Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI

Eaa te Tika no Runga i te Atua?

Eaa te Tika no Runga i te Atua?
  •  Te manako tikai maira ainei te Atua ia koe?

  • Mei teaa to te Atua tu? E ingoa ainei tona?

  • Ka rauka ainei i te piri vaitata atu ki te Atua?

1, 2. Eaa i meitaki ua ai te uiui uianga?

E KITE ana ainei koe i ta te tamariki uiui anga? E manganui te ka akamata i te uiui ia ratou e kite maira i te tuatua. Ma te nga mata va ua e te aruaru, ka anga atu ratou kia koe ka ui i te au uianga: Eaa ra te tiao rangi i auika ai? Maaniia te au etu ki teaa? Naai i apii i te au manu rere te imene? Penei ka tauta koe i te pau, inara kare te reira i te mea ngoie ua ra. Ka taki atu rai taau pauanga meitaki ki tetai akaou uianga: Eaa ra?

2 Kare ko te tamariki ua te uiui ra i te au uianga. Ia tatou e pakari maira, e uiui ua ana tatou. E rave ana tatou i teia e kitea ai to tatou ara, te kite i te au kino ta tatou ka matakite, me kore te akamerengo i to tatou tu kite ua. Inara te akara anga te akamutu ra te maata anga o te au tangata i te uiui uianga, i te mea puapinga maata tikai. Tera ua, kua akamutu ratou i te kimikimi i te au pauanga.

3. Eaa i manganui ei te aronga tei akamutu i te tauta kia kitea te au pauanga ki te au uianga tau tikai?

3 Ka akamanako ana i te uianga  i te kapi mua o teia puka, te au uianga i te akamataanga, me  kore ra i te akamata anga o teia pene. Ko teia etai o te au uianga puapinga maata ka tau koe kia ui. Inara, e manganui te tangata kare i tauta kia kitea te au pauanga. Eaa ra? Tei te Pipiria ainei te au pauanga? Te manako ra etai pae e ngata roa ta te reira au pauanga i te marama. Te manata ra tetai pae e na te ui anga ka taki te reira ki te akama me kore te akatiamu. E ko etai pae te manako ra e tau te reira au uianga kia vaooia ki te au arataki e te au puapii akonoanga. Akapeea koe?

4, 5. Eaa etai au uianga puapinga maata ka ui tatou i te oraanga, e eaa tatou ka kimi ei i te au pauanga?

4 Papu tikai te inangaro ra koe kia rauka te au pauanga ki te au uianga puapinga maata o te oraanga. Kare e ekoko anga e manako ana koe i etai taime: ‘Eaa te akakoro anga o te oraanga? Ko teia ua ainei te oraanga? Mei teaa tikai to te Atua tu?’ E meitaki te ui i teia au uianga, e e mea puapinga e auraka koe e akamutu kia rauka roa ia koe te au pauanga merengo e te papu. Kua karanga te puapii maata ko Iesu Karaiti e: “E pati, e e orongaia mai ta kotou; e kimi, e kitea ïa ia kotou; e topāpā atu, e kiritiia mai ïa te pa ia kotou.”​—Mataio 7:7.

5 Me “kimi” tamou koe i te au pauanga ki te au uianga puapinga, ka kite koe i te kimianga ei mea puapinga tikai. (Maseli 2:​1-5) Noatu eaa ta tetai tangata i akakite atu kia koe, te vai ra te au pauanga, e ka kitea e koe te reira​—i roto i te Pipiria. Kare te au pauanga e ngata ana i te marama. Tei meitaki atu, ka apai mai te reira i te manakonakoanga e te rekareka. E ka tauturu te reira ia koe kia noo i tetai oraanga merengo i teia taime tikai. Ei akamata, ka akara ana tatou i tetai uianga tei tamanata ra i te tangata e manganui.

E TANGI KORE AINEI TE ATUA E TE NGAKAU KETAKETA?

6. Eaa ra te tangata e manganui i manako ei e Atua tangi kore aia i te pae o te mamae o te tangata?

6 E manganui te tangata tei manako i te pau anga ki teia uianga e ae. ‘Naringa te Atua i tangi mai,’ na ratou ei, ‘ka tuke  mai ainei teianei ao?’ Takapini ia tatou te kite nei tatou i tetai ao ki i te tamaki, te makitakita, e te taitaia. E ei aronga tatakitai, ka makiia tatou, ka mamae, kua takake atu i te mate to tatou aronga akaperepereia. No reira, e manganui te karanga ra, ‘Naringa te manako maira te Atua ia tatou e to tatou au manamanata, kare ainei aia e arai i teia au mea ra i te tupuanga?’

7. (a) Akapeea te au puapii akonoanga i te taki anga i te manganui kia manako e e ngakau ketaketa te Atua? (e) Eaa tikai ta te Pipiria e apii maira no te au kino ta tatou ka mamae atu?

7 Tei kino roa atu, na te au puapii akonoanga i etai taime e taki ana i te tangata kia manako e e ngakau ketaketa te Atua. Akapeea? Me tupu te tumatetenga, ka karanga ratou e ko te anoano te reira o te Atua. Mei tera te tu, ka akaapa teia au puapii i te Atua no te au mea kino e tupu ra. Ko te tika ainei te reira i te Atua? Eaa tikai ta te Pipiria e apii maira? Te pau ra a Iakobo 1:13 e: “Eiaa rava e tangata pikikaaia e karanga e, Kua pikikaaia au e te Atua: kare rava te Atua e vavare i te kino, kare rava oki aia e pikikaa i te tangata.” No reira kare rava ko te Atua te tumu o te kino taau e kite nei i te ao takapini ia koe. (Iobu 34:​10-12) E tika, te tuku ua ra aia i te au mea kino kia tupu. Inara e tuke maata tetai i rotopu i te tuku ua anga i tetai mea kia tupu e te akatupuanga i te reira.

8, 9. (a) Akapeea koe me akatutu i te tuke i rotopu i te tuku ua anga i te kino kia tupu e te akatupuanga i te reira? (e) Eaa ra i tau kore ei ia tatou kia kimi apa i te tika a te Atua no te tuku ua i te tangata kia aru i tetai kaveinga tau kore?

8 Ei akaraanga, ka akamanako ana i tetai metua tane pakari e te aroa ma te tamaiti e maata maira i te kainga ma tona nga metua. Me taringa turi mai te tamaiti e kua manako atu i te akaruke i te kainga, kare tona metua tane e tapu iaia. Kua aruaru te tamaiti i te mataara kino o te oraanga e o atu ki roto i te manamanata. Na te metua tane ainei i akatupu i te au manamanata o tana tamaiti? Kare. (Luka 15:​11-13) Ma te aiteite, kare te Atua e tapu i te au tangata me kua iki ratou i te aruaru i tetai kaveinga kino, inara kare e nana i akatupu i te au manamanata  tei tupu. Ma te papu, i reira, kare e tau kia akaapaia te Atua no te au manamanata pouroa o te tangata nei.

9 E au tumu meitaki ta te Atua no te tukuanga i te tangata kia aru i tetai kaveinga kino. Ei Anga pakari e te ririnui no tatou, kare aia e anoanoia kia akamarama mai i tana au tumu kia tatou. Inara, no te aroa, kua rave te Atua i teia. Ka maata atu taau ka kite i teia au tumu i te Pene 11. Inara kia akapapuia e kare no te Atua te apa i te au manamanata ta tatou e aro atu nei. Mari ra, te oronga maira aia i te manakonakoanga anake ua no tetai pauanga!​—Isaia 33:2.

10. Eaa tatou ka irinaki ei e ka takore te Atua i te au tu kino katoatoa?

10 Pera katoa, e tapu te Atua. (Isaia 6:3) Tera te aiteanga e tiama aia e te ma. Kare e tu kino i roto iaia. No reira ka tau tatou kia irinaki tikai iaia. Kare te tangata e irinakiia, tei pikikaa ra i etai taime. Noatu te tangata tiratiratu roa atu ma te taoonga i te maata anga o te taime kare ona ririnui no te rapakau i te kino ta te tangata kino e rave ra. Inara e mana ririnui pakari to te Atua. Ka rauka iaia i te rapakau i te au tu kino katoatoa ta te reira i akatupu ki te tangata. Me rave te Atua i te reira, ka takore takiri aia i te kino e tuatau ua atu!​—Salamo 37:​9-11.

EAA TO TE ATUA MANAKO I TE AU TIKA KORE TA TATOU E ARO ATU NEI?

11. (a) Eaa to te Atua manako no runga i te tika kore? (e) Eaa to te Atua manako no runga i toou mamae?

11 I teianei, eaa to te Atua manako no runga i tei tupu nei i teianei ao e i toou oraanga? I na, te apii maira te Pipiria i te Atua tei ‘inangaro i te tuatua-tau.’ (Salamo 37:28) No reira te manako oonu maira aia i tei tika e tei tarevake. Te makitakita ra aia i te au tu tika kore katoatoa. Te karanga ra te Pipiria e ko te Atua ra kua “ongoongo rava akera tona ngakau” i te tuatau i topa te ki anga teianei ao i te kino. (Genese 6:​5, 6) Kare te Atua i taui. (Malaki 3:6) Te makitakita ra rai aia i te kite i te mamae e tupu nei i te ao katoa. E te makitakita ra te Atua i te kite i te tangata e mamae nei. “Koia oki te tiaki mai ia kotou,” karanga ai te Pipiria.​—1 Petero 5:7.

Te apii maira te Pipiria e ko Iehova Tei Anga aroa i te ao katoa e pini ua ake

12, 13. (a) Eaa i rauka ai ia tatou te au tu meitaki mei te aroa, e akapeea te aroa i te akatuke anga i to tatou manako no teianei ao? (e) Eaa koe i papu ei ka rave tikai te Atua i tetai mea no runga i te au manamanata i teianei ao?

 12 Akapeea tatou e papu ei te makitakita maira te Atua i te kiteanga i te mamae? Teia te akapapu anga maata atu. Te apii maira te Pipiria e kua angaia te tangata i te tu o te Atua. (Genese 1:26) No reira e au tu meitaki to tatou no te mea e au tu meitaki to te Atua. Ei akaraanga, te manata ra ainei koe i te kite i te au tangata apa kore e mamae nei? Me te manata ra koe i teia au tu tika kore, kia akapapuia e te manako maata maira te Atua ia ratou.

13 Tetai mea meitaki rava atu i te tangata ka rauka ia tatou i te aroa. Te akaata katoa ra te reira i te Atua. Te apii maira te Pipiria “ko te Atua oki te aroa.” (1 Ioane 4:8) Ka aroa tatou no te mea te aroa maira te Atua. Ka riro ainei te aroa ei akakeu ia koe kia akaope i te mamae e te tika kore taau e kite ra i teianei ao? Naringa e mana toou i te rave i te reira, ka rave ainei koe? E tika oki ka pera koe! Kia papu rai ia koe e ka pera te Atua i te akaope i te mamae e te tika kore. Te au taputou e taikuia ra i te akamata anga o teia puka kare i te mea moemoea ua me kore e au manakonakoanga tutu ua. Te papu tikai ra ta te Atua au taputou! Inara, e rauka ai i te tuku i te akarongo ki roto i teia au taputou, ka anoanoia koe kia kite maata atu i te Atua tei maani i te reira.

KA INANGARO TE ATUA IA KOE KIA KITE E KOAI AIA

Me inangaro koe i tetai tangata kia kite ia koe, kare ainei koe e taiku i toou ingoa? Te akakite maira te Atua i tona ingoa kia tatou i roto i te Pipiria

14. Koai to te Atua ingoa, e eaa tatou ka taangaanga ai i te reira?

14 Me ka inangaro koe i tetai tangata  kia kite ia koe, eaa taau ka rave? Kare ainei koe e akakite kiaia toou ingoa? E ingoa ainei to te Atua? Te pau ra te au akonoanga e manganui e ko tona ingoa ko “te Atua” me kore “ko te Atu,” inara kare te reira i te au ingoa tikai. E nga taoonga ua raua, mei te “ariki” e te “peretiteni” e nga taoonga anake. Te apii maira te Pipiria e manganui to te Atua au taoonga. Ko “te Atua” e “te Atu” tetai ia ratou. Inara, te apii katoa maira te Pipiria e ingoa tikai to te Atua: ko Iehova. Te karanga ra a Salamo 83:18 e: “Ko Iehova toou ingoa, e ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa.” Me kare teia ingoa i roto i taau urianga Pipiria, penei ka inangaro koe i te akara i te Apenetiki “Te Ingoa tu Atua—Tona Taangaanga Angaia e Tona Aiteanga” e kite ei eaa te tumu. E tika te vai ra  to te Atua ingoa e tauatini ua atu taime i roto i te au tataanga Pipiria taito. No reira te inangaro ra a Iehova ia koe kia kite i tona ingoa e te taangaanga i te reira. Mei tera te tu, te taangaanga ra aia i te Pipiria ei akakite mai iaia uaorai kia koe.

15. Eaa te aiteanga o te ingoa Iehova?

15 Kua oronga te Atua i tetai ingoa nona uaorai ma te rito tikai te aiteanga. Tona ingoa, ko Iehova, te aiteanga ka rauka i te Atua i te akatupu i tetai ua atu taputou tana i tuku e ka akatupu i tetai ua atu akakoroanga tana i manako. * E ingoa mekameka to te Atua, okotai rai ia. Nona anake te reira. I tetai au tu, e mekameka tikai a Iehova. Mei teaa te tu?

16, 17. Eaa ta tatou ka apii mai no Iehova mei te au taoonga ka aru mai (a) “Mana katoatoa”? (e) “Ariki mutu kore”? (nga) ‘Tei Anga’?

16 Kua kite tatou ia Salamo 83:18 te karanga ra no Iehova:  “Ko koe anake Tei Teitei.” Ma te aiteite, te tuatuaia ra a Iehova e ko te “Mana katoatoa.” Te karanga ra a Apokalupo 15:3 e: “E angaanga maata e te taka ke taau, e te Atu ra, e te Atua mana katoatoa; e aerenga tika e te tuatua-mou taau, e te Ariki [“mutu kore,” NW].” Te riro ra te taoonga “Mana katoatoa” ei apii ia tatou e ko Iehova te mana ririnui rava atu e vai nei. Kare tona mana ririnui i aiteia; e teitei rava ia. Te taoonga “Ariki mutu kore” te akamaara maira ia tatou e mekameka a Iehova i tetai atu tu. I vai ua ana aia. Te karanga ra a Salamo 90:2: “Ko koe rai koe, e te Atua, mei tupua roa mai e tuatau ua atu.” Te akauru ra teia manako i te akapaapaa anga, kare ainei?

17 E mekameka katoa a Iehova e koia anake ua Tei Anga. Te tatau ra a Apokalupo 4:11 e: “E tau te kakā ia koe, e te Atu, e te akangateitei, e te mana: naau oki i anga i te au mea ravarai nei, e no toou inangaro i mou ei e i angaiaʼi ratou.” Pouroa te au mea taau i manako​—mei te au mea vaerua kitea koreia i te rangi ki te au etu tei akaki ra i te rangi i te po ki te ua rakau te tupu ra i runga i te au tumu rakau ki te au ika e kau aere ra i te moana e te au kauvai​—te ora ra te reira no te mea ko Iehova Tei Anga ra!

KA RAUKA AINEI IA KOE TE PIRI VAITATA KIA IEHOVA?

18. Eaa etai pae tangata i manako e kare rava e rauka ia ratou i te piri vaitata ki te Atua, inara eaa ta te Pipiria e apii maira?

18 Te tatauanga i to Iehova au tu umere te riro ra ei mataku anga na etai pae tangata. Te mataku ra ratou e e teitei rava a Iehova kia ratou, e kare rava e rauka ia ratou i te piri vaitata kiaia me kore ra e manakoia mai e tetai Atua teitei rava. Inara e tau ainei teia manako? Te apii maira te Pipiria i tetai mea ke. Te karanga ra te reira no Iehova: “Kare ra aia i atea ke atu ia tatou katoa nei.” (Angaanga 17:27) Te raurau katoa maira te Pipiria ia tatou: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.”​—Iakobo 4:8.

19. (a) Akapeea tatou te akamata i te piri vaitata ki te Atua, e eaa te puapinga? (e) Eaa to te Atua au tu taau i reka tikai?

 19 Akapeea koe i te piri vaitata anga atu ki te Atua? Ei akamataanga, e tamou ua atu i te rave i taau e rave ra i teianei​—te apiianga i te Atua. Karanga a Iesu e: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.” (Ioane 17:3) Ae, te apii maira te Pipiria e na te apiianga ia Iehova e Iesu ka arataki ki te “ora mutu kore”! Mei tei taiku takereia, “ko te Atua te aroa.” (1 Ioane 4:16) E manganui katoa atu to Iehova au tu manea e te meitaki. Ei akaraanga, te karanga ra te Pipiria ia Iehova “e Atua takinga-meitaki, e te aroa ua, e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te tuatua-mou.” (Exodo 34:6) Te ‘meitaki ra aia i te akakore mai i te ara.’ (Salamo 86:5) E akakoromaki te Atua. (2 Petero 3:9) E tiratiratu aia. (Apokalupo 15:4, NW) Ia koe e tatau ra i te Pipiria, ka kite koe e akapeea a Iehova te akaari anga mai tei iaia teia au tu e tetai atu au tu meitaki e manganui.

20-22. (a) I te mea kare tatou e kite mata i te Atua ka arai ainei te reira ia tatou mei te piri vaitata anga ki te Atua? Akamarama mai. (e) Eaa ta etai pae au tangata manako ua ka raurau ia koe kia rave, inara eaa taau ka tau kia rave?

20 E tika, kare koe e kite mata i te Atua no te mea e vaerua kitea koreia aia. (Ioane 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17) Na te apiianga ra iaia na roto i te au kapi o te Pipiria, ka kite mai koe iaia ei peretana. Mei ta te tata taramo i karanga, ka rauka ia koe i te ‘akara i te meitaki o Iehova.’ (Salamo 27:4; Roma 1:20) Ko te maata atu taau apii anga ia Iehova, ko te tika tikai atu aia kia koe e ko te maata roa atu taau inangaro iaia e te piri vaitata kiaia.

Te aroa o tetai metua tane meitaki i tana tamariki e akaata anga aroa maata atu ïa a to tatou Metua i te rangi no tatou

21 Ko te maata atu toou marama anga te tumu e apii maira te Pipiria ia tatou kia manako ia Iehova ei Metua no tatou. (Mataio 6:9) Kare anake ua to tatou ora no ko mai iaia mari ra te inangaro ra aia i te ora meitaki tikai no tatou​—mei ta tetai ua atu metua tane aroa i inangaro no tana tamariki. (Salamo 36:9) Te apii katoa maira te Pipiria e ka  rauka i te au tangata kia riro mai ei au oa no Iehova. (Iakobo 2:23) Ka akamanako ana​—ka rauka ia koe kia riro mai ei oa no Tei Anga o te ao katoa e pini ua ake!

22 Ko te maata atu i taau e apii maira mei te Pipiria, penei ka kite koe ka raurau etai pae au tangata manako ua ia koe kia akamutu i taau apii. Penei ka manata ratou e ka taui koe i taau au irinaki anga. Inara auraka e tuku i tetai ua atu kia tapu ia koe mei te akatupuanga i tetai pirianga meitaki roa atu taau ka rauka.

23, 24. (a) Eaa koe ka uiui uianga ua ai no runga i taau e apii ra? (e) Eaa te tumu manako o te pene ka aru mai?

23 E tikai, te vaira te au mea kare koe e marama i te akamata anga. Ka riro ei mea taakaaka anga i te pati tauturu, inara auraka e tapupu no te akama ua. Karanga a Iesu e e meitaki kia akaaka, mei tetai tamaiti meangiti. (Mataio 18:​2-4) Te tamariki, kua kite ua tatou, e uiui maata ana i te au uianga. Ka inangaro te Atua ia koe kia kimi mai i te au pauanga. Te akapaapaa ra te Pipiria i etai pae tei aruaru i te apii i te Atua. Kua akara matatio ratou i te au Tuatua Tapu te akapapu anga e tika ta ratou e apii ra.​—Angaanga 17:11.

24 Te mataara meitaki roa atu i te apii ia Iehova koia oki e akara matatio i te Pipiria. E tuke te reira mei tetai ua atu puka. Na teea tu? Na te pene ka aru mai e uriuri i te reira tumu manako.

^ para. 15 E maata atu te akakiteanga no runga i te aiteanga e te taiku anga i te ingoa o te Atua i roto i te Apenetiki “Te Ingoa tu Atua—Tona Taangaanga Angaia e Tona Aiteanga.”