Akara akapeea a Hezekia te autuanga i te au taomianga katoatoa e kia rave i te au ikianga tei akatumuia ki runga i te akarongo e te tu tiratiratu, ei akaraanga meitaki no tona iti tangata e te aronga e tavini ra ia Iehova i teia tuatau.