Imene Kia Iehova​—au Imene Ou

Imene i te au imene no te akapaapaa e no te akamori i te Atua ko Iehova. Kopi i te tiunu e te au tuatua e kia tamoumou i teia au imene reka.

IMENE 136

Kia Tae Mai te Patireia!

Te akapaapaa ra teia imene manea ia Iehova i te akangateitei anga i te tutaraanga a Iesu.

IMENE 137

Oronga Mai te tu Mataku Kore

Kapiti atu ki roto i teia patianga kia Iehova no te ngakau toa kia akakite i tona ingoa ma te tu mataku kore.

IMENE 138

Ko Iehova Toou Ingoa

Akapaapaa i te ingoa kaka o Iehova e kia akakite ki te tangata ravarai e koia te Atua Teitei.

IMENE 139

Apii ia Ratou Kia Ngaueue Kore

Pati ki te Atua ko Iehova no tana paruruanga e te tauturu kia akakoromaki ma te tiratiratu i roto i teia oroanga no te ora.

IMENE 140

Te Oraanga o te Painia

Akakite i toou inangaro tiratiratu no Iehova e toou rekareka i teia angaanga e te oraanga akaperepereia e koe.

IMENE 141

Kimi i te au oa no te Au

Imene rekareka no runga i to tatou inangaro i te tangata e te kimi maroiroi anga i te au mamoe akaperepere a Iehova.

IMENE 142

Tutu Aere ki te Tangata Katoatoa

Imene i to Iehova tu meitaki e ta tatou tuanga i te āriki i te au tu tangata ravarai kia riro mai ei oa no Iehova.

IMENE 143

Turama i Roto i Teia ao Poiri

Kakā maira i roto i te poiri, e karere ora.

IMENE 144

E Ora Teia no Ratou

E akakitekite tatou i te karere o te Atua i teia tuatau openga.

IMENE 145

Akapapa no te Tutu Aere

Ngari ake te noo i te kainga, inara kua rauka ia tatou te maroiroi tei anoanoia kia tutu aere.

IMENE 146

Kua Pera Mai ïa Kotou Iaku

Āriki a Iesu e ko te aroa e te turuturuanga tei akaariia no tona au taeake akatainuia, kua akapera katoaia nona.

IMENE 147

E Aronga Okoia

Akaperepere Iehova i tana tamariki akatainuia e mea inangaro na ratou te rave i tona au anoano.

IMENE 148

Kua Oronga Mai Koe Taau Tamaiti Anau Tai

Akameitaki ia Iehova no te apinga aroa puapinga rava atu. Oronga mai i te manakonakoanga no te ora mutu kore.

IMENE 149

Akameitakianga no te Oko

Te aroa maata rava atu tei akaariia, atinga oronga ua a Iesu e tumuanga tau no tatou kia akameitaki ia Iehova e mutu kore ua atu.

IMENE 150

Inangaro i te Tauturu

Akaari i toou inangaro i te tavini ia Iehova na te raveanga i tana e umuumu maira ia koe.

IMENE 151

Akakiteia Mai te Tamariki a te Atua

Tapapa marie nei tatou i te rā e akatu akaou ei Iehova i te au taeake o te Mesia ki te rangi kia rekareka kapiti e ïa i tana tutaki.

IMENE 152

To Tatou Maroiroi, Manakonakoanga, Irinakianga

Me akatupu te au manamanata i te taitaia kia tatou, ko te Atua to tatou maroiroi, manakonakoanga e te irinakianga.

SONG 153

Mei Teea ra Toou Tu?

Eaa toou tu me kite koe e kua rave koe i taau i rauka i te tauturu i tetai ke?

IMENE 154

Ka Akakoromaki Atu Rai Tatou

E imene ei tauturu ia tatou kia akakoromaki e kia tavini tiratiratu ia Iehova e tae atu ki te openga.