TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Peperuare 2020

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Aperira 6–Me 3, 2020.

Akaperepere a Iehova, to Tatou Metua, ia Tatou

Papu ia tatou e te inangaro maira to tatou Metua i te rangi ia tatou, akono ia tatou, e kare e akaruke ia tatou.

Akaperepere Tatou ia Iehova, to Tatou Metua

Akamanako ana i tetai au tumu ka akaari tatou i te inangaro ki to tatou Metua ko Iehova.

Akatupu i te ‘Au e Akakore i te Vareae

Penei ka tupu te vareae kia tatou. Akamanako i te au tumu me akakore i teia tu e te akatupu i te au.

Na Iehova e Akamaru ia Koe

Hana, te apotetoro Paulo, e te Ariki ko Davida ma te taitaia. Eaa ta tatou ka apii mai mei te au ravenga ta Iehova akapumaana e te akamaru ia ratou?

Au Akaraanga Meitaki, Taki Atu ki te au Akameitakianga

Akakite a Léonce Crépeault i te akaraanga meitaki o te au taeake tiratiratu tei tauturu iaia kia kore e mataku e kia mataora no te 58 mataiti tavinianga.

Kua Kite Ainei Koe?

Akapeea te aronga keri apinga taito te akapapu anga ia Belesazara o Babulonia?