Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 42

Eaa ta Iehova ka Akariro ia Koe Kia Rave?

Eaa ta Iehova ka Akariro ia Koe Kia Rave?

“Ko te Atua oki tei . . . inangaro e te rave, mei tana i anoano ra.”—PHILI. 2:13.

IMENE 104 Te Vaerua Tapu—Ta Iehova Apinga Aroa

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa ta Iehova ka rave no te akatupu i tona akakoroanga?

KA AKARIRO a Iehova iaia uaorai kia rave i tetai ua atu apinga no te akatupu i tona akakoroanga. Ka riro a Iehova ei Puapii, ei Akapumaana, ei Tutu Evangeria, ko teia tetai au angaanga tukeke ka rave aia. (Isa. 48:17; 2 Kori. 7:6; Gala. 3:8) Ka taangaanga aia i te au tangata kia akatupu i tona akakoroanga. (Mata. 24:14; 28:19, 20; 2 Kori. 1:3, 4) Ka rauka katoa ia Iehova i te oronga mai i te pakari e te maroiroi kia tatou, kia rave i tetai ua atu apinga no te akatupu i tona anoano. Ko te aiteanga teia i tona ingoa ko Iehova, tei akakiteia e te aronga apii.

2. (a) Eaa tatou ka ekoko ei e te taangaanga ra a Iehova ia tatou? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

2 Ka inangaro tatou kia taangaanga a Iehova ia tatou, inara kua ekoko tetai pae me ka taangaanga a Iehova ia ratou. Eaa te tumu? Kua manako ratou no te pakarikari ia ratou, e to ratou turanga. I tetai tua, te mataora ra tetai pae i ta ratou e rave ra e kua rava te reira. Roto i teia atikara, ka uriuri tatou akapeea a Iehova me akamaroiroi ia tatou kia akatupu i tona akakoroanga. Ka akara tatou i tetai au akaraanga i roto i te Pipiria, kua oronga a Iehova ki tona au tavini—te au tane e te au vaine—te inangaro e te maroiroi kia rave i te angaanga. E oti, ka uriuri tatou akapeea me ariu kia Iehova kia taangaanga ia tatou.

 ME AKAPAPA A IEHOVA IA TATOU

3. Ia Philipi 2:13, akapeea a Iehova me akatupu i te inangaro kia rave tatou i te angaanga?

3 E tatau ia Philipi 2:13. * Ka rauka ia Iehova i te akatupu i te inangaro kia rave tatou i te angaanga. Akapeea aia me rave i teia? Penei kua kite mai tatou e te anoano maira tetai putuputuanga i te tauturu. Me kore ka tatau te aronga pakari i tetai reta no te opati Betela, e akakite maira e te anoanoia ra te tauturu i tetai mai putuputuanga. Ei ariu atu, ka ui tatou kia tatou uaorai, ‘Akapeea au me tauturu?’ Me kore kua patiia mai tatou kia rave i tetai angaanga kare e māmā ana, inara ka manako tatou me ka rauka rai i te rave i teia. Muri ua ake i te tatau anga i tetai tuanga o te Tuatua a te Atua, ka akamanako tatou, ‘Akapeea au me taangaanga i teia irava no te tauturu i tetai ke?’ Kare a Iehova e māro ia tatou. Inara me kite mai aia e te inangaro ra tatou, ka tauturu a Iehova ia tatou kia rave i ta tatou e anoano ra.

4. Akapeea a Iehova me oronga mai i te maroiroi kia rave i te angaanga?

4 Ka oronga katoa mai a Iehova i te maroiroi kia tatou kia rave i te angaanga. (Isa. 40:29) Ka oronga mai aia i tona vaerua tapu ei akameitaki mai i to tatou tu karape. (Exo. 35:30-35) Na roto i tana akaaerenga, ka apii mai a Iehova ia tatou akapeea me rave i te au angaanga. Me kare i papu ia koe akapeea me rave i tetai angaanga, e pati tauturu. Pera katoa e pure ki to tatou Metua i te rangi, no te “mana maata.” (2 Kori. 4:7; Luka 11:13) Maata te au akaraanga i roto i te Pipiria i te tauturu anga a Iehova i te au tane e te au vaine, kia akatupu i te inangaro e te maroiroi kia rave i te angaanga. Ia tatou e uriuri nei i teia au akaraanga, e akamanako i tetai mataara ka taangaanga katoa a Iehova ia koe.

TAANGAANGAIA TETAI AU TANE

5. Eaa ta tatou i kite mai e akapeea e i naea a Iehova i te taangaanga anga ia Mose kia akaora i Tona iti tangata?

5 Kua taangaanga a Iehova ia Mose ei akaora i to Iseraela. Inaea ra a Iehova i taangaanga ai iaia? I te tuatau i “apiiia iorā [Mose] i te au tuatua pakari a to Aiphiti” ra? (Anga. 7:22-25) Kare, kua taangaanga a Iehova ia Mose i muri roa mai i Tona apiianga iaia kia akaari ua rai i te tu akaaka e te tu maru. (Anga. 7:30, 34-36) Kua akamaroiroi a Iehova ia Mose ki mua i te tutara maata o Aiphiti. (Exo. 9:13-19) Eaa ta tatou i kite mai e akapeea e i naea a Iehova i te taangaanga anga ia Mose? Kua taangaanga a Iehova i te aronga tei akaari ua rai i tona au tu e tei irinaki iaia.—Phili. 4:13.

6. Eaa ta tatou i kite mai i te taangaanga anga a Iehova ia Barazilai kia tauturu i te Ariki ko Davida?

6 I te au anere mataiti i muri maira, kua taangaanga a Iehova ia Barazilai ei tauturu i te Ariki ko Davida. Kua rokoia a Davida e tona au tangata i te mate “pongi, e te roiroi, e te kaki vai” ia ratou e oro ra mei te tamaiti a Davida, ko Abasaloma. Kapiti atu kia ratou, ko Barazilai, e tangata pakarikari kua rave i tei rauka iaia, kia kaikai a Davida e tona au tangata. Kare a Barazilai i manako ana i tona tu pakarikari, e kare a Iehova e taangaanga iaia. Mari ra, kua rave aia i tana i rauka no te tauturu i to te Atua au tavini. (2 Samu. 17:27-29) Te apiianga? Noatu to tatou mataiti, ka rauka ia Iehova  i te taangaanga ia tatou kia akatupu i te anoano o te au taeake te ngere ra, i toou ngai me kore i te enua mamao. (Mase. 3:27, 28; 19:17) Me kare e rauka ia tatou i te akono ia ratou, ka rauka rai ia tatou na roto i te moni tauturu i te au taeake i teianei ao.—2 Kori. 8:14, 15; 9:11.

7. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga ia Simeona, e akapeea teia me akamaroiroi ia tatou?

7 Kua taputou a Iehova kia Simeona, e tangata pakarikari tiratiratu i Ierusalema, e ka kite aia i te Mesia i mua ake ka mate ei aia. Kua riro teia taputou ei akamaroiroi maata ia Simeona, no te mea kua roa aia i te tiaki anga. No tona akarongo e te akakoromaki kua tutakiia aia. ‘Aratakiia e te vaerua,’ kua tae mai aia ki te iero i tetai rā. Kua kite atu aia i te pepe ko Iesu, kua taangaanga a Iehova ia Simeona kia totou no runga i teia tamaiti te ka riro e ko te Mesia. (Luka 2:25-35) Noatu kua mate a Simeona i mua ake ka rave a Iesu i tana angaanga orometua i te enua nei, kua mareka a Simeona i tana akameitakianga, e ka maata atu tana ka kite a te tuatau ki mua! I roto i te ao ou, ka kite teia tangata tiratiratu akapeea ta Iesu tutara anga me akameitaki i te au kopu tangata i te enua nei. (Gene. 22:18) Ka mareka katoa tatou i ta tatou akameitakianga tei orongaia mai e Iehova.

8. Akapeea a Iehova me taangaanga ia tatou mei tana i rave kia Banaba?

8 I te anere mataiti mua T.N., kua akariro tetai tangata ko Iose, kia taangaangaia aia e Iehova. (Anga. 4:36, 37) Penei no te meitaki ia Iose i te akapumaana i tetai ke, kua kapiki te au apotetoro iaia e ko Banaba, te aiteanga “Te tamaiti a te ako.” Ei akaraanga, i te riro anga mai a Saula ei tangata akarongo, kua mataku te au taeake i te aravei iaia no te mea e tangata takinokino aia i te putuputuanga. Inara, kua aere atu a Banaba ngakau maru i te tauturu ia Saula, e kua āriki aroa atura a Saula iaia. (Anga. 9:21, 26-28) Muri mai, kua kite te aronga pakari i Ierusalema e kia akamaroiroiia te au taeake i Anetioka i Suria. Koai ta ratou i tono? Ko Banaba! Meitaki ta ratou ikianga. “Ako atura [a Banaba] ia ratou ravarai, kia topiri atu ki te Atu ma te ngakau katoa.” (Anga. 11:22-24) Pera katoa i teia tuatau, ka tauturu a Iehova ia tatou kia riro ei “tamaiti a te ako” kia akapumaana i to tatou au taeake Kerititiano. Penei ka taangaanga aia ia tatou kia akapumaana i te aronga kua takake to ratou akaperepere. Penei ka akamaroiroi aia ia tatou kia atoro e kia ringi i tetai tei makimaki e tei taitaia, kia akapumaana iaia. Ka taangaanga a Iehova ia koe mei tana i rave kia Banaba.—1 Tesa. 5:14.

9. Eaa ta tatou i kite mai i te tauturu anga a Iehova i te taeake ko Vasily kia riro ei tiaki tukatau i te pae vaerua?

9 Kua tauturu a Iehova i tetai taeake ko Vasily, kia riro ei tiaki tukatau i te pae vaerua. I te riro anga mai a Vasily ei tangata pakari i te 26 mataiti, kua matakutaku aia no te tauturu i te putuputuanga, te au taeake tikai e taitaia ra. Inara, kua tereni meitakiia aia e te aronga pakari tukatau e te aere anga ki te Apii Tereni Orometua no te Patireia. Kua tauta pakari a Vasily i te taangaanga i te reira. Ei akaraanga, kua tata aia tana ka rauka i te rave. Iaia e rave ra i te reira, kua makomako mai tona turanga. Karanga aia i teianei: “Ko tei akariro iaku kia emiemi i te reira taime, kua tupu te mataora i teianei. Me tauturu mai a Iehova iaku kia kimi i te irava tau no te akapumaana i te taeake e te tuaine i roto i te putuputuanga, kua mataora au.” E te  au taeake, me taangaanga a Iehova ia koe mei ia Vasily rai, ka oronga mai aia i te karape ei rave i taau apainga i roto i te putuputuanga.

TAANGAANGAIA TETAI AU VAINE

10. Eaa ta Abigaila i rave, e eaa te au apiianga ka tamou mai koe mei iaia?

10 Arumaki atura te Ariki ko Saula ia Davida e tona pupu tane tiratiratu, kua anoano ratou i te tauturu. Kua pati to Davida pupu tane ki te tangata Iseraela apinganui ko Nabala i tetai manga kai. Kua pati ratou no te mea kua akono ratou i ta Nabala au mamoe i roto i te metepara. Inara kare a Nabala i tauturu ia ratou. Kua riri a Davida e kua akakoro i te tamate ia Nabala e te au tane i roto i tona ngutuare. (1 Samu. 25:3-13, 22) E vaine karape e te manea ta Nabala, ko Abigaila. Ma te ngakau toa, kua tipapa iora aia e kua opu i to Davida vaevae e kua raurau iaia eiaa e akamaringi i te toto. Kua tuatua maru aia kiaia kia akaruke i te reira kia Iehova. Kua pakia te ngakau o Davida i te au tuatua maru e te au angaanga ta Abigaila i rave. Kua kite a Davida e na Iehova i tono mai iaia. (1 Samu. 25:23-28, 32-34) Kua akaari a Abigaila i te au tu maru e kua taangaanga a Iehova iaia. Pera katoa, te au tuaine Kerititiano e akaari ra i te au tu tau e te karape, ka taangaanga a Iehova ia ratou kia akamaroiroi i to ratou kopu tangata e tetai i roto i te putuputuanga.—Mase. 24:3; Tito 2:3-5.

11. Eaa ta te tamariki tamaine a Saluma i rave, e koai ma te aru nei i to ratou akaraanga i teia rā?

11 I te au anere mataiti i muri mai, kua taangaanga a Iehova i te tamariki tamaine a Saluma kia pātu akaou i te au paruru o Ierusalema. (Nehe. 2:20; 3:12) Noatu e tamaiti ariki te papa o te tamariki tamaine a Saluma, kua inangaro ratou i te rave i te au angaanga ngata e ka tupu te kino. (Nehe. 4:15-18) Tuke ratou ki te au tangata mamaata o Tekoa, tei kore i ‘tuku i to ratou kaki’ kia rave i te angaanga! (Nehe. 3:5) Akamanako ana i te rekareka o te tamariki tamaine a Saluma e oti rava akera te angaanga e 52 rā! (Nehe. 6:15) I to tatou tuatau, mataora te au tuaine i te rave i tetai ua atu angaanga no te akamori ia Iehova—te angaanga pātu are e te akonokono i te reira, tei akatapuia kia Iehova. Puapinga to ratou kite, tu maoraora, e te tiratiratu no teia angaanga.

12. Akapeea a Iehova me taangaanga ia tatou mei ia Tabita rai?

12 Kua akamaroiroi a Iehova ia Tabita kia rave ‘i te angaanga meitaki e te oronga oki i te apinga,’ ki te au vaine takaua. (Anga. 9:36) No tona tu oronga ua e te takinga meitaki, e maata tei aue i tona mate anga. Inara kua tupu te mataora i te akaora mai anga te apotetoro ko Petero iaia. (Anga. 9:39-41) Eaa ta tatou ka apii mai mei ia Tabita? Noatu me e mapu me e aronga mamaata tatou, e tane me e vaine, ka rauka ia tatou katoatoa i te tauturu i to tatou au taeake e te au tuaine.—Ebe. 13:16.

13. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tetai tuaine akama ko Ruth, e eaa tana i akakite?

13 Kua inangaro te tuaine akama ko Ruth, kia riro mai ei mitinari. I tona rikiriki anga, kua oro viviki aia mei tera are ki tera are, no te tuʼa i te au aenga pepa. “E reka ana au i teia angaanga,” i karanga ai aia. Kua riro ei mea ngata kiaia te tuatua ki tetai ke, i to te Atua Patireia. Noatu tona tu akama, kua painia tamou a Ruth i tona 18 mataiti. I te 1946, kua aere aia ki te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada e kua tavini aia ki Vaii e Tiapani.  Kua taangaanga a Iehova iaia i te rave maata i te angaanga tutu aere i roto i teia nga enua. Vaitata i te 80 mataiti i te rave anga i te angaanga tutu aere, kua akakite a Ruth e: “Ko Iehova toku tumu anga akapumaana. Kua tauturu mai aia iaku kia kore e akama. Irinaki au e ka rauka ia Iehova i te taangaanga i tetai ua atu tei irinaki iaia.”

E TUKU IA IEHOVA KIA TAANGAANGA IA KOE

14. Kia tau kia Kolosa 1:29, eaa ta tatou ka rave me inangaro tatou ia Iehova kia taangaanga ia tatou?

14 I roto i te tuatua enua o te tangata, kua akariro a Iehova i tona au tavini kia rave i te au angaanga tukeke. Eaa tana ka akariro ia koe kia rave? Tei runga te reira ia koe e toou maroiroi. (E tatau ia Kolosa 1:29.) Me inangaro koe e kia taangaangaia koe, ka rauka ia Iehova i te akariro ia koe ei tangata maroiroi i te tutu evangeria, ei puapii tukatau, ei akapumaana maru, ei tangata karape, ei oa tumanava, e tetai ua atu tu ei akatupu i tona anoano.

15. Kia tau kia 1 Timoteo 4:12, 15, eaa ta te au mapu tane ka pati kia Iehova kia rave?

15 Akapeea kotou e te au mapu tane e mamaata maira? Te inangaroia nei te au tane maroiroi kia akono i te au apainga a te tavini tauturu. I roto i tetai au putuputuanga e maata atu te aronga pakari i te au tavini tauturu. Ka rauka ainei ia koe e te au mapu tane i te aruaru i te rave i teia apainga i roto i te putuputuanga? Tetai taime ka tuatua tetai au taeake e, “te meitaki ua nei au ei papuritia tamou.” Me ko tera toou tu, e pati ua rai kia Iehova kia tauturu ia koe kia akatupu i te inangaro kia riro ei tavini tauturu e te akamaroiroi ia koe i te rave i tana angaanga. (Kohe. 12:1) Te inangaro nei matou i ta kotou tauturu!—E tatau ia 1 Timoteo 4:12, 15.

16. Eaa ta tatou ka pati kia Iehova, e no teaa ra?

16 Ka rauka ia Iehova i te akariro ia koe kia rave e kia akatupu i tona anoano. No reira e pati kiaia te inangaro i te rave i tana angaanga, e te maroiroi kia rave i te reira. Me e mapu koe me e aronga mamaata, e akapou i toou taime, maroiroi, e toou kite i te akangateitei ia Iehova i teianei. (Kohe. 9:10) Auraka e mataku i te rave i teia apainga akaperepere i te tavini ia Iehova. E akameitakianga maata ta tatou no te akakakā i to tatou Metua aroa e te ngateitei!

IMENE 127 Mei Teaa Toku Tu e Tikaʼi

^ para. 5 E manako ana koe kare e rava ana taau e rave ra no Iehova? Me e puapinga ainei koe kiaia? Me kua rava ainei taau e rave ra no te tavini ia Iehova? Ka uriuri teia atikara i te au mataara tukeke ka akariro a Iehova ia koe, kia akatupu i te inangaro e te maroiroi no tona akakoroanga.

^ para. 3 Noatu e kua tata a Paulo i tana reta ki te au Kerititiano o te anere mataiti mua, kua tau rai tana au tuatua ki to Iehova au tavini katoatoa.