Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 11

E Akarongo i te Reo o Iehova

E Akarongo i te Reo o Iehova

“Ko taku Tamaiti akaperepere teia, . . . E akarongo kotou iaia.”—MATA. 17:5.

IMENE 89 Akarongo, Akono, Kia Meitaki

I ROTO I TEIA APII *

1-2. (a) Akapeea a Iehova te karangaranga anga mai ki te tangata? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i teia atikara?

E REKA ana a Iehova i te karangaranga mai kia tatou. I te tuatau i topa, e taangaanga ana aia i te au peroveta, te au angera, e tana Tamaiti, ko Iesu Karaiti, ei akakite mai i tona au manako kia tatou. (Amo. 3:7; Gala. 3:19; Apo. 1:1) I teia tuatau, te karangaranga maira aia kia tatou na roto i tana Tuatua, te Pipiria. Kua oronga mai aia i te reira, kia kite tatou i tona manako e kia mārama i tona au tu.

2 Ia Iesu i te enua nei, kua tuatua mai a Iehova mei te rangi mai e toru taime. Ka uriuri tatou i ta Iehova i tuatua, e eaa ta tatou ka apii mai mei tana au tuatua, e akapeea tatou e puapinga ai mei te reira.

“KO TAKU TAMAITI AKAPEREPERE KOE”

3. Ia tatou e tatau ra ia Mareko 1:9-11, eaa ta Iehova i tuatua, te papetitoia anga a Iesu, e eaa te au tika puapinga ta teia i akapapu?

3 E tatau ia Mareko 1:9-11, ko te taime mua teia te tuatua anga mai a Iehova mei te rangi. Karanga aia: “Ko taku Tamaiti akaperepere koe, kua mareka rava au ia koe.” Papu kua pakia rai te ngakau o Iesu e akarongo ra i te reo o tona Metua ma te reo aroa e te akapapu anga! Kua akapapu mai ta Iehova au tuatua e toru tika anga puapinga no Iesu. Te mea mua, e Tamaiti a Iesu nana. Te rua, akaperepere a Iehova i tana Tamaiti. E te toru, mareka rava a Iehova i tana Tamaiti. Ka akara meitaki tatou i teia.

4. Eaa te pirianga ou ki te Atua ta Iesu i ō ki roto, i tona papetito anga?

4 “Ko taku Tamaiti . . . koe.” Mei teia au tuatua, kua akaari mai a Iehova e kua ō tana Tamaiti akaperepere, ko  Iesu, ki roto i tetai pirianga ou Kiaia. Ia Iesu i te rangi ra, e tamaiti vaerua aia na te Atua. Inara, i tona papetito anga, kua akatainuia aia e te vaerua tapu. I te reira taime, kua akaari mai te Atua ia Iesu, ei Tamaiti akatainuia Nana, e kua rauka te manakonakoanga kia oki akaou ki te rangi, kia riro mai ei Ariki e ei Taunga Maata akataoongaia e te Atua. (Luka 1:31-33; Ebe. 1:8, 9; 2:17) No reira i to Iesu papetito anga, e tumu anga meitaki ta tona Metua kia karanga e: “Ko taku tamaiti akaperepere koe.”—Luka 3:22.

Me akameitakiia tatou ma te akamaroiroiia, ka mataora tatou (Akara i te parakarapa 5) *

5. Akapeea tatou me aru i te akaraanga o Iehova na te akaari anga i te aroa e te akamaroiroi?

5 “Ko taku Tamaiti akaperepere koe.” Te akamaara maira to Iehova akaraanga aroa e te mareka anga, kia kimi tatou i te au atianga no te akamaroiroi i tetai ke. (Ioa. 5:20) Ka ruperupe to tatou tupuanga me aroa mai tetai ia tatou ma te akameitaki mai. Pera katoa, kia aroa e kia akameitaki tatou i te au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga e te au mema ngutuare. Me akameitaki tatou i tetai ke, ka akaketaketaia to ratou akarongo e ka tavini tiratiratu ia Iehova. Te anoano meitakiia ra te au metua kia akamaroiroi i ta ratou tamariki. Me akameitaki te au metua i ta ratou tamariki ma te aroa ia ratou, ka tupu ruperupe ta ratou tamariki.

6. No teaa tatou ka papu ei ia Iesu Karaiti?

6 “Kua mareka rava au ia koe.” Te akaari maira teia au tuatua e te papu ra ia Iehova e ka rave tiratiratu a Iesu i te anoano o tona Metua. Mei te mea te irinaki ra a Iehova i tana Tamaiti, irinaki katoa tatou e ka rave tiratiratu a Iesu i te au taputou a Iehova. (2 Kori. 1:20) Me akamanako tatou i to Iesu akaraanga, ka tauta maata tatou i te apii mei iaia e kia aru i tona au takainga  vaevae. Te irinaki katoa ra a Iehova, e ka apii ua atu tona au tavini mei tana Tamaiti, ei pupu.—1 Pete. 2:21.

“E AKARONGO KOTOU IAIA”

7. Kia tau kia Mataio 17:1-5, eaa te taime i tuatua ai a Iehova mei te rangi mai, e eaa tana i tuatua?

7 E tatau ia Mataio 17:1-5. Te rua o te taime to Iehova tuatua anga mai mei te rangi, te taime i “akatu keia” ai a Iesu. Kua pati a Iesu ia Petero, Iakoba, e Ioane kia aru iaia ki runga i te maunga teitei. I reira, kua kite ratou i tetai orama umere. Kua tu ke atura to Iesu mata e teatea atura tona kakau e te kakā. E rua tangata, te akaraanga ko Mose e Elia, te tuatua ra kia Iesu no tona mate e te tuakaouanga te vaitata maira. Noatu e “kua varea ïa [ratou] e te moe,” kua kite ratou i teia orama umere i te ara anga mai ratou. (Luka 9:29-32) I muri mai, kua tapokiia ratou e tetai tiao rangi kakā, e kua rongo i tetai reo i roto i te tiao rangi—te reo o te Atua! Mei te tuatau rai o to Iesu papetito anga, kua mareka rava a Iehova i tana Tamaiti ma te akaperepere iaia, te na ko anga: “Ko taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia.” E kua karanga katoa a Iehova e: “E akarongo kotou iaia.”

8. No runga i te orama, eaa tei tupu kia Iesu e te au pipi?

8 Kua akaari mai teia orama i to Iesu kakā e te mana ei Ariki no te Patireia o te Atua a te tuatau ki mua. Papu e, kua akamaroiroiia e kua akamatutuia a Karaiti i tona au mamae e tona mate. Kua riro katoa te orama ei akamatutu i te akarongo o te au pipi e kua akamaroiroi ia ratou ko te tupu te au timata anga ki to ratou tu tika e ta ratou angaanga maata ka rave a te tuatau ki mua. Mei tetai 30 mataiti i muri mai, kua taiku te apotetoro ko Petero i te orama o te akatuke anga, tei akapapu mai e kua maara meitaki iaia.—2 Pete. 1:16-18.

9. Eaa te ako anga tau ta Iesu i oronga ki tana au pipi?

9 “E akarongo kotou iaia.” Kua akataka meitaki a Iehova e te inangaro maira aia ia tatou kia akarongo ki te au tuatua a tana Tamaiti e kia aru iaia. Eaa ta Iesu i tuatua iaia i te enua nei? E maata tana i tuatua kia tau tatou kia akarongo! Ei akaraanga, kua apii meitaki aia i tana au pipi akapeea me tutu i te nuti meitaki, e kua akamaara putuputu atu ia ratou kia vai ara ua. (Mata. 24:42; 28:19, 20) Kua raurau katoa aia ia ratou kia angaanga pakari, e kua akamaroiroi ia ratou auraka e tuku i te au. (Luka 13:24) Kua apii a Iesu i te puapinga no tana au pipi kia aroa i tetai e tetai, kia vai taokotai, e kia rave i tana au akaueanga. (Ioa. 15:10, 12, 13) Mei teaa atura te ako anga tau ta Iesu i oronga ki tana au pipi! Ka tau katoa teia ako anga i teia tuatau.

10-11. Akapeea tatou me akaari e te akarongo ra tatou kia Iesu?

10 Karanga a Iesu: “No te tuatua-mou aia ra, ka akarongo mai ïa i toku reo.” (Ioa. 18:37) Te akaari ra tatou e te akarongo ra tatou ki tona reo me “tauturu atu tetai ki tetai, e akakore tetai i ta tetai ara.” (Kolo. 3:13; Luka 17:3, 4) Ka akaari maata atu tatou e te akarongo ra tatou i tona reo na te tutu maroiroi anga i te nuti meitaki “i te atianga tau, e te atianga tau kore.”—2 Timo. 4:2.

11 Karanga a Iesu: “Ka akarongo mai taku mamoe i toku reo.” (Ioa. 10:27) Ka akaari te au pipi a Karaiti e te akarongo ra ratou kia Iesu na te akarongo meitaki anga i tana au tuatua e te rave anga i te reira. Kare ratou i akavareia “e te pekapeka o teianei ao.”  (Luka 21:34) Na te akarongo anga ki te au akaueanga a Iesu, ko te mea mua te reira i to ratou oraanga, noatu te au manamanata. E manganui te au taeake te akakoromaki nei i te au timata anga pakari, te takinokino anga a te aronga patoi, te rokoia nei e te putaua, e te au tumatetenga natura. Noatu eaa te tu, ka vai tiratiratu rai ratou kia Iehova. Te akapapu maira a Iesu kia ratou: “Tei iaia taku au akauenga, e kua akono aia i te reira ra, koia tei anoano mai iaku; e tei anoano mai iaku ra, ka akaperepereia mai aia e taku Metua ra.”—Ioa. 14:21.

Ka rauka te akakoroanga papu me rave tatou i te angaanga tutu aere (Akara i te parakarapa 12) *

12. Eaa tetai akaou mataara ka akaari tatou e te akarongo ra tatou kia Iesu?

12 Tetai akaou ravenga kia akaari e te akarongo ra tatou kia Iesu koia oki: na te angaanga taokotai anga ki te aronga tei akamanaia kia arataki ia tatou. (Ebe. 13:7, 17) I te au mataiti i topa, e maata te au taui anga i roto i ta te Atua akaaerenga, te ō maira te au apinga apii ou e te au ravenga ou no te tutu aere, te akanoo anga uipaanga ou o te epetoma, te patu are, te akaou e te akamanea i to tatou au Are Uipaanga Patireia. Mareka tikai tatou i teia aratakianga aroa e te meitaki! Papu ia tatou e ka akameitaki a Iehova i ta tatou tautaanga kia aru i te aratakianga tau a te akaaerenga.

13. Eaa te au puapinga me akarongo tatou kia Iesu?

13 Ka puapingaia tatou me akarongo tatou ki te au apiianga pouroa a Iesu. Kua taputou a Iesu ki tana au pipi e ka riro tana au apiianga ei akaoraora ia ratou. “E rauka oki ia kotou te akaangaroianga i to kotou vaerua,” i nana ai. “Te maru nei taku amo, e te māmā nei taku apainga.” (Mata. 11:28-30) Ka riro ta te Atua Tuatua, tei kapiti mai te au akapapaanga Evangeria e ā no runga i te oraanga e te angaanga tutu aere a Iesu ei akaoraora ia tatou, ei akamaroiroi ia tatou i te pae vaerua, ma te manako pakari. (Sala. 19:7; 23:3) Akakite a Iesu: “Ko tei akarongo i te tuatua a te Atua e kua akono atura, ko ratou tei meitaki roa.”—Luka 11:28.

‘KA AKAKAKĀ AU I TOKU INGOA’

14-15. (a) Eaa te toru o te taime, ia Ioane 12:27, 28, to Iehova tuatua anga mai mei te rangi? (e) No teaa te au tuatua a Iehova i riro e ei akapumaana e te akamaroiroi ia Iesu?

14 E tatau ia Ioane 12:27, 28. E toru taime i roto i ta Ioane Evangeria to Iehova tuatua anga mai mei te rangi. I nga rā i mua ake i tona matenga, tei Ierusalema a Iesu e akono  ra i te oroa Pasa. “Kua taitaia rava toku vaerua,” i nana ai. E oti kua pure aia: “E taku Metua, e akakakā i toou ingoa.” E oti kua tuatua mai tona Metua mei te rangi: “Kua akakakā au, e ka akakakā akaou atu rai au.”

15 Kua taitaia a Iesu no tana apainga maata kia vai tiratiratu kia Iehova. Kua kite a Iesu e ka tamamae kinoia aia ki te taʼiri taura e ka mamae i te mate rikarika. (Mata. 26:38) Tei maata rava atu, kua inangaro a Iesu i te akakakā i te ingoa o tona Metua. Kua akaapaia a Iesu ei pikikaa, e kua manata penei ka riro tona mate ei akakino i te Atua. Mei teaa atura ta Iehova tuatua akapapu anga kia Iesu! Kua papu iaia e ka akakakāia to Iehova ingoa. Kua riro rai ta tona Metua tuatua ei akapumaana e te akamaroiroi ia Iesu no te ka tupu a te tuatau ki mua. Noatu e ko Iesu anake to reira tei mārama i te tuatua a tona Metua i te reira taime, kua akapapu a Iehova kia tataia Tana au tuatua no tatou katoatoa.—Ioa. 12:29, 30

Ka akakakā a Iehova i tona ingoa e ka akaora i tona iti tangata (Akara i te parakarapa 16) *

16. I tetai taime, eaa tatou ka manata ei no te akakinoanga ka tupu ki te ingoa o te Atua?

16 Mei ia Iesu rai, ka manata katoa tatou me akakinoia to Iehova ingoa. Mei ia Iesu rai, penei ka takinokinoia rai tatou ma te tau kore. Me kore ka manata tatou i te au tua pikikaa te ka akakite aereia e te aronga patoi. Penei ka akamanako tatou i te akakino anga ta teia au ripoti ka akatupu ki te ingoa o Iehova e tana akaaerenga. I teia au taime, e akapumaana anga maata tikai ta  Iehova au tuatua. Kare tatou e anoanoia kia taitaia. Ka papu ia tatou “e na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi mai i to [tatou] ngakau e to [tatou] manako i te Mesia nei ia Iesu.” (Phili. 4:6, 7) Ka akakakā ua rai a Iehova i tona ingoa. Na roto i Tona Patireia, ka rapakau aia i te au kino katoa ta Satani e tona ao i akatupu ki Tona au tavini tiratiratu.—Sala. 94:22, 23; Isa. 65:17.

KA PUAPINGAIA TATOU ME AKARONGO KI TE REO O IEHOVA I TEIA TUATAU

17. Kia tau kia Isaia 30:21, akapeea a Iehova me tuatua mai kia tatou i teia tuatau?

17 I teia tuatau te tuatua mai nei rai a Iehova kia tatou. (E tatau ia Isaia 30:21.) E tika, kare tatou e rongo ana me tuatua mai te Atua mei te rangi. Inara, kua oronga mai aia i tana Tuatua tei tataia, koia te Pipiria, ma te au ikuiku anga. Pera katoa, te akakeu ra te vaerua o Iehova i te akaaere tiratiratu kia oronga ua mai i te au kai pae vaerua ki Tona au tavini. (Luka 12:42) Mei teaa atura te maata i te kai pae vaerua mei te au puka tei neneiia, e to runga i te initaneti, te au vitio, e te au puka audio!

18. Akapeea ta Iehova au tuatua me akamaroiroi i toou akarongo e kia ngakau toa?

18 E akamanako meitaki tatou i te au tuatua ta Iehova i tuatua mai ki tana Tamaiti i te enua nei! Kia riro ua rai ta te Atua au tuatua, tei tataia i roto i te Pipiria, ei akapapu e te akaaere nei a Iehova i te au mea ravarai e ka akakore aia i tetai ua atu kino ta Satani e tona ao kino ka akatupu kia tatou. Kia akarongo meitaki ua rai tatou i te reo o Iehova. Me pera tatou, ka rauka ia tatou i te akakoromaki meitaki i tetai ua atu au manamanata e te au akaaoanga ta tatou ka aro atu. Te akamaara maira te Pipiria ia tatou: “Ko te akakoromaki ra te tau ia kotou e, kia oti ia kotou te rave i ta te Atua i anoano ra, kia rauka ia kotou te tutaki i tuatuaia maira.”—Ebe. 10:36.

IMENE 4 “Ko Iehova Toku Tiaki”

^ para. 5 Ia Iesu i te enua nei, kua tuatua mai a Iehova kiaia e toru taime mei te rangi. I tetai o taua atianga ra, kua akamaroiroi a Iehova i te au pipi a Karaiti kia akarongo ki tana Tamaiti. I teia tuatau, te tuatua maira a Iehova na roto i tana Tuatua tataia, kapiti mai i te apiianga a Iesu, e tana akaaerenga. Ka uriuri teia atikara akapeea tatou e puapingaia ai me akarongo kia Iehova e kia Iesu.

^ para. 52 AKATAKA ANGA TUTU: Kite atura te tangata pakari i te tavini tauturu e tamā ra i te Are Uipaanga Patireia e te angaanga ra i te ngai o te puka. Akameitaki te tangata pakari iaia.

^ para. 54 AKATAKA ANGA TUTU: Oronga te nga tokorua i Sierra Leone i tetai patianga uipaanga ki te tangata tautai.

^ para. 56 AKATAKA ANGA TUTU: Aravei te Au Kite ki roto i te ngutuare i tetai enua tei araiia ta tatou angaanga. E kakau tau ua to ratou kia kore ratou e kiteaia mai.