TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tepetema 2019

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Okotopa 28–Titema 1, 2019.

Akaperepere a Iehova i Tona au Tavini Akaaka

Ko tetai tu puapinga ka anoanoia tatou kia akaari ko te tu akaaka. Eaa te au turanga te ka timata i to tatou tu akaaka?

E Nuti Meitaki a Aramagido!

Eaa te ka tupu i mua ake ia Aramagido? Akapeea tatou me vai tiratiratu i te openga e vaitata maira?

E Kauraro Marie Kia Iehova—Eaa ra e ka Akapeea?

Apii te aronga pakari, te au metua tane e te metua vaine, e mana akatere to ratou, mei te Tutara ko Nehemia; te Ariki ko Davida; e Maria, te metua vaine o Iesu.

“E Aere Mai Kotou Kiaku Nei, . . . Naku e Akaanga i to Kotou Roi”

Eaa te o maira i te āriki anga i tana patianga? Ka akaoraora ia tatou e Iesu i raro i tana amo me rave tatou e toru apinga.

“E i na, e Aronga Maata Rava”

I roto i ta Ioane orama totou, akakite mai a Iehova e koai ma, te maata, e te tukeke o te ‘aronga maata rava’ ka ora i te mate maata.