Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 46

Te Akono Ra Ainei Koe i Toou “Paruru ra i te Akarongo”?

Te Akono Ra Ainei Koe i Toou “Paruru ra i te Akarongo”?

“E rave oki i te paruru ra i te akarongo.”—EPHE. 6:16.

IMENE 119 Ei Akarongo to Tatou

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Ia Ephesia 6:16, eaa te tumu ka anoano tatou i te ‘paruru o te akarongo’? (e) Eaa te au uianga ka uriuri tatou?

E ‘PARURU o te akarongo’ ainei toou? (E tatau ia Ephesia 6:16.) Papu ae. Mei te paruru maatamaata, ka paruru toou akarongo ia koe mei te au peu viivii, takinokino, e tetai au peu kare e rotai ana ki te Atua.

2 Inara, te noo nei tatou i te “tuatau openga,” e ka timataia to tatou akarongo. (2 Timo. 3:1) Akapeea koe me akara meitaki e te matutu ra toou paruru akarongo? Akapeea koe me mou piri i toou paruru? Ka uriuri tatou i te au pauanga ki teia au uianga.

E AKARA MEITAKI I TOOU PARURU

Me oti te tamaki, ka ripea te au vaeau i to ratou paruru tamaki (Akara i te parakarapa 3)

3. Eaa ta te au vaeau ka rave ki to ratou paruru tamaki, e no teaa ra?

3 I te tuatau Pipiria, ka orongaia tetai paruru tamaki vaʼiia ki te kiri ki tetai vaeau. Ka tamā te tangata vaeau i tona paruru tamaki ki te inu kia kore e tutae auri. Me kinokino te paruru tamaki ka ripea te vaeau i te reira e ka papa no te tamaki. Akapeea teia akaraanga me taangaangaia no runga i toou akarongo?

4. Eaa te tumu ka akono meitaki tatou i to tatou paruru akarongo, e akapeea tatou me rave i teia?

4 Mei te au vaeau i te tuatau taito, ka akara meitaki koe e ka akono i toou paruru akarongo ei paruru rai ia koe. Ei au Kerititiano, ta tatou tamaki e tamaki pae vaerua, e to tatou au enemi e au vaerua kino. (Ephe. 6:10-12) Kare e na tetai ke  e akono i toou paruru akarongo. Akapeea koe i papu ei e kua papa koe no te au timataanga ka tupu mai? Mea mua, e pure koe no ta te Atua tauturu. E oti, ka akara koe i ta te Atua Tuatua kia kite i tona manako ia koe. (Ebe. 4:12) Karanga te Pipiria: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite.” (Mase. 3:5, 6) No reira, e akara akaou i taau au ikianga i rave ana? Ei akaraanga, kua tupu ana ainei te manamanata i te pae moni kia koe? Kua tauturu ainei ta Iehova taputou ia Ebera 13:5 ia koe: “Kare rava au e akaruke atu ia koe, kare oki au e taka ke ia koe, kare, kare rava atu”? Kua tauturu ainei teia taputou ia koe kia irinaki ia Iehova? Me koia ïa, te akaari maira te reira e te akono meitaki ra koe i toou paruru akarongo.

5. Eaa taau ka kite mai me akara matatio koe i toou akarongo?

5 Ka umere koe i taau ka kite mai me akara matatio koe i toou akarongo. Penei ka kite mai koe i tetai ngai paruparu kare koe i manako ana. Ei akaraanga, penei kua riro te apiapi maata, te pikikaa e te taitaia i te akaparuparu i toou akarongo. Me kua tupu ana teia kia koe, akapeea koe me paruru kia kore toou akarongo e paruparu?

PARURU IA KOE KIA KORE E APIAPI MAATA, E PIKIKAA E TE TAITAIA

6. Eaa tetai au akaraanga no te au tu apiapi meitaki?

6 Tetai tu apiapi te meitaki ua ra. Mei te akamareka anga ia Iehova e Iesu. (1 Kori. 7:32) Me rave tatou i te ara kino, ka apiapi tatou ma te inangaro i te akatupu i to tatou pirianga oa ki te Atua. (Sala. 38:18) Ka apiapi katoa tatou i te akamareka i to tatou tokorua akaipoipo e te akono i to tatou ngutuare tangata e to tatou au taeake i roto i te tuatua mou.—1 Kori. 7:33; 2 Kori. 11:28.

7. Ia Maseli 29:25, eaa te tumu kare tatou e mataku i te tangata?

7 I tetai tua, ka akaparuparu te apiapi maata i to tatou akarongo. Ei akaraanga, ka apiapi tatou me kare e rava te kai e te kakau. (Mata. 6:31, 32) Ei akakore i te apiapi, ka akaputu tatou i te au apinganui. E penei ka tupu te inangaro maata i te moni. Me tuku tatou i teia kia tupu, ka parukaua to tatou akarongo ia Iehova e ka kinokino to tatou pirianga i te pae vaerua. (Mare. 4:19; 1 Timo. 6:10) E ka tupu tetai tu apiapi ke—koia oki kia akamareka atu i tetai ke. Mataku tatou e ka aviriia e ka takinokinoia e te tangata, e kare tatou e mataku i te akamareka kore ia Iehova. Kia paruru ia tatou mei te kino, e pati akatenga kia Iehova no te akarongo e te ngakau toa kia kore tatou e mataku i te tangata.—E tatau ia Maseli 29:25; Luka 17:5.

(Akara i te parakarapa 8) *

8. Eaa ta tatou ka rave me pikikaaia mai tatou?

8 Ko Satani, te “metua oki no te pikikaa,” ka taangaanga aia i tetai ua atu kia akakite i te pikikaa no runga ia Iehova e to tatou au taeake e te au tuaine. (Ioa. 8:44) Ei akaraanga, ka akakite te aronga akaruke i te tuatua mou i te au pikikaa no ta Iehova akaaerenga i runga i te initaneti, te tivi e te media. E “au tao ai” teia au pikikaa na Satani. (Ephe. 6:16) Eaa ta tatou ka rave me pikikaaia mai tatou? Kare tatou e akarongo atu! Eaa te tumu? No to tatou akarongo ia Iehova e te irinaki i to tatou au taeake. Kare tatou e piri atu ki te aronga akaruke i te tuatua mou. Kare rava tatou e tuku i tetai apinga mei te manako ekoko kia akakeu ia tatou kia taumaro atu kia ratou.

9. Eaa ta te taitaia ka akatupu kia tatou?

 9 Ka akaparuparu te taitaia i to tatou akarongo. Kare e rauka ia tatou i te kopae i to tatou manamanata. E mea puapinga kore te reira. Tetai au taime ka taitaia rai tatou. Inara kare tatou e tuku i to tatou manamanata e ko te mea maata kia tatou. Me pera tatou, ka riro te reira ei akakore i to tatou manakonakoanga manea ta Iehova i oronga mai. (Apo. 21:3, 4) E ka akaparuparu te reira manako ia tatou e ka viviki tatou i te tuku i te au. (Mase. 24:10) Kare teia e anoanoia kia tupu kia tatou.

10. Eaa taau i apii mai mei te reta a tetai tuaine?

10 Akamanako ana i te akaraanga o tetai tuaine i Marike, iaia e akamatutu ra i tona akarongo e te akakoromaki ra i tona turanga akono i tana tane makimaki. I roto i tana reta ki te opati Betela, kua tata aia: “Kua tupu ana te au turanga ngata e te taitaia kia maua, inara kua matutu to maua akarongo. Mareka tikai au no te au karere pumaana tei orongaia mai, ei akamatutu i to maua akarongo e te akamaroiroi ia maua. Kua tau rai teia akoanga e te reo akamaroiroi kia maua. Kua tauturu ia maua eiaa e tuku i te au, kia akakoromaki i te au turanga ngata ta Satani i taangaanga ei akaparuparu ia maua.” Apii mai tatou mei teia tuaine e ka rauka rai ia tatou i te akakoromaki i to tatou turanga taitaia! Akapeea? Akamanako i toou turanga ngata e e au timataanga no ko mai ia Satani. Ko Iehova te Tumu o te akapumaana. E e āriki ua i tana au kai pae vaerua.

Te akamatutu ra ainei koe i toou “paruru ra i te akarongo”? (Akara i te parakarapa 11) *

11. Kia kite i te tu o to tatou akarongo, eaa te au uianga ka ui tatou?

11 Te kite ra koe i tetai ngai o toou paruru akarongo ka anoanoia kia akamatutu? I nga marama i topa, kua rauka ainei ia koe i te akakoromaki i te apiapi maata? Kua patoi ainei koe i te akarongo i te au pikikaa a te aronga akaruke i te tuatua mou? Kua rauka ainei ia koe i te akakoromaki i te tu taitaia? Me koia ïa, kua mako mako toou paruru akarongo. Inara e matakite tatou no te mea e au tao aʼi ke atu ta Satani ka taangaanga no te akaparuparu ia tatou. Ka uriuri tatou i tetai o teia.

 PARURU IA KOE KIA KORE E INANGARO I TE APINGANUI

12. Eaa te ka tupu me inangaro maata tatou i te apinga?

12 Ka tamanata te inangaro i te apinganui ia tatou e ka akavare ia tatou kia kore e paruru i to tatou paruru akarongo. Akakite te apotetoro ko Paulo e: “Kare rava te tangata e aere ki te tamaki ra e taii iaia uaorai i te peu rikiriki no teianei ao, kia akarekareka i tei iki iaia ei toa ra.” (2 Timo. 2:4) Te tika, kare te au vaeau Roma e akataii ia ratou ki roto i te angaanga okooko. Eaa te ka tupu me kare tetai vaeau e aru i teia ture?

13. Eaa te tumu kare tetai vaeau e piri ki te angaanga okooko?

13 Akamanako ana i teia. Te apiipii ra tetai pupu vaeau i te tamaki, okotai ia ratou kare i reira. Te okooko kai ra aia i te oire. I te aiai, kua akarakara meitaki te au vaeau i to ratou paruru tamaki e te akakoi i ta ratou koke. Inara ko tetai mai ia ratou, e are toa tona te akapapa ra no te okooko a tera mai rā. Tera mai popongi, kua tamaki mai te enemi kare i manakoia ana. Ko teea vaeau tei papa meitaki e ka mareka tona rangatira iaia? E koai taau ka inangaro i te pae mai ia koe—te vaeau kua papa no te tamaki me ko te vaeau kare i papa?

14. Ei au vaeau na Karaiti, eaa ta tatou ka akaperepere?

14 Ei au vaeau meitaki, kare tatou e tuku i tetai apinga kia akataii i to tatou akakoroanga—no te akamareka i to tatou Rangatira, ko Iehova e Karaiti. Mea akaperepere maata teia kia tatou, kare e kia maata te apinga mei to Satani ao. Ka akapapu tatou e e maata to tatou taime e te maroiroi i te tavini ia Iehova e te akonokono meitaki i to tatou paruru akarongo e to tatou rakei pae vaerua.

15. Eaa ta Paulo akamatakiteanga kia tatou, e no teaa ra?

15 Kia vai matakite ua tatou! Eaa te tumu? Akamatakite mai te apotetoro ko Paulo e, “te aronga e māro e kia maata te apinga,” e ka “taka ke rava oki tetai aronga i te akarongo nei.” (1 Timo. 6:9, 10) Te tuatua “taka ke rava” te akakite maira ka māmā ua tatou i te akavareia e kia maata te apinga. Ka akatupu i reira tatou i te inangaro “e te anoano  neneva e manganui.” Kare rava tatou e akatupu i teia anoano ki roto i to tatou ngakau—e au tao aʼi, te ka takino i to tatou akarongo.

16. Ia Mareko 10:17-22 ka akakeu teia ia tatou kia akamanako i teea au uianga?

16 Penei e maata ta tatou moni no te oko i te au apinga. E kino ainei i te oko i te apinga kare ra tatou e anoano? Kare. Akamanako ana i teia au uianga: Noatu me ka peke ia tatou te oko i tetai apinga, e taime ainei to tatou e te maroiroi no te taangaanga e te akono i teia au apinga? Penei ka peke te inangaro maata i teia au apinga? Penei ka akariro to tatou inangaro i teia au apinga kia kore tatou e āriki i ta Iesu patianga kia rave maata i ta te Atua angaanga? (E tatau ia Mareko 10:17-22.) E meitaki roa atu i te akono i te oraanga māmā e te akapou i to tatou taime e te maroiroi i te rave i to te Atua anoano!

MOU PIRI I TOOU PARURU AKARONGO

17. Eaa ta tatou kare e ngaropoina?

17 Eiaa e ngaropoina e tei roto tatou i te tamaki e kia papa tatou i te tamaki i te au rā tataki tai. (Apo. 12:17) Kare to tatou au taeake e te au tuaine e apai i ta tatou paruru akarongo.  Ka anoanoia tatou kia mou piri i te reira.

18. Eaa te tumu ka mou piri te au vaeau i to ratou paruru tamaki i te tuatau taito?

18 I te au tuatau taito, kua akangateiteiia tetai vaeau no tona tu ngakau toa i te tamaki. Inara ka akama roa aia me oki aia ki te kainga e kare ona paruru tamaki. Tata te tangata tuatua enua ko Tacitus no Roma e: “E mea akama roa me akaruke tetai vaeau i tona paruru tamaki.” Ko tetai tumu ïa ka mou piri te au vaeau i to ratou paruru tamaki.

Mou piri te tuaine Kerititiano i tona paruru akarongo, na te pure e te tatau i te Tuatua a te Atua, aere putuputu ki te uipaanga, e te tutu aere (Akara i te parakarapa 19)

19. Akapeea tatou me mou piri i to tatou paruru akarongo?

19 Ka mou piri tatou i to tatou paruru akarongo, na te aere putuputu anga ki te au uipaanga Kerititiano e te akakite aere i to Iehova ingoa e tona Patireia ki tetai ke. (Ebe. 10:23-25) Ka pure tatou i mua ake ka tatau ei i ta te Atua Tuatua i te au rā e ka taangaanga i ta te reira e akakite maira kia tatou. (2 Timo. 3:16, 17) Kare i reira e rauka i ta Satani au tao aʼi i te takino ia tatou. (Isa. 54:17) Ka paruru te ‘paruru o te akarongo’ ia tatou. Ka tu ngaueue kore tatou, ka angaanga ngakau toa ma te au taeake e te au tuaine. E maata atu ta tatou ka autu i te au rā—e tikaanga ngateitei to tatou i te turu ia Iesu me autu aia i te tamaki ia Satani e tona pupu kino.—Apo. 17:14; 20:10.

IMENE 118 “Akamaata Mai i to Matou Akarongo”

^ para. 5 Ka irinaki te au vaeau i ta ratou paruru tamaki. Mei te paruru rai to tatou akarongo. Ka anoanoia te reira kia akamatutuia. Ka uriuri teia atikara i ta tatou ka rave, kia vai meitaki ua to tatou “paruru ra i te akarongo.”

^ para. 58 AKATAKA ANGA TUTU: Me ira mai tetai karere pikikaa no runga i te Au Kite o Iehova, na te aronga akaruke i te tuatua mou, ka tamate te papa e Au Kite, i te tivi.

^ para. 60 AKATAKA ANGA TUTU: I te tuatau akamorianga a te ngutuare, kua tatau te papa i tetai irava Pipiria ei akamatutu i to ratou akarongo.