TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Noema 2019

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Titema 30, 2019–Peperuare 2, 2020.

Akamatutu i te Pirianga Taeake i Mua Ake ka Tae Mai ei te Openga

E maata ta tatou ka apii mai mei ia Ieremia, kua tauturu tona au taeake iaia kia ora i mua ake ka takoreia ai a Ierusalema.

Akapeea te Vaerua Tapu me Tauturu ia Tatou

Tauturu te vaerua tapu o te Atua ia tatou kia akakoromaki. Kia puapingaia, e a angaanga ka rave tatou.

Te Akono Ra Ainei Koe i Toou “Paruru ra i te Akarongo”?

Ka riro te akarongo ei paruru ia tatou. Eaa ta tatou ka rave e te matutu ra to tatou paruru akarongo?

Au Apiianga Mei te Puka o Levitiku

Tei roto ia Levitiku te au ture ta Iehova i oronga kia Iseraela i taito. Ei Kerititiano, kare tatou i raro i te ture, inara ka puapingaia tatou mei te reira.

“E Akaope Ua i te Rave i Taua Mea Ra”

Me tuku tatou i te ikianga meitaki, penei ka ngata i te rave i te reira. Akamanako ana i te au takainga kia akaoti i taau i akamata.

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa te angaanga a te akaaere i te tuatau Pipiria?