Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 35

Akaperepere a Iehova i Tona au Tavini Akaaka

Akaperepere a Iehova i Tona au Tavini Akaaka

“Ka akono mairai [a Iehova] i tei akaaka.”—SALA. 138:6.

IMENE 48 Aaere ma Iehova i te au Rā Ravarai

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa to Iehova manako i te aronga tu akaaka? Akamārama mai.

INANGARO a Iehova i te aronga tu akaaka. Ko te aronga akaaka ua te ka rauka i te akatupu i tetai pirianga vaitata kiaia. Kareka “te nengonengo ra, ei te mamao ke aia e akara mai ei.” (Sala. 138:6) Ka inangaro tatou i te akamareka ia Iehova e te kite i tona aroa pumaana, no reira e tumu anga meitaki ta tatou kia akaari ua rai i te tu akaaka.

2. Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

2 I roto i teia atikara, ka uriuri tatou i te au pauanga ki teia au uianga e toru: (1) Eaa te tu akaaka? (2) Eaa ra tatou ka akaari ua rai i te tu akaaka? (3) Eaa te au turanga te ka timata i to tatou tu akaaka? Mei ta tatou ka kite mai, me akaari tatou i te tu akaaka, ka akarekareka tatou i to Iehova ngakau e ka puapinga katoa tatou.—Mase. 27:11; Isa. 48:17.

EAA TE TU AKAAKA?

3. Eaa te tu akaaka?

3 Te tu akaaka, kare i te tu parau e te akatietie. Akakite mai te Pipiria no te tangata akaaka, e manako tau tona no runga i tona pirianga ki te Atua ko Iehova e tona au taeake. Ka āriki te tangata akaaka e e meitaki atu tetai tangata iaia.—Phili. 2:3, 4.

4-5. Eaa te tumu ka karanga ai tatou no tetai tangata akaaka, kare aia e akaari ana i teia tu?

4 Tetai pae, i te akaraanga e tu akaaka to ratou. E tu akama  e te muteki to ratou. Me kore ka akaari ua ratou i te tu akangateitei e te maru no ta ratou peu e te apiianga a to ratou nga metua. Inara i roto roa ia ratou, e tu parau to ratou. Kare e roa atu, ka akaari pu mai ratou eaa tikai to roto i to ratou ngakau.—Luka 6:45.

5 I tetai tua, ko te aronga e akaari ra i te tu papu e te tuatua ua i to ratou manako, kare ratou i te aronga ngakau parau. (Ioa. 1:46, 47) Inara ko te aronga tu oaoa, kia matakite auraka e irinaki ua ki runga ia ratou uaorai. Noatu me e tu oaoa to tatou me kare, ka anoanoia tatou kia akaari ua rai i te ngakau akaaka.

E tu akaaka to te apotetoro ko Paulo (Akara i te parakarapa 6) *

6. Ia 1 Korinetia 15:10, eaa ta tatou ka apii mai mei te akaraanga o te apotetoro ko Paulo?

6 Akamanako ana i te akaraanga o te apotetoro ko Paulo. Kua taangaanga maataia aia e Iehova kia akamata i tetai putuputuanga ou mei tetai oire ki tetai oire. Kua angaanga maroiroi aia i te tutu aere, i tetai ua atu apotetoro a Iesu Mesia. Inara kare a Paulo i akateitei ana iaia i rungao i tona au taeake. Ma te akaaka kua karanga aia: “E iti oki au i te au aposetolo ravarai, kare oki au e tau kia karangaia e, e aposetolo, no te mea kua takinga-kino au i te ekalesia a te Atua.” (1 Kori. 15:9) E oti, kua akakite a Paulo, mari ua ake to Iehova aroa takinga meitaki, i rauka ai iaia tona pirianga meitaki ki te Atua. (E tatau ia 1 Korinetia 15:10.) Kua oronga mai a Paulo i te apiianga meitaki no te tu akaaka, i tona tataanga i tana reta ki to Korinetia—e te aruaru ra tetai au tangata i roto i te putuputuanga, e kia teitei ake to ratou turanga i to Paulo!—2 Kori. 10:10.

Karl F. Klein, e taeake akaaka tei tavini ana ei Pupu Akaaere (Akara i te parakarapa 7)

7. Akapeea tetai taeake tei matauia i teia tuatau, te akaari anga i te tu akaaka? Oronga mai i tetai akaraanga.

7 E maata to Iehova iti tangata tei akamaroiroiia e te tua oraanga o te Taeake  Karl F. Klein, tei tavini ana ei mema no te Pupu Akaaere. I roto i tona tua oraanga, kua akakite akaaka te Taeake ko Klein no tetai au manamanata tana i akakoromaki i te au mataiti i aereia mai. Ei akaraanga, i te 1920 kua ngata iaia i te rave i te angaanga tutu aere mei tera are ki tera are, no te rua mataiti kare aia i rave akaou ana i te reira. Iaia e tavini ra i te Betela, kua akoia aia, kua riri aia e kua akamoupuku. Pera katoa, kua rokoia aia e te maki manako e te taitaia, muri roa mai kua meitaki mai aia. I te reira taime rai, kua rauka iaia tetai au angaanga puapinga tikai. Akamanako ana i te tu akaaka o teia taeake, i te akakite anga mai i tona au tu paruparu! E maata te au taeake e te au tuaine tei maara e tei akaperepere i te Taeake ko Klein e tei reka i tona tu e te oraanga. *

AKAPEEA TATOU ME AKAARI I TE TU AKAAKA?

8. Akapeea a 1 Petero 5:6 te tauturu anga ia tatou kia kite e te mareka ra a Iehova i te tu akaaka?

8 Te tumu maata ka akaari ua rai tatou i te tu akaaka no te mea ka akamareka te reira ia Iehova. Kua akapapu mai te apotetoro ko Petero i teia. (E tatau ia 1 Petero 5:6.) Te tuatua anga no runga i ta Petero au tuatua, karanga te puka “Come Be My Follower” i te reo Papaa e: “Ka aite te tu parau ki te poitini. Ka riro teia ei mea kino. Ka puapinga kore teia tu ki te Atua, noatu e tu karape to tetai. Kareka ra te tu akaaka, e mea puapinga kia Iehova noatu e iti ua te tu karape o tetai. . . . Ka mareka [aia] i te tutaki ia koe no toou tu akaaka.” * Te apinga meitaki rava atu koia oki kia akamareka ia Iehova!—Mase. 23:15.

9. Akapeea te tu akaaka me tauturu i te tangata kia akavaitata mai kia tatou?

9 I te pae i te akamareka anga ia Iehova, ka puapingaia tatou me akaari i te tu akaaka. Ka akakeu te tu akaaka i te tangata kia kapiti mai kia tatou. Kia mārama i teia, e akamanako ana i te aronga taau e reka ana. (Mata. 7:12) Kare tatou e reka ana i te tangata tei māro mai i ta ratou i anoano e tei patoi i te au manako o tetai ke. I tetai tua, e reka ana tatou i te piri ki te au taeake tei akaari i “te aroa katoa anga, ei aroa taeake ra, ei ngakau maru, ei ngakau taunga.” (1 Pete. 3:8) Me akavaitata tatou ki teia au tangata, ka akavaitata mai ratou kia tatou—tera ua kia rauka te tu akaaka.

10. Akapeea te tu akaaka me akamāmā i to tatou oraanga?

 10 Me rauka te tu akaaka, ka māmā katoa te oraanga. Penei ka kite tatou i tetai au ngai o te oraanga e kare te reira e tano ana. Akakite te tangata pakari te Ariki ko Solomona e: “Kua kite au i te aronga tavini i te na runga anga i te oroenua, e te ui ariki i te aere ua anga na raro i te enua mei te tavini.” (Kohe. 10:7) Kare te aronga e maata to ratou tu karape e akameitaki uaia ana. E tetai taime e akameitaki uaia ana te aronga e iti ua to ratou tu karape. Noatu rai, kua akakite a Solomona e e mea pakari no tatou kia āriki i tei rauka ia tatou, auraka e apiapi atu i te au turanga tau kore. (Kohe. 6:9) Me e tu akaaka to tatou, ka māmā ake ia tatou i te āriki ua i te tu oraanga kare tatou e reka ana.

EAA TE AU TURANGA KA TIMATAIA TO TATOU TU AKAAKA?

Akapeea teia au turanga me timata i to tatou tu akaaka? (Akara i te parakarapa 11-12) *

11. Eaa ta tatou ka rave me akoia mai tatou?

11 Ka rauka ia tatou i te akaari i te tu akaaka i te au rā ravarai. Akamanako ana i tetai au turanga. Me akoia mai tatou. Ka meitaki tatou me oronga mai tetai i te ako ei akatikatika ia tatou, penei kua tarevake rai tatou. I teia au atianga, ka viviki tatou i te patoi i te ako anga. Penei ka akariri tatou i te tangata tei oronga mai i te ako e tona tu ka tuatua mai i te reira. Inara me e tu akaaka to tatou, ka tauta tatou i te akaari i te tu tau.

12. Ia Maseli 27:5, 6, eaa tatou ka mataora ai i tetai tei oronga mai i te akoanga kia tatou? Akatutu mai.

12 Āriki mareka ua tetai tangata akaaka me akoia aia. Ei akatutuanga: Akamanako ana e tei ko koe i tetai uipaanga Kerititiano. I muri ake i te tuatua anga ki te au taeake, kua tuatua mai tetai ia ratou e e parakai tetai i runga i toou nio. Kare e ekoko anga ka akama rai koe. Kare ainei koe e reka e kua akakite mai aia i te reira? Tetai rai, ka manako koe e naringa tetai atu i akakite vave mai kia koe! Pera katoa, ka tau tatou kia āriki akaaka ua i te taeake tei oronga mai i te ako tei anoanoia. Ka manako tatou i te reira tangata ei oa, kare ei enemi.—E tatau ia Maseli 27:5, 6; Gala. 4:16.

Eaa ra ka anoanoia ai te tu akaaka me orongaia tetai angaanga ki tetai ke? (Akara i te parakarapa 13-14) *

13. Akapeea tatou me akaari i te tu akaaka me orongaia te angaanga tavini ki tetai ke?

13 Me orongaia tetai angaanga meitaki ki tetai ke. “Me kite au i tetai ke e maata ta ratou angaanga, e akamanako ana au, eaa ra kare au i ikiia,” i akakite ei tetai tangata pakari ko Jason. E manako ana koe mei te reira rai? Kare i te tarevake i te ‘inangaro i te taoonga’ no tetai angaanga maata i te tavini.  (1 Timo. 3:1) Inara, kia paruru tatou i to tatou au manako. Me kare tatou e matakite, te tuku ra tatou i te tu parau kia ō ki roto i to tatou ngakau. Ei akaraanga, penei ka manako tetai tangata Kerititiano e koia ua tei tau no te rave i te reira angaanga. Me kore ka manako tetai vaine Kerititiano, ‘E karape atu taku tane ia mea e mea!’ Inara, me e tu akaaka tikai to tatou, ka kopae tatou i teia tu parau.

14. Eaa ta tatou ka apii mai mei to Mose tu, te orongaia anga te au angaanga ki tetai ke?

14 Eaa ta tatou ka apii mai mei to Mose tu, i te orongaia anga te angaanga na tetai ke. Kua mareka ua a Mose i tana tuanga no te arataki i te iti tangata o Iseraela. Eaa tona to Mose tu te oronga anga a Iehova i te tu karape ki tetai kia rave kapiti ratou i te angaanga? Kare aia i vareae ana. (Nume. 11:24-29) Me akava i te tangata, ma te akaaka kua tuku aia i tetai pae kia tauturu mai i tana tuanga angaanga. (Exo. 18:13-24) E kua meitaki atu te turanga o te ngati Iseraela tana i akava ra. Kare a Mose i tuku ana i tana tuanga angaanga ki mua ake i te au anoano o tetai ke. Mei teaa atura teia akaraanga meitaki no tatou! E akamaara tatou e e puapinga atu te tu akaaka i te tu karape me akaari tatou i te tu akaaka kia Iehova. Noatu e “teitei ua rai a Iehova, ka akono mairai aia i tei akaaka.”—Sala. 138:6.

15. Eaa te au turanga ou ta tetai pae i aro atu?

15 Me taui to tatou turanga. I te au mataiti i ou akenei, kua taui te au angaanga a te au taeake. Ei akaraanga, i te 2014, kua patiia te au akaaere tapere e ta ratou vaine kia tavini ki roto i tetai angaanga ke. I te reira mataiti, kua akamutu rai te au akaaere kotinga i ta ratou angaanga me tae ratou ki te 70 mataiti. Me tae te au taeake ki te 80 mataiti, kare ratou e tavini akaou ei taeake tauturu no te pupu aronga pakari. Pera katoa, i te au mataiti i topa, e manganui tei roto i te ngutuare  Betela kua rave akaou i te angaanga painia. Tetai pae kua akamutu i te tavini tamou no te turanga apikepike o te kopapa, te au apainga o te ngutuare, e tetai atu au tumu ke.

16. Akapeea to tatou au taeake e te au tuaine te akaari anga i te tu akaaka, na te akatanotano anga ki to ratou turanga ou?

16 Kua ngata i teia au taeake e te au tuaine i te akatanotano ki to ratou turanga ou. Taka meitaki, te miimii ra ratou i ta ratou angaanga mua, no tetai tuatau roa. Kua “miimii ua” rai tetai pae, ia ratou e akatanotano ra i to ratou tu ki ta ratou angaanga ou. Aere ua rai, kua mataora ratou. Eaa te tumu? No to ratou aroa ia Iehova. Kua kite ratou e kua akatapuia ratou ki te Atua—kare ki ta ratou angaanga, tetai taoonga, e te tuanga angaanga. (Kolo. 3:23) Te rekareka ra ratou i te tavini akaaka ua atu ia Iehova. Te “uri [ra ratou] i to [ratou] tumatetenga katoa ki runga iaia,” te kite anga e te akono maira aia ia ratou.—1 Pete. 5:6, 7.

17. Eaa tatou ka mareka ai e te akamaroiroi maira ta te Atua Tuatua ia tatou kia akaari ua rai i te tu akaaka?

17 Kare ainei tatou e mareka e te akamaroiroi ra ta te Atua Tuatua ia tatou kia akaari ua rai i te tu akaaka? Me akaari tatou i teia tu akaperepere, ka puapingaia tatou e tetai atu. Ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te au turanga manamanata o te oraanga. Te mea puapinga rava atu, ka akavaitata tatou ki to tatou Metua i te rangi. Mataora tatou i te kite noatu koia “Tei Teitei, e Tei akateiteiia,” te aroa maira aia e te akaperepere maira i tona au tavini akaaka!—Isa. 57:15.

IMENE 45 Te Manako o Toku Ngakau

^ para. 5 Ko tetai o te au tu puapinga ta tatou ka anoanoia kia akatupu, ko te tu akaaka. Eaa te tu akaaka? Eaa tatou ka akaari ua rai i teia tu? E akapeea tatou me akaari i te tu akaaka me taui to tatou turanga? Ka uriuri teia atikara i teia au uianga puapinga.

^ para. 7 Akara i te atikara reo Papaa “Jehovah Has Dealt Rewardingly With Me” o Okotopa 1, 1984, o The Watchtower.

^ para. 8 Akara i te pene 3, para. 23.

^ para. 53 AKATAKA ANGA TUTU: I te kainga o tetai taeake, kua kapiti akaaka atu te apotetoro ko Paulo ki tetai ke, e te tamariki.

^ para. 57 AKATAKA ANGA TUTU: Āriki te taeake i te akoanga Pipiria mei tetai taeake mapu.

^ para. 59 AKATAKA ANGA TUTU: Mareka te taeake pakarikari i te mapu taeake e rekareka ra i tana apainga i roto i te putuputuanga.