TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tianuare 2019

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Mati 4 kia Aperira 7, 2019

“Auraka e Taitaia, ko au Oki Toou Atua”

Akamanako e toru tumu kia noo marie tatou noatu te timata anga.

Akapaapaa ia Iehova i Roto i te Putuputuanga

E ngata ainei ia koe kia paupau i ko i te uipaanga? Ka tauturu teia atikara ia koe kia kite i toou mataku e kia autu atu i te reira.

Akapeea Koe me Tapapa i Toou Ngakau?

Akapeea a Satani me akapikikaa i to tatou ngakau e akapeea tatou me paruru i te reira?

Ta te Kaikai Anga Māmā ua ka Apii Mai no Runga i te Ariki i te Rangi

Eaa ta te kaikai anga Akamaaraanga e apii maira ia tatou no runga i to Iesu tu akaaka, tu ngakau toa, e te aroa?

Ta te Aere Anga ki te Uipaanga e Akakite Maira no Runga ia Tatou

Eaa te tuanga ta te aroa, ta te akaaka e te tu ngakau toa, i roto i te aere anga ki te uipaanga putuputuanga?

Mema Ou o te Pupu Akaaere

E tatau i te tua o Kenneth Cook, Jr.