Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 2

Ka “Akapumaana” Koe i Tetai e Tetai

Ka “Akapumaana” Koe i Tetai e Tetai

“Ko ratou anake tei rave katoa mai i te angaanga i te basileia o te Atua ra, ko ratou tei akapumaana mai iaku nei.”—KOLO. 4:11.

IMENE 90 Akamaroiroi i Tetai e Tetai

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa te tu taitaia ta te au tavini tiratiratu o Iehova e aro atura?

TAKAPINI i teianei ao, e maata te au tavini o Iehova e aro atura i te tu apiapi, noatu te au tu mamae. Te kite ra ainei koe i teia i roto i taau putuputuanga? Tetai au Kerititiano e maki kino to ratou me kore te mii ra i to ratou au akaperepere tei mate. Te taitaia ra tetai pae no tei akaruke tetai o te ngutuare tangata e te oa piri mou i te tuatua mou. Tetai pae te ngata ra no te au tumatetenga natura e tupu nei. Pouroa te au taeake e te au tuaine ka anoanoia te akapumaana. Akapeea tatou me tauturu ia ratou?

2. No teaa ra te apotetoro ko Paulo ka anoanoia ai kia akapumaanaia?

2 Ko te oraanga o te apotetoro ko Paulo e maata te au kino tei tupu kiaia. (2 Kori. 11:23-28) Kua akakoromaki katoa aia i “tetai tara i roto i [tona] kopapa,” penei ko te manamanata pae kopapa. (2 Kori. 12:7) E kua mareka kore aia ia Dema, tetai taeake tei angaanga kapiti ana raua, tei akaruke iaia no te mea “kua anoano maata [a Dema] ki teianei ao.” (2 Timo. 4:10) E taeake akatainuia e te Kerititiano maroiroi a Paulo tei tauturu i tetai ke, inara i tetai atianga kua paruparu aia.—Roma 9:1, 2.

3. Noea mai te akapumaana e te tauturu tei orongaia kia Paulo?

3 Kua orongaia mai te akapumaana e te tauturu kia Paulo. Akapeea ra? Kua akamaroiroi a Iehova iaia na roto i Tona vaerua tapu. (2 Kori. 4:7; Phili. 4:13) Kua akapumaana katoa a Iehova iaia na roto i te au taeake Kerititiano. Akakite a Paulo i tetai pae o tona aronga angaanga e “ko ratou tei akapumaana mai iaku nei.” (Kolo. 4:11) Ko  te aronga tana i taiku koia oki ko Arisetareko, Tukiko e Mareko. Kua akamaroiroi ratou ia Paulo, te tauturu anga iaia kia akakoromaki. Eaa te au tauturu ta teia au Kerititiano e toru i rave no te akapumaana? Akapeea tatou me aru i to ratou akaraanga me akapumaana e me akamaroiroi tatou i tetai ke?

TIRATIRATU MEI IA ARISETAREKO

Mei ia Arisetareko, ka riro tatou ei oa tiratiratu na te piri anga ki to tatou au taeake e te au tuaine i te “tuatau e tumatetengaʼi” (Akara i te parakarapa 4-5) *

4. Akapeea a Arisetareko te akaari anga e e oa tiratiratu aia no Paulo?

4 Ko Arisetareko, e Kerititiano no Tesalonia mei ia Makedonia, tei akapapu e e oa tiratiratu aia no Paulo. Ka tatau tatou na mua ia Arisetareko i to Paulo atoro anga ia Ephesia i te toru o tona tere mitinari. To raua teretere anga ko Paulo, kua opuia a Arisetareko e te puke tangata. (Anga. 19:29) Tona tukuia anga ki vao, kare aia i kimi i tona uaorai ora, mari ra kua noo tiratiratu aia kia Paulo. Tetai au mārama i muri mai i Ereni kua noo ua rai a Arisetareko i te pae ia Paulo, noatu kua takinokinoia a Paulo e te aronga patoi. (Anga. 20:2-4) I te 58 T.N. kua tukuia a Paulo ki Roma ei mouauri, kua na muri atu a Arisetareko iaia no tetai tere mamao, e kua akakoromaki raua te irianga to ratou paî e kua ngaangaa. (Anga. 27:1, 2, 41) Te tae anga ki Roma, kua noo aia ki roto i te are auri e Paulo. (Kolo. 4:10) Kare i te mea poitirere e kua akamaroiroi a Paulo e te akapumaana i te au taeake tiratiratu!

5. Kia tau kia Maseli 17:17, akapeea tatou me riro mai ei oa tiratiratu?

5 Mei ia Arisetareko rai, ka riro tatou ei oa tiratiratu na te piri anga ki to tatou au taeake e te au tuaine kare i tetai tuatau meitaki ua, mari ra i te “tuatau e tumatetengaʼi” ratou. (E tatau ia Maseli 17:17.) Ka anoano katoaia te akapumaana no te au taeake e te au tuaine no tetai tuatau roa, me akamutu te au manamanata. Ko Frances, * tei mate tona nga metua i te maki cancer no tetai toru mārama, karanga aia: “Ka ngata teia au timataanga kia tatou no tetai tuatau roa. E te akameitaki nei au i te au oa tiratiratu tei  akamaara mai i toku mamae, noatu kua roa te tuatau i mate ei toku nga metua.”

6. Eaa ta te tu tiratiratu ka akakeu ia tatou kia rave?

6 Ka oronga mai te au oa tiratiratu i to ratou taime e te maroiroi kia tauturu i to ratou taeake e te au tuaine. Ei akaraanga, ko tetai taeake ko Peter, kua tuia aia e tetai maki kino e kare e rapakau. Karanga tana vaine ko Kathryn: “Kua apai tetai nga tokorua i roto i te putuputuanga ia maua ki te taote, e kua kitea mai to Peter maki. Kua akakite raua i tera taime, ka tauturu raua ia maua i te au turanga ngata, e ka akono ia maua me anoanoia te tauturu.” E mea pumaana tikai no teia au oa piri mou, tei tauturu ia maua kia akakoromaki i te au timataanga!

IRINAKIIA MEI IA TUKIKO

Mei ia Tukiko, ka riro tatou ei oa irinakiia me na roto tetai ke i te au manamanata (Akara i te parakarapa 7-9) *

7-8. Kia tau ia Kolosa 4:7-9, akapeea a Tukiko te akaari anga i tona tu irinakiia?

7 Ko Tukiko, e Kerititiano mei Roma i te oire o Asia, e tangata tiratiratu aia kia Paulo. (Anga. 20:4) I te 55 T.N., kua akanoo a Paulo i tetai moni tauturu no te au Kerititiano i Iudea, e kua āriki aia kia tauturu a Tukiko i teia angaanga puapinga. (2 Kori. 8:18-20) I muri mai i to Paulo tapekaia anga i Roma no te taime mua, kua tavini a Tukiko ei tangata kave karere. Kua tuku aia i te reta e te karere akamaroiroi a Paulo ki te putuputuanga i Asia.—Kolo. 4:7-9.

8 Ko Tukiko to Paulo oa irinaki mou. (Tito 3:12) Kare te maata anga o te au Kerititiano i tera tuatau e irinakiia ana mei ia Tukiko rai. Mei te 65 T.N., to Paulo tapekaia anga no te rua o te taime, kua tata aia ki te au tane Kerititiano i te ngai maata i Asia, kia kore e piri atu kiaia no to ratou mataku i te aronga patoi. (2 Timo. 1:15) No reira, kua irinaki a Paulo ia Tukiko e kua oronga i tetai angaanga akaou nana. (2 Timo. 4:12) Kua mareka tikai a Paulo i teia oa meitaki ko Tukiko.

9. Akapeea tatou me aru i te akaraanga o Tukiko?

9 Ka aru tatou i te akaraanga o Tukiko ei oa irinakiia. Ei akaraanga, kare tatou e taputou e ka tauturu tatou i te au taeake e te au tuaine me anoanoia mari ra  kia rave i tetai au mea no te tauturu ia ratou. (Mata. 5:37; Luka 16:10) Me inangaro te aronga i te tauturu ka irinaki ua mai ratou kia tatou, e ka akapumaana tikai ia ratou. Akamārama mai tetai tuaine. Karanga aia, “Kua maru toku ngakau me kite au i tetai tangata e tauturu maira iaku e te rave ra i tana i taputou.”

10. Tei taikuia ia Maseli 18:24, te aronga e taitaia nei ma te tu mareka kore ka kimi ratou te akapumaana kiea?

10 Ko te aronga e taitaia nei ma te tu mareka kore, ka kimi ratou i te akapumaana ki te au oa irinakiia. (E tatau ia Maseli 18:24.) I muri ake te akaateaia anga tana tamaiti ki vao, karanga a Bijay, “Inangaro au i te akakite i toku manako ki tetai tangata taku i irinaki.” No te mea kua rave a Carlos i te tarevake, kare aia e tavini akaou i roto i te putuputuanga mei tana i matau. Karanga aia, “Anoano au i te akakite i toku manako ki tetai taeake ma te kore e mataku e kia akavaia mai.” Kua kite mai a Carlos ko te aronga pakari te ka tauturu mai iaia e i tona au manamanata. Kua akapumaana katoa te aronga pakari iaia e kare ratou e akakite atu ki tetai ke.

11. Akapeea tatou e riro ei ei oa irinakiia?

11 Tetai oa irinakiia, ka anoanoia te akakoromaki. Te akaruke anga te tane a Zhanna iaia, kua kite mai aia i te pumaana na te akakite anga i tona manako ki te au oa piri mou. “Kua akarongo marie ratou iaku,” karanga aia, “noatu e kua ripiti au i taku tuatua i te au taime ravarai.” Ei oa meitaki ka rauka katoa ia koe i te akarongo i ta ratou ka tuatua.

TAVINI I TETAI KE MEI IA MAREKO

To Mareko tu takinga meitaki kua tauturu te reira ia Paulo kia akakoromaki, e ka tauturu katoa tatou i te au taeake i te tuatau tumatetenga (Akara i te parakarapa 12-14) *

12. Koai a Mareko, e akapeea aia te akaari anga i te vaerua puareinga ua?

12 E Kerititiano ngati Iuda a Mareko mei Ierusalema. Ko Banaba tetai o tona kopu tangata tei kiteaia ei mitinari. (Kolo. 4:10) E ngutuare tangata rongonui to Mareko, noatu ra kare aia i akariro i te reira ei mea puapinga i tona oraanga. Kua akaari aia i te vaerua puareinga ua. Kua mataora aia i te tavini i tetai ke. Ei akaraanga, i tetai au atianga, kua tavini kapiti a Mareko ki te apotetoro ko Paulo e Petero e kua akono aia i ta raua apainga, na te tauturu anga i to raua anoano i te pae kopapa. (Anga. 13:2-5; 1 Pete. 5:13) Kua akataka a Paulo ia Mareko e koia tetai “tei rave katoa mai i te angaanga i te basileia o te Atua ra” e “tei akapumaana mai iaku nei.”—Kolo. 4:10, 11.

13. Akapeea a 2 Timoteo 4:11 te akaari anga e kua mareka a Paulo i te angaanga tiratiratu a Mareko?

13 Kua riro mai a Mareko ei oa piri mou no Paulo. Ei akaraanga, ia Paulo i roto i te are auri no te taime openga i Roma, mei te 65 T.N., kua tata aia i te rua o tana reta kia Timoteo. I roto i tera reta, kua pati a Paulo ia Timoteo kia aere mai ki Roma e kia arataki mai ia Mareko. (2 Timo. 4:11) Kare a Paulo i ekoko ana i ta Mareko i rave no tana angaanga tiratiratu, no reira kua pati aia ia Mareko kia piri atu kiaia. Kua tauturu a Mareko ia Paulo na roto i te au ravenga ke, penei na te oko anga i te kai e te apinga tata nana. Te tauturu e te akamaroiroi tei orongaia kia Paulo kua rauka iaia te akakoromaki i tona rā openga, ka tamateia atu ei aia.

14-15. Eaa ta Mataio 7:12 i apii mai ia tatou kia tauturu i tetai ke na roto i tetai ravenga?

14 E tatau ia Mataio 7:12. Me tei roto tatou i te tuatau ngata, ka mataora tatou i te tauturu a tetai ke! “E maata te au angaanga ta tatou ka rave i te au rā, ka ngata i reira ia tatou i te rave me mamae  tatou,” karanga ai a Ryan, tei mate poitirere ua tona papa. “E mea pumaana i te kite i te tauturu a tetai ke—noatu e mea meangiti ua te reira.”

15 Me te kite ra tatou i te reira, ka rauka ia tatou i te tauturu i tetai ke na tetai ravenga ke atu. Ei akaraanga, kua iki tetai tuaine i te apai ia Peter e Kathryn tei taikuia i mua ana, ki te aremaki kia akaraia e te taote. No te mea kare a Peter e Kathryn e rauka akaou i te akaoro, kua akanoonoo te tuaine i te au taeake i roto i te putuputuanga kia apai ia raua i te ngai ta raua e inangaro ra. Kua tauturu ainei teia akanoonoo anga ia raua? Karanga a Kathryn, “Kua pumaana tikai maua i ta ratou i rave.” E akamaara e ka rauka ia koe te tauturu i tetai ke noatu e mea meangiti ua te reira.

16. Eaa te apiianga puapinga no te oronga i te akapumaana mei to Mareko akaraanga?

16 Ko te apotetoro ko Mareko tei ora ana i te tuatau o Iesu, e Kerititiano maroiroi aia. E maata tana angaanga puapinga i rave na Iehova, kapiti mai te tata anga i te Evangelia o Mareko. Kua taangaanga a Mareko i tona taime i te akapumaana ia Paulo, e kua pati ua rai a Paulo i te tauturu a Mareko. Ko Angela, tei akakoromaki i te mate rikarika tei tupu ki tetai o tona kopu tangata, akameitaki aia i te aronga tei akapumaana iaia. “Me inangaro te au oa i te tauturu, ka māmā ua i te tuatua atu kia ratou,” karanga ai aia. “Te akaraanga, e inangaro to ratou i te tauturu iaku, e kare e emiemi i te akaari mai i te reira.” E ui kia tatou uaorai, ‘E akapumaana ana ainei au i te au taeake akamori na roto i te au ravenga tukeke?’

AKAPUMAANA ATU I TETAI KE

17. Akapeea a 2 Korinetia 1:3, 4 me akakeu ia tatou kia akapumaana atu i tetai ke?

17 E mea māmā ua no tatou kia kimi i to tatou au taeake e te au tuaine tei anoanoia te akapumaana. Ka rauka katoa ia tatou i te akamaroiroi i tetai ke mei ta ratou i rave kia tatou. Karanga tetai tuaine ko Nino tei mate tona mama ruau: “Ka akapumaana a Iehova ia tatou no te tauturu i tetai ke, me āriki ra tatou i tana tauturu.”  (E tatau ia 2 Korinetia 1:3, 4.) Karanga a Frances, tei taikuia i mua ake: “Te au tuatua ia 2 Korinetia 1:4 e mea tika te reira. Ka oronga tatou ki tetai ke i te akapumaana tei rauka mai.”

18. (a) No teaa ra tetai ka mataku ei me oronga i te akapumaana? (e) Akapeea tatou me akapumaana atu i tetai ke? Oronga mai i tetai akaraanga.

18 Ka akara tatou i tetai au ravenga kia tauturu i tetai ke, noatu to tatou mataku. Ei akaraanga, penei kare tatou e kite i ta tatou ka tuatua, no tetai tei anoanoia te akapumaana. Kua maara i tetai tangata pakari ko Paul i te au akapumaana ta tetai i akaari mai, te mate anga tona metua tane. “Kite au e kare i te mea māmā kia tuatua mai kiaku,” i karanga ai aia. “Ka ngata ia ratou i te tuatua mai. Inara kua mareka au i ta ratou i rave no te akapumaana e te tauturu iaku.” I muri ake i tetai ngaruerue enua, karanga tetai taeake ko Tajon: “Kare e maara ana iaku te au karere ta te tangata i tuku mai i te reira rā, inara te maara nei iaku to ratou tu aroa e te akono mai iaku.” Ka rauka ia tatou i te akapumaana atu ia ratou na te akaari anga i to tatou inangaro.

19. No teaa ra tatou ka akaari ei i te “akapumaana” maata?

19 No te mea te vaitata nei tatou ki te openga i teia akatere anga, ka kino roa atu teianei ao e ka ngata te oraanga. (2 Timo. 3:13) Ka anoanoia te akapumaana no te mea e aronga apa ua tatou e ka rave ua i te tarevake. Kua rauka i te apotetoro ko Paulo i te akakoromaki i tona oraanga ka mate ei aia, no te mea kua akapumaanaia mai aia e te au taeake Kerititiano. Kia tiratiratu tatou mei ia Arisetareko, ei tangata irinakiia mei ia Tukiko e ei tavini mei ia Mareko te tu. Me rave tatou i te reira, ka tauturu tatou i te au taeake e te au tuaine kia ketaketa to ratou akarongo.—1 Tesa. 3:2, 3.

^ para. 5 Kua na roto ana te apotetoro ko Paulo i tetai oraanga ngata. I te reira tuatau, kua riro tetai au taeake i te akapumaana iaia. Ka uriuri tatou e toru au tu ta teia au taeake i rave no te akapumaana i tetai ke. Ka akamanako katoa tatou akapeea me aru i to ratou akaraanga.

^ para. 5 Tauiia tetai au ingoa.

IMENE 111 Te Tumu o to Tatou Rekarekaanga

^ para. 56 AKATAKA ANGA TUTU: Kua akakoromaki a Arisetareko te irianga to ratou paî e kua ngaangaa.

^ para. 58 AKATAKA ANGA TUTU: Kua tuku a Tukiko i te reta a Paulo ki te au putuputuanga.

^ para. 60 AKATAKA ANGA TUTU: Kua tauturu a Mareko ia Paulo na roto i te au ravenga tukeke.