Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA ORAANGA

Au Akaraanga Meitaki, Taki Atu ki te au Akameitakianga

Au Akaraanga Meitaki, Taki Atu ki te au Akameitakianga

I TOKU tamarikianga, ngata iaku i te rave i te angaanga tutu aere. Kia pakari mai au, kua patiia mai au kia rave i tetai angaanga kare e tano ana kiaku. No reira ka akakite atu au i tetai au akaraanga meitaki tei tauturu iaku, kia kore e mataku e kia mataora i te au akameitakianga mei toku tavini tamou anga e 58 mataiti.

Kua anauia au ki Quebec City, e ngai reo Varani i Kanata. Kua utuutuia au e toku nga metua ko Louis e Zélia, i roto i tetai ngutuare mataora. E tangata akama ua toku metua tane e e reka ana aia i te tatau puka. E mataora ana au i te tata e kua inangaro au kia riro mai au ei tangata tata nuti.

I toku 12 mataiti, kua atoro mai tetai taeake angaanga o toku papa, ko Rodolphe Soucy e tona taeake ia matou i te kainga. E Au Kite no Iehova raua. Kare au i matau meitaki i te Au Kite e kare katoa au e inangaro ana i ta ratou akonoanga. Noatu rai, kua reka tikai au i ta raua pauanga no roto mai i te Pipiria. Kua reka katoa toku nga metua i te reira, e kua apii matou i te Pipiria.

I te reira taime, te aere ra au ki te apii Katorika. I tetai taime ka pukapuka au ki toku au oa no taku e apii ra mei te Pipiria. Aere ua rai, kua rongo teia au puapii e au orometua ratou. Kare ratou i akaari mai ana i te au Irava no te akatano i taku e tuatua ra, kua tuku tetai o ratou iaku ki mua i toku pupu apii, e kua akaapa iaku ei tamaiti kino! Noatu te taitaia, kua riro te reira ei tauturu iaku kia kite e kare e rotai ana ta ratou apiianga ki ta te Pipiria. Kite mai au e kare au e tau akaou ki teia apii. Kua āriki toku nga metua, e kua aere au ki tetai apii ke.

INANGARO I TE ANGAANGA TUTU AERE

Kua apii ua rai au i te Pipiria, inara marie au i te tere ki mua no toku mataku i te rave i te angaanga tutu aere. Patoi pakari tikai te Akonoanga Katorika i ta matou angaanga tutu aere. Tetai tangata maata ko Maurice Duplessis  i Quebec, e angaanga kapiti ana aia ki te akonoanga. Tei tupu, kua takinokino tetai pupu tangata i te Au Kite. I te reira taime e tu ngakau toa tikai to ratou i te rave ua rai i te angaanga tutu aere.

Tauturu mai te taeake John Rae iaku, kia kore e mataku e taeake tei aere ana ki te Apii Gileada, te iva o te pupu. Ko John e taeake kite karape, maru, akaaka e te kite i te pukapuka ki te tangata. Kare aia e ako tika mai iaku, mari ra ka rave aia na roto i tona akaraanga meitaki e te maru. E ngata ia John i te tuatua Varani, no reira ka aru au iaia i te uri i te reo, ia maua e tutu aere ra. Kua riro to maua angaanga kapiti anga ko John i te tauturu iaku kia tavini ia Iehova. E tai ngauru mataiti i muri ake te atoroanga mai te Au Kite iaku, kua papetitoia au ia Me 26, 1951.

Te akaraanga meitaki o John Rae (A) kua tauturu iaku (E) kia kore e mataku me rave i te angaanga tutu aere

E painia te maata anga o te au taeake i roto i ta matou putuputuanga meangiti i Quebec City. Kua akamaroiroi to ratou akaraanga meitaki iaku kia painia. I te reira tuatau, e taangaanga ua ana matou i te Pipiria me tutu aere. Kare e puka, ka anoanoia matou kia karape i te akamārama meitaki i te Irava. No te reira kua tamou au i te au irava te ka tauturu iaku no te akamārama i te tuatua mou. Inara, e maata te tangata kare i āriki i te tatau i te Pipiria no te mea kare te akairo akamanaia e te Akonoanga Katorika i roto i te reira.

I te 1952, kua akaipoipo maua ko Simone Patry, e tuaine tiratiratu. Kua neke maua ki Montreal e no te okotai mataiti, kua anau taku vaine i ta maua tamaine, ko Lise. Noatu kua akamutu au i te painia i mua ake ka akaipoipo ei maua, kua tauta maua ko Simone i te akamāmā i to maua oraanga kia rave maroiroi i te au angaanga i roto i te putuputuanga.

E tai ngauru mataiti i topa, kua akamanako akaou au i te rave i te angaanga painia. I te 1962, iaku i te Apii Tereni Orometua no te Patireia e tai ngauru marama te roa no te aronga pakari i te Opati Betela o Kanata, kua tukunaia maua ko te taeake Camille Ouellette e tai o maua pia moe. Kua riro to Camille inangaro i te tutu aere i te akamaroiroi iaku no te mea kua akaipoipo aia e tamariki katoa tana. I tera tuatau kare e matauia ana te au metua i Quebec  kia painia e te utuutu katoa i ta ratou tamariki; ko te reira ta Camille i rave. Ia maua i te apii kua akamaroiroi mai aia iaku kia akamanako i toku turanga. I nga mea marama i muri mai, kua kite mai au e ka rauka rai iaku i te painia tamou akaou. Kua manako tetai pae e kare e meitaki ana taku ikianga, inara kua rave au i te reira ma te papu e ka akameitaki mai a Iehova i taku angaanga tutu aere.

OKI AKAOU KI QUEBEC CITY EI PAINIA TAKAKE

I te 1964, kua ikiia maua ko Simone kia tavini ei painia takake i Quebec City, ta maua ngai angaanga no tetai au mataiti i aereia mai. I teia taime, kua meitaki mai te turanga kia tutu aere i reira, noatu rai te tupu ra te manamanata.

I te avatea Maanakai, kua opuia au e te akava i Sainte-Marie, e oire meangiti kare e mamao ana mei Quebec City. Kua apainaia au ki to ratou opati, kua tapekaia au no te mea te tutu aere ra au mei tera are ki tera are kare oku tikaanga. Muri mai kua apainaia au ki mua i te akava ko Baillargeon tona ingoa, e tangata matakuia e te katoatoa. Kua ui mai aia kiaku e koai toou roia. Karanga atu au ko Glen How, * e roia rongonui no te Au Kite, kua tuatua aia ma te ru: “Aue! Koia!” Kua matauia a Glen How no te tauturu i te Au Kite i te pae o te ture. No te reira kua akakite mai te akava kiaku e kua akakoreia toku akavaanga.

No te mea kua patoiia ta matou angaanga i Quebec, kare e rauka i te kimi i tetai ngai no te uipaanga. Ka putuputu matou ki roto i tetai are akaputunga apinga takere kare e maana ana. I roto i te tuatau anu tikai, ka taangaanga te au taeake i te oil-heater ei tamaana i te katoatoa. Ka noo ratou takapini i te reira i te pukapuka i to ratou akaraanga akamaroiroi, i mua ake ka akamata ai te uipaanga.

Mataora i te kite i te tupu anga o te angaanga tutu aere no tetai au mataiti i aereia mai. I te 1960, e iti ua te putuputuanga i Quebec City, e te ngai ko Côte-Nord, e Gaspé Peninsula katoa. Teia tuatau, e maata atu i te rua kotinga i teia au ngai, e te aravei ra te au taeake i roto i te au Are Uipaanga Patireia manea.

PATIANGA KI TE ANGAANGA TUTAKA

I te 1977, kua tae atu au ki tetai uipaanga na te au akaaere tutaka i Toronto, Kanata

Kua patiia maua ko Simone kia rave i te angaanga kotinga i te 1970. I te reira taime i te 1973, kua rave maua i te angaanga tapere. I te reira tuatau, e maata taku i apii mai mei te nga taeake tukatau ko Laurier Saumur * e David Splane, * e rave katoa ana raua i teia angaanga. Me oti te rā akaputuputuanga, ka tauturu maua ko David ia maua e akapeea me akamaata atu i to maua karape i te apii. Maara iaku te akakite mai anga a David kiaku e: “E Léonce reka tikai au i taau akoanga openga. Meitaki tikai, me naku ra ka akapapa au i te reira e toru tuanga!” E matau ana au i te kapiti mai i te au manako pouroa me akapapa ana i taku ako. Ka anoanoia  au kia kite e akapeea me akamārama meitaki i te aerenga manako.

Kua tavini au i roto i te au oire tukeke i te tuanga itinga o Kanata

Kua orongaia te apainga ki te au akaaere tapere kia akamaroiroi i te au akaaere kotinga. Inara e maata te au taeake i Quebec kua kite meitaki iaku. Kua inangaro ratou i te angaanga kapiti mai kiaku me atoro au ia ratou. Noatu e tuatau mataora i te angaanga kapiti kia ratou, kare oku taime no te angaanga ki te akaaere kotinga. I tetai atianga, kua akamaara maru mai tetai akaaere kotinga iaku: “Manea e te tauturu ra koe i te au taeake, inara eaa koe e ngaropoina no taua teia epetoma. Ka inangaro rai au i te akamaroiroi anga!” Kua riro teia ei tauturu iaku kia akamanako meitaki i taku apainga.

Mea maromaroa, i te mataiti 1976, kua tupu tetai tumatetenga poitirere. Kua tuia taku vaine akaperepere ko Simone e tetai maki kino e kua takake atu aia. Tona tu akaatinga e te inangaro ia Iehova kua riro aia ei tokorua manea. Kua riro taku angaanga maroiroi i te tutu aere i te tauturu iaku kia akakoromaki i toku turanga taitaia, e te akameitaki nei au ia Iehova no tana tauturu i teia au tuatau mamae. I muri mai, kua akaipoipo au ia Carolyn Elliott, e painia reo Papaa e te maroiroi tei neke mai ki Quebec i te tauturu i te au taeake i konei. E tu maoraora to Carolyn e te inangaro i tetai ke, te aronga akamā tikai e te maromaroa. Kua tauturu tikai aia iaku i roto i te angaanga tutaka.

E MATAITI PUAPINGA

Ia Tianuare 1978, kua patiia au kia apii i te Apii Angaanga Painia i Quebec. Kua ru au no te mea e ou ua au e kare katoa au i aere ana ki te apii painia. Taku pupu mua i apii au kua piri mai te au painia tukatau ki roto. Noatu ko au te puapii, e maata taku i kite mai mei te aronga apii!

I te 1978, kua raveia te Uruoaanga Pa Enua “Victorious Faith” i Montreal Olympic Stadium. E uruoaanga maatamaata teia tei  raveia i Quebec e 80,000 aronga tei tae ki reira. Kua angaanga au i ko i te News Service Department. Kua tuatua au ki te aronga akakite nuti e kua rekareka i te kite anga i te au karere meitaki ta ratou i akakite. E maata atu i te 20 ora o te aronga uiui i akaariia ki runga i te tivi e te ratio, e te anere atikara tei neneiia. E akakitekite anga manea tikai!

NEKE I TE TAUTURU I TE ARONGA KE

Kua tupu tetai tauianga maata kiaku i te 1996. I muri ake i te tavini anga i roto i te reo Varani i Quebec i toku papetitoia anga, kua tavini au ki roto i te tapere reo Papaa i Toronto. Kare au i manako ana e ka tau au i te oronga i tetai ako anga i roto i te reo Papaa. Kua pure putuputu au e kua irinaki kia Iehova no te rave i teia.

Kua ru au i te tavini anga i teia tapere, inara ka rauka iaku i te tuatua e te mataora nei au i te tavini e rua mataiti i konei i Toronto. Kua akakoromaki ua a Carolyn i te tauturu iaku kia meitaki au i te tuatua Papaa, e te tauturu a te au taeake e te akamaroiroi anga. Viviki maua i te akariro i tetai au taeake ei oa no maua.

I te pae mai i te akapapa anga i te au angaanga no te akaputuputuanga, e rave katoa ana au okotai ora i te aiai Varaire i te tutu aere. Penei kua manako tetai pae, ‘Eaa ra ka aere ei ka tutu aere i mua ake ka raveia ai te akaputuputuanga i te openga epetoma?’ Noatu te reira kua kite mai au kua riro taku pukapuka anga i roto i te angaanga tutu aere ei akamaroiroi iaku. E teianei e mataora ana au i te aere tutu evangeria.

I te 1998, kua aere maua ko Carolyn ki Montreal e kua rave i te angaanga painia takake. No tetai tuatau, kua rave maua i te angaanga tutu aere i te ngai tangata, te tuatua ki te aronga tata nuti kia akamārama kia kore e tupu te manako akavaavaa i te Au Kite o Iehova. Te mataora nei maua ko Carolyn i te tutu aere ki te aronga ke tei neke mai ki Kanata e tei inangaro i te apii maata no runga i te Pipiria.

Maua ko Carolyn

Iaku e akamaara ra i toku 68 mataiti ei tavini papetitoia no Iehova, kua akameitakiia rai au. Kua mataora au i te tutu aere e te tauturu i te manganui kia kite i te tuatua mou. Ko taku tamaine ko Lise e tana tane e to raua ngutuare kua akamata katoa ratou i te tavini ei painia tamou. Kua mataora au i te kiteanga iaia e rave maroiroi ra i te angaanga tutu aere. Akameitaki au i te au taeake Kerititiano e akaraanga meitaki to ratou e te oronga mai i te au ako anga ei tauturu iaku kia tupu i te pae vaerua e kia akono i taku apainga tukeke i roto i te tuatua mou. Kite au e ka rauka te tiratiratu me irinaki koe ki te vaerua tapu o Iehova. (Sala. 51:11) Akameitaki ua rai au ia Iehova no te mea kua oronga mai aia i teia tikaanga ngateitei no te akaepaepa i tona ingoa!—Sala. 54:6.

^ para. 16 Akara katoa i te tua oraanga o W. Glen How, “The Battle Is Not Yours, but God’s,” i roto i te Awake!, o Aperira 22, 2000.

^ para. 20 Akara i te tua oraanga o Laurier Saumur, “I Found Something Worth Fighting For,” i roto i Te Punanga Tiaki o Noema 15, 1976.

^ para. 20 Tavini ra a David Splane ei mema o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova.