Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 43

E Akamori ia Iehova Anake Ua

E Akamori ia Iehova Anake Ua

“E Atua vareae * a Iehova.”—NAHU. 1:2.

IMENE 51 Kua Akatapuia Matou Kia Iehova!

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa te tumu kia akamori anake ua tatou ia Iehova?

ANOANO a Iehova i ta tatou akamori anga, no te mea koia Tei Anga ia tatou e Tei Oronga mai i te Ora. (Apo. 4:11) Inara ka aro atu tatou i te au manamanata. Noatu e inangaro to tatou e te akangateitei ia Iehova, ka akavareia tatou kia kore e akamori anake ua iaia. Ka anoanoia tatou kia mārama akapeea te reira me tupu mai. Mea mua, ka uriuri tatou eaa te ō maira i te akamori anga ia Iehova anake ua.

2. Kia tau kia Exodo 34:14, eaa ta tatou ka rave me akamori anake ua tatou ia Iehova?

2 I roto i te Pipiria, me akatapuia tetai ki te Atua, te akaari maira i tona inangaro iaia. Me inangaro anake tatou ia Iehova, ka akamori ua tatou iaia. Kare tatou e tuku i tetai tangata me kore i tetai apinga kia akakeu i to tatou ngakau kia kore e tavini iaia.—E tatau ia Exodo 34:14.

3. Eaa te tumu meitaki no tatou kia inangaro ia Iehova?

3 E tumu meitaki ta tatou no te inangaro i te akamori ia Iehova. Eaa ra? No te mea kua akatumuia ta tatou i apii mai ki runga i te tika. Kua kite mai tatou i tona au tu  manea. Kua kite tatou e kua āriki i tana e reka ana e kare e reka ana. Kua mārama tatou e kua turu i tana akakoroanga no tatou. E tikaanga ngateitei no tatou e kua āriki mai aia ia tatou ei oa nona. (Sala. 25:14) Pouroa ta tatou e apii ra no runga i Tei Anga ia tatou te akavaitata atura ia tatou kiaia.—Iako. 4:8.

4. (a) Eaa ta te Tiaporo e taangaanga ana i te akaparuparu i ta tatou akamori anga ia Iehova? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i teia atikara?

4 Te akatere nei te Tiaporo i teianei ao, e te akariro nei aia i teia ei akakeu i te tangata kia inangaro i te au apinga navenave o te oraanga e te au anoano tau kore. (Ephe. 2:1-3; 1 Ioa. 5:19) Tona akakoroanga kia akatupu i te ngakau rua kia kore tatou e akamori ua ia Iehova. Ka uriuri tatou e rua ngai ka akatupu te Tiaporo i teia inangaro ki roto ia tatou. Te mea mua, ka timata aia ia tatou kia aruaru i te au apinganui, e te rua, ka akakeu aia ia tatou kia iki i te au tamataora anga tau kore.

EIAA E INANGARO MAATA I TE MONI

5. Eaa te tumu ka matakite ei tatou eiaa e inangaro maata i te moni?

5 Ka inangaro tatou kia rava te kai, kakau, e te ngai nooanga. Inara, kia matakite eiaa e inangaro maata i te moni. Te au tangata i roto i to Satani ao, e aronga “noinoi i te moni” e te oko apinganui. (2 Timo. 3:2) Kua kite a Iesu e ka timataia tana au pipi. “Kare e tika i te tangata kia akono i nga pu e toko rua: ka riro aia i te riri atu ki tetai, e te anoano atu ki tetai; e kare ra, ka riro i te tau atu ki tetai, e te akaviivii atu ki tetai. Ko kotou nei oki, kare e tika kia akono atu i te Atua e te Mamona.” (Mata. 6:24) Ko te tangata e tavini ra ia Iehova e te akapou ra i tona maroiroi kia rauka te  apinganui, te tavini ra aia i nga pu tokorua. Kare aia e akamori anake ana ia Iehova.

Ta te Aronga Laodikea Manako Anga ia Ratou . . . ta Iehova e Iesu Manako Anga ia Ratou (Akara i te parakarapa 6)

6. Eaa te apiianga ta tatou ka mou mai mei te tuatua a Iesu ki te putuputuanga o Laodikea?

6 I te openga o te anere mataiti mua T.N., kua akapaapaa te au mema o te putuputuanga o Laodikea e: “E apinga maata taku, e kua akamaata au i taku taonga, e kare ua e mea toe iaku.” Kareka ra kia Iehova e Iesu, e aronga ‘mate maata ratou, e puapinga kore, e matapo, e te putaua.’ Kua ako a Iesu ia ratou, no to ratou inangaro i te au apinganui e kua takino te reira i to ratou pirianga kia Iehova. (Apo. 3:14-17) Me te inangaro maata ra tatou i te moni, kia viviki i te akatikatika i to tatou manako. (1 Timo. 6:7, 8) Te openga ka tupu te ngakau rua e kare a Iehova e āriki i ta tatou akamori anga. “E Atua vareae” aia. (Deu. 4:24) Akapeea tatou me tuku i te moni ei mea maata i to tatou oraanga?

7-9. Eaa taau i kite mai mei te akaraanga o te tangata pakari ko David?

7 Akamanako ana i te akaraanga o David, e tangata pakari maroiroi e noo ra i Marike. Akamārama mai aia e e tangata angaanga meitaki aia. Kua akameitakiia aia i roto i tana ngai angaanga e kua rongonui aia i te rave i te reira. “I te reira taime, kua manako au i teia e e au akameitaki anga na Iehova,” i na David ei. Inara e akameitaki anga ainei te reira?

8 Kua kite mai a David i te au akairo ei akamatakite iaia e kua riro tana ngai angaanga ei akatupu i te kino ki tona pirianga oa kia Iehova. “I te au uipaanga a te putuputuanga e te angaanga tutu  aere, kua manako ua au i te au manamanata i te angaanga,” i karanga ai aia. “Kua maata taku moni i rauka mai, kua taitaia tikai au, e kua tupu te pekapeka i roto i toku oraanga akaipoipo.”

9 Anoanoia a David kia akamanako i te mea puapinga. “Kua taui au i toku turanga,” i nana ai. Kua taui a David i tana parani no te angaanga, e kua akakite i tona manako ki tona pu. Eaa tei tupu? Kua ngere aia i tana ngai angaanga! Eaa tana i rave? “Tera mai rā, kua tavini au ei painia tauturu.” Ei tauturu ia raua, kua rave a David e tana vaine i te angaanga tāmā. Muri mai, kua riro mai aia ei painia tamou, e kua piri mai tana vaine kiaia. Kua rave te nga tokorua i te angaanga tei akavaavaaia, inara kare ko te mea puapinga te reira. Noatu e kua meangiti mai ta raua moni, kua rava te reira no te tutaki i ta raua apinga ka anoano. Kua tuku raua ia Iehova na mua, e kua kite mai e ka akono a Iehova i te aronga tei tuku i te Patireia na mua.—Mata. 6:31-33.

10. Akapeea tatou me paruru i to tatou ngakau?

10 Noatu e meangiti ua me kore e maata ta tatou moni, kia paruru rai tatou i to tatou ngakau. Akapeea ra? Eiaa e inangaro maata i te apinganui. Eiaa e tuku i taau ngai angaanga i mua ake i te tavini ia Iehova. Akapeea koe e kite ei, e te tupu ra te reira? E ui i teia au uianga kia koe uaorai: ‘E manako ua ana ainei au i taku ngai angaanga, iaku i te uipaanga e e tutu aere ra? E taitaia ana ainei au me ka rava taku moni? Ko te moni e te au apinganui ainei te tumu i pekapeka ai maua ko toku tokorua? Ka rave ua ainei au i te angaanga tei akavaavaaia, e kua tauturu iaku i te tavini maata atu ia Iehova?’ (1 Timo. 6:9-12) Me akamanako tatou i teia au uianga, e akamaara te inangaro maira a Iehova ia tatou, e kua taputou mai aia: “Kare rava au e akaruke atu ia koe.” No reira a Paulo i tata ei: “Ei noo anga noinoi kore i te apinga to kotou.”—Ebe. 13:5, 6.

E IKI MEITAKI I TAAU TAMATAORA ANGA

11. Eaa ta te tamataora anga ka rave ki tetai tangata?

11 Inangaro a Iehova ia tatou kia mataora. Karanga te Tuatua a te Atua e “kare ainei e meitaki no te tangata nei kia kaikai, e kia inu, e kia kite tona ngakau i  te meitaki i tana ra angaanga?” (Kohe. 2:24) Inara, e maata te au tamataora a teianei ao te ka akatupu i te kino. Ka takino te reira i te tu meitaki o te tangata, e kia āriki ua i te peu kino—e kia navenave—i te au peu te rikarika ra te Tuatua a te Atua.

Naai e akapapa ana i taau tu tamataora? (Akara i te parakarapa 11-14) *

12. Ia 1 Korinetia 10:21, 22, eaa tatou ka matakite ei i te iki i ta tatou tamataora anga?

12 Ka akamori anake ua tatou ia Iehova, no reira kare tatou e kai mei “te kaingakai a te Atu ra” ko Iehova e “te kaingakai a te au demoni.” (E tatau ia 1 Korinetia 10:21, 22.) Me kaikai kapiti tatou ki tetai tangata, e pirianga oa toou kiaia. Me iki tatou i te tamataora anga tā ua, te purepure, te ainga tau kore, te au anoano tau kore, te kaikai kapiti ra tatou ki te au enemi o te Atua. Ka takino tatou ia tatou uaorai e to tatou pirianga oa kia Iehova.

13-14. Ia Iakobo 1:14, 15, eaa tatou ka matakite ei i te tamataora anga ka iki tatou? Akatutu mai.

13 Akamanako ana e mei te kai rai te tamataora anga. Me kai tatou, ka rauka ia tatou i te iki eaa ta tatou ka kai. Me apuku tatou i te kai, tuku marie i te reira e ka akamatutu i to tatou kopapa. Ka riro te kai meitaki ei akamatutu ia tatou; kareka ra te kai kino ka takino i te kopapa. Kare te ka tupu ki te kopapa e kitea vaveia, inara ka kiteaia te reira a muri ake.

14 Kia iki katoa tatou i ta tatou tamataora anga ka akara. No te mea ka akakeu te reira i to tatou manako e te ngakau. Ka riro te tamataora anga meitaki ei akaoraora ia tatou; e ka takino te tamataora anga kino ia tatou. (E tatau ia Iakobo 1:14, 15.) Penei kare te kino e kitea vaveia, mari ra ka kiteaia a muri ake. No reira rai, te Pipiria i akamatakite ei ia tatou: “Auraka e vavare; kare ua te Atua e vare: ko ta te tangata e ruru ra, ko tana ra ïa e kokoti. Ko tei ruru i ta tona uaorai kopapa, ka rauka iaia te kino i taua kopapa ra.” (Gala. 6:7, 8) Eaa i puapinga ai kia kopae tatou i te tamataora anga te makitakita ra a Iehova!—Sala. 97:10.

15. Eaa te apinga aroa ta Iehova i oronga mai na tatou?

15 E reka ana te iti tangata o Iehova i te akarakara i te JW Broadcasting®, e te porokaramu tivi Initaneti. Karanga te tuaine ko Marilyn: “Tauturu te JW Broadcasting iaku kia rauka te tu papu, e kare au e manata i taku ka akarakara. Me tupu te maromaroa e te taitaia, ka akara au i tetai akoanga e tetai porokaramu no te Akamorianga i te Popongi. Ka akavaitata te reira iaku kia Iehova e tana akaaerenga. Kua riro teia porokaramu JW Broadcasting ei akamaroiroi iaku.” Te puapinga ra ainei koe mei ta Iehova apinga aroa? I te au porokaramu ou i te marama, akaari katoa te JW Broadcasting i te au porokaramu vitio, te rekotianga, e te au imene akamaroiroi.

16-17. Eaa tatou ka matakite ei i te akatere i te taime e akapou ra no te tamataora, e akapeea tatou me rave i te reira?

16 Matakite i te au tu tamataora ta tatou ka akara e te maata i to tatou taime ka pou no te akara i te reira. Ka pou ua to tatou taime no te reira kare no te tavini ia Iehova. E ngata i tetai pae kia akatere i te maata o te taime ka akapou no te tamataora anga. Karanga te tuaine ko Abigail e 18 ona mataiti: “Ka tauturu  taku akara tivi iaku kia akangaroi me tere te angaanga. Me kare au e matakite, ka pou ua te ora i te akarakara tivi.” Karanga te taeake ko Samuel: “Tetai taime e reka ana au i te akara i te au vitio potopoto i runga i te Initaneti. Akamata au i te akara e tai, a muri ake ka pou e toru e a ora.”

17 Akapeea koe me vaito i toou taime me akara i te tamataora anga? Te mea mua eaa te maata o toou taime e akapou ana. E tata i te maata taau e rave ra i te epetoma? E tata ki runga i te karena eia ora e pou ana ia koe i te akara tivi, akara i te Initaneti, e te au kanga a te au apinga apaipai. Me kua kaimoumou koe i te taime, e tauta i te aru i tetai akapapaanga. E akanoo i tetai tuatau no te au mea puapinga na mua, e oti e akanoo i tetai taime no te tamataora anga. Aru mai, e pati i ta Iehova tauturu. Me pera koe, ka rauka te taime e te maroiroi no taau apii Pipiria, akamorianga ngutuare, te au uipaanga putuputuanga e te tavini ia Iehova i roto i te angaanga tutu aere e te apii. Ka mataora i reira koe i te akanoo i tetai taime no te tamataora.

E AKAMORI UA ATU IA IEHOVA ANAKE

18-19. Akapeea tatou me akapapu e ko Iehova anake tei tau kia akamoriia?

18 Muri ake i te tata anga i te openga o to Satani ao e te ao ou ka tae mai, akakite a Petero: “E aku au akaperepere e, ko te reira au mea ta kotou e tatari ana, ka akamaroiroi, kia rokoia mai kotou e ia ma te au, ma te topata kore, e te apa kore.” (2 Pete. 3:14) Me akarongo tatou i teia akoanga e te rave kia vai mā ua i te pae o te tu tau e te pae vaerua, te akamori anake ra tatou ia Iehova.

19 Ka timata ua atu a Satani e tona ao ia tatou, kia tuku i tetai ua atu apinga na mua ake ia Iehova. (Luka 4:13) Noatu te au manamanata ka tupu kia tatou, kare tatou e tuku i tetai ke me kore tetai apinga kia ariu ke i to tatou ngakau mei te tavini anga ia Iehova. Ka tauta tatou i te tuku e ko Iehova anake tei tau kia akamoriia!

IMENE 30 Toku Oa, Toku Atua e Toku Metua

^ para. 3 Me taiku te Pipiria e e Atua vareae a Iehova, te aiteanga, te inangaro ra aia ia tatou kia akamori anake ua iaia.

^ para. 5 Mataora tatou i te tavini ia Iehova. Inara te akamori ra ainei tatou iaia anake ua? Ka kitea te pauanga na roto i ta tatou ka rave. Ka akamanako tatou e rua ngai i roto i te oraanga, te akaari maira e kua tuku tatou e ko Iehova anake ta tatou ka akamori.

^ para. 54 AKATAKA ANGA TUTU: Kare tatou e inangaro i te kai i te au kai tei taeroia. Eaa i reira tatou ka akarakara ai i tetai au tamataora anga tā ua, te purepure, e te au peu viivii o te ainga?