Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Anoanoia te tangata kia ariu mai ki te akamatakite anga no ta te Atua “puaioio” e vaitata mai nei!

Ta te Atua Akavaanga—Rava Ainei te Tuatau no Tana Akamatakite Anga?

Ta te Atua Akavaanga—Rava Ainei te Tuatau no Tana Akamatakite Anga?

KUA akarakara te tangata angaanga no te reva i te ka tupu i runga i te radar. Kite atura aia i tetai puaioio kino e vaitata maira ki tetai ngai tangataia. Kua manata aia i te tangata i reira, kua rave aia i te ka rauka no te akamatakite anga i te tangata, i mua ake ka tupu ei te reira.

Akapera katoa a Iehova, i te akamatakite anga i te tangata no runga i tetai “puaioio” kino, e tuke ki te akamatakite anga no tetai reva kino. Akapeea aia i te rave anga i teia? Eaa ra tatou i papu ei e kua rava te taime no te tangata i te ariu mai ki tana akamatakite anga? E kitea ai te pauanga, ka akamanako ana tatou i te au akamatakite anga ta Iehova i oronga, i te au tuatau o mua ana.

TA TE ATUA AKAMATAKITE ANGA

I te au tuatau Pipiria, kua akamatakite a Iehova no runga i te au “puaioio” tukeke me kore tana au angaanga akavaanga, ki rungao i te aronga tei patoi i tana akauenga. (Mase. 10:25; Iere. 30:23) Noatu eaa te turanga, ka na mua aia i te akamatakite i te tangata, e oti ka akamaroiroi aia ia ratou kia ariu mai. (2 Ari. 17:12-15; Nehe. 9:29, 30) Ei tauturu i te tangata, ka tono aia i tona au tavini tiratiratu kia akakite i tana akavaanga e ka akamaroiroi ia ratou kia ariu mai.—Amo. 3:7.

Ko Noa tetai tavini tiratiratu tei rave ana i teia. No tetai tuatau roa, kua akamatakite aia ma te ngakau toa i te au tangata takinga kino e te kaitamaki i tona tuatau, no runga i te Vaipuke te ka tupu i te enua nei. (Gene. 6:9-13, 17) Kua akakite katoa aia kia ratou i ta ratou ka rave e ora ai, e kua kiteaia aia ei “tangata i ako i te tuatua-tika ra.”—2 Pete. 2:5.

Noatu kua tauta a Noa, kare te au tangata o te reira tuatau i mua ake ka tupu ei te Vaipuke, i akarongo ana ki ta te Atua karere. Kare ratou i irinaki ana e ka tupu te reira. Kua rokoia iora ratou i te Diluvi e “ope takiri akera ratou i te mate.” (Mata. 24:39; Ebe. 11:7) Ia ratou e matemate atura, papu e kua akamatakite rai te Atua ia ratou.

I tetai au taime, kua akamatakite a Iehova i te tangata tataki tai i mua ake ka tupu ei te “puaioio” koia oki tana akavaanga. Kua akapapu aia e kia akamatakiteia te tangata e kua rava te tuatau no ratou i te ariu mai. Ei akaraanga, kua akamatakite putuputu aia i te ka tupu no te Mate Ngauru ki to Aiphiti o mua ana. Tetai akaraanga, kua tono a Iehova ia Mose raua ko Aarona i te akamatakite ia Pharao e tona au tavini no runga i te itu o te mate, te ua toka pakari. No te mea ka akamata te ua toka i tera mai rā, kua rava ainei te tuatau ta te Atua i akakite no ratou kia kimi i te marumaru e ora ai i te puaioio? Akakite mai te Pipiria: “E ko tei mataku i te tuatua a Iehova i te au tavini o Pharao ra, kua akaoro ïa i tona au tavini, e tana au puaka ki roto i te au are: Kareka tei kore i akono i te tuatua a Iehova ra, kua vaoo ïa i tona au tavini e tana au puaka ki vao.” (Exo. 9:18-21) Taka meitaki ra, kua rava rai te tuatau i akamatakite ei a Iehova i te tangata, te aronga tei akarongo ra kua ora ratou mei te ua toka.

Kua akamatakite katoaia a Pharao e tona au tavini i mua ake ka tupu ei te mate tino ngauru. Inara, kare ratou i akarongo ana i te akamatakite anga. (Exo. 4:22, 23)Tei tupu, kua kite ratou i ta ratou tama mua i te mate anga. E mea mii tikai! (Exo. 11:4-10; 12:29) Kua rava ainei to ratou tuatau no te akarongo anga ki te akamatakite anga? Ae! Kua akamatakite a Mose i to Iseraela no te reira mate tino ngauru, e kua akakite aia i ta ratou ka rave e ora ai to ratou  ngutuare tangata. (Exo. 12:21-28) Eia aronga i akarongo ki te reira akamatakite anga? Kua tamanakoia, e toru mirioni tangata, kapiti mai to Iseraela e te “tangata ke ke” kare i te ngati Iseraela e te au Aiphiti, kua ora mai i te akavaanga a te Atua e kua akaruke ia Aphiti.—Exo. 12:38.

Akaari maira teia au akaraanga, e kua akapapu a Iehova e kua rava te tuatau, no te akamatakite anga i te tangata i tana ka rave. (Deu. 32:4) Eaa to te Atua akakoroanga no te reira? Akamārama mai te apotetoro ko Petero no runga ia Iehova “kare rava i anoano e kia mate atu tetai, kia rauka katoatoa ra te tataraara.” (2 Pete. 3:9) Ae, te inangaro ra te Atua i te tangata. Kua inangaro aia ia ratou kia tataraara e kia ariu mai ki tana akoanga i mua ake ka tupu ei tana akavaanga.—Isa. 48:17, 18; Roma 2:4.

ARIU ANGA KI TA TE ATUA AKAMATAKITE ANGA I TEIA TUATAU

I teia tuatau, ka anoanoia te au tangata ravarai kia ariu mai ki tetai akamatakite anga rapurapu te raveia nei i teianei ao. Iaia i te enua nei, kua akamatakite a Iesu e ka takoreia teianei akatereanga i te tuatau o tetai “mate maata.” (Mata. 24:21) No te akavaanga a te tuatau ki mua, kua akakite mai aia i tetai totou taka meitaki ta te au pipi ka kite, i te reira e vaitata mai nei. Kua akamārama i reira a Iesu i te au mea ka tupu i teianei ao, ta tatou e kite nei.—Mata. 24:3-12; Luka 21:10-13.

No runga i teia totou, te akamaroiroi nei a Iehova i te katoatoa kia ariu mai ki Tana tutara anga aroa. Tona anoano kia rauka te oraanga meitaki i te aronga akarongo i teianei e kia rauka te au akameitakianga a te tuatau ki mua, i roto i tona ao ou tuatua tika. (2 Pete. 3:13) Kia akaketaketa i to tatou akarongo i roto i tana au taputou, kua oronga mai a Iehova i te karere ora, kia “tutu aereia te evangelia o te basileia nei,” ta Iesu i totou “e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai.” (Mata. 24:14) Kua akanoo te Atua i tona aronga akamori kia tutu aere i te karere na te Atua ei “kite,” i roto i te 240 tuma enua. Inangaro a Iehova e kia maata te tangata kia ariu mai e ora ai i te “puaioio” o tana akavaanga tuatua tika, e vaitata mai nei.—Zepha. 1:14, 15; 2:2, 3.

Te uianga puapinga i reira, kare me kua rava te tuatau te oronga maira a Iehova no te akamatakite anga i te tangata. Akaari maira te au akapapuanga e maata te taime. Mari ra, te uianga puapinga maata: Ka akarongo mai ainei te tangata i ta te Atua akamatakite anga koi vai ei te tuatau? Ei au tavini no te Atua, e tauturu ua atu tatou i te au tangata kia ariu mai e ora ai ratou.