Akara i te puka o Amosa, e totou no runga i te akamatakiteanga i te aronga inangaro i te apinganui e te akatumuanga i te Patireia o te Mesia.