Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 4

Ta te Kaikai Anga Māmā ua ka Apii Mai no Runga i te Ariki i te Rangi

Ta te Kaikai Anga Māmā ua ka Apii Mai no Runga i te Ariki i te Rangi

“Ko toku kopapa teia. . . . Ko toku ïa toto teia, no te koreromotu.”—MATA. 26:26-28.

IMENE 16 Akapaapaa ia Iehova no Tana Tamaiti Akatainuia

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Eaa tatou ka tapapa atu ei e ka oronga mai a Iesu i tetai ravenga māmā ua no te akamaara i tona matenga? (e) Eaa te au tu o Iesu ta tatou ka uriuri?

KA RAUKA ainei ia koe te akakite mai eaa te raveia ana i ko i te Akamaaraanga o te matenga o Karaiti i te au mataiti ravarai? Kare e ekoko, ka maara ia tatou eaa te mea e raveia ana i ko i te Kaikai Anga Aiai a te Atu. Eaa te tumu? No te mea e kaikai anga māmā ua te reira. Inara, e angaanga puapinga tikai teia. No reira, ka ui tatou, ‘Eaa ra teia akanoonooanga i akamamaia ai?’

2 I te tuatau o ta Iesu angaanga tutu aere i te enua nei, kua rave aia i tana au apiianga puapinga na roto i te tu māmā ua, taka meitaki, e te ngoie ua i te mārama. (Mata. 7:28, 29) Mei te reira rai, kua akanoo aia i tetai ravenga māmā ua e te puapinga no te akamaara * i tona matenga. Ka akamanako meitaki tatou i teia kaikai anga Akamaaraanga e te au mea ta Iesu i tuatua, e i rave. Ka mārama maata atu tatou i to Iesu tu akaaka, ngakau toa e te aroa tikai, e ka apii tatou akapeea me aru meitaki iaia.

E TU AKAAKA TO IESU

Te akamaara maira te varaoa e te wina o te Akamaaraanga ia tatou e kua oronga a Iesu i tona oraanga no tatou e te tutara nei aia ei Ariki i te rangi (Akara i te parakarapa 3-5)

3. Mei tei akakiteia ia Mataio 26:26-28, mei teaa te māmā o te kaikai anga Akamaaraanga ta Iesu i akanoo, e eaa te akatutuia ra e te nga oroa māmā ua e rua?

3 Kua akanoo a Iesu i te Akamaaraanga o tona matenga i te tuatau e ora ra tana 11 pipi tiratiratu. Kua rave mai aia i te  toenga o te kaikai anga Pasa e kua rave i teia akamaaraanga māmā ua. (E tatau ia Mataio 26:26-28.) Kua taangaanga ua aia i te varaoa opue kore e te wina te vaira i reira. Akakite a Iesu ki tana au apotetoro e te akatutu ra teia nga oroa e rua i tona kopapa e tona toto apa kore, te ka akaatinga aia no ratou. Penei kare te au apotetoro i poitirere i te tu māmā ua o teia akanoonooanga ou e te puapinga. Eaa te tumu?

4. Akapeea ta Iesu tuatua kia Mareta te tauturu anga ia tatou kia mārama i te tumu i akanoo ei a Iesu i tetai kaikai anga Akamaaraanga māmā ua?

4 Akamanako ana eaa tei tupu i te au marama i mua ake, i te toru o te mataiti o ta Iesu angaanga tutu aere, i tona aere anga atu ki te kainga o tona au oa piri mou—ko Lazaro, Mareta, e Maria. I reira, kua akamata a Iesu i te apii ia ratou. Inara kua apiapi a Mareta te akapapa anga aia i tetai kaikai anga maata no tana manuiri puapinga. Te kite anga a Iesu i teia, kua akatikatika maru atu aia ia Mareta, te tauturu anga iaia kia kite e kare tetai kaikai anga maata e anoanoia i te au taime ravarai. (Luka 10:40-42) I muri mai, i nga ora i mua ake i tona mate akaatinga, kua taangaanga a Iesu i tana i tuatua. Kua akanoo aia i tetai kaikai anga Akamaaraanga māmā ua. Eaa ta teia e akakite maira no runga ia Iesu?

5. Eaa ta teia kaikai anga māmā ua e akaari maira no runga ia Iesu, e akapeea teia me rotai kia Philipi 2:5-8?

5 I roto i te au apinga ta Iesu i tuatua e i rave, e tu akaaka tona. No reira, kare i te mea poitirere e kua akaari aia i te tu akaaka i te po openga o tona oraanga i te enua nei. (Mata. 11:29) Kua kite aia e kare e roa atu ana, ka oronga aia i te atinga maata rava atu i roto i te tuatua enua o te tangata nei, e ka akatuakaou mai a Iehova iaia ki tetai taoonga kaka i te rangi. Noatu rai, kare aia i manako maata ana iaia uaorai e kia raveia tetai akamaaraanga maata no tona matenga. Mari ra, kua akakite aia ki tana au apotetoro e kia akamaara ratou iaia okotai taime i te mataiti, na te akono anga i teia kaikai anga māmā ua. (Ioa. 13:15; 1 Kori. 11:23-25) Te akaari maira teia kaikai anga māmā ua e te tau, e kare a Iesu i te tangata ngakau parau. Ka mataora tatou e ko te tu akaaka tetai tu puapinga rava atu o to tatou Ariki i te rangi.—E tatau ia Philipi 2:5-8.

6. Akapeea tatou me aru i to Iesu tu akaaka me tupu te au timataanga?

6 Akapeea tatou me aru i to Iesu tu akaaka? Na te tukuanga i te inangaro o tetai ke ei mea puapinga atu i toou uaorai.  (Phili. 2:3, 4) Akamanako ana i te po openga o to Iesu oraanga i te enua nei. Kua kite a Iesu e kare e roa atu ana ka kite aia i tetai mate anga mamae; inara, kua manata tikai aia i tana au apotetoro tiratiratu, e ka mii ratou iaia. No reira kua akapou aia i tona po openga no te apii, te akamaroiroi, e te akapumaana ia ratou. (Ioa. 14:25-31) E tu akaaka tikai to Iesu i te akamanako maata atu i tetai ke kare iaia uaorai. Mei teaa atura tona akaraanga meitaki no tatou!

E TU NGAKAU TOA TO IESU

7. Akapeea a Iesu te akaari anga i te tu ngakau toa tikai, i muri ake i te akanooanga i te Kaikai Anga Aiai a te Atu?

7 I muri ua ake i to Iesu akanooanga i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, kua akaari aia i te tu ngakau toa tikai. Akapeea ra? Kua āriki a Iesu i te anoano o tona Metua, noatu e kua kite aia e ka tamateia aia no tetai kino pikikaa e te akama. (Mata. 26:65, 66; Luka 22:41, 42) Kua akaari ua rai a Iesu i te tu tiratiratu mou tikai na te akangateitei anga i te ingoa o Iehova, te akono anga i te tu ngateitei o te Atua, e te akatuera anga i te mataara ki te ora mutukore no te au tangata tei tataraara. I taua taime rai, kua akapapa a Iesu i tana au apotetoro no te au mea ta ratou ka aro atu.

8. (a) Eaa ta Iesu i tuatua ki tana au apotetoro tiratiratu? (e) I te au mataiti i muri ake i tona matenga, akapeea ta Iesu au pipi te aru anga i tona akaraanga ngakau toa?

8 Kua akaari katoa a Iesu i te tu ngakau toa na te kopae anga i te tu taitaia, e te akamou anga ki runga i te au anoano o tana au apotetoro tiratiratu. Te kaikai anga māmā ua ta Iesu i akanoo i muri ake te akaatea anga ia Iuda, kua akamaara i te aronga te ka riro ei pipi akatainuia nana e ka puapingaia ratou mei te toto maringi ua o Iesu e ka piri ki roto i te koreromotu ou. (1 Kori. 10:16, 17) Ei tauturu ia ratou kia vai tiratiratu ki to ratou kapiki anga ki te rangi, kua akakite a Iesu ki tana au pipi i ta  raua ko tona Metua ka tapapa mai mei ia ratou. (Ioa. 15:12-15) Akakite katoa a Iesu ki tana au apotetoro te au timataanga ka tupu kia ratou. I reira, na roto i tona uaorai akaraanga, kua raurau aia ia ratou kia “akamaroiroi.” (Ioa. 16:1-4a, 33) No tetai tuatau roa i muri mai, te aru ra rai te au pipi a Iesu i tona tu akaatinga e te akaari ra i te tu ngakau toa. Noatu to ratou mamae maata, kua tauturu ratou ia ratou uaorai i te au timataanga.—Ebe. 10:33, 34.

9. Akapeea tatou me aru ia Iesu i te akaarianga i te tu ngakau toa?

Pera katoa i teia tuatau, ka aru tatou i to Iesu akaraanga na te akaari anga i te tu ngakau toa. Ei akaraanga, ka anoanoia te tu ngakau toa kia tauturu i to tatou au taeake tei takinokinoia no to ratou akarongo. I tetai taime, ka tiria tau koreia te au taeake ki roto i te areauri. Me tupu te reira, ka rave tatou i te au mea ka rauka, kapiti mai te paruru anga ia ratou. (Phili. 1:14; Ebe. 13:19) Tetai ravenga kia akaari tatou i te tu ngakau toa, na te tutu aere anga “ma te mataku kore.” (Anga. 14:3) Mei ia Iesu rai, ka tauta tatou kia tutu aere i te karere Patireia, noatu me ka patoi mai te tangata e ka takinokino ia tatou. I tetai taime, penei ka ngere tatou i te tu ngakau toa. Eaa ta tatou ka rave?

10. I te au epetoma e tae ua atu ki te Akamaaraanga, eaa ta tatou ka rave, e no teaa ra?

10 Ka akaketaketa tatou i to tatou tu ngakau toa na te akamanako anga i te manakonakoanga o te atinga oko o Karaiti. (Ioa. 3:16; Ephe. 1:7) I te au epetoma e tae ua atu ki te Akamaaraanga, e atianga meitaki teia no tatou kia akamatutu i to tatou āriki rekareka no te atinga oko. A te reira taime, e rave i te au tatauanga Pipiria no te Akamaaraanga, e e akamanako oonu na roto i te pure, no te au angaanga ka raveia no te matenga o Iesu. Me akaputuputu mai tatou  no te Kaikai Anga Aiai a te Atu, ka mārama meitaki atu tatou i te aiteanga o te au oroa Akamaaraanga e te atinga umere ta te reira e akatutu ra. Me mārama tatou i ta Iesu e ta Iehova i rave no tatou, e te puapinga ka rauka ia tatou, e to tatou au akaperepere, ka ketaketa atu to tatou manakonakoanga, e ka akakeuia tatou kia akakoromaki ma te ngakau toa ki te openga.—Ebe. 12:3.

11-12. Eaa ta tatou i apii mai i teianei?

11 I teianei kua apii mai tatou e te riro ra te Kaikai Anga Aiai a te Atu, ei akamaara ia tatou no te atinga oko akaperepereia o Iesu, e pera katoa tona au tu meitaki o te akaaka e te tu ngakau toa. Mei teaa atura to tatou rekareka e te akaari nei rai a Iesu i teia au tu ei Taunga Maata i te rangi, tei pati mai ia tatou! (Ebe. 7:24, 25) Ei akaari i to tatou āriki rekareka no te reira, ka akamaara tiratiratu tatou i to Iesu matenga, mei tana i akaue mai. (Luka 22:19, 20) Ka rave tatou i teia a te rā tei karangaia ko Nisana 14, te rā puapinga maata rava atu o te mataiti.

12 No teia tu māmā ua o te Kaikai Anga Aiai a te Atu, ka kite tatou i tetai akaou tu tei akakeu ia Iesu kia mate no tatou. I tona taime i te enua nei, kua kiteaia teia tu i roto iaia. Eaa te reira?

E TU AROA TO IESU

13. Akapeea a Ioane 15:9 e 1 Ioane 4:8-10 te akataka anga i te aroa ta Iehova e Iesu i akaari mai, e koai ma te ka puapingaia mei to raua aroa?

13 Kua akaata meitaki a Iesu i te aroa maata o Iehova no tatou, i te au mea ravarai tana i rave. (E tatau ia Ioane 15:9; 1 Ioane 4:8-10.) Te mea puapinga rava atu, kua akakeuia te ngakau o Iesu kia oronga i tona oraanga no tatou. Noatu e e aronga akatainuia tatou e me e “mamoe ke atu,” ka puapingaia tatou mei te aroa ta Iehova e tana Tamaiti i akaari mai na roto i taua atinga ra. (Ioa. 10:16; 1 Ioa. 2:2) Akamanako katoa i te au mea tei taangaangaia no te kaikai anga Akamaaraanga; te akaari maira i to Iesu aroa e tona manako no tana au pipi. Akapeea ra?

Kua akanoo aroa a Iesu i tetai Akamaaraanga māmā ua kia rauka i tetai i te akono i te reira i te au anere mataiti i aereia mai, e i roto i te au turanga tukeke (Akara i te parakarapa 14-16) *

14. Akapeea a Iesu te akaari anga i tona aroa no tana au pipi?

14 Kua akaari a Iesu i te aroa no tana au pipi akatainuia, na te akanooanga i tetai kaikai anga māmā ua, kare i te mea ngata, kia akono ratou. Aere ua rai, kua anoanoia te au pipi akatainuia kia akono i te Akamaaraanga i te au mataiti ravarai, te rave anga i te reira i te au turanga tukeke, kapiti mai i roto i te areauri. (Apo. 2:10) Kua rauka ainei ia ratou i te akarongo kia Iesu? Ae!

15-16. Akapeea i rauka ai i tetai pae i te akamaara i te Kaikai Anga Aiai a te Atu i roto i te au turanga ngata?

15 Tae mai ki teia tuatau, kua tauta rai te au Kerititiano mou i te akamaara i te matenga o Iesu. Kua aru meitaki ratou i te akapapaanga no te Kaikai Anga Aiai a te Atu, tetai taime i roto i te au turanga ngata. Akamanako ana i teia au akaraanga. I roto i te areauri i Tinito, kua anoanoia te Taeake ko Harold King kia kimi i tetai ravenga no te akono i te Akamaaraanga. Kua akapapa muna aia i te au oroa tei rauka iaia, no te Akamaaraanga. Kua tare meitaki katoa aia i te rā e tae ua atu ki te Akamaaraanga. Te tae anga mai te reira rā, kua imene, pure, e kua rave aia i te akoanga Pipiria kiaia uaorai.

16 Teia akaou tetai akaraanga. Kua akamaara tetai au tuaine i te Kaikai Anga Aiai a te Atu i roto i tetai puakapa tamamae anga i te tuatau o te Tamaki II o Teianei Ao, noatu ka takinokinoia ratou. No te mea, e māmā ua te au mea ka anoanoia no teia akakoroanga, kua rauka ia ratou i te akono muna ua i te Akamaaraanga. Karanga ratou: “Kua tu matou ma te takapini i tetai pia rakau meangiti ua tei  tapokiia ki tetai ariki teatea, e kua tuku i te oroa ki runga i te reira. Tutungi matou i te kanara ei mori, no te mea ka kitea ia mai ta matou e rave ra me taangaangaia te mori uira. . . . Kua tia akaou matou ki to matou Metua e ka akapou matou i to matou maroiroi katoa no te akatapuanga i Tona ingoa. Mei teaa atura to ratou akarongo maata! E mei teaa atura to Iesu aroa i rauka ai ia tatou i te akono i te Akamaaraanga i roto i te au turanga ngata!

17. Eaa te au uianga ka ui tatou kia tatou uaorai?

17 I te Akamaaraanga e vaitata maira, ka tau kia ui tatou i teia au uianga: ‘Akapeea au me aru meitaki i to Iesu tu aroa? Te akamanako maata atura ainei au i te au anoano o toku au taeake akamori, i toku uaorai? E maata atu ainei taku e tapapa atura mei te au taeake e te au tuaine, me kore kua kite ainei au i to ratou au kotinga?’ Kia aru ua rai tatou i to Iesu tu e kia akaari i te “aroa.”—1 Pete. 3:8.

AKAMANAKO MEITAKI I TEIA AU APIIANGA

18-19. (a) Eaa ta tatou i papu? (e) Eaa ta tatou ka tauta i te rave?

18 Ko te Akamaaraanga o te matenga o Karaiti, kare te reira e raveia e tuatau ua atu. Me “tae” mai a Iesu i te tuatau o te mate maata, ka akaputu aia i “tona aronga ikiia” ki te rangi, e kare te Akamaaraanga e rave akaouia.—1 Kori. 11:26; Mata. 24:31.

19 Noatu e kare te kaikai anga Akamaaraanga e rave akaouia, ka papu ia tatou e ka maara ua rai i te iti tangata o Iehova teia kaikai anga māmā ua tei akaari mai i te tu akaaka, ngakau toa, e te aroa maata o tetai tangata. A te reira taime, kare e ekoko e ka akakite te aronga tei akono ana i teia kaikai anga manea no runga i teia kia puapingaia te katoatoa. Inara, kia puapingaia mei teia kaikai anga, ka tauta tatou i te aru i to Iesu tu akaaka, ngakau toa, e te aroa. Me pera tatou, ka papu e ka rauka ta tatou tutaki mei ko mai ia Iehova.—2 Pete. 1:10, 11.

IMENE 13 Te Mesia, to Tatou Akaraanga

^ para. 5 Kare e roa atu ana, ka raveia ta tatou Kaikai Anga Aiai no te akamaara i te matenga o Iesu Karaiti. E maata ta teia kaikai anga māmā ua e apii maira no runga i to Iesu tu akaaka, ngakau toa, e tona aroa. I teia atikara, ka uriuri tatou akapeea me aru i te au tu akaperepereia tana i akaari mai.

^ para. 2 AKAMĀRAMA ANGA TUATUA: Te aiteanga o te akamaaraanga, kia rave i tetai angaanga takake no te akamaara e te akangateitei i tetai angaanga me kore i tetai tangata puapinga.

^ para. 56 AKATAKA ANGA TUTU: Akatutuanga no te au tavini tiratiratu e akono ra i te Akamaaraanga a te putuputuanga i te anere mataiti mua; i te openga o te au mataiti 1800; i roto i te puakapa tamamae anga a te Nazi; e i teia tuatau, i roto i tetai Are Uipaanga Patireia i tetai ngai maana i Marike Apatonga.