E TATAU i tetai ua atu nutipepa. E akara i te tivi, me kore e akarongo ki te ratio. E manganui ua atu te au tua kino, te tamaki, e te tamatakuanga! Ka akamanako i toou uaorai au manamanata. Penei te riro ra te maki me kore te mate o tei akaperepereia ei akatupu ia koe kia taitaia maata. Penei ka manako koe mei te tangata meitaki ra ko Iobu, tei karanga e kua “ki ia [aia] e te kino.”​—Iobu 10:15, The Holy Bible in the Language of Today.

E ui kia koe uaorai:

  • Ko teia ainei ta te Atua i akakoro noku e te toenga o te tangata?

  • Kiea e kitea ai e au te tauturu no te autu i toku au manamanata?

  • E manakonakoanga ainei tetai e ka kite tatou i te au i te enua nei?

Te oronga maira te Pipiria i te au pauanga merengo ki teia au uianga.

 TE APII MAIRA TE PIPIRIA E KA APAI MAI TE ATUA I TEIA AU TAUI ANGA KI TE ENUA NEI.

“E nana e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa.”​—Apokalupo 21:4

“Ei reira te pirikoki e rererere aere ei mei te aili, e imene mai oki te vaa o te murare.”​—Isaia 35:6

“Ei reira e akapueraiaʼi te mata o te matapo ra, e e akapu tataiaʼi te taringa o te turi ra.”​—Isaia 35:5

 ‘Te aronga katoa i roto i te rua ka aere mai ki vao.’​—Ioane 5:​28, 29

“Kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.”​—Isaia 33:24

“E manga sitona okotai rima i ki i te enua nei.”​—Salamo 72:16

 TE PUAPINGA MEI TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

Auraka e kopae viviki ua tei orongaia atu i te au kapi i mua ake nei ei mea moemoea ua. Kua taputou mai te Atua i te akatupu i teia au mea nei, e te akamarama maira te Pipiria e akapeea aia i te rave anga i te reira.

Inara e maata atu to te Pipiria au puapinga. Te oronga maira te reira i te taviri ki toou rekarekaanga i tetai oraanga merengo tikai i teia taime nei. Ka akamanako ana i toou uaorai au tu apiapi e te au manamanata. Penei te kapiti maira ratou i te ngere o te moni, te au manamanata o te pamiri, te apikepike maki, me kore te mate o tei akaperepereia. Ka rauka i te Pipiria i te tauturu ia koe kia autu i te au manamanata i teia tuatau, e ka akamaru mai te reira na te pauanga i te au uianga mei teia:

  • Eaa tatou ka mamae ei?

  • Akapeea tatou te autu anga i te au tu apiapi o te oraanga?

  • Akapeea tatou i te akariro anga i to tatou oraanga pamiri kia mataora atu?

  • Eaa te ka tupu kia tatou me mate tatou?

  • Ka kite akaou ainei tatou i ta tatou aronga akaperepereia tei mate?

  • Akapeea tatou e papu ei e ka akatupu te Atua i tana au taputou no te tuatau ki mua?

 Te tika e te tatau ra koe i teia puka te akaari maira e ka inangaro koe kia kite i ta te Pipiria e apii maira. Ka tauturu teia puka ia koe. Te kite ra koe i te au parakarapa e tona au uianga. E mirioni ua atu tei reka i te taangaanga i te tu uianga e te pauanga no te uriurianga i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova. Te tapapa atu nei matou e ka pera katoa koe. Kia akameitaki te Atua ia koe koi reka ai koe i te au kiteanga oraora e te merengo i ta te Pipiria tikai e apii maira!