Apii kia kite maata atu koe no runga i te puka o Salamo, e puka Pipiria kua kī i te akapumaana e te manakonakoanga no te tuatau ki mua.