Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ioane Bapetizo—E Akaari ua Rai i te Rekareka

Ioane Bapetizo—E Akaari ua Rai i te Rekareka

E INANGARO ana koe i te rave i tetai angaanga i roto i te putuputuanga, inara kare e rauka ia koe i teianei? Penei e tuanga angaanga te raveia ra e tetai ke. Me kore e tuanga angaanga kua rave ana koe i mua ana. Inara, kare e rauka ia koe i te rave i te reira no toou mataiti, te apikepike o te oraanga, kare e rava ana te moni, me kore e maata roa te au apainga i te ngutuare. Penei kua akamutu koe i te rave i tetai tuanga angaanga no tetai tuatau roa no te au tauiui anga i roto i te akaaerenga. Noatu eaa te au tumu, penei ka manako koe e kare e maata ana taau e rave ra i te tavini anga i te Atua. I roto i teia au turanga, ka tupu rai te maromaroa i tetai au taime. Noatu teia, akapeea koe me akakoromaki i te au turanga taitaia, te ati ngakau, e te akamoupuku? Akapeea koe me akaari ua rai i te rekareka?

E maata te apiianga ka tamou tatou mei te akaraanga o Ioane Bapetizo, no te akaari ua i te rekareka. E maata ta Ioane au akameitakianga i kite ana, inara kua tapapa atu aia i tetai oraanga ke, i tana tavini anga ia Iehova. Penei kare aia i manako ana e ka akapou aia i te maata anga o tona taime ki roto i te are auri. Noatu rai, kua akaari ua a Ioane i te rekareka, e kua manako meitaki ua aia i tana angaanga tutu aere no te katoa anga i tona oraanga. Eaa tei tauturu iaia? Akapeea tatou me akaari ua rai i te rekareka me tupu te taitaia kia tatou, no te au taui anga o te oraanga?

E ANGAANGA MATAORA

I te tuatau tupuanga rau o te mataiti 29 T.N., kua akamata a Ioane i tana tuanga angaanga ei momua no te Mesia, te karanga anga: “E tataraara kotou; te vaitata mai nei oki te basileia o te ao.” (Mata. 3:2; Luka 1:12-17) E maata tei ariu mai. Kua aere mai ratou mei te enua mamao i te akarongo i tana karere, e kua akakeuia ratou kia tataraara e kia papetitoia. Kua akamatakite ngakau toa a Ioane i te au arataki akonoanga tutu ua no te akavaanga ka tupu kia ratou, me kare ratou e taui. (Mata. 3:5-12) Kua kite aia i te puapinga o tana angaanga tutu aere i te tuatau pururuanga rau o te mataiti 29 T.N. i tona papetito anga ia Iesu. Mei reira mai, kua akaue a Ioane  i te tangata kia aru ia Iesu, te Mesia taputouia.—Ioa. 1:32-37.

No runga i ta Ioane tuanga angaanga, karanga a Iesu: “Ta te vaine i anau nei, kare atu ïa e maata atu ia Ioane bapetizo nei.” (Mata. 11:11) Kare e ekoko anga e kua rekareka a Ioane i tana au akameitakianga. Mei ia Ioane rai, e maata i teia tuatau tei kite ana i te au akameitakianga. Ei akaraanga, ko te taeake ko Terry. Kua tavini tamou raua ko tana vaine, ko Sandra e 50 tuma mataiti. Akakite a Terry: “E maata taku au akameitakianga. Kua tavini ana au ei painia, i te Betela, ei painia takake, ei akaaere kotinga, ei akaaere tapere, e i teianei ei painia takake akaou.” Mataora e kua rauka te au akameitakianga mei ko mai i te Atua, inara kua apii mai tatou mei te akaraanga o Ioane, me taui to tatou turanga, ka anoanoia tatou kia akaari ua rai i te mataora.

E AKAARI UA RAI I TE TU ĀRIKI

Te tumu i rekareka ua ai a Ioane Bapetizo, no te mea kua akaperepere aia i tana au akameitakianga. Akamanako ana i tetai akaraanga. I muri ake i to Iesu papetito anga, kua meangiti mai te angaanga tutu aere a Ioane e kua maata mai ta Iesu. Ma te manata, kua aravei atu ta Ioane pipi iaia e kua tuatua: “I na, te bapetizo na ra aia, e te aere ua maira te tangata katoatoa kiaia.” (Ioa. 3:26) Kua pau atu a Ioane: “Ko te tane ou ra, te tangata ïa nana te vaine; ko te oa ra o taua tane ou ra, ko te noo ua i te pae i te akarongo anga kiaia ra, e rekareka maata tona i te reo o te tane ou ra: e teianei kua tika rava toku rekareka anga.” (Ioa. 3:29) Kare a Ioane i taemoemo ana kia Iesu; e kare katoa aia i manako ana e kua akameangiti mai a Iesu i tana angaanga. Mari ra, kua rekareka ua a Ioane no te mea kua akaperepere aia i tana tuanga e koia “te oa ra o taua tane ou ra.”

Tauturu to Ioane tu iaia kia mareka ua aia noatu tana angaanga tukeke. Ei akaraanga, e tangata Nazira a Ioane mei tona anau anga, e no reira kare aia e inu i te wina. (Luka 1:15) “I aere mai nei oki a Ioane ma te kaikai kore, e te inu kore,” i karanga ai a Iesu, te akakite anga i to Ioane oraanga. I tetai tua, e oraanga tau ua to Iesu e tana au pipi. (Mata. 11:18, 19) Pera katoa, kare a Ioane i rave ana i te au angaanga temeio, inara kua kite aia e kua rave te au pipi a Iesu e tetai pae tei aru ana iaia, i te angaanga temeio. (Mata. 10:1; Ioa. 10:41) Kare aia i tuku ana i teia angaanga kia akaariu ke iaia, kua rave maroiroi a Ioane i tana tuanga angaanga no ko mai ia Iehova.

Me akaperepere tatou i ta tatou tuanga angaanga na Iehova, ka rekareka ua tatou. Karanga a Terry e, “Kua rave ua au i taku tuanga angaanga i orongaia mai.” Iaia e akamanako ra i tana angaanga tavini tamou, karanga aia, “Mataora ua au ma te rekareka.”

Ka maata ua atu to tatou rekareka i te tavini i te Atua, me akamanako oonu tatou i te puapinga o ta tatou tuanga angaanga no ko mai i te Atua. Kia riro tatou ei ‘oa rave angaanga no te Atua,’ e akameitaki anga teia. (1 Kori. 3:9) Mei te tāmā anga i tetai apinga akaperepereia kia kanapanapa, kare te au manako tarevake e akakore i to tatou rekareka, me akamanako oonu tatou i te tavini anga i te Atua ma te ngateitei. Kare tatou e akaaite i ta tatou e rave ra ki tetai ke. Auraka e manako e kare ta tatou angaanga e puapingaia no te mea kua orongaia te reira ki tetai ke.—Gala. 6:4.

AKAMOU TE MANAKO KI TE AU MEA PAE VAERUA

Penei kua kite a Ioane e ka kotingaia tana angaanga tutu aere, inara kare aia i kite ana e ka akaoti viviki te reira. (Ioa. 3:30) I te mataiti 30 T.N., e ono marama i muri mai i to Iesu papetito anga, kua tapekaia a Ioane e te Ariki ko Heroda. Noatu rai, kua tutu aere ua atu a Ioane. (Mare. 6:17-20) Eaa tei tauturu iaia kia rekareka noatu kua taui tona turanga? Kua akamou aia i tona manako ki te au mea pae vaerua.

Ia Ioane i roto i te are auri, kua akarongo aia i te au angaanga meitaki a Iesu e rave ra. (Mata. 11:2; Luka 7:18) Papu ia Ioane e ko Iesu te Mesia, penei kua manako ra aia akapeea a Iesu i te akatupu anga i te au Tuatua Tapu pouroa no ta te Mesia ka rave. No te mea ka orongaia te  tutara ariki ki te Mesia, penei ka akamata vave ta Iesu tutara anga? Ka tukunaia ainei a Ioane ki vao i te are auri? Kia mārama meitaki i ta Iesu tuanga angaanga, kua tono atu a Ioane i tana nga pipi e rua kia ui kia Iesu: “Ko koe aina te tae mai? e ko tetai ke aina ta tatou e tapapa atu?” (Luka 7:19) I to ratou oki anga, kua akarongo meitaki a Ioane ia ratou e akamārama ra i ta Iesu angaanga temeio, no te akaora i te maki e kua tono ia ratou kia Ioane: “E te kite nei te matapo, te aere nei te pirikoki, kua tamāia te lepera, kua akarongo te turi, kua akatuia tei mate, kua tuatuaia atu te evangelia ki te tangata rikiriki.”—Luka 7:20-22.

Kua akamaroiroiia a Ioane i tana i akarongo. Kua akapapu te reira e te akatupu ra a Iesu i te au totou no te Mesia. Mei te mea kare to Iesu tae anga mai e taki atu ki to Ioane tukunaia anga ki vao, kua kite a Ioane e kua puapinga rai tana angaanga. Noatu tona au turanga, kua rekareka ua aia.

Akamou te manako ki ta tatou angaanga tutu aere i teianei ao, e ka rekareka ua rai tatou

Mei ia Ioane rai, me akamou tatou to tatou manako ki te au mea pae vaerua, ka akakoromaki tatou ma te rekareka. (Kolo. 1:9-11) Ka rave tatou i teia na te tatauanga i te Pipiria e te akamanako oonu i te reira, ka tauturu ia tatou kia kite, e mea puapinga ta tatou angaanga ki te Atua. (1 Kori. 15:58) Karanga a Sandra: “Te tatau anga i te pene okotai o te Pipiria i te au rā, kua akavaitata te reira iaku kia Iehova. Ka tauturu iaku kia akamou toku manako ki runga iaia e kare iaku.” Ka akamou katoa tatou to tatou manako ki te au angaanga Patireia e raveia ra, te ka tauturu ia tatou kia akara ki mua e kia akamanako i ta Iehova i akatupu. Karanga a Sandra, “kua riro te au porokaramu o te au marama o te JW Broadcasting® ei tauturu ia maua kia akavaitata ki te akaaerenga, e kia mataora ua rai i ta maua angaanga.”

Kua rave ua a Ioane Bapetizo i tana angaanga “ma te vaerua e te mana o Elia,” e mei ia Elia rai, “e tangata oki [aia] mei ia tatou katoa te tu.” (Luka 1:17; Iako. 5:17) Me mareka ua tatou i te pae vaerua mei ia Ioane rai te tu, ka rekareka katoa tatou i ta tatou angaanga Patireia, noatu eaa te ka tupu.