Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 36

E Nuti Meitaki a Aramagido!

E Nuti Meitaki a Aramagido!

“Akaputuputu iora ratou i tetai ngai, ko Aramagido.”—APO. 16:16.

IMENE 150 Kimi i te Atua Toou Akaora

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Eaa a Aramagido e e nuti meitaki no te tangata katoatoa? (e) Eaa te au uianga ka uriuriia i teia atikara?

I AKARONGO ana ainei koe i te tangata i te tuatua anga ia “Aramagido” e e tamaki nukiria me kore e tumatetenga ao rangi? Te karanga ra te Pipiria e e nuti meitaki a Aramagido, e ka tupu te mataora! (Apo. 1:3) Kare te tamaki o Aramagido e takore i te tangata, mari ra ka akaora te reira ia ratou! Akapeea ra?

2 Te akaari maira te Pipiria e ka akaora te tamaki o Aramagido i te tangata katoatoa, na te takore anga i te tutara a te tangata. Ka akaora teia tamaki i te tangata katoatoa, na te takore anga i te aronga kino e ka akaora i te au tangata tuatua tika. E ka akaora te reira i te tangata katoatoa na te paruru anga i to tatou enua. (Apo. 11:18) Ei tauturu ia tatou kia mārama meitaki atu i teia au manako, ka uriuri tatou e a uianga: Eaa a Aramagido? Eaa te ka tupu i mua ake i te reira? Akapeea tatou me ō atu ki roto i te aronga te ka ora ia Aramagido? Akapeea tatou me vai tiratiratu, ia Aramagido e vaitata maira?

EAA A ARAMAGIDO?

3. (a) Eaa te aiteanga o te tuatua “Aramagido”? (e) Ia Apokalupo 16:14, 16, eaa tatou ka tuatua ai e kare a Aramagido i te ngai tika tikai?

3 E tatau ia Apokalupo 16:14, 16. Okotai rai taime te taikuia anga te tuatua “Aramagido” i roto i te au Tuatua Tapu, e tuatua Epera te reira, te aiteanga, Maunga o Megido. (Apo. 16:16) E oire a Megido i Iseraela taito. (Iosu. 17:11) Inara kare a Aramagido i tetai ngai tika tikai i te enua nei. E tupuanga te reira ka taokotai atu te “ui ariki o te ao katoa nei” i te tamaki  ia Iehova. (Apo. 16:14) Inara, i roto i teia atikara, ka taiku katoa matou ia “Aramagido” ki te tamaki te ka tupu, aru mai i te taokotai anga te au ui ariki o te ao katoa nei. Akapeea tatou e kite ei e ngai akatutuanga a Aramagido? Te mea mua, kare e maunga tika tikai ko Megido. Te rua, e ngai meangiti ua a Megido no “te ui ariki o te ao katoa nei,” e to ratou au vaeau e te au apinga tamaki. Te toru, mei ta tatou ka kite i roto i teia atikara, ka akamata te tamaki o Aramagido, me tamaki “te ui ariki” o teianei ao, i te iti tangata o te Atua e noo ra takapini i teianei ao.

4. Eaa te Atua i kapiki ei i te tamaki maata, e ko Megido?

4 Eaa a Iehova i kapiki ei i te tamaki maata, e ko Megido? E au ngai tamaki anga a Megido e te O o Iezereela i te pae mai. I tetai taime, kua ō atu a Iehova ki roto i taua tamaki anga. Ei akaraanga, “i te pae o te vai ra ko Megido,” kua tauturu te Atua i te akava Iseraela ko Baraka kia tamaki i te vaeau Kanaana tei aratakiia e te rangatira vaeau ko Sisera. Na roto i te ravenga temeio, kua autu a Baraka e te peroveta vaine ko Debora i te tamaki e kua akameitaki raua ia Iehova. Kua imene raua: “I na te rangi mai te au etu i te tamaki . . . ia Sisera i to ratou aerenga. Na te kauvai ra na Kisona ratou i tataʼi e riro atura!”—Aka. 5:19-21.

5. Eaa te tuke puapinga i rotopu i te tamaki o Aramagido e te tamaki a Baraka?

5 Kua taopenga a Baraka e Debora i ta raua imene: “Kia pera te au enemi ravarai noou i te mate, e Iehova e! Kareka te aronga i inangaro iaia ra kia riro ïa ratou mei te rā kia iti aia ma tona ririnui ra.” (Aka. 5:31) Ia Aramagido, ka takoreia te au enemi o te Atua, e ka akaoraia te aronga tei akaperepere i te Atua. Inara te vaira okotai tuke puapinga i rotopu i nga tamaki e rua. Ia Aramagido, kare te iti tangata o te Atua e tamaki atu. E kare katoa ratou e mou apinga tamaki! Kia “irinaki e [kia] maroiroi” ratou ma te noo maru na te irinakianga ia Iehova e tona au nuku vaeau i te rangi.—Isa. 30:15; Apo. 19:11-15.

6. Akapeea te Atua me tamaki i tona au enemi ia Aramagido?

6 Akapeea te Atua me tamaki i tona au enemi ia Aramagido? Penei ka taangaanga aia i tetai au ravenga ke. Ei akaraanga, penei ka taangaanga aia i te ngaruerue enua, te ua toka, e te uira. (Iobu 38:22, 23; Eze. 38:19-22) Penei ka akaanga aia i tona au enemi kia tamaki atu i tetai e tetai. (2 Para. 20:17, 22, 23) E penei ka taangaanga aia i tana au angera kia tamate i te aronga kino. (Isa. 37:36) Noatu eaa ta te Atua ka taangaanga, ka upokotu rai aia. Ka takore takiriia tona au enemi. E ka akaoraia te aronga tuatua tika.—Mase. 3:25, 26.

EAA TE KA TUPU I MUA AKE IA ARAMAGIDO?

7-8. (a) Ia 1 Tesalonia 5:1-6, eaa te akakiteanga tuke ua ake rai ta te au arataki o teianei ao ka akakite? (e) Eaa ra teia ka riro ei ei pikikaa kino?

7 Ka tupu te kapiki anga “e au, e kare e kino” i mua ake i te “rā o te Atu ra [“te ra o Iehova,” NW].” (E tatau ia 1 Tesalonia 5:1-6.) Ia 1 Tesalonia 5:2, te akakite ra i “te ra o Iehova” e ko te “mate maata.” (Apo. 7:14) Akapeea tatou e kite ei, aea te mate maata e akamata ai? Te akakite maira te Pipiria no runga i tetai akakiteanga tuke ua ake rai. E akairo te reira te ka akakite i te mate maata.

8 Ko te akakiteanga te reira tei totouia e “e au, e kare e kino.” Eaa te au arataki o teianei ao i karanga ai i te reira? Ka piri ainei te au arataki akonoanga ki roto i te reira? Penei paa. Noatu rai, e akakiteanga pikikaa teia na te au temoni. Inara e pikikaa kino tikai teia, no te mea ka manako te tangata e e au e  kare e kino, i mua ake ka akamata ai te mate maata. Ae, “ei reira ratou e rokoia uaia mai ei e te mate viviki, mei te vaine nui kia rokoia e te mamae ra.” Akapeea ra te au tavini tiratiratu o Iehova? Penei ka poitirere ratou me akamata viviki te ra o Iehova, inara kua papa ratou.

9. Akapeea te Atua me takore i to Satani ao?

9 Kare a Iehova e takore i te katoa anga o to Satani ao, mei tana i rave i to Noa tuatau. Ka takore ra aia i te reira, e rua tuanga. Te mea mua, ka takore aia ia Babulonia Maata, te au akonoanga pikikaa o teianei ao. E oti, ia Aramagido, ka takore aia i te toenga o to Satani ao, kapiti mai te akatereanga poritiki, te au vaeau, e te akatereanga apinganui. Ka akara ana tatou i teia nga tupuanga e rua.

10. Ia Apokalupo 17:1, 6 e 18:24, eaa a Iehova ka takore ei ia Babulonia Maata?

10 “Te utunga o te vaine akaturi maata.” (E tatau ia Apokalupo 17:1, 6; 18:24.) Kua akakino a Babulonia Maata i te ingoa o te Atua. Kua apii aia i te au pikikaa no runga i te Atua. Kua akaturi aia i te pae vaerua na te pirianga ki te au tutara o te enua nei. Kua taangaanga aia i tona mana akaaere na te takinokino anga i tona au mema e kua rave i ta ratou moni. E kua akamaringi aia i te toto o te au tavini o te Atua. (Apo. 19:2) Akapeea a Iehova me takore ia Babulonia Maata?

11. Koai te “puaka taae kutekute,” e akapeea te reira me akatupu i to te Atua anoano kia tamaki ia Babulonia Maata?

11 Ka takore a Iehova i “te vaine akaturi maata” na te taangaanga anga i te “raungauru oki tara” o “tetai puaka taae kutekute.” Te akatutu ra te reira puaka taae i te United Nations. Te akatutu ra te raungauru tara i te au mana poritiki, tei turu i te reira akaaerenga. I to te Atua tuatau tau, ka tamaki taua mana poritiki ia Babulonia. “E e pou oki aia ia ratou i te āru,” e e noo aia ma te apinga kore e ka kite te katoatoa i tona tu kino. (Apo. 17:3, 16) E takore anga viviki te reira —mei te okotai rā—e e mea poitirere ki te aronga tei turu iaia. Kua roa tona akapaapaa anga e: “Te noo ariki vaine nei au, kare au i te takaua, e kare au e kite i te aue.”—Apo. 18:7, 8.

12. Kare a Iehova e akatika i te au tutara enua kia rave i teaa, e eaa te tumu?

12 Kare te Atua e akatika i te au tutara enua kia takore i tona iti tangata. Te ngakau parau ra ratou i te turu i tona ingoa, e te akarongo i tana akauenga kia oro ki vao mei ia Babulonia Maata. (Anga. 15:16, 17; Apo. 18:4) Kua angaanga pakari katoa ratou i te tauturu i tetai ke kia akaatea mei roto iaia. No reira, kare te au tavini o Iehova “e mate katoa i tona ra au mate.” Noatu rai, ka timataia to ratou akarongo.

Noatu e teiea ratou i te enua nei, ka irinaki to te Atua iti tangata iaia me tamakiia mai ratou (Akara i te parakarapa 13) *

13. (a) Koai a Goga? (e) Ia Ezekiela 38:2, 8, 9, eaa te ka akakeu ia Goga kia akamata i te tamaki o Aramagido?

13 Te tamaki a Goga. (E tatau ia Ezekiela 38:2, 8, 9.) I muri ake i te takoreanga o te au akatereanga akonoanga pikikaa, ka vai ua te iti tangata o te Atua mei tetai pu rakau i roto i te uriia kino. Ka riri kino a Satani. Ka riri otooto aia e ka taangaanga i te au pikikaa a te au temoni—te au “vaerua viivii”—kia akakeu i te au pupu tutara enua kia tamaki i te au tavini o Iehova. (Apo. 16:13, 14) Kapikiia te reira pupu tutara enua e ko “Goga i te enua o Magoga.” Me tamaki teia au pupu tutara enua i te au tavini o Iehova, ka akamata te tamaki o Aramagido.—Apo. 16:16.

14. Eaa ta Goga ka kite mai?

14 Ka irinaki a Goga i tona “rima tangata”—koia oki ko tona mana vaeau. (2 Para. 32:8) Ka irinaki tatou i to tatou Atua ia Iehova—tei manakoia e te au pa enua, e e neneva. Mei te mea, kare te au atua o Babulonia Maata i akaora ana iaia mei te “puaka taae” e tona “raungauru oki tara”! (Apo. 17:16) No reira, ka tapapa atu a Goga i tetai autuanga māmā ua. “Mei te tumurangi e ngaro ei te enua ra,” ka tamaki aia i te iti tangata o Iehova. (Eze. 38:16) Kare e roa ka kite a Goga e kua  ō aia ki roto i tetai ereere. Mei ia Pharao rai i te Tai Muramura, ka kite a Goga e te tamaki ra aia ia Iehova.—Exo. 14:1-4; Eze. 38:3, 4, 18, 21-23.

15. Akapeea a Karaiti me upokotu i te tamaki?

15 Ka paruru a Karaiti e tona au nuku vaeau i te rangi i te iti tangata o te Atua, e ka takatakai i te au nuku o Goga. (Apo. 19:11, 14, 15) Akapeea te enemi maata o Iehova, ko Satani, tei akavare i te au pupu tutara enua kia tamaki i te iti tangata o te Atua ia Aramagido? Kua uri atura a Iesu ia Satani e tana au temoni ki roto i te vaarua takere kore, e kua popani atura ia ratou e okotai tauatini mataiti.—Apo. 20:1-3.

AKAPEEA KOE E ORA AI IA ARAMAGIDO?

16. (a) Akapeea tatou me akaari e kua “kite [tatou] i te Atua”? (e) Eaa te ka tupu ki te tangata tei kite ia Iehova me tupu te tamaki o Aramagido?

16 Noatu e kua roa tatou i roto i te tuatua mou e me kare, e ora ai ia Aramagido, kia “kite [tatou] i te Atua,” e kia “akarongo i te evangelia o to tatou Atu o Iesu Mesia.” (2 Tesa. 1:7-9) Kua “kite [tatou] i te Atua” i tana e reka ana, e kare e reka ana, e tona au turanga. Te akaari katoa ra tatou e kua kite tatou iaia me akaperepere tatou iaia e te akamori iaia anake. (1 Ioa. 2:3-5; 5:3) Me akaari tatou e kua kite tatou i te Atua, e turanga ngateitei to tatou e kua “kiteia mai [tatou] e ia,” e ka ora tatou ia Aramagido! (1 Kori. 8:3) Akapeea ra? Me “kiteia mai [tatou] e ia” tera te aiteanga, mareka rava te Atua ia tatou.

17. Eaa te aiteanga kia “akarongo i te evangelia o to tatou Atu o Iesu Mesia”?

17 “Te evangelia o to tatou Atu o Iesu Mesia,” ka kapiti mai te au tuatua mou ta Iesu i apii i roto i te Tuatua a te Atua. Ka akarongo tatou i te nuti meitaki me taangaanga tatou i te reira i roto i te oraanga. Ka akarongo katoa tatou na te tukuanga i te au anoano o te Patireia ei mea mua, te aru anga i te au turanga tika a te Atua, e te akakite anga i te Patireia o te Atua. (Mata. 6:33; 24:14) Ka turuturu katoa tatou i te au taeake akatainuia o  te Mesia, ia ratou e akono ra i ta ratou au apainga puapinga.—Mata. 25:31-40.

18. Akapeea te au taeake akatainuia o Karaiti me takinga meitaki i te aronga tei akono ia ratou?

18 Kare e roa ka takinga meitaki te au tavini akatainuia o te Atua i te au “mamoe ke atu.” (Ioa. 10:16) Akapeea ra? I mua ake ka akamata ai te tamaki o Aramagido, kua aere te katoa anga o te 144,000 ki te rangi ei au vaerua. Ka riro ratou ei tuanga no te au nuku vaeau i te rangi, te ka takatakai ia Goga e ka paruru i te “aronga maata rava,” o te iti tangata o Iehova. (Apo. 2:26, 27; 7:9, 10) Ae, mei teaa atura i te akameitakianga me turu te aronga maata rava i to Iehova au tavini akatainuia ia ratou i te enua nei!

AKAPEEA TATOU ME VAI TIRATIRATU I TE OPENGA E VAITATA MAIRA?

19-20. Noatu te au manamanata, akapeea tatou me vai tiratiratu ia Aramagido e vaitata maira?

19 I teia au tuatau ngata, e maata to Iehova iti tangata te akakoromaki nei i te manamanata. Noatu rai, ka akakoromaki ua atu tatou ma te rekareka. (Iako. 1:2-4) Kia aruaru tatou i te pure ma te ngakau tae. (Luka 21:36) Kia aru katoa tatou i ta tatou pure na te apiianga i te Tuatua a te Atua i te au rā e te akamanako oonu i te reira, kapiti mai te au totou umere no to tatou tuatau. (Sala. 77:12) Ka riro teia au angaanga, e te tutu aere, ei akaketaketa i to tatou akarongo ma te akaoraora i to tatou manakonakoanga!

20 Akamanako ana i toou rekareka me takoreia a Babulonia Maata e me akamutu te tamaki o Aramagido! Tei puapinga rava atu, akamanako ana i toou mataora me akateiteiia te ingoa o te Atua e tona turanga ngateitei! (Eze. 38:23) Ae, e nuti meitaki a Aramagido no te aronga tei kite i te Atua, tei akarongo i tana tamaiti, e tei akakoromaki e tae ua atu ki te openga.—Mata. 24:13.

IMENE 143 Tauta, e Āra ma te Tatari

^ para. 5 Kua roa i teianei, te tiaki anga te iti tangata o Iehova, ia Aramagido. I teia atikara, ka uriuri tatou eaa a Aramagido, eaa te ka tupu i mua ua ake i te reira, e akapeea tatou me vai tiratiratu, i te openga e vaitata maira.

^ para. 71 AKATAKA ANGA TUTU: Ka tupu tetai au mea poitirere takapini ia tatou. Ka (1) tutu aere ua atu tatou, (2) rave i te apii anga tamou, e te (3) e irinaki ua i ta te Atua paruru anga.

^ para. 85 AKATAKA ANGA TUTU: Papa ua te au akava i te tomo i te kainga o tetai ngutuare Kerititiano tei irinaki e te kite maira a Iesu e tana au angera.