Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

 PENE TAI NGAURU MA RUA

Noo Anga na te Mataara te Akamareka ra i te Atua

Noo Anga na te Mataara te Akamareka ra i te Atua
  • Akapeea e rauka ai ia koe kia riro mai ei oa no te Atua?

  • Akapeea koe te o anga atu ki roto i ta Satani akaaoanga?

  • Eaa te tu akono te akamareka kore ra i te Atua?

  • Akapeea e rauka ai ia koe te noo na tetai mataara te akamareka ra i te Atua?

1, 2. E oronga mai i etai au akaraanga o te au tangata ta Iehova i manako ei au oa piri vaitata.

EAA te tu tangata taau ka iki ei oa? Papu e ka inangaro koe i tetai tokorua tei aiteite tona au manako, au inangaro, e te au tu puapinga ki toou. E ka piri vaitata koe ki tetai tei rauka te au tu memeitaki, mei te tu tika e te takinga meitaki.

2 I te tuatua enua tei aereia mai, kua iki te Atua i tetai au tangata ei oa piri vaitata nona. Ei akaraanga, kua kapiki a Iehova ia Aberahama ei oa nona. (Isaia 41:8; Iakobo 2:23) Kua taiku te Atua ia Davida “e tangata e tau i toku ngakau” no te mea koia te tu tangata ta Iehova e inangaro ra. (Angaanga 13:22) E kua akara a Iehova i te peroveta ko Daniela ei ‘mea akaperepere maataia.’​—Daniela 9:23.

3. Eaa ra a Iehova i iki ei i tetai au tangata ei au oa nona?

3 No teaa ra a Iehova i manako ei ia Aberahama, ia Davida, e Daniela ei au oa nona? I na, kua akakite aia kia Aberahama: “Ko koe i akarongo mai i toku reo nei.” (Genese 22:18) No reira te piri vaitata ra a Iehova ki te aronga te rave akaaka ra i tana i pati ia ratou. “Ka akarongo mai kotou i toku nei reo,” i akakite ei aia ki te ngati Iseraela, “ka riro ei au ei Atua no kotou, e ka riro ia kotou ei iti tangata noku.” (Ieremia 7:23) Me akarongo koe ia Iehova, ka riro katoa mai koe ei oa nona!

 AKAMAROIROI A IEHOVA I TONA AU OA

4, 5. Akapeea a Iehova i te akaari anga i tona maroiroi no tona iti tangata?

4 Ka akamanako ana i te aiteanga o te pirianga oa ki te Atua. Te karanga ra te Pipiria e te kimi ra a Iehova i te au tuatau “kia oronga mai aia i te maroiroi ki te aronga i tika te ngakau iaia.” (2 Paraleipomeno 16:9) Akapeea e rauka ai ia Iehova i te akaari i tona maroiroi kia koe? Okotai mataara te akakiteia maira i roto ia Salamo 32:8, te ngai ka tatau tatou: “E apii atu au [a Iehova] ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra; e ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.”

5 Mei teaa atura i te tuatua maana i ta Iehova akono anga mai! Ka oronga mai aia i te arataki anga tei anoanoia e ka paruru mai ia koe ia koe e taangaanga ra i te reira. Ka inangaro te Atua i te tauturu ia koe kia akakoromaki i te au manamanata e te au timata anga. (Salamo 55:2) No reira me tavini koe ia Iehova ma te ngakau tika katoa, ka papu ia koe mei ta te tata taramo i karanga ra: “Kua tuku au ia Iehova ei mua ua rai iaku; tei toku rima katau aia kare au e ngaueue.” (Salamo 16:8; 63:8) Ae, ka rauka ia Iehova i te tauturu ia koe i te noo na tetai mataara te akamareka ra iaia. Inara, kua kite koe, te vai ra tetai enemi o te Atua te ka tapu ia koe mei te rave anga i teia.

TA SATANI AKAAOANGA

6. Eaa ta Satani akaapa anga no runga i te au tangata?

6 Te akataka maira te Pene 11 o teia puka e akapeea a Satani te Tiaporo i te akaao anga i te tu ngateitei o te Atua. Kua akaapa a Satani i te Atua i te pikikaa e te karanga anga e e tau kore a Iehova i te tukuanga ia Adamu e Eva kia iki i te mea meitaki e te mea tarevake no raua uaorai. I muri ake i to Adamu e Eva ara anga e i te akamata anga te enua i te ki i ta raua uanga, kua ekoko a Satani i te manako inangaro o te au tangata katoatoa. “Kare te tangata e tavini ra i te Atua no te mea te inangaro ra ratou iaia,” i akaapa ai a Satani. “E oronga mai i te tuatau, e ka rauka iaku i te akauri ke i tetai ua atu mei te Atua.” Te akaari maira te tua o te tangata ko Iobu tona ingoa e ko teia ta Satani i irinaki. Koai ra a Iobu, e akapeea aia i o mai ei ki roto i te akaaoanga a Satani?

7, 8. (a) Eaa tei akataka meitaki ia Iobu i rotopu i te au tangata o te reira tuatau? (e) Akapeea a Satani i te ekoko anga i to Iobu manako inangaro?

 7 I noo ana a Iobu no tetai 3,600 mataiti i topa ake nei. E tangata meitaki aia, no reira a Iehova i tuatua ai: “Kare oki ona e aite i runga i te enua nei, e tangata apa kore e te tiratiratu, i te mataku anga i te Atua, e te akaruke anga i te kino?” (Iobu 1:8) Kua akamareka a Iobu i te Atua.

8 Kua ekoko a Satani i to Iobu manako inangaro no te tavinianga i te Atua. Kua tuatua te Tiaporo kia Iehova: “Kare ainei tei koropiniia [a Iobu] e koe, e tona ra are, e tana katoa ra au mea ravarai e pini ua ake? kua akameitaki koe i ta tona rima i rave ra, e kua maata tana apinga i te enua nei. Ka akatika ua atura koe i to rima i tenana, ka rave atu ei tana e kia ope rava, kare aia e kore i te akakino ia koe ki mua i to mata.”​—Iobu 1:​10, 11.

9. Akapeea a Iehova i te ariu anga atu ki ta Satani akaaoanga, e no teaa ra?

9 Kua maro i reira a Satani e kua tavini ua a Iobu i te Atua no tana i rauka mai. Kua akaapa katoa te Tiaporo e me timataia a Iobu, ka uri ke aia mei te Atua. Akapeea a Iehova i te ariu anga atu ki ta Satani akaaoanga? Mei te mea kua o mai te maro anga ki to Iobu manako inangaro, kua akatika a Iehova ia Satani kia timata ia Iobu. Na teia tu, ka riro to Iobu aroa no te Atua​—me kore te ngere o te reira​—kia akaari meitakiia.

TIMATAIA A IOBU

10. Eaa te au timata anga tei tupu kia Iobu, e akapeea aia i te ariu anga atu?

10 Kare i roa kua timata a Satani ia Iobu na roto i tetai au mataara ke ke. Kua keiaia etai au manu a Iobu, e kua tamateia tetai. Te maata anga o tana au tavini kua taia ia. Kua apai mai teia i te tu ngata i te pae o te puapinga. Pera katoa, kua tupu te tumatetenga i te mate anga te tamariki toko tai ngauru a Iobu i roto i tetai uriia. Inara, noatu teia au tupu anga, kikino, “kare a Iobu i araia i taua au mea katoa nei, e kare oki i akaapa i te Atua.”​—Iobu 1:22.

11. (a) Eaa te rua o te akaapa anga ta Satani i rave kia Iobu, e akapeea a Iehova i te ariu anga atu? (e) Akapeea a Iobu i te ariu anga atu ki tona maki mamae?

11 Kare a Satani i akamutu ana. Penei kua manako aia e noatu ka rauka ia Iobu i te akakoromaki i te ngere o tana au apinga, te au tavini, e te tamariki, ka uri ke aia i te Atua me rokoia aia e te maki.  Kua tuku a Iehova ia Satani kia pa ia Iobu ki tetai maki kino e te mamae. Inara kare rai teia i akatupu ia Iobu kia ngaro tona akarongo ki roto i te Atua. Mari ra, kua tuatua aia ma te ngaueue kore e: “E mate ua atu au, kare rai au e pa i te tuatua-tika naku ra.”​—Iobu 27:5.

Kua tutakiia a Iobu no tona arataa tiratiratu

12. Akapeea a Iobu i te pau anga i te akaaoanga a te Tiaporo?

12 Kare a Iobu i kite ana e na Satani i akatupu i tona au manamanata. Te koreanga e kite i te au akakitekite anga no runga i te akaaoanga a te Tiaporo no to Iehova tu ngateitei, kua mataku a Iobu e penei ko te Atua te tumu o tona au manamanata. (Iobu 6:4; 16:​11-14) Noatu rai, kua akono tamou aia i tona tu tiratiratu kia Iehova. E ta Satani karanga anga e i tavini a Iobu i te Atua no te au tumu manako iaia uaorai, kua riro ei mea pikikaa na to Iobu arataa tiratiratu!

13. Eaa tei tupu no tei vai tiratiratu a Iobu ki te Atua?

13 Kua riro to Iobu tu tiratiratu ei pauanga ketaketa ki ta Satani akaaoanga ririia. E oa tikai a Iobu no Iehova, e kua tutaki te Atua iaia no tona arataa tiratiratu.​—Iobu 42:​12-17.

AKAPEEA KOE TE O ANGA MAI KI ROTO

14, 15. Eaa ra ka rauka ai ia tatou i te tuatua e ka o mai te au tangata katoatoa ki roto i ta Satani akaaoanga no Iobu?

14 Te maro anga o te tu tiratiratu ki te Atua tei akatupuia mai e Satani kare te reira i akatere tikaia kia Iobu anake ua. Ka o katoa mai koe ki roto. Te akaari meitakiia ra teia i roto ia Maseli 27:11, te ngai e karanga ra te Tuatua a te Atua e: “E taku tamaiti, kia pakari koe, kia rekareka toku ngakau, kia tika iaku kia patoi atu i tei akakino mai iaku nei.” Te akaari maira teia au tuatua, tei tataia e anere ua atu mataiti i muri ake i to Iobu matenga, e te akakino ra rai a Satani i te Atua e te akaapa ra i Tona au tavini. Me noo tatou na te tu te akamareka ra ia Iehova, te tauturu tikai ra tatou i te oronga i tetai pauanga ki ta Satani au akaapa anga pikikaa, e na te reira tu te akarekareka ra tatou i to Iehova ngakau. Eaa toou manako no runga i te reira? Kare ainei i te mea umere kia rauka tetai tuanga i roto i te pauanga i te au akaapa anga pikikaa a te Tiaporo, noatu e e au taui anga tetai ka anoanoia i toou oraanga?

 15 Ka akara ana i ta Satani i tuatua: “E riro oki ta te tangata katoa ra ei oko i tona ora.” (Iobu 2:4) Na te tuatuaanga “ta te tangata,” te akataka meitaki ra a Satani i tana akaapa anga kare kia Iobu anake ua mari ra ki te au tangata katoatoa. E manako puapinga tikai te reira. Kua ekoko a Satani i toou tu tiratiratu ki te Atua. Ka inangaro te Tiaporo i te kite ia koe i te akarongo kore anga ki te Atua e kia akaruke i tetai arataa tuatua tika me tupu mai te au manamanata. Akapeea a Satani penei i te titau anga i te akatupu i teia?

16. (a) Na teea au ravenga ta Satani titau anga i te akauri ke i te tangata mei te Atua? (e) Akapeea te Tiaporo penei te taangaanga anga i teia au ravenga ki runga ia koe?

16 Mei tei uriuriia i te Pene 10, te taangaanga ra a Satani i te au ravenga ke ke no te titau i te akauri ke i te tangata mei te Atua. Okotai tua, te takino ra aia “mei te liona ngunguru ra, i te kimi anga i te tangata e pou iaia.” (1 Petero 5:8) No reira ka kitea ta Satani akatere anga na roto i te au taeake, te kopu tangata, me kore tetai atu tei patoi i taau tauta anga no te apii i te Pipiria e te taangaanga i taau e apii ra. * (Ioane 15:​19, 20) I tetai tua, ‘te akatutu angela ra a Satani iaia uaorai no te mārama.’ (2 Korinetia 11:14) Ka rauka i te Tiaporo i te taangaanga ngoie ua i te arataki ke ia koe e te maunu atu ia koe mei tetai oraanga tu akono i te Atua. Ka rauka katoa iaia i te taangaanga i te tu akamaroiroi kore, penei na te akatupuanga ia koe kia manako e kare koe e meitaki roa ana no te akamareka i te Atua. (Maseli 24:10) Noatu e te rave ra a Satani “mei te liona ngunguru ra” me kore ‘te akatutu angela ra,’ te aiteite ra rai tana akaaoanga: Te karanga ra aia e me aro atu koe i te au manamanata me kore te au timata anga, ka akamutu koe i te tavini i te Atua. Akapeea e rauka ai ia koe i te pau i tana akaaoanga e te akapapu i toou tu tiratiratu ki te Atua, mei ta Iobu i rave?

 AKARONGO ANGA I TA IEHOVA AU AKAUENGA

17. Eaa te tumu maata kia akarongo i ta Iehova au akauenga?

17 Ka rauka ia koe i te pau i ta Satani akaaoanga na te nooanga i tetai mataara te akamareka ra i te Atua. Eaa te ka o mai ki roto i teia? Te pau ra te Pipiria: “E teianei, e inangaro atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to maroiroi katoa.” (Deuteronomi 6:5) I toou aroa no te Atua e tupu maira, ka kiia koe i te anoano no te rave i tana e umuumu ra ia koe. “Teia oki te inangaro i te Atua,” i tata mai ei te apotetoro ko Ioane, “ko te akono i tana au akauenga.” Me inangaro koe ia Iehova ma toou ngakau katoa, ka kite koe e “kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 Ioane 5:3

18, 19. (a) Eaa etai o ta Iehova au akauenga? (E akara i te pia “ E Kopae i ta Iehova e Makitakita Ra.”) (e) Akapeea tatou te kite anga e kare te Atua e pati maata maira ia tatou?

18 Eaa ta Iehova au akauenga? I etai ia ratou te o maira te tu akono ka tau tatou kia kopae atu. Ei akaraanga, ka akara ana i te pia “ E Kopae i ta Iehova e Makitakita Ra.” I reira ka kite koe i te tu akono tei akapapaia ta te Pipiria e akaapa tikai ra. I te akara anga mua, ko etai au angaanga tei akapapaia penei kare e akara anga kino roa ana. Inara, i muri ake i te manakonakoanga i te au irava tei taikuia, papu ka kite koe i te pakari o ta Iehova au ture. Na te rave anga i te au taui anga i toou tu akono penei ko te akaaoanga maata roa atu ia taau ka aro atu. Inara, na te nooanga na tetai mataara te akamareka ra i te Atua ka apai mai i te merengo e te mataora maata. (Isaia 48:​17, 18) E ka rauka te reira ia koe i te rave. Akapeea tatou i te kite anga i te reira?

19 Kare rava a Iehova e pati ana i te mea ngata atu ia tatou kia rave. (Deuteronomi 30:​11-14) E kite meitaki aia i ta tatou ka rauka i te rave e to tatou au kotinga. (Salamo 103:14) Tei maata atu, ka rauka ia Iehova i te oronga mai i te maroiroi kia tatou no te akarongo iaia. Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “E tuatua-mou ra ta te Atua, e kare aia e vaoo ia kotou kia timataia, mari ra ko te tika ia kotou kia akakoromaki ra; e akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra, kia tika ia kotou kia  akakoromaki.” (1 Korinetia 10:13) Ei tauturu ia koe kia akakoromaki, ka rauka ia Iehova i te oronga katoa atu kia koe te “mana maata meitaki nei.” (2 Korinetia 4:7) I muri ake i te akakoromakianga i te au timataanga e manganui, ka rauka ia Paulo i te tuatua e: “E tika iaku te au mea ravarai nei i te Mesia, ko tei akamaroiroi mai iaku nei.”​—Philipi 4:13.

AKATUPU ANGA I TE AU TU AKONO I TE ATUA

20. Eaa te au tu akono i te Atua ka tau koe kia akatupu, e no teaa ra teia i puapinga ai?

20 E tikai, e maata atu te ka o mai ki roto i te akamarekaanga  ia Iehova i te kopae ua anga i te au mea tana e makitakita ra. Ka anoano katoaia koe kia inangaro i tana e inangaro ra. (Roma 12:9) Kare ainei koe e akakeuia kia piri vaitata ki te aronga aiteite te au manako, te au inangaro, e te au puapinga ki toou? Te pera katoa ra a Iehova. No reira e apii i te inangaro i te au mea ta Iehova e akaperepere ra. I etai o teia te akatutuia ra ia Salamo 15:​1-5, te ngai ka tatau tatou no runga i te aronga ta te Atua e manako ra ei au oa nona. Te akaari ra to Iehova au oa i ta te Pipiria e kapiki ra ko “te ua o te vaerua.” Ka kapiti mai taua au tu ra “ko te aroa, te rekareka, te au, te akakoromakianga roa, te takinga meitaki, te  meitaki, te akarongo, te maru, te akatere-uaorai.”​—Galatia 5:​22, 23NW.

21. Eaa te ka tauturu ia koe kia akatupu i te au tu akono i te Atua?

21 Te tatauanga e te apii tamou anga i te Pipiria ka tauturu ia koe kia akatupu i te au tu akono i te Atua. E na te apiianga i ta te Atua e umuumu ra ka tauturu ia koe kia akarotai i toou au manako ki ta te Atua manakoanga. (Isaia 30:​20, 21) Ko te maata atu o taau akaketaketaanga i toou inangaro ia Iehova, ko te maata atu toou anoano i te noo na tetai mataara te akamareka ra i te Atua.

22. Eaa taau ka akatupu me noo koe na tetai mataara te akamareka ra i te Atua?

22 Te umuumuia ra kia tauta i te noo na tetai mataara te akamareka ra ia Iehova. Te akaaite ra te Pipiria i te tauianga i toou oraanga ki te kiritianga i toou tu tangata taito e te akakakau ia koe uaorai ki tetai mea ou. (Kolosa 3:​9, 10) Inara no runga i ta Iehova au akauenga, kua tata te tata taramo: “Tei te akono i te reira te tutaki maata.” (Salamo 19:11) Ka kite katoa koe e na te nooanga i tetai mataara te akamareka ra i te Atua ka riro ei tutaki anga maata tikai. Na te raveanga i te reira, te oronga ra koe i tetai pauanga ki ta Satani akaaoanga e te akarekareka ra i to Iehova ngakau!

^ para. 16 Kare te aiteanga o teia e te aronga tei patoi ia koe e te akatere tikaiia ra e Satani. Inara ko Satani te atua o teianei ao, e tei raro ake teianei ao katoa i tona mana. (2 Korinetia 4:4; 1 Ioane 5:19) No reira ka rauka ia tatou i te tapapa atu e na te nooanga i tetai oraanga tu Atua ka riro ei arataa matau koreia e ka patoi etai pae ia koe.