Ka anoanoia te au mapu kia ui i tetai uianga puapinga kiaia uaorai, ‘Eaa taku ka inangaro i te rave?’ E akamanako meitaki eaa taau ka rave me akara koe eaa tei tupu kia Andre, tetai mapu tei inangaro i tana tarekareka e te tavini ia Iehova. Ko teea tana ka iki? Ko teea te mea ka mataora aia? Roto i te tuanga, au mea ke mai, e au uiuianga tetai ki te au mapu mei tetai pa enua ke mai te ka oronga mai i tetai au manako tauturu kia koe.