Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Meitaki—Akapeea Tatou me Akatupu i te Reira?

Te Meitaki—Akapeea Tatou me Akatupu i te Reira?

E MEA natura no tatou pouroa kia manakoia e e aronga meitaki. Inara, e ngata i te akaari i te tu meitaki i teia tuatau. E manganui tei “akavaavaa i te tangata memeitaki ra.” (2 Timo. 3:3) Penei te aru ra ratou i to ratou uaorai tu tika e te tarevake, te karanga ra e “te kino ra e meitaki, e te meitaki ra e kino.” (Isa. 5:20) E putoto anga ta tatou ki to tatou uaorai tu apa ua. No reira, penei ka aite tatou mei ia Anne, * noatu tana tavini anga ia Iehova no tetai tuatau roa, karanga aia “e ngata iaku te irinaki e e vaine meitaki au.”

Ma te mataora, ka akatupu tatou pouroa i te tu meitaki! No ko mai te reira i te vaerua tapu o te Atua, e e ririnui atu tona vaerua i tetai ua atu manamanata ta tatou ka aro atu. Ka akara matatio tatou i te tu meitaki e ka apii akapeea me akaari maata atu i teia tu.

EAA TE TU MEITAKI?

Te tu meitaki, e tu me kore e turanga meitaki te reira. Ka ō mai te tu meitaki tikai e te tu tika, ma te kore te kino. Ka kiteaia te tu meitaki me akatupuia te puapinga ki tetai ke. E tu maroiroi te reira, ma te tu papu tei akaariia na roto i te au angaanga tauturu.

Penei kua kite ana koe e ka māmā ua i tetai pae i te rave i te au mea meitaki ki to ratou ngutuare tangata e te au taeake, inara ka akamutu ainei te tu meitaki ki reira? E tika, kua kotingaia tatou kia akaari i teia tu, no te mea te karanga ra te Pipiria “kare takiri e tangata tuatua-tika i te enua nei, ko tei rave i te tuatua meitaki, e kare rava e ara.” (Kohe. 7:20) Akakite tika te apotetoro ko Paulo: “Kua kite oki au e kare ua e mea meitaki e vai i roto iaku, i roto i toku kopapa nei.” (Roma 7:18) Mei teaa atura i te mea tau, kia aere ki te Tumu o te tu meitaki me ka inangaro tatou i te akatupu i teia tu.

E “TAKINGA-MEITAKI TO IEHOVA”

Kua akanoo te Atua ko Iehova i te turanga meitaki. No runga iaia, ka tatau tatou: “E meitaki toou, e te takinga-meitaki; e apii mai iaku i taau ra au akonoanga.” (Sala. 119:68) Ka akara matatio tatou e rua tu o to Iehova taiku anga i te tu meitaki i roto i teia irava.

E meitaki a Iehova. E tu meitaki tikai to Iehova e ka mutu kore ua atu rai tona meitaki. Akamanako ana eaa tei tupu te tuatua anga a Iehova kia Mose e: “[K]a tuku rai au i te meitaki katoa noku ra na mua ia koe.” I to Iehova kaka—kapiti mai tona tu meitaki—e aere ra na mua ia Mose, kua rongo aia i teia au tuatua: “Ko Iehova, Ko Iehova, e Atua takinga-meitaki, e te aroa ua, e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te tuatua-mou, e te vaoo marie i te aroa e tausani ua atu, e te akakore i te tuatua-tika kore, e te ara, e te kino; e kare e tuatua ki te tangata kino e, e tangata kino kore.” (Exo. 33:19; 34:6, 7) Te akataka meitaki maira teia e e tu meitaki tikai to Iehova. Noatu e e tu meitaki tikai to Iesu ei tangata, ka rauka iaia i te tuatua: “Ko te Atua anake ra te meitaki.”—Luka 18:19.

Te kite ra tatou i to Iehova tu meitaki i roto i te au mea tei angaia

 E au angaanga meitaki tikai ta Iehova. Ka kiteaia te tu meitaki i roto i ta Iehova au angaanga ravarai. “Takinga-meitaki to Iehova ki te tangata ravarai; e te vai ra tona aroa akaperepere ki runga i tana katoa ra au angaanga.” (Sala. 145:9) Kare e tu papaki tai i roto i to Iehova tu meitaki, te oronga anga mai i te ora e te au apinga pae kopapa o te oraanga. (Anga. 14:17) Te kitea katoaia ra tona tu meitaki i roto i tana akakore anga i ta tatou ara. Tata te tata salamo: “Te meitaki ra oki koe, e te Atu, e kua tika ia koe i te akakore mai i te ara nei.” (Sala. 86:5) Ka papu ia tatou e “kare rava ona meitaki e tāpu i te aronga aerenga tiratiratu ra.”—Sala. 84:11.

“E APII I TE RAVE I TE MEITAKI”

Kua angaia tatou i to te Atua tu, no reira ka rauka ia tatou te tu meitaki e te rave i te meitaki. (Gene. 1:27) Noatu rai, te akamaroiroi ra ta te Atua Tuatua i tona au tavini kia “apii i te rave i te meitaki.” (Isa. 1:17) Inara akapeea tatou me apii i teia tu manea? Ka uriuri tatou e toru mataara no te rave i teia.

Te mea mua, ka pure tatou no te vaerua tapu, te ka tauturu i te au Kerititiano kia akaari i te tu meitaki tikai. (Gala. 5:22) Ae, ka tauturu te vaerua o te Atua ia tatou kia inangaro i te meitaki e kia rikarika i te kino. (Roma 12:9) Te tika, te akakite maira te Pipiria “e akatinamou oki [a Iehova] ia kotou i te au angaanga e te au tuatua memeitaki katoa ra.”— 2 Tesa. 2:16, 17.

Te rua, kia tatau tatou i te Tuatua akauruia a te Atua. Me pera tatou, te apii maira a Iehova ia tatou i “te au mataara memeitaki katoa ra” e “i te au angaanga memeitaki katoa ra.” (Mase. 2:9; 2 Timo. 3:17) Me tatau tatou, ma te akamanako oonu i te reira, te akaki ra tatou i to tatou ngakau ki te au mea meitaki no runga i te Atua e tona anoano. I reira ka akamaata atu tatou i teia tu akaperepere te ka tauturu ia tatou a muri ake.—Luka 6:45; Ephe. 5:9.

Te toru, ka tauta tatou i te ka rauka te “aru atu . . . i te tuatua meitaki.” (3 Ioa. 11) Ka kite tatou i te au akaraanga i roto i te Pipiria. E tika, ko Iehova e Iesu te nga akaraanga puapinga rava atu. Inara ka rauka katoa ia tatou i te akamanako atu i te aronga e tu meitaki to ratou. E rua akaraanga ko Tabita e Banaba. (Anga. 9:36; 11:22-24) E akara matatio i to raua akaraanga meitaki, te akamanako anga i ta raua i rave no te tauturu i tetai ke. E akamanako akapeea koe me tauturu i tetai pae i roto i toou ngutuare tangata me kore te putuputuanga. Akara akapeea teia tokorua te puapinga anga no to raua tu meitaki. Ka puapinga katoaia koe.

 Ka akamanako katoa tatou i te au akaraanga o teia tuatau no te aronga tei rave i te meitaki. Ei akaraanga, akamanako i te aronga pakari maroiroi i roto i te putuputuanga ‘tei tau i te tangata meitaki ra.’ Akamanako katoa i te au tuaine tiratiratu ma te akaraanga meitaki “ei aronga apii atura i te tuatua memeitaki.” (Tito 1:8; 2:3) Akakite tetai tuaine ko Roslyn e: “E tauta ana toku oa i te tauturu e te akamaroiroi i tetai ke i roto i te putuputuanga. Ka akamanako aia i to ratou turanga e ka oronga putuputu i te au apinga aroa rikiriki me kore ka tauturu ia ratou na roto i tetai au mataara tau. I toku manako, e tu meitaki tikai tona.”

Te akamaroiroi ra a Iehova i tona iti tangata kia “kimi i te meitaki.” (Amo. 5:14) Na te rave anga i teia, ka inangaro tatou i tona au turanga, e ka akamaroiroi katoa ia tatou kia rave i te meitaki.

Ka tauta tatou kia meitaki e kia rave i te meitaki

Kare te au angaanga umere e te au apinga aroa oko maata e anoanoia. Ei akatutuanga: E akamanako ana ainei koe i tetai tangata peni, okotai me kore e rua rai parai anga peni? Inara, e maata tana au parai anga peni ei toro i tana tutu. Pera katoa, ka kiteaia to tatou tu meitaki i roto i te au angaanga tauturu.

Te akamaroiroi maira te Pipiria ia tatou kia “manea” ua e “e akatika” kia papa ua i te rave i te meitaki. (2 Timo. 2:21; Tito 3:1) Na te kite ua anga i te turanga o tetai ke, ka kite mai tatou i te au ravenga no te akamareka i to tatou tangata tupu “kia meitaki aia, kia maroiroi.” (Roma 15:2) Penei na te oronga anga atu i ta tatou ka rauka. (Mase. 3:27) Penei ka pati tatou i tetai no tetai kaikai anga me kore tetai kapiti anga akamaroiroi. Me kite tatou i tetai tei rokoia e te maki, ka tuku tatou i te kati kiaia, te atoro iaia, me kore te ringi atu iaia. Ae, ka kimi tatou i te au atianga “ei tuatua meitaki ra e tupu ei te meitaki tika ra, e meitaki ei te aronga e akarongo ra.”—Ephe. 4:29.

Mei ia Iehova rai, ka kimi tatou kia rave i te meitaki ki te au tangata ravarai. Ka akono i reira tatou i tetai ke ma te tu papaki tai kore. Tetai mataara puapinga, koia oki te tutu aere i te nuti meitaki o te Patireia ki te katoatoa. Mei ta Iesu i akaue mai, ka kimi tatou kia rave i te meitaki, noatu me ka makitakita mai ratou ia tatou. (Luka 6:27) Kare i te mea tarevake kia takinga meitaki e kia rave i te meitaki ki tetai ke, no te mea “i teia au mea nei kare ua e ture.” (Gala. 5:22, 23) Na roto i te tu meitaki noatu te patoi me kore te timata anga, penei ka akakeu tatou i tetai ke kia āriki i te tuatua mou ma te akakakā i te Atua.—1 Pete. 3:16, 17.

PUAPINGAIA NO TE TU MEITAKI

“E te tangata meitaki ra i tei tupu iaia uaorai.” (Mase. 14:14) Eaa ra tetai au tutaki anga? Me rave tatou i te meitaki ki tetai ke, ka inangaro katoa ratou i te akono meitaki mai ia tatou. (Mase. 14:22) Noatu kare tetai pae e pera ana, ka riro ta tatou au angaanga meitaki ei akamaru i to ratou tu.—Roma 12:20.

E manganui tei karanga akapeea ratou i puapinga ai te rave anga i te meitaki e kua uri ke mei te kino. Akamanako ana i to Nancy akaraanga. Karanga aia, “kua maata mai au ma te tu kamakura, peu viivii, e te tu akangateitei kore. Inara, iaku e apii maira e te taangaanga ra i te au turanga meitaki o te Atua, kua kite au i te mataora. I teianei e tu meitaki toku e te ngateitei.”

Te tumu maata ka mataora a Iehova me akatupu tatou i te tu meitaki na te rave anga i te reira. Noatu me kare te manganui e kite mai i ta tatou i rave, te kite maira a Iehova. Te kite maira aia i ta tatou angaanga e te au manako ravarai. (Ephe. 6:7, 8) Akapeea aia me tutaki ia tatou? “E akaperepereia mai te tangata meitaki e Iehova ra.” (Mase. 12:2) No reira kia akatupu ua rai tatou i te tu meitaki. Te taputou maira a Iehova “ko te kakā ra, e te ngateitei, e te au, i te tangata katoa i rave i te meitaki ra.”—Roma 2:10.

^ para. 2 Tauiia tetai au ingoa.