Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Au Vitio no te au Puka Pipiria

Te tika no runga i te au puka Pipiria.

Tuatua no Ezera

Tiratiratu Iehova ki tana taputou kia akaora i tona iti tangata mei te tuikaaanga i Babulonia e kia akamata akaouia te akamori mou i Ierusalema.

Tuatua no Nehemia

E au apiianga puapinga ta te puka Pipiria o Nehemia e oronga maira no te aronga akamori mou pouroa i teia tuatau.

Tuatua no Esetera

Ka riro tei tupu i te tuatau o Esetera i te akaketaketa i toou akarongo ki roto ia Iehova e ka rauka iaia te akaora i Tona iti tangata me takingakinoia i teia rā.

Tuatua no Iobu

Ka timata pouroaia tei inangaro ia Iehova. Tei tupu kia Iobu ka riro ei akamaroiroi ia tatou kia vai tiratiratu kia Iehova e Tona turanga mana ngateitei.

Tuatua no Salamo

Te turu ra a Salamo i to Iehova mana ngateitei, te tauturu e te akapumaana i tei inangaro Iaia, e te akakite maira akapeea teianei ao me taui i raro ake i Tona Patireia.

Tuatua no Maseli

Aru i te au aratakianga no te au tuanga tukeke o te oraanga—mei te tuanga o te pitiniti ki te tuanga o te oraanga ngutuare tangata.

Tuatua no Koheleta

Akakite mai te ariki ko Solomona i te au mea puapinga tikai kia aruaruia i roto i te oraanga e kua akaaite i te tuke o te reira ki te au mea puapinga kore.

E Peʼe na Solomona

Akaaiteia te inangaro mou o te tamaine Sulami no te tamaiti tiaki mamoe ki “te uira o Iehova ra.” Eaa ra te tumu?

Tuatua no Isaia

Ka riro te au totou tika na Isaia i te akaketaketa i to tatou akarongo ki roto ia Iehova e koia to tatou akaora, e ka akatupu aia i tana i taputou.

Tuatua no Ieremia

Kua vai tiratiratu rai a Ieremia noatu te ngatā o te turanga. Akamanako ana akapeea te au Kerititiano o teia tuatau me aru i tona akaraanga meitaki.

Tuatua no Te Aue o Ieremia

Tataia e te peroveta ko Ieremia, akakite Te Aue o Ieremia i te taitaia maata tei tupu kia Ierusalema e te akaari ra e me tataraara ka rauka te akakore anga ara.

Tuatua no Ezekiela

Kua tavini a Ezekiela i te Atua ma te ngakau tae e te mataku kore, noatu te ngatā o te turanga. E akaraanga meitaki tikai aia no tatou i teia rā.

Tuatua no Daniela

Vai tiratiratu a Daniela e tona au oa kia Iehova i te au turanga ravarai. Ka riro to ratou akaraanga e te akatupuanga o te totou ei puapinga no tatou i teia tuatau openga.

Tuatua no Hosea

Ka apii mai te totou a Hosea no runga i to Iehova tu aroa no te aronga rave i te kino, tei tataraara e te akamori kia tau kiaia.

Tuatua no Ioela

Totou a Ioela no runga i te rā o Iehova e eaa ta tatou ka rave e ora ai tatou. Mea puapinga tikai tana totou no tatou i teia tuatau.

Tuatua no Amosa

Taangaanga a Iehova i teia tangata ngakau akaaka no te rave i tetai angaanga puapinga. Eaa ta tatou ka apii mei teia akaraanga o Amosa?

Tuatua no Obadia

Te puka meangiti roa atu i roto i te Tuatua Tapu Epera. E au totou no tetai manakonakoanga e te taputou e ka akaoki akaouia te turanga ngateitei o Iehova ei Tutara.

Tuatua no Iona

Āriki te peroveta i ta Iehova akoanga iaia, tana angaanga, e te akaari anga i te aroa e te takinga meitaki. Ka riro tona akaraanga ei akamaroiroi katoa ia koe.

Tuatua no Mika

Ka riro teia totou no ko mai i te Atua i te akaketaketa i to tatou irinakianga e te pati maira a Iehova kia rave tatou i te mea tau e te puapinga.

Tuatua no Mataio

E mea mataora i te kite i te au mea i roto i te puka o Mataio, te puka mua o te au puka evangeria e ā.

Tuatua no Mareko

Te mea poto roa atu o te au Evangeria, akaata mai te puka o Mareko i tetai tutu poto ua o ta Iesu tutaraanga ei Ariki no te Patireia o te Atua a te tuatua ki mua.