Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 41

Noo Tiratiratu i te Tuatau o te “Mate Maata”

Noo Tiratiratu i te Tuatau o te “Mate Maata”

“Ko Iehova ta kotou e inangaro, e te aronga [tiratiratu] katoa nona e: te akaora nei a Iehova i te aronga pikikaa kore.”—SALA. 31:23.

IMENE 129 Ka Akakoromaki Atu Rai Tatou

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Eaa ta te au pa enua ka akakite kare e roa atu ana? (e) Eaa te au uianga ka pauia?

AKAMANAKO ana e kua akakite te au pa enua i ta ratou kapiki anga “e au, e kare e kino.” Penei ka akapaapaa ratou e kua tupu te ‘au i teianei ao. Ka inangaro te au pa enua ia tatou kia irinaki e kua rauka ia ratou i te akono i te au manamanata o teianei ao. Inara kare e rauka ia ratou i te tāpu i te ka aru mai! Eaa ra? Kia tau ki te totou Pipiria, “ei reira ratou e rokoia uaia mai ei e te mate viviki, . . . e kare rava ratou e ora.”—1 Tesa. 5:3.

2 Te au uianga puapinga ka pauia: Eaa te ka tupu a te tuatau o te “mate maata”? Eaa ta Iehova e tapapa maira ia tatou kia rave no te reira tuatau? Akapeea tatou me akapapa i teianei kia noo tiratiratu a te tuatau o te mate maata?—Mata. 24:21.

EAA TE KA TUPU A TE TUATAU O TE “MATE MAATA”?

3. Ia Apokalupo 17:5, 15-18, akapeea te Atua me takore ia “Babulonia Maata”?

3 E tatau ia Apokalupo 17:5, 15-18. Ka takoreia a “Babulonia Maata”! Mei tei taikuia i te akamata anga, kare e rauka i te au pa enua i te tāpu i teia. Eaa te tumu? No te mea ka “tuku oki te Atua i te manako ki roto i to ratou ngakau kia rave ratou i tona anoano.” Eaa tona anoano? Kia takore i te akonoanga pikikaa o teianei ao, pera  katoa a Kerititome. * Ka tuku te Atua i tona anoano ki roto i te ngakau o “nga tara okotai ngauru” o te “puaka taae kutekute.” Te akatutu ra te nga tara okotai ngauru i te au kavamani tei turuturu i te “puaka taae”—koia oki te United Nations. (Apo. 17:3, 11-13; 18:8) Me tamaki te au kavamani i te akonoanga pikikaa, ka akamata te reira i te mate maata. Ka tupu tetai tumatetenga kino roa atu i teianei ao.

4. (a) Eaa ta te au pa enua ka karanga me takoreia te akonoanga pikikaa? (e) Eaa ta te au mema o te reira au akonoanga ka rave?

4 Kare tatou i kite i te tumu ka tamaki ei te au pa enua ia Babulonia Maata. Penei te tamanamanata ra te au akonoanga o teianei ao i te turanga ‘au e te piri ra ratou ki roto i te angaanga poritiki. Penei kua akaputu te au akonoanga i te au apinganui. (Apo. 18:3, 7) Te akaraanga kare teia tamaki e takore i te au mema o te reira au akonoanga. Ko te au akaaereanga akonoanga te ka takoreia e te au pa enua. Me takoreia te au akaaereanga akonoanga, ka kite tona au mema e kua tarevake te au arataki akonoanga e ka akaruke i te au akonoanga.

5. Eaa ta Iehova i taputou mai no te mate maata, e no teaa ra?

5 Kare te Pipiria i akakite mai e eaa te roa me takoreia a Babulonia Maata, kua kite ra tatou ka poto ua te reira. (Apo. 18:10, 21) Kua taputou mai a Iehova e “e riro ïa au rā [o te mate maata] i te tapotoia” e ora ai tona “aronga ra tana i iki ra” e e vai ei te akonoanga mou. (Mare. 13:19, 20) Eaa ta Iehova ka tapapa mai ia tatou kia rave i te tuatau i rotopu i te akamata anga o te mate maata e te tamaki a Aramagido?

E AKAMORI MOU IA IEHOVA

6. Eaa te tumu kare e rava ua i te akatakake mai mei te akonoanga pikikaa?

6 Mei tei uriuriia i te atikara i mua  akenei, te tapapa maira a Iehova i tona aronga akamori kia akatakake mei ia Babulonia Maata. Inara, kare teia e rava ua. Kia aruaru tatou i te aru i te akonoanga mou—te akamori mou ia Iehova. Ka akara tatou e rua ravenga no te rave i te reira.

Auraka tatou e akaruke i te uipaanga noatu te manamanata (Akara i te parakarapa 7) *

7. (a) Akapeea tatou me vai ngaueue kore no te akono i ta Iehova au kaveinga tuatua tika? (e) Akapeea a Ebera 10:24, 25 te akakite anga i te puapinga kia uipa kapiti tatou, i teianei?

7 Mea mua, kia vai ngaueue kore tatou no te akono i ta Iehova au kaveinga tuatua tika. Kare tatou e aru i te au kaveinga e te au turanga a to teianei ao. Ei akaraanga, kare tatou e āriki i te oraanga ainga tau kore, te akaipoipo i te tane e te tane, vaine e te vaine e tetai ua atu tu oraanga sodoma. (Mata. 19:4, 5; Roma 1:26, 27) Te rua, ka anoanoia tatou kia akamori kapiti ki te au taeake Kerititiano. Ka rave tatou i teia i te au ngai ravarai, i roto i te Are Uipaanga Patireia, me kore, i te kainga e te ngai muna. Noatu eaa te ka tupu, kare tatou e akaruke i ta tatou uipaanga kapiti no te akamorianga. Ka uipa kapiti tatou “no te mea te akara na [tatou] i taua rā ra i te vaitata anga mai.”—E tatau ia Ebera 10:24, 25.

8. Akapeea ta tatou karere me taui a te tuatau ki mua?

8 A te tuatau o te mate maata, ka taui ta tatou karere ka tutu aere. I teianei, te tutu aere nei tatou i te nuti meitaki o te Patireia e te tauta nei tatou i te akariro i te tangata ei pipi. A te reira taime, ka tutu aere tatou i te karere mei te ua toka te teiaa. (Apo. 16:21) Penei ka tutu aere tatou e ka takoreia to Satani ao. Kare e roa, ka kite tatou eaa ta tatou karere, e akapeea me tutu aere i te reira. Ka aiteite ainei ta tatou tutu aere mei ta tatou i rave ana no tetai anere mataiti? Me ka taangaanga ainei tatou i tetai au ravenga ke? Ka tapapa atu tatou. Noatu eaa ta tatou ka tutu aere, ka akakitekite tatou i ta Iehova karere akavaanga!—Eze. 2:3-5.

9. Akapeea te au pa enua i te ariu anga ki ta tatou karere, inara eaa tei papu ia tatou?

Papu, ka riro ta tatou karere ei akariri i te au pa enua e ka tauta ratou i te tāpu ia tatou. Me te irinaki ra tatou i to Iehova tauturu kia tutu aere i teianei, ka anoano rai tatou i tana tauturu a te reira taime. Papu ia tatou e ka akamaroiroi te Atua ia tatou kia akatupu i tona anoano.—Mika 3:8.

KIA PAPA UA ME TAMAKIIA MAI TO TE ATUA ITI TANGATA

10. Mei tei akakiteia ia Luka 21:25-28, akapeea te maata anga o te tangata me ariu ki te ka tupu a te tuatau o te mate maata?

10 E tatau ia Luka 21:25-28. A te tuatau o te mate maata, ka poitirere te tangata me kite ratou e kua pueurikiriki te au mea ravarai ta ratou i manako e te vai meitaki ra i teianei ao. Ka tupu te “kino” kia ratou, te mataku anga penei ka mate ratou i te tuatau kino roa atu o te tangata nei. (Zepha. 1:14, 15) A te reira taime, ka ngata roa atu te oraanga no te iti tangata o Iehova. No te mea kare tatou no teianei ao, ka tupu rai te manamanata kia tatou. Penei ka ngere tatou i te au mea tei anoanoia no te oraanga.

11. (a) Eaa te Au Kite o Iehova ka akaraia atu ei? (e) Eaa tatou ka kore ei e mataku me tupu te mate maata?

11 Penei ka riri te tangata tei takoreia ta  ratou akonoanga, e te vai meitaki ua ra te Au Kite o Iehova. Ka akamanako ua tatou i te kino ka tupu, e i runga i te social media. Ka makitakita te au pa enua e to ratou tutara, ko Satani, ia tatou no te mea te vai meitaki ua ra ta tatou akonoanga. Ka manako ratou e kare ratou i takore takiri i te au akonoanga i te enua nei. No reira ka akaraia mai tatou. A te reira taime, ka rave te au pa enua i te tuanga a Goga o Magoga. * Ka taokotai ratou no te tamaki atu i te iti tangata o Iehova. (Eze. 38:2, 14-16) Penei ka tupu rai te mataku me kare tatou i kite eaa tikai te ka tupu. Inara, okotai mea i papu: Kare tatou e mataku me tupu te mate maata. Ka oronga mai a Iehova i te au ikuikuanga kia rauka te ora. (Sala. 34:19) Ka rauka ia tatou i te ‘akateitei i to tatou mimiti’ no te mea ‘te vaitata maira oki to tatou ora.’ *

12. Akapeea “te tavini akono meitaki e te pakari,” te akapapa anga ia tatou no te ka tupu a te tuatau ki mua?

12 Kua akamaroiroi mai ana “te tavini akono meitaki e te pakari” ia tatou kia akapapa e kia tiratiratu a te tuatau o te mate maata. (Mata. 24:45) Ei akaraanga, kua raveia teia i ko i ta tatou au uruoaanga no te mataiti 2016-2018. Na roto i teia au porokaramu, kua akamaroiroiia tatou kia rauka te au tu tei anoanoia i te rā o Iehova e vaitata maira. Ka uriuri tatou i teia au tu.

KIA TIRATIRATU, AKAKOROMAKI, E KIA NGAKAU TOA

Akapapa i teianei e ora ai i te “mate maata” (Akara i te parakarapa 13-16) *

13. Akapeea tatou me akamatutu i to tatou tu tiratiratu kia Iehova, e no teaa tatou ka rave ei i teianei?

13 Tiratiratu: Te tumu manako no te uruoaanga 2016 “Kia Vai Tiratiratu Kia Iehova!” Kua apii mai teia porokaramu kia akamatutu tatou i to tatou pirianga vaitata kia Iehova, e kia tiratiratu kiaia. Kua akamaaraia mai tatou e ka rauka ia tatou i te akavaitata kia Iehova na roto i te pure akatenga e te apii ua atu i tana Tuatua. Ka akamaroiroi teia ia tatou kia akakoromaki i te au manamanata kino. I te openga o to Satani ao e vaitata maira, ka timataia to tatou tu tiratiratu ki te Atua e tona Patireia. Ka riro tatou ei aronga akavaavaaia e te aviriia. (2 Pete. 3:3, 4) Tetai tumu no te mea kare tatou e turu ana i to Satani ao. Ka akamatutu tatou i to tatou tu tiratiratu i teianei kia vai tiratiratu tatou a te tuatau o te mate maata.

14. (a) Eaa te taui anga te ka tupu ki te au taeake tei arataki ana i te iti tangata o te Atua i te enua nei? (e) Eaa tatou ka anoano ei kia tiratiratu a tera tuatau?

14 A te tuatau o te mate maata, ka taui te aronga te ka arataki i te iti tangata o te Atua i te enua nei. Kare e roa ka akaputuia te aronga akatainuia ki te rangi kia piri ratou ki roto i te tamaki o Aramagido. (Mata. 24:31; Apo. 2:26, 27) Te aiteanga kare te Pupu Akaaere i te enua nei. Inara, ka akaaereia rai te aronga maata rava i te enua nei. Na te au taeake tukatau mei roto mai i te au mamoe ke atu e arataki i te katoatoa.  Ka anoanoia tatou kia akaari i to tatou tu tiratiratu na te tauturu anga i te au taeake e te aru anga i te arataki anga a te Atua. E ora ai tatou!

15. Akapeea tatou me akamatutu i to tatou tu akakoromaki, e eaa te tumu kia pera tatou i teianei?

15 Akakoromaki: Te tumu manako no te uruoaanga 2017 “Auraka e Tuku i te Au!” Tauturu teia porokaramu ia tatou kia akamatutu i to tatou turanga kia akakoromaki i te au timataanga. Kua apii mai tatou e kare te tu akakoromaki e no tatou uaorai. Ka akamatutuia to tatou tu akakoromaki na te irinaki anga ia Iehova. (Roma 12:12) Auraka rava tatou e ngaropoina i ta Iesu taputou: “Kareka te tāpu tikai e tae ua atu ki te openga ra, ka ora ïa.” (Mata. 24:13) Te aiteanga o teia taputou e kia vai tiratiratu tatou noatu te au manamanata. Na te akakoromaki anga i te au timata anga, ka maroiroi atu tatou i mua ake ka tupu ei te mate maata.

16. Eaa te ka akariro ia tatou kia ngakau toa, e akapeea tatou me akamatutu i to tatou tu ngakau toa i teianei?

16 Ngakau Toa: Te tumu manako no te uruoaanga 2018 “Kia Ngakau Toa!” Akamaara maira teia porokaramu e kare te au tu karape e akariro ia tatou kia ngakau toa. Mei te tu akakoromaki, ka rauka te tu ngakau toa me irinaki tatou ia Iehova. Akapeea tatou me akamaroiroi kia irinaki iaia? Na te tatau anga i tana Tuatua i te au rā e te akamanako anga i ta Iehova i rave no te akaora i tona iti tangata i mua ana. (Sala. 68:20; 2 Pete. 2:9) Me tamaki mai te au pa enua a te tuatau o te mate maata, ka anoanoia tatou kia ngakau toa e kia irinaki pu tikai ia Iehova. (Sala. 112:7, 8; Ebe. 13:6) Me irinaki tatou ia Iehova i teianei, ka ngakau toa tatou me tamaki mai a Goga ia tatou. *

E TAPAPA ATU KIA ORA KOE

Ia Aramagido, ka tamaki a Iesu e tona nuku vaeau i te rangi i te au enemi o te Atua! (Akara i te parakarapa 17)

17. Eaa te tumu kare tatou e mataku me tupu a Aramagido? (Akara i te tutu mua.)

17 Mei tei taikuia i te atikara apii 40, te noo nei rai tatou i te tuatau openga. Tei ia tatou katoa te manakonakoanga kia ora atu i te mate maata. Ko te tamaki  o Aramagido te openga o teia akatereanga. Inara, kare tatou e mataku. Eaa ra? No te mea na te Atua teia tamaki anga. (Mase. 1:33; Eze. 38:18-20; Zeka. 14:3) Me akaue a Iehova, na Iesu Karaiti e arataki i te nuku vaeau o te Atua. Ka aru te aronga akatainuia iaia e te manotini ua atu angera. Ma te taokotai, ka tamaki ratou ia Satani, tana au temoni, e to ratou au vaeau i te enua nei.—Dani. 12:1; Apo. 6:2; 17:14.

18. (a) Eaa ta Iehova i akapapu mai? (e) Akapeea a Apokalupo 7:9, 13-17 te akapapu anga ia koe no te tuatau ki mua?

18 Kua akapapu mai a Iehova: “Te taoonga ra noou i angaiaʼi ra, kare ïa e manuia.” (Isa. 54:17) Ko te “aronga maata rava” o te aronga akamori tiratiratu ia Iehova te ka ‘ora mai i te mate maata.’ Ka akamori ua atu ratou iaia. (E tatau ia Apokalupo 7:9, 13-17.) Akapapu mai te Pipiria e ka akaoraia tatou a te tuatau ki mua! Kite tatou e “te akaora nei a Iehova i te aronga pikikaa kore.” (Sala. 31:23) Ko tei inangaro e te akapaapaa ia Iehova ka rekareka ratou i te kite iaia i te akatapu anga i tona ingoa.—Eze. 38:23.

19. Eaa te manakonakoanga manea no tatou a te tuatau ki mua?

19 Akamanako ana akapeea a 2 Timoteo 3:2-5 me akatutu i te tangata o te ao ou kare a Satani. (Akara i te pia “Te Tu o te Tangata a Tera Taime.”) Akatutu mai te Taeake ko George Gangas, * e mema no te Pupu Akaaere e: “Mei teaa te tu o te oraanga me riro te katoatoa ei taeake e ei tuaine! Kare e roa ka noo koe ki roto i te akatereanga ou. Mei ia Iehova rai, ka ora koe. Ka ora tatou e tuatau ua atu.” E manakonakoanga manea tikai teia!

IMENE 122 Mou Marie, Kia Ngaueue Kore!

^ para. 5 Kite tatou, kare e roa atu ka tupu te “mate maata” ki te tangata. Eaa te aiteanga o te reira kia tatou? Eaa ta Iehova e tapapa maira ia tatou kia rave? Eaa te au tu ta tatou ka akamatutu i teianei kia noo tiratiratu? Ka kite tatou i roto i teia atikara.

^ para. 3 AKAMĀRAMA ANGA TUATUA: Ko Kerititome, e au akonoanga tei karanga e Kerititiano ratou, inara kare e apii ana i te tangata kia akamori ia Iehova kia tau ki tona au turanga.

^ para. 11 AKAMĀRAMA ANGA TUATUA: Te tuatua Goga o Magoga (te ingoa poto, ko Goga), ko te pupu tutara enua te ka tamaki i te aronga tei akamori ia Iehova a te tuatau o te mate maata.

^ para. 11 Te ka tupu e tae ua atu ki te tamaki o Aramagido, akara i te pene 21 o te puka i te reo Papaa God’s Kingdom Rules! e te w13 7/15, kapi 3-8. No te tamaki a Goga o Magoga e akapeea a Iehova me paruru i tona iti tangata i te tuatau o Aramagido, akara i te pene 17 e te 18 o te puka i te reo Papaa Pure Worship of Jehovah—Restored At Last! e te w15 7/15, kapi 9-15.

^ para. 16 Te tumu manako o te uruoaanga 2019 i te reo Papaa “Love Never Fails!” (Kare Rava te Aroa e Kore), te akapapu maira e ka paruruia tatou e Iehova.—1 Kori. 13:8.

^ para. 19 Akara i te atikara “Kua Aru Tana au Angaanga Iaia” o Te Punanga Tiaki o Titema 1, 1994.

^ para. 65 AKATAKA ANGA TUTU: A te tuatau o te mate maata, ka rave maroiroi tetai Au Kite i ta ratou uipaanga putuputuanga i roto i te vao rakau.

^ para. 67 AKATAKA ANGA TUTU: Ma te mataora ka ora te aronga maata rava o Iehova mei te mate maata!