Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ATIKARA APII 31

“I Kore ei Matou i Roiroi”!

“I Kore ei Matou i Roiroi”!

“I kore ei matou i roiroi.”2 KORI. 4:16.

IMENE 128 Akakoromaki e Tae Atu ki te Openga

I ROTO I TEIA APII *

1. Eaa ta te au Kerititiano ka rave kia akaoti i ta ratou oro anga no te ora?

TE ORO nei te au Kerititiano i tetai oro anga no te ora. Noatu e me koi akamata ua akera tatou i te oro me kore kua roa te oro anga, ka anoanoia tatou kia oro e tae ua atu ki te openga. Ta te apotetoro ko Paulo akoanga ki te au Kerititiano i Philipi, ka akamaroiroi te reira ia tatou kia akaoti i ta tatou oro anga. Kua tavini ana tetai pae o te putuputuanga o te anere mataiti mua ia Iehova no tetai tuatau roa, i te tae anga ta Paulo reta kia ratou. Te oro ua ra ratou, inara kua akamaara a Paulo ia ratou kia oro tamou marie e tae ua atu ki te openga. Kua inangaro aia ia ratou kia aru i tona akaraanga i ‘te aruaru kia rauka te tutaki.’—Phili. 3:14.

2. Eaa te tumu kua tau rai ta Paulo akoanga ki te au taeake i Philipi?

2 Kua tau rai ta Paulo akoanga ki te au taeake i Philipi. Kua tupu te takinokino anga ki te au taeake i roto i te putuputuanga. Kua akamata te reira i to ratou āriki anga i te patianga a te Atua, “ka ano mai ki Makedonia nei” kua tae a Paulo e Sila ki Philipi i te mataiti 50 T.N. (Anga. 16:9) Kua aravei raua i te vaine ko Ludia, e ‘akarongo maira e e akamaoraoraia iora tona ngakau e te Atu’ kia akono i te nuti meitaki. (Anga. 16:14) Kua papetitoia ratou e tona ngutuare tangata. Inara, kua akatupu te Tiaporo i te kino. Kua kikaia a Paulo e Sila ki mua i te aronga akavaanga e kua tuatua pikikaaia raua no te akatupu i te manamanata. Tei tupu, kua pāpāia e kua tapekaia a Paulo e Sila, e i muri mai kua akakiteia kia raua kia akaruke i te oire. (Anga. 16:16-40) Kua tuku ainei raua i te au? Kare rava! Akapeea te au  taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga ou? Kua akakoromaki katoa ratou! Kare e ekoko anga, kua akamaroiroiia ratou e te akaraanga meitaki o Paulo raua ko Sila.

3. Eaa ta Paulo i kite, e eaa te au uianga ka uriuri tatou?

3 Kua aruaru a Paulo kia kore aia e roiroi. (2 Kori. 4:16) E rauka ai iaia i te oro ki te openga, ka anoanoia aia kia akamou i tona manako ki runga i te akakoroanga. Eaa ta tatou ka apii mai mei te akaraanga o Paulo? Eaa te au akaraanga o te akarongo i teia tuatau, te akaari maira e ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te au manamanata? E akapeea to tatou manakonakoanga no te tuatau ki mua, me akamaroiroi ia tatou auraka e tuku i te au?

AKAPEEA TO PAULO AKARAANGA ME TAUTURU IA TATOU

4. Akapeea a Paulo i te akamaroiroi anga iaia, noatu tona turanga?

4 Akamanako ana akapeea a Paulo te akamaroiroi anga iaia uaorai, i tona tata anga ki to Philipi. Kua tapekaia aia i te kainga, i Roma. Kare e rauka iaia i te tutu aere. Inara, kua rave aia i te ka rauka iaia na te tuatua anga ki te au manuiri e te tata reta ki te au putuputuanga mamao. Pera katoa i teia tuatau, e maata te au Kerititiano kare e maroiroi ana no te apikepike o te kopapa, e tauta ra i te tutu aere i te nuti meitaki ki te aronga tei atoro mai ia ratou i te kainga. Kua tata katoa ratou i te au reta akamaroiroi ki te au pu ngutuare.

5. Ia Philipi 3:12-14, eaa tei tauturu ia Paulo kia akamou i tona manako ki runga i te tutaki?

5 Kare a Paulo i tuku ana i te au mea meitaki me kore te au mea kino tana i rave, kia akaariu ke iaia mei te tavini anga ia Iehova. Te tika, karanga aia, e e puapinga “te akangaro anga i te au mea i muri ra, e te uapou anga atu i tei mua ra,” koia oki, te akaoti anga i te oro anga. (E tatau ia Philipi 3:12-14.) Eaa tetai au mea te ka akaariu ke ia Paulo? Te mea mua, e maata tikai tana i rave i roto i te peu ngati Iuda. Inara, kua akara aia i teia au apinga “kua riro ïa ei teita” kiaia. (Phili. 3:3-8) Te rua, kare aia i akariro ana i tona tu apa no te takinokino anga i te au Kerititiano i mua ana, kia tapu iaia mei te tavini anga ia Iehova. Te toru, kare aia i manako ana e kua rava ua tana tavini anga ia Iehova. Kua uua meitaki ta Paulo angaanga tutu aere noatu kua tapekaia aia, kua pāpāia, kua peiia ki te toka e kua ngaa te pai, e kua ngere i te kai e te kakau. (2 Kori. 11:23-27) Noatu tana i rave, e kua mamae aia no te reira, kua akakoromaki ua atu a Paulo i teia. Kia pera ua atu rai tatou.

6. Eaa tetai “au mea i muri ra,” ta tatou ka anoanoia kia akangaropoina?

6 Akapeea tatou me aru i to Paulo akaraanga “te akangaro anga i te au mea i muri ra”? Penei te anoanoia ra tetai ia tatou kia akakoromaki i te tu apa no te au tarevake tei raveia i mua ana. Me koia ia, e akamata i tetai apii naau uaorai e kia akamou te manako ki runga i te atinga oko o Iesu? Me apii tatou, me akamanako oonu, e te pure no te au apii akamaroiroi, ka riro teia ei akamaru ia tatou. Penei ka akamutu tatou i te akaapa ia tatou uaorai no te au ara kua oti ia Iehova i te akakore. Akamanako ana i tetai akaou apiianga no ko mai ia Paulo. Penei kua akaruke tetai pae i te oraanga angaanga puapinga no te aruaru i te au angaanga o te Patireia. Me koia ia, ka rauka ainei ia tatou i te akangaropoina atu i te au mea i muri ra, na te kore anga e anoano atu i te au mea materia, te ka rauka mai. (Nume. 11:4-6; Kohe. 7:10) Ka kapiti mai ki roto i “te au mea i muri ra,” te au mea ta tatou i rave te tavini anga ia Iehova, me kore  te au timataanga ta tatou i akakoromaki i mua ana. E tika, me akamanako tatou i ta Iehova akameitaki anga e te turuturu anga i te au mataiti i aereia, ka akavaitata atu ia tatou ki to tatou Metua. Inara, kare rava tatou e inangaro kia manako e kua rava ua ta tatou angaanga.—1 Kori. 15:58.

I roto i te oro anga no te ora, ka kopae tatou i te au akavare anga e ka akamou te manako ki runga i te akakoroanga (Akara i te parakarapa 7)

7. Ia 1 Korinetia 9:24-27, eaa te ka anoanoia kia re i te oro anga no te ora? Akatutu mai.

7 Kua mārama meitaki a Paulo i ta Iesu au tuatua: “E uapou ua atu na.” (Luka 13:23, 24) Mei ia Iesu rai, kite meitaki a Paulo, e ka anoanoia aia kia tauta pakari e tae ua atu ki te openga. Kua akaaite aia i te oraanga Kerititiano ki tetai oro anga. (E tatau ia 1 Korinetia 9:24-27.) Ka akamou te tangata oro i tona manako ki runga i te akaoti anga i te oro anga, e kare e apinga e akavare iaia. Ei akaraanga, penei ka oro tetai aronga oro na te pae i te ngai pitiniti e tetai au ngai te ka akavare ia ratou. Ka akamanako ana ainei koe i tetai tangata oro tei tapu no te akara i te au apinga i roto i te are toa? Kare! I roto i te oro anga no te ora, ka kopae katoa tatou i te au akavare anga. Me akamou tatou i to tatou manako ki runga i to tatou akakoroanga, ka aruaru ua atu tatou mei ia Paulo rai, kia re tatou i te tutaki!

AKAKOROMAKI ANGA I TO TATOU AU MANAMANATA

8. Eaa te au manamanata e toru ta tatou ka akamanako?

8 Akamanako ana e toru manamanata te ka akamarie ia tatou. Mei te au mea ta tatou i tapapa atu e kare i tupu ana, te tu apikepike i te pae kopapa, e te au timata anga roa. Ka puapingaia tatou me apii akapeea tetai pae i te akakoromaki anga i teia au turanga.—Phili. 3:17.

9. Akapeea te au tapapa anga kare i tupu ana me akakeu ia tatou?

9 Tei tapapaia e kare i tupu. E manakonako ana tatou i te au mea memeitaki ta Iehova i taputou mai. Te tika, te akakite anga ta Iehova peroveta ko Habakuka i tona anoano kia takore a Iehova i te au tu kino i Iuda, kua akakite a Iehova kiaia kia “tapapa atu rai.” (Haba. 2:3) Inara, me taroaroaia te reira  tapapa anga, penei ka akaparuparu te reira i to tatou maroiroi. Penei ka akaparuparu ia tatou. (Mase. 13:12) Kua tupu teia i te akamata anga o te 20 anere mataiti. I te reira tuatau, e maata te au Kerititiano akatainuia tei tapapa atu i ta ratou tutaki i te rangi, i te 1914. No te mea kare te reira i tupu ana, akapeea te aronga tiratiratu te akakoromaki anga i teia au tapapa anga tei taroaroaia?

Kare to Royal e Pearl Spatz manakonakoanga i tupu ana i te 1914, inara kua tavini tiratiratu ua atu raua no tetai tuatau roa (Akara i te parakarapa 10)

10. Akapeea tetai nga tokorua te akakoromaki anga i te au tapapa anga taroaroaia?

10 Akamanako ana i te akaraanga o te nga taeake tiratiratu. Ko te Taeake ko Royal Spatz tei papetitoia i te 1908, e 20 ona mataiti. Kua papu iaia e ka rauka vave mai tana tutaki. Te tika, i tona papau anga kia akaipoipo i te 1911, akakite aia ki tana vaine ka akaipoipo, ko Pearl: “Kua kite koe eaa te ka tupu i te 1914. Me ka akaipoipo taua, e ngari ake taua i te rave viviki i te reira!” Kua tuku ainei teia nga tokorua Kerititiano i te au no te oro anga no te ora, te kore anga e rauka mai ta raua tutaki no te rangi i te 1914? Kare, no te mea kua akamou raua i to raua manako ki runga i te rave anga i to te Atua anoano, kare ki runga i te tutaki. Kua aruaru raua i te oro ua atu ma te akakoromaki. E tikai, kua vai tiratiratu a Royal e Pearl no tetai tuatau roa e tae ua atu ki te openga i to raua oraanga i te enua nei. Kare e ekoko anga, te anoano ra koe i te kite me akakaka a Iehova i tona ingoa, me akatikatikaia tona tu ngateitei, e me akatupuia tana au taputou. Papu e ka tupu teia au mea i to Iehova tuatau. Kia aruaru ua atu tatou i te tavini i to tatou Atua, auraka e tuku i te au tapapa anga kare i tupu ana, kia akaparuparu ia tatou me kore kia akamarie ia tatou e tae ua atu ki te reira taime.

I tona tuatau pakarikari, kua tavini ua rai a Arthur Secord (te tua kaui) ia Iehova. (Akara i te parakarapa 11)

11-12. Eaa tatou ka tavini ua atu rai, noatu to tatou tu apikepike i te pae kopapa? Oronga mai i te akaraanga.

11 Te tu apikepike i te pae kopapa. Kare koe e anoanoia kia maroiroi i te pae kopapa e rauka ai te turanga maroiroi i te pae vaerua. Te tika, e maata te aronga tei apikepike i te pae kopapa kua maroiroi ua atu i te pae vaerua. (2 Kori. 4:16) Ei akaraanga, ko te Taeake ko Arthur Secord * e 88 ona mataiti e e apikepike te kopapa i muri ake i tona tavini anga i Betela no te 55 mataiti. I tetai rā kua aere mai tetai neti i te akara iaia. Kua akara aia i te taeake ma te aroa: “E te Taeake Secord, kua teretere ana koe i te au ngai mamao i te tavini anga ia Iehova.” Inara, kare a Arthur e akamanako atu ana i te tuatau i mua ana. Kua akara atu aia i te neti, ma te katakata e kua pau: “Ae, e tika rai. Inara, kare ko ta tatou i rave ana te mea puapinga. Ko ta tatou e rave nei, e aere ua atu.”

 12 Penei kua tavini ana koe ia Iehova no tetai tuatau, e i teianei, kua apikepike te oraanga kopapa e kare e maata ana taau ka rave, mei to mua ana. Me koia ia, auraka e taitaia! Papu e ka akaperepere a Iehova i taau tavini anga tiratiratu i mua ana. (Ebe. 6:10) Akamaara e kare taau tavini anga maroiroi e akaaiteia ki te maata o taau tavini anga ia Iehova. Mari ra, ka akaari tatou i to tatou maroiroi, na roto i te au tu papu e te rave anga i te ka rauka ia tatou. (Kolo. 3:23) Te mārama ra a Iehova i to tatou au turanga, e kare aia e māro e kia maata atu ta tatou ka rave.—Mare. 12:43, 44.

Kua akakoromaki marie a Anatoly e Lidiya Melnik i te au turanga ngata (Akara i te parakarapa 13)

13. Akapeea te tupuanga o Anatoly e Lidiya te akamaroiroi anga ia tatou kia akakoromaki ua atu i te au timata anga?

13 Timata anga roa. Kua akakoromaki tetai au tavini o Iehova i te au tu ngata e te takinokino anga. Ei akaraanga, e 12 o Anatoly Melnik * mataiti, te opu angaia tona papa, kua tapekaia, e kua apainaia ki Siberia, mei te 4,000 maire (7,000 km) te mamao mei tona ngutuare tangata i Moldova. E tai mataiti i muri mai, kua apainaia a Anatoly, tona mama, e tona nga metua ruau ki Siberia. I muri akera, kua aere ratou ki te au uipaanga i tetai oire, inara kua anoanoia ratou kia aaere e 20 maire (30 km) te mamao na roto i te kiona, te akakoromaki anga i te reva anu toketoke. I muri mai, kua apainaia te Taeake ko Melnik e toru mataiti ki roto i te are auri, mei tana vaine ko Lidiya, e ta raua tamaine e tai mataiti. Noatu te tu ngata i taua tuatau ra, kua tavini ua atu rai a Anatoly e tona ngutuare tangata ia Iehova. Teianei e 82 ona mataiti, te angaanga ra a Anatoly i roto i te Kumiti Opati Betela i Central Asia. Mei ia Anatoly e Lidiya, ka tavini ua atu tatou ia Iehova, e kia akakoromaki ua atu mei ta tatou i rave i mua ana.—Gala. 6:9.

AKAMOU TE MANAKO KI RUNGA I TE MANAKONAKOANGA A TE TUATAU KI MUA

14. Eaa ta Paulo i kite e ka anoanoia aia kia itae i tona akakoroanga?

14 Papu ia Paulo e ka akaoti aia i tana oro anga e ka tupu tona akakoroanga. Ei Kerititiano akatainuia, kua tapapa atu aia ‘kia rauka te tutaki i ta te Atua ra kapiki anga no runga maira.’ Inara, kia itae i teia akakoroanga, kua kite aia e ka anoanoia aia kia “aruaru atu” i te reira. (Phili. 3:14) Kua akakite a Paulo i tetai akaaiteanga ki to Philipi, no te tauturu ia ratou kia akamou i to ratou manako ki runga i to ratou akakoroanga.

15. Akapeea a Paulo te taangaanga anga i te turanga no te akamaroiroi i te au Kerititiano Philipi kia “aruaru atu”?

 15 Kua akamaara a Paulo ki te au taeake i Philipi e ko ratou tetai ka aere ki te rangi. (Phili. 3:20) Eaa te tumu ka anoanoia ratou kia akamaara? I taua tuatau ra, e mea puapinga me riro tetai e tangata Roma. * Inara, e meitaki roa atu to te au Kerititiano akatainuia turanga, te ka akapuapinga maata atu ia ratou. E turanga meangiti ua to tetai me riro e tangata Roma! No teia tumu, kua akamaroiroi a Paulo i to Philipi “kia tau ua ra ta kotou akonoanga i te evangelia a te Mesia ra.” (Phili. 1:27) Kua akanoo te au Kerititiano akatainuia i te akaraanga meitaki, ia ratou e aruaru ra i te akakoroanga o te oraanga mutu kore i te rangi.

16. Noatu to tatou manakonakoanga kia noo i te rangi me kore i te enua nei, eaa ta tatou ka rave ua rai kia tau kia Philipi 4:6, 7?

16 Noatu e e manakonakoanga ora mutu kore to tatou i te rangi me kore i te enua parataito, ka aruaru ua atu rai tatou kia rauka te akakoroanga. Noatu to tatou turanga, kare tatou e akara ki muri; e kare katoa tatou e akariro i tetai apinga kia arai ia tatou. (Phili. 3:16) Penei ka akara anga e te taroaroaia ra ta tatou i tapapa atu, me kore ka apikepike tatou i te pae kopapa. Penei kua akakoromaki tatou i te au tu ngata e te takinokino anga no tetai tuatau roa. Noatu eaa te tu, ‘auraka rava e apiapi i te au mea katoa nei.’ Mari ra, e tuku i ta kotou au patianga akatenga ki te Atua, e nana e oronga mai i te au.—E tatau ia Philipi 4:6, 7.

17. Eaa ta tatou ka uriuri i te atikara ka aru mai?

17 Mei tetai tangata oro tei aruaru i te akaoti i tana oro anga, kia pera katoa tatou i te akamou i to tatou manako ki runga i te akakoroanga, na te akaoti anga i ta tatou oro anga no te ora. Kia aruaru katoa tatou i te akamou i to tatou manako ki runga i te au taputou manea a te tuatau ki mua. Akapeea tatou me akakoromaki ua atu? Ka tauturu te atikara ka aru mai ia tatou kia akanoo i te au mea puapinga na mua ‘kia timata i te au mea e maata ua atu ei te meitaki.’—Phili. 1:9, 10.

IMENE 79 Apii ia Ratou Kia Ngaueue Kore

^ para. 5 Noatu kua tavini ana tatou ia Iehova no tetai tuatau roa, ka inangaro tatou kia aruaru e kia akameitaki ua atu i to tatou au tu, ei au Kerititiano. Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i tona au taeake, auraka e tuku i te au! Tana reta ki te au taeake i Philipi, kua akamaroiroi ia ratou kia akakoromaki i te oro anga no te ora. Akaari mai teia atikara, akapeea tatou me taangaanga i ta Paulo au tuatua akamaroiroi.

^ para. 11 Akara i te tua oraanga o te Taeake ko Secord, i te reo Papaa, “My Part in Advancing Right Worship,” i roto i The Watchtower, Tiunu 15, 1965.

^ para. 13 Akara i te tua oraanga o te Taeake ko Melnik, i te reo Papaa, “Taught From Childhood to Love God,” i roto i te Awake!, Okotopa 22, 2004.

^ para. 15 No te mea e enua a Philipi no Roma, kua reka te iti tangata o te oire i tetai pirianga i Roma. Kua mārama rai te au taeake o Philipi i ta Paulo akatutuanga.