.—Mata. 20:8-15.

15. Ko te katoaanga ainei o te aronga akatainuia tetai tuanga o “te tavini akono meitaki e te pakari,” tei taikuia ia Mataio 24:45-47? Akamārama mai.

15 Kare e ko te katoaanga e manakonakoanga to ratou no te rangi ei tuanga no “te tavini akono meitaki e te pakari.” (E tatau ia Mataio 24:45-47.) Mei te anere mataiti mua, te taangaanga nei a Iehova e Iesu i tetai au taeake ei angai, me kore ei apii i te maata anga o te tangata. E ko tetai pae au Kerititiano akatainuia tei tata ana i te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano. I teia tuatau, e iti ua te au Kerititiano akatainuia e apainga ta ratou kia oronga i te ‘kai i te ora mou’ ki te iti tangata o te Atua.

16. Eaa ta tatou i apii mai mei teia atikara?

16 Eaa ta tatou i apii mai mei teia atikara? Kua oronga mai a Iehova i te ora mutukore i te enua nei ki te maata anga o tona iti tangata e te oraanga i te rangi ki tetai pae te ka tutara ma Iesu. Ka tutaki a Iehova i tona au tavini—te “ngati Iuda” e pera katoa te “tangata tino ngauru”—e kua anoanoia ratou kia akarongo ki taua au ture ra e kia vai tiratiratu. Kia vai akaaka pouroa ratou e te tavini kapiti iaia ma te rotai. E kia angaanga pouroa ratou ma te ‘au i roto i te putuputuanga. Ia tatou e vaitata atura ki te openga, kia tavini ua rai tatou ia Iehova e te aru i te Karaiti ei “okotai anana.”—Ioa. 10:16.

^ para. 5 Teia mataiti ka raveia te Akamaaraanga i te matenga o Iesu a te Ruirua, rā 7 o Aperira. Eaa to tatou manako no te aronga ka kai i te oroa a te reira aiai? Ka manata ainei tatou e kua maata atu te numero o te aronga ka kai i te oroa? Ka pauia teia au uianga i roto i teia atikara, e te apii i roto i te Punanga Tiaki o Tianuare 2016.

^ para. 2 Kia tau kia Salamo 87:5, 6, a te tuatau ki mua, penei ka akakite mai te Atua i te ingoa o te aronga te ka tutara e Iesu i te rangi.—Roma 8:19.

^ para. 8 Akara i te pia “‘Kare [te Aroa] e Rave i te Mea Tau Kore’” o Te Punanga Tiaki, o Tianuare 2016.

^ para. 14 Noatu e te akaari maira a Angaanga 2:33 e ka ō mai a Iesu ki roto i te riringi anga i te vaerua, na Iehova ra e iki i te reira tangata.

^ para. 14 No tetai akakite anga maata atu, e akara i te “Au Uianga a te Aronga Tatau” i roto i Te Punanga Tiaki, o Me 1, 2007.

IMENE 34 Aaere ma te Apa Kore

^ para. 56 AKATAKA ANGA TUTU: E akamanako ana i tetai taeake mei te opati maata e tana vaine e neneiia ra to raua tutu i ko i te uruoaanga. E tu akangateitei kore teia!