Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

 PENE RUA

Te Pipiria—E Puka mei te Atua Mai

Te Pipiria—E Puka mei te Atua Mai
  • Eaa te au tuke o te Pipiria i tetai ua atu puka?

  • Akapeea te Pipiria te tauturu anga kia autu koe i toou uaorai au manamanata?

  • Eaa koe ka irinaki ei i te au totou tei tataia i roto i te Pipiria?

1, 2. Akapeea te Pipiria ei apinga aroa akakeukeu mei te Atua mai?

KA MAARA ainei ia koe tetai tuatau te oronga anga mai tetai taeake akaperepere i tetai apinga aroa manea naau? Papu e, kua riro te reira kare anake ei kite anga rekareka mari katoa ra ei akapumaana anga ngakau. Mei tera te tu, te akakite maira te apinga aroa i tei oronga maira​—te ariki puapinga ra aia i toou tu akataeake. Kare e ekoko anga kua ariki tikai koe i te apinga aroa tau a toou taeake.

2 E apinga aroa te Pipiria mei te Atua mai, e mea ia ta tatou ka ariki tikai. Te akakite maira teia puka umere i te au mea kare rava e kitea e tatou. Ei akaraanga, te akakite maira te reira kia tatou te au mea angaia o te au rangi etu, te enua, te tangata e te vaine mua. Te ki ra te Pipiria i te au kaveinga irinakiia ei tauturu ia tatou kia autu i te au manamanata e te au apiapi anga o te oraanga. Te akataka maira te reira e akapeea te Atua te akatupu anga i tona akakoro anga e te apai mai i te au turanga meitaki atu i te enua nei. Mei teaa atura te Pipiria i te apinga aroa akakeukeu!

3. Eaa ta te rauka anga te Pipiria e akakite maira kia tatou no runga ia Iehova, e eaa teia ka riro e ei akapumaana anga ngakau?

3 Te riro katoa ra te Pipiria ei apinga aroa mataora, no te  mea te akakite maira te reira no runga i Tei Oronga mai, ko te Atua ko Iehova. Te tika e kua oronga mai aia i teia puka ei akapapu anga e te inangaro ra aia kia kite meitaki tatou iaia. E tikai, ka tauturu te Pipiria ia koe kia piri vaitata kia Iehova.

4. Eaa te mea umere kia koe no te Pipiria e tuaia nei?

4 Me e Pipiria taau, kare ko koe anake ua. Te katoa anga me kore i tetai tuanga, kua neneiia te Pipiria e tere atu i te 2,300 reo e no reira kua tu e 90 patene tangata i te reira i teianei ao. I te avereti, e tere atu i te mirioni au Pipiria e tuaia ra i te epetoma taki tai! E pirioni ua atu au kopi me ko te katoa anga me kore tetai tuanga ua o te reira e neneiia ra. Papu, e kare atu e puka mei te Pipiria rai.

Ka rauka te “New World Translation of the Holy Scriptures” i te au reo e manganui

5. Akapeea te Pipiria “e mea akauruia mai e te Atua”?

5 Pera katoa, “e mea akauruia mai e te Atua,” te Pipiria. (2 Timoteo 3:16) Mei teaa te tu? Te pau ra te Pipiria uaorai: ‘Ko te au tangata ra o te Atua tei tuatua i ta te vaerua tapu i tuku mai ia ratou ra.’ (2 Petero 1:21) Ei akatutu anga: Penei ka tata tetai tangata pitiniti i tetai reta na roto i tona tekeretere. Tei roto i reira to te tangata pitiniti au manako e te au ikuiku anga. No reira, nana tikai te reira reta, kare na te tekeretere.  Mei tera katoa, te ki ra te Pipiria i te tuatua na te Atua, kare no te au tangata tei tata i te reira. No reira, te katoa anga o te Pipiria tikai “ei tuatua ra na te Atua.”​—1 Tesalonia 2:13.

MA TE ROTAI E TE TIKA TIKAI

6, 7. Eaa ra te tu rotai o te tataanga o te Pipiria i riro tikai e ei mea puapinga?

6 Kua tataia te Pipiria e tere atu i te 1,600 mataiti. E tukeke to te aronga tata tuatau noo anga e no roto mai i te au tu oraanga e manganui. E aronga tanutanu etai, e aronga tautai, e te tiaki mamoe. Tetai pae e au peroveta, e au akava, e te au ariki. Te tata Evangeria ko Luka e taote aia. Noatu te au tu oraanga ke ke o teia aronga tata, te rotai ra te Pipiria mei te akamata anga ki te openga. *

7 Te akakite maira te puka mua o te Pipiria e akapeea te au manamanata o te tangata i te akamata anga. Te akaari maira te puka openga e ka riro te enua katoa ei parataito, me kore ei kainga manea. Te katoa anga o te tataanga i roto i te Pipiria no runga i te tauatini ua atu mataiti o te tuatua enua e te taki atura ki te akatuera anga i te akakoro anga o te Atua. E mea umere tikai te tu rotai o te Pipiria, inara ko te reira ta tatou ka tapapa atu no tetai puka mei te Atua mai.

8. E oronga mai i te au akaraanga i te akaari anga e e tika tikai ta te Pipiria i te pae o te ravenga taineti.

8 E tika tikai te Pipiria i te pae o te ravenga taineti. E akakite anga katoa to roto i mua roa atu i tona tuatau. Ei akaraanga, tei roto i te puka a Levitiku te au ture no te ngati Iseraela i taito no runga i te tu akarakara anga e te tu ma i te tuatau kare te au enua i te pae mai i kite i tetai au mea mei teia. I te tuatau te vaira te au manako tarevake no runga i te tu o te enua, kua akakite te Pipiria i te reira ei punupunu, me kore e koropini. (Isaia 40:22, NW) Te akakite tika maira te Pipiria no  te enua e kua ‘akauta ia ki runga i te kore.’ (Iobu 26:7) E tika, kare te Pipiria i te puka taineti. Inara, me uriuri te reira i te au mea taineti, e tika tikai te reira. Kare ainei ko teia ta tatou ka tapapa atu i tetai puka mei te Atua mai?

9. (a) Eaa te au tu ta te Pipiria akaari uaorai anga e tika e te irinakiia te reira i te pae o te tuatua enua? (e) Eaa ta te tu tika o tona aronga tata e akakite maira no runga i te Pipiria?

9 E tika katoa e te irinakiia ra te Pipiria i te pae o te tuatua enua. E tano tikai tana au papaanga. Te kapiti maira te reira kare ko te au ingoa anake ua mari katoa ra te akapapa anga tupuna o te au tangata tataki tai. * Ei akatuke anga ki te au tata tuatua enua noa ua nei, i te maata anga o te taime kare e taiku i te au autu kore anga o to ratou uaorai iti tangata, e tika ta te aronga tata Pipiria, pera katoa te rekotianga i to ratou uaorai au pokaanga pera katoa ta to ratou enua. I roto i te puka Pipiria o Numero, ei akara anga, te akakite ra te tangata tata ko Mose i tona uaorai tarevake kino e kua ako pakariia aia. (Numero 20:​2-12) Te riro ra taua tu tika ei mea kitea koreia i roto i te au papaanga tuatua enua ua nei inara te kiteaia ra i roto i te Pipiria i te mea e puka ia mei te Atua mai.

E PUKA MA TE PAKARI TAU

10. No teaa ka kore ei e poitirere e puka tau meitaki te Pipiria?

10 No te mea kua akauruia te Pipiria e te Atua, “e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa.” (2 Timoteo 3:16) Ae, e puka tau meitaki te Pipiria. Te akaata ra te reira i tetai maramaanga oonu i te tu tangata. Kare i te mea poitirere, i reira ko tona Tumutata, ko te Atua ko Iehova, Tei Anga ra! E meitaki atu aia ia tatou te marama i to tatou manako e te au manako ngakau. Pera katoa, kua kite a Iehova eaa ta tatou i anoano e mataora ai. Kua kite katoa aia eaa te au ara ta tatou ka tau kia kopae.

11, 12. (a) Eaa te au tumu manako ta Iesu i uriuri i te Tuatua i te Maunga? (e) Eaa tetai atu au mea tau meitaki tei uriuriia i roto i te Pipiria, e eaa tana ako anga i tau ei no tetai ua atu tuatau?

 11 Ka akamanako ana i ta Iesu tuatua tei kapiki ia ko te Tuatua i te Maunga, tei tataia ia Mataio pene 5 ki te 7. I roto i teia apiianga puapinga, kua tuatua a Iesu no runga i te tumu manako e manganui, kapiti mai te mataara e kitea ai te mataora tikai, akapeea te akatikatika i te au pekapeka, akapeea te  pure, e akapeea te manako tau i te au mea kopapa. E ririnui e te tau meitaki ta Iesu au tuatua i teia tuatau mei te reira tuatau katoa i tona tuatua anga te reira.

12 Etai au kaveinga Pipiria no runga ia i te oraanga pamiri, te au tu no te angaanga, e te au pirianga ki tetai ke. Ka tano te au kaveinga Pipiria no te au tangata katoatoa, e e puapinga ua tana ako anga. Te kite pakari tei kitea i roto i te Pipiria te tapotoia ra e te au tuatua a te Atua na roto i te peroveta ko Isaia: “Ko au toou Atua ra ko Iehova, ko tei akakite ia koe i te mea e puapingaʼi koe na.”​—Isaia 48:17.

E PUKA TOTOU

Kua totou te tangata tata Pipiria ko Isaia i te topa anga o Babulonia

13. Eaa te au akakite anga ta Iehova i akauru i te peroveta ko Isaia kia tata no runga ia Babulonia?

13 Kua ki te Pipiria i te au totou e manganui, e maata tei akatupu takereia. Ka akamanako ana i tetai akaraanga. Na roto i te peroveta ko Isaia, tei noo i te varu anere mataiti M.T.N., kua totou a Iehova e ka takoreia te oire o Babulonia. (Isaia 13:19; 14:​22, 23) Kua orongaia te au akakite anga ei akaari e akapeea teia te tupu anga. Na te au vaeau tomo e tamaro i te kauvai o Babulonia e ka mati ki roto i te oire ma te kore e tamaki atu. Kare ko te reira ua. Kua akakite katoa mai te totou a Isaia i te ingoa o te ariki te ka autu ia Babulonia​—ko Kuro.​—Isaia 44:​27–​45:2.

14, 15. Akapeea etai au akakite anga o ta Isaia totou no Babulonia i te akatupu angaia?

14 I etai 200 mataiti i muri mai​—i te po o Okotopa 5/6, 539 M.T.N.​—kua patu puakapa tetai vaeau i te pae ia Babulonia. Koai tona akatere? Ko tetai ariki Peresia ko Kuro tona ingoa. Kua akanooia i reira te turanga no te akatupu anga o tetai totou umere. Inara ka tomo ainei te vaeau o Kuro ia Babulonia ma te kore e tamaki, mei tei totouia?

15 Te umukai ra te au Babulonia i te reira po e kua noo tinamou ua i roto i to ratou au patu oire mamaata. I te reira taime rai, ma te kikite kua akatae a Kuro i te vai o te kauvai  tei tae ra na roto i te oire. Kare i roa kua papaku meitaki te vai no tona pupu tangata kia tikoti i te papa kauvai e tae atu ei ki te au patu o te oire. Inara akapeea to Kuro vaeau i te aere anga na roto i te au patu o Babulonia? Inara, i te reira po kua vaoo puapinga koreia te nga ngutupa o te oire kia ngaa ua!

16. (a) Eaa ta Isaia i totou no runga i te opeanga takiri o Babulonia? (e) Akapeea ta Isaia totou no runga i te akatanea anga o Babulonia i te akatupu angaia?

16 No runga ia Babulonia, kua totouia: “Kare e tangata akaouia, kare oki e nooia i tera uki i tera uki: kare oki te Arabia e patia i tona puakapa i reira; kare oki te au tiaki e anga i te koro anana i reira.” (Isaia 13:20) Kare te totou i akakite anake ua i te topa anga o te oire. Kua akaari mai te reira e ka akatanea takiriia a Babulonia. Ka kite koe i te akakite anga tika o te tupu anga o teia au tuatua. Te ngai noo koreia o Babulonia taito​—mei te 80 kiro mita i te tua apatonga o Baghdad, i Iraka​—e akapapu anga e kua tupu ta Iehova i tuatua na roto ia Isaia: “E pakoko takiri au iaia ki te pakoko o te mate.”​—Isaia 14:​22, 23. *

Te au pueu o Babulonia

17. Akapeea te tupu anga o te totou Pipiria ei akaketaketa anga akarongo?

 17 Te manakoanga i te Pipiria ei puka totou irinakiia e akaketaketa anga akarongo tikai, kare ainei? Mei tera te tu, i te mea kua akatupu te Atua ko Iehova i tana au taputou i topa akenei, e tumu anake ta tatou kia papu e ka akatupu katoa aia i tana taputou no tetai enua parataito. (Numero 23:19) E tikai, tei ia tatou “te irinaki i te ora mutu kore, i ta te Atua, ta te kore e tika kia pikikaa, i tuatua oronga mai ou teianei ao.”​—Tito 1:2. *

“E MEA ORA OKI TE TUATUA A TE ATUA”

18. Eaa te akakite anga ririnui ta te apotetoro Kerititiano ko Paulo e tuatua ra no “te tuatua a te Atua”?

18 Mei ta tatou i uriuri ake nei i roto i teia pene, te taka meitaki ra e puka umere tikai te Pipiria. Inara, e maata atu tona puapinga i te tu rotai i roto, e tika i te pae o te taineti e te  tuatua enua, ma te pakari tau meitaki, e e totou irinakiia. Kua tata te apotetoro Kerititiano ko Paulo e: “E mea ora oki te tuatua a te Atua, e te ririnui, e kokoi maata oki to te reira i to te koke matarua ra, e te koputa mama takiri anga oki e taka ke ua atu te vaerua e te ngakau, e te paunga e te uo ivi ra; e te akara matariki oki i te manako e te vananga o te ngakau ra.”​—Ebera 4:12.

19, 20. (a) Akapeea te Pipiria te tauturu anga kia akara matatio koe ia koe uaorai? (e) Akapeea koe te akaari anga i toou tu ariki no te apinga aroa umere a te Atua, te Pipiria?

19 Na te tatauanga i te “tuatua” me kore te karere a te Atua i roto i te Pipiria, ka riro ei taui i to tatou oraanga. Ka tauturu te reira ia tatou kia akara matatio tikai ia tatou uaorai. Penei ka karanga tatou e te inangaro ra tatou i te Atua, inara na ta tatou ariu anga ki tana Tuatua akauruia, ko te Pipiria, e apii mai ma te akaari mai i to tatou au manako mou, pera katoa te au manako tikai o te ngakau.

20 E tikai e puka te Pipiria mei te Atua mai. E puka te reira kia tatauia, apiiia, e te inangaroia. E akaari i toou tu ariki no teia apinga aroa tu-Atua na te rave tamou anga i te aro ki roto i tana au tata anga. Ia koe e pera ra, ka ariki oonu atu koe i te akakoro anga a te Atua no te tangata nei. Eaa ra te reira akakoro anga e akapeea te reira i te tupu anga ka uriuriia i te pene ka aru mai.

^ para. 6 Noatu te karanga ra etai au tangata te patoi ra tetai au tuanga o te Pipiria i tetai atu, kare te reira au kite anga i akapapuia. E akara i te pene 7 o te puka The Bible​—God’s Word or Man’s? neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 9 Ei akaraanga, ka akara ana i te papaanga tupuna o Iesu i roto ia Luka 3:​23-38.

^ para. 16 No te akakite anga maata atu no runga i te totou Pipiria, e akara i te kapi 27-9 o te poroutia A Book for All People, neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 17 Te akapou anga o Babulonia tetai akaraanga ua o te totou Pipiria tei akatupuia. Tetai atu au akaraanga ka kapiti mai te akapou anga o Turia e Nineve. (Ezekiela 26:​1-5; Zephania 2:​13-15) Pera katoa, kua akakite te totou a Daniela i tetai au autu anga patireia o teianei ao te ka tutara i muri ake ia Babulonia. Ka kapiti mai teia ia Madai-Peresia e Ereni. (Daniela 8:​5-7, 20-22) Akara i te Apenetiki “Iesu Karaiti—Te Mesia Taputouia,” no tetai uriuri anga o te au totou Mesia e manganui tei akatupuia i roto ia Iesu Karaiti.