Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 33

Ka Ora “te Aronga Katoa i Akarongo Mai ia Koe Ra”

Ka Ora “te Aronga Katoa i Akarongo Mai ia Koe Ra”

“Kia matakite ia koe, e taau e apii ra; e tamou tika rai i te reira: tei te akapera oki e oraʼi koe, e te aronga katoa e akarongo mai ia koe ra.”—1 TIMO. 4:16.

IMENE 67 ‘Akakite i te Tuatua’

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa ta tatou pouroa e anoano ra no to tatou kopu tangata?

“MEI toku apiianga i te tuatua mou, kua inangaro au e kia kapiti mai toku kopu tangata kiaku i roto i te Parataito,” i karanga ai te tuaine ko Pauline. * “Kua inangaro au e kia kapiti mai taku tane ko Wayne, e ta maua tamaiti mapu i te tavini ia Iehova.” E kopu tangata ainei toou kare i kite ake ia Iehova e te inangaro iaia? Mei ia Pauline rai, penei ka inangaro katoa koe i toou kopu tangata kia tavini ia Iehova.

2. Eaa te au uianga, ka uriuri tatou i teia atikara?

2 Kare tatou e māro i to tatou kopu tangata kia āriki i te nuti meitaki, inara ka rauka ia tatou i te akamaroiroi ia ratou kia ariu mai ki te karere Pipiria. (2 Timo. 3:14, 15) Eaa tatou ka tutu aere ei ki to tatou kopu tangata? Eaa tatou ka anoanoia ai kia akaari i te tu akaaroa? Eaa ta tatou ka rave ei tauturu i to tatou kopu tangata kia inangaro ia Iehova? E akapeea te katoatoa i roto i te putuputuanga me tauturu ia tatou?

EAA TATOU KA TUTU AERE EI KI TO TATOU KOPU TANGATA?

3. Ia 2 Petero 3:9, eaa tatou ka tutu aere ei ki to tatou kopu tangata?

3 Kare e roa atu ka takore a Iehova i teia akatereanga. Ko “te aronga i akonoia no te ora mutu kore” te ka ora. (Anga. 13:48) Ka akapou tatou i to tatou tuatau e te maroiroi no te  tutu aere ki te aronga ke, no reira e mea natura e ka inangaro katoa tatou i to tatou kopu tangata kia tavini ia Iehova. “Kare rava [to tatou Metua, ko Iehova] i anoano e kia mate atu tetai, kia rauka katoatoa ra te tataraara.”—E tatau ia 2 Petero 3:9.

4. Eaa te tarevake me tutu aere tatou ki to tatou kopu tangata?

4 Ka akamanako tatou e te vaira te mataara tau e te tarevake no te tuatua i te karere o te ora. Penei ka tuatua maru tatou ki tetai tangata ke, e ka tuatua māro ki to tatou kopu tangata.

5. Eaa ta tatou ka akamanako i mua ake ka tutu aere ei ki to tatou kopu tangata?

Penei ka tataraara tatou e kare tatou i tuatua maru ana ki to tatou kopu tangata, e naringa ua ake tatou i pera. Kua ako te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano: “Ei tuatua aroa ua anake ta kotou, kia rapakauia i te tai, i te kite anga i te mea tika kia tuatua atu ki te tangata katoa ra.” (Kolo. 4:5, 6) E mea meitaki i te akamaara i teia ako, me tuatua tatou ki to tatou kopu tangata. Te openga, ka akariri tatou ia ratou e kare ratou e ariu mai ki te tuatua mou.

EAA TA TATOU KA RAVE EI TAUTURU I TO TATOU KOPU TANGATA?

Ka tauturu toou tu akaaroa e te tu akono i tetai kia āriki i te tuatua mou? (Akara i te parakarapa 6-8) *

6-7. E oronga mai i te akaraanga tei akatutu i te puapinga kia akaaroa i te tokorua, kare i roto i te tuatua mou?

6 Akaari ua rai i te tu akaaroa. Karanga a Pauline e: “I te akamata anga, kua inangaro au i te tuatua i te au mea pae vaerua ki taku tane. Kare maua i pukapuka ana no tetai manako ke.” Inara, e meangiti ua ta Wayne i kite no te Pipiria e kare aia i mārama ana te akapeea mai nei a Pauline. Manako tana tane, e kua pou ua tona manako ki runga i tana akonoanga. Kua manata aia e kua piri  a Pauline ki tetai pupu akonoanga neneva e kua akavareia aia.

7 Akakite a Pauline e kua pou rai tona taime ki te au taeake e te au tuaine i te pae vaerua i te au aiai e te au openga epetoma—i te au uipaanga, te tutu aere, e te tuatau kaikai ki te au taeake. “Me oki mai a Wayne, kare e tangata i te kainga, e kua maromaroa aia,” i na Pauline ei. Kua mii a Wayne i tana vaine e ta raua tamaiti. Kare aia i kite i te tangata ta raua i piri atu, e kua pou ua to Pauline tuatau ki tona au oa ou, e e puapinga atu ratou kia Pauline. Kua riri a Wayne e kua tuatua tamataku kia Pauline e ka akaruke aia iaia. Te kite ra ainei koe i tetai au mataara kia akaaroa a Pauline i tana tane?

8. Ia 1 Petero 3:1, 2, eaa te ka akakeu i to tatou kopu tangata kia āriki i te tuatua mou?

8 Akaari i te akaraanga meitaki. Tei matauia, ko ta tatou e rave ana, ka riro ei akakeu i to tatou kopu tangata, i ta tatou e tuatua ana. (E tatau ia 1 Petero 3:1, 2.) Kua mārama a Pauline e e tika rai teia. “Kua kite au e te inangaro ra a Wayne ia maua e kare aia e inangaro i te akaruke ia maua,” i nana ei. “Inara kua riro tana tuatua tamataku i te tauturu iaku kia rave i to Iehova anoano. Kua anoanoia au kia akaari i te akaraanga meitaki, auraka e pupu vaa.” Kare a Pauline i māro ana i te tuatua no runga i te Pipiria kia Wayne, kua pukapuka ua aia no te au mea o te reira rā. Kua kite atu a Wayne i tona tu maru e te tu meitaki o ta raua tamaiti. (Mase. 31:18, 27, 28) I te kite anga a Wayne i te turanga meitaki o tona ngutuare tangata no te apii i te Pipiria, kua āriki aia i te Tuatua a te Atua.—1 Kori. 7:12-14, 16.

9. Eaa te tumu ka aruaru ua atu tatou?

 9 E aruaru i te tauturu i toou kopu tangata. Te akanoo ra a Iehova i te akaraanga meitaki no tatou. “Te tono anga atu [aia] i te na ko anga,” ei tauturu i te tangata kia ariu mai ki te nuti meitaki e ora ai. (Iere. 44:4) Kua akakite te apotetoro ko Paulo kia Timoteo, kia tauta ua atu i te tauturu i tetai ke. Eaa te tumu? No te mea, ka ora aia e te aronga katoa ka akarongo mai iaia. (1 Timo. 4:16) Te inangaro ra tatou i to tatou kopu tangata, no reira ka inangaro tatou ia ratou kia kite i te tuatua mou i roto i te Tuatua a te Atua. Kua riro ta Pauline au tuatua e tana i rave ei akakeu i tona ngutuare tangata kia ariu mai. Mataora aia e te tavini kapiti nei raua ko tana tane ia Iehova. I teia taime, e nga painia raua e te tavini ra a Wayne ei tangata pakari.

10. Eaa te tumu ka akakoromaki ua tatou?

10 Akaari i te tu akakoromaki. Me aru tatou i ta te Atua kaveinga, penei ka ngata i to tatou kopu tangata i te āriki i to tatou irinakianga e to tatou oraanga ou. Te mea mua ka kite ratou, kare tatou e piri akaou ana ki roto i te au tarekareka anga akonoanga e te au angaanga poritiki. I te akamata anga ka riri ratou ia tatou. (Mata. 10:35, 36) Inara auraka tatou e tuku i te au. Me kare tatou e tauta i te tauturu ia ratou kia mārama i to tatou irinakianga, kua akava takere tatou ia ratou e kare ratou i tau kia ora e tuatau ua atu. Kare a Iehova i oronga mai ana i teia tika anga kia akava kia tatou, kua oronga ra aia kia Iesu. (Ioa. 5:22) Me akakoromaki tatou, penei ka akarongo to tatou kopu tangata i te karere.—Akara i te pia “ Taangaanga i ta Tatou Website no te Apii.”

11-13. Eaa taau ka apii mai mei te akaraanga o Alice, i tona akono anga i tona nga metua?

11 Akaari i te tu papu e te tuatua maru. (Mase. 15:2) Akamanako ana i te akaraanga o Alice. Kua apii aia no runga ia Iehova i tona noo anga i tetai enua ke tei mamao mei tona nga metua, e rave ana raua i te angaanga poritiki e kare e irinaki ana i te Atua. Kua kite mai aia e kia akakite aia i te au mea meitaki tana e apii ra. “Me tiaki koe no tetai tuatau roa i te akakite i taau apiianga ou e taau e rave ra,” i karanga ai a Alice, “ka poitirere e ka riri toou ngutuare tangata.” Kua tata reta aia ki tona nga metua, te ui anga eaa to raua manako i ta te Pipiria apiianga no te aroa. (1 Kori. 13:1-13) Kua akameitaki aia i tona nga metua no tei utuutu mai iaia e te akono anga iaia, e kua tuku i te au apinga aroa kia raua. I te tuatau i atoro ei aia i tona nga metua, kua tauturu aia i tona mama i te kainga. I te akamata anga, kare tona nga metua i mareka ana ia Alice, no tona irinakianga ou.

12 Ia Alice i te kainga ratou ko tona nga metua, kua rave ua aia i tana tatau anga Pipiria. “Kua tauturu teia i toku mama kia kite e e puapinga te Pipiria kiaku,” i na Alice ei. I te reira taime, kua iki to Alice papa no te apii i te Pipiria kia kite i te tumu i taui ei tana tamaine i tona manako, e kua inangaro aia i te kimi apa no te Pipiria. “Kua oake au i tetai Pipiria nana,” i na Alice ei, “e kua tata i tetai tuatua kiaia.” Eaa tei tupu mai? Kare i kitea ana tetai apa, mari ra kua akakeuia te papa o Alice no tana i tatau i roto i te Tuatua a te Atua.

13 Ka anoanoia tatou kia akaari i te tu papu e kia maru, noatu te manamanata. (1 Kori. 4:12e) Ei akaraanga, kua akakoromaki a Alice i te patoi anga tona mama iaia. “I toku papetitoia anga, kua kapiki a Mama iaku e e ‘tamaine kino koe.’” Eaa ta Alice i rave? “Kua akamārama au ma te maru i toku  irinakianga, e kua iki au e ko au tetai o te Au Kite o Iehova, e kare au e taui i taku ikianga. Kua akakite au ki toku mama e te akaperepere ra au iaia. Kua aue kapiti maua e kua tunu au i tetai kai reka nana. Mei reira mai, kua kite mai toku mama i te meitaki ta te Pipiria i akatupu kiaku.”

14. Eaa te tumu kare tatou e tuku i te au, me māroia mai tatou kia taui?

14 Ka pou te tuatau i mua ake ka mārama mai ei to tatou kopu tangata i ta tatou iki anga no te tavini ia Iehova. Ei akaraanga, i te iki anga a Alice i te painia e kare i rave i ta tona nga metua i inangaro nona, kua aue akaou tona mama. Kua akaari ua a Alice i te tu papu. “Me tuku koe i te au,” i na Alice ei, “ka māro mai toou ngutuare tangata ia koe kia taui i taau iki anga. Me akaari koe i te tu papu e te maru ki toou ngutuare tangata, penei ua ake ka ariu mai ratou.” Kua tupu teia kia Alice. I teianei, e painia tona nga metua e e tangata pakari tona papa.

AKAPEEA TE PUTUPUTUANGA ME TAUTURU MAI?

Akapeea te putuputuanga me tauturu i to tatou ngutuare tangata kare i roto i te tuatua mou? (Akara i te parakarapa 15-16) *

15. Ia Mataio 5:14-16 e 1 Petero 2:12, akapeea te au “angaanga meitaki” a tetai ke me tauturu i to tatou kopu tangata?

15 Te akavaitata maira a Iehova i te tangata kiaia na roto i te au “angaanga meitaki,” a te putuputuanga Kerititiano. (E tatau ia Mataio 5:14-16; 1 Petero 2:12.) Me kare toou tokorua i te Au Kite o Iehova, kua aravei ana ainei aia i te au taeake i taau putuputuanga? Kua pati a Pauline i te au taeake e te au tuaine ki tona kainga kia aravei i tana tane ko Wayne. Kua maara ia Wayne i tetai taeake tei rave i teia: “Kua akanoo te taeake i tetai rā orote mei te angaanga, kia akarakara  raua i tetai tarekareka anga tueporo. E kua manako au, e te meitaki ua ra aia!”

16. Eaa tatou ka pati ei i to tatou kopu tangata kia aere ki te au uipaanga?

16 Tetai mataara meitaki no te tauturu i to tatou kopu tangata, ko te pati ia ratou kia aru mai ia tatou ki te uipaanga putuputuanga. (1 Kori. 14:24, 25) Kua aere a Wayne ki tana uipaanga mua i te akamutu anga tana angaanga e poto ua te porokaramu—no te Akamaaraanga. “Kare au i mārama ana i te akoanga,” i nana ei, “kua maara ra iaku te tu o te tangata. Kua aere mai ratou i te aravei iaku e kua aroa mai iaku. Kua kite au e e aronga meitaki ratou.” E tai nga tokorua tei aroa ia Pauline e tei tauturu iaia e tana tamaiti, kia tae ki te au uipaanga e te angaanga tutu aere. I te iki anga a Wayne kia kite maata atu i te au irinakianga ou o Pauline, kua pati aia i te tane kia apii i te Pipiria kiaia.

17. Eaa te tumu kare tatou e akaapa ia tatou uaorai, inara eaa te tumu kare tatou e tuku i te au no te tauturu i to tatou kopu tangata?

17 Inangaro tatou e kia kapiti mai to tatou kopu tangata katoatoa, i te tavini ia Iehova. Inara, noatu to tatou maroiroi i te tauturu i to tatou kopu tangata kia riro mai ei tavini no te Atua, penei kare ratou e ariu mai. Me ko tera te tu, auraka tatou e akaapa ia tatou no ta ratou iki anga. No te mea, kare tatou e māro ana i tetai kia āriki i to tatou irinakianga. Noatu rai, auraka e manako e kare e rauka ia koe i te akamaroiroi i toou kopu tangata, ia ratou e kite ra i to tatou mataora i te tavini ia Iehova. E pure no ratou. E tuatua maru kia ratou. E tauta ua atu! (Anga. 20:20) Kia papu e ka akameitaki a Iehova i taau tauta anga. E me iki toou kopu tangata i te akarongo kia koe, ka ora ratou!

IMENE 57 Tutu Aere ki te Tangata Katoatoa

^ para. 5 Ka inangaro tatou i to tatou kopu tangata kia kite ia Iehova, inara na ratou rai e iki me ka tavini iaia e me kare. Ka uriuri teia apii i ta tatou ka rave kia akarongo mai to tatou kopu tangata.

^ para. 1 Tauiia te ingoa. I roto i teia atikara, te kupu “kopu tangata,” ko tetai ua atu o te ngutuare tangata, kare i tavini ake ia Iehova.

^ para. 53 AKATAKA ANGA TUTU:Angaanga kapiti te mapu tane raua ko tona papa kare i roto i te tuatua mou, i te maani i tona motoka. I te taime tau, kua akaari aia ki tona papa, te vitio i runga i te jw.org®.

^ para. 55 AU AKATAKA ANGA TUTU: Akarongo meitaki tetai tuaine i tana tane e pukapuka ra i tona rā. Muri maira kua tamataora kapiti ratou.

^ para. 57 AU AKATAKA ANGA TUTU: Kua pati te reira tuaine i tetai au taeake o te putuputuanga ki tona kainga. Kua pukapuka ratou ki tana tane. Muri mai, kua aru atu te tane i tana vaine no te Akamaaraanga i te mate o Iesu.