Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

 PENE TAI NGAURU MA IVA

E Noo Tamou i Roto i te Aroa o te Atua

E Noo Tamou i Roto i te Aroa o te Atua
  • Eaa te aiteanga kia aroa i te Atua?

  • Akapeea tatou i te noo tamou anga i roto i te aroa o te Atua?

  • Akapeea a Iehova i te tutaki anga i te aronga tei noo tamou i roto i tona aroa?

Ka akariro ainei koe ia Iehova ei akapuanga noou i teia au tuatau manamanata?

1, 2. Kiea e kitea ai e tatou tetai ngai akapuanga meitaki i teia tuatau?

KA AKAMANAKO ana ia koe uaorai e aaere ra i runga i tetai mataara i tetai ra uriia. Kua poiri mai te tiaorangi. Kua akamata te uira i te koraparapa, kua aruru te mangungu, i reira kua topa maata mai te ua. Kua rapurapu atu koe, te kimi anga i tetai akapuanga. I reira, i te pae mataara, kua kite atu koe i tetai ngai akapuanga. E ketaketa te reira, e maro, e te tau tikai. Mei teaa atura toou manako anga i te reira ngai akapuanga ei mea puapinga!

2 Te noo nei tatou i te au tuatau uriia. Te kino ua atura te au turanga i teianei ao. Inara te vai ra tetai ngai akapuanga tinamou, e akapuanga te ka akono meitaki ia tatou mei te au kino pakari. Eaa te reira? Ka akara ana i ta te Pipiria e apii maira: “Te tuatua nei au kia Iehova, Ko koe toku akapuanga, e toku pinanga; taku Atua, e taku i irinaki nei.”​—Salamo 91:2.

3. Akapeea tatou i te akariro anga ia Iehova ei akapuanga no tatou?

3 Ka akamanako ana i te reira! Ko Iehova, Tei Anga ra e Tei Ngateitei o te ao katoa e pini ua ake, to tatou akapuanga paruru. Ka rauka  iaia i te akono meitaki ia tatou, no te mea e ririnui maata atu aia i tetai ua atu tangata me kore tetai mea te ka takino mai ia tatou. Noatu e kua takinoia tatou, ka rauka ia Iehova i te rapakau i te au tu kino katoatoa. Akapeea tatou i te akariro anga ia Iehova ei akapuanga no tatou? Te anoanoia ra tatou kia irinaki iaia. Pera katoa, te raurau maira te Tuatua a te Atua ia tatou e: “E akono ia kotou uaorai i roto i te aroa o te Atua.” (Iuda 21, NW) Ae, te anoanoia ra tatou kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua, te akono tamouanga i tetai tatua aroa ma to tatou Metua i te rangi. I reira e papu ei ia tatou e koia to tatou akapuanga. Inara akapeea tatou i te akatupuanga i taua tatua?

KITEANGA E TE ARIU ANGA KI TE AROA O TE ATUA

4, 5. Eaa etai au ravenga i ta Iehova akaari anga mai i te aroa no tatou?

4 Te noo tamou anga i roto i te aroa o te Atua, te anoanoia ra tatou kia ariki e akapeea a Iehova i te akaari anga i tona aroa no tatou. Ka akamanako ana i etai o te au apiianga Pipiria taau i apii mai ma te tauturu o teia puka. Ei Tei Anga ra, kua oronga mai a Iehova i te enua kia tatou ei kainga manea no tatou. Kua akaki aia i te reira ki te au kai e te vai, te au mea natura, te au tu manu umere, e te au ngai manea. Ei Tumutata o te Pipiria, kua akakite mai te Atua i tona ingoa e tona au tu kia tatou. Pera katoa, te akaari maira tana Tuatua e kua tono mai aia i tana uaorai Tamaiti akaperepere ki te enua nei, te akatikaanga ia Iesu kia mamae e te mate no tatou. (Ioane 3:16) Eaa te aiteanga o te reira apinga aroa kia tatou? Te oronga maira te reira i te manakonakoanga no tetai tuatau umere ki mua no tatou.

5 Tei runga katoa to tatou manakonakoanga no te tuatau ki mua i tetai mea ke atu ta te Atua i rave. Kua akatumu a Iehova i tetai kavamani i te rangi, te Patireia o te Mesia. Kare e roa ka akaope te reira i te au mamae katoatoa e ka akariro i te enua ei parataito. Ka akamanako ua ana! Ka rauka ia tatou i te noo ki reira ma te au e te mataora e tuatau ua atu. (Salamo 37:29) I teianei, kua oronga mai te Atua i te arataki anga kia tatou e akapeea te noo i te tu te ka rauka tikai ia tatou i teia taime tikai. Kua oronga katoa mai aia kia tatou te apinga aroa o te pure, e ara komunikeiti anga va ua kiaia. E au ravenga anake ua teia i  ta Iehova akaari anga mai i te aroa no te tangata nei e noou ra ei tangata taki tai.

6. Akapeea koe i te ariu anga atu ki te aroa ta Iehova i akaari atu kia koe?

6 Te uianga puapinga naau ra kia akamanako ko teia oki: Akapeea au i te ariu anga ki to Iehova aroa? E manganui te karanga ra e, “Te anoanoia ra au kia aroa atu ia Iehova.” Ko toou manako ainei te reira? Kua karanga a Iesu e ko teia te akauenga maata rava atu: “E aroa atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to meta katoa, e ma to manako katoa.” (Mataio 22:37, NW) Papu e e manganui taau au tumu no te aroa atu i te Atua ko Iehova. Inara te manako ra ainei koe i taua aroa e ko te reira anake ua te ka o mai ki roto i te aroaanga ia Iehova ma to ngakau katoa, te meta, e te manako?

7. E maata atu ainei te aroa anga i te Atua i te kite ua anga i tetai manakoanga? E akataka mai.

7 Mei tei akatutuia i roto i te Pipiria, te aroa i te Atua e maata atu ia i tetai manako ua anga. Te tika, noatu e e puapinga te manakoanga i te aroa no Iehova, e akamataanga ua te reira manakoanga no te aroa tikai iaia. E puapinga tetai ua apara ki te tupuanga o tetai tumu apara uua. Inara, me ka inangaro koe i tetai apara, ka mareka ua ainei koe me oake atu tetai tangata i tetai ua apara kia koe? Kare rava! Ma te aiteite, te manakoanga aroa i te Atua ko Iehova e akamata ua anga te reira. Te apii maira te Pipiria e: “Teia oki te aiteanga o te aroa i te Atua, kia akono tatou i tana au akauenga, e inara kare tana au akauenga i te mea teiaa.” (1 Ioane 5:3, NW) Ma te ngakau tae, kia uua te aroa no te Atua i te ua memeitaki. Kia akaariia te reira na roto i te au angaanga.​—Mataio 7:​16-20.

8, 9. Akapeea tatou i te akaari anga i to tatou aroa e te ariki rekareka anga i te Atua?

8 Ka akaari tatou i to tatou aroa no te Atua me akono tatou i tana au akauenga e te taangaanga i tana au kaveinga. Kare te reira i te mea ngata roa i te rave. Kare i te mea teiaa, kua akapapaia te au ture a Iehova ei tauturu ia tatou kia noo i tetai oraanga  meitaki, te mataora e te merengo. (Isaia 48:​17, 18) Na te noo rotai anga ki te aratakianga a Iehova, te akaari ra tatou ki to tatou Metua i te rangi e te ariki rekareka tikai ra tatou i tana katoatoa i rave no tatou. Ma te maromaroa ra, e meangiti ua i roto i te ao o teia tuatau te akaari ra i taua arikianga rekareka. Kare tatou e inangaro i te akaari i te ariki rekareka kore anga, mei etai au tangata tei noo ana ma Iesu i te enua nei. Kua akaora a Iesu e tai ngauru aronga maki repera, inara okotai rai i oki mai no te akameitaki iaia. (Luka 17:​12-17) Papu e ka inangaro tatou kia riro mai mei te tangata tei akameitaki ra, kare mei te iva tei kore i akameitaki ra!

9 Eaa, i reira, te au akauenga a Iehova te anoanoia ra tatou kia akono? Kua uriuri ana tatou i tetai pae ia ratou i roto i teia puka, inara ka uriuri ana tatou i tetai ua. Na te akonoanga i te au akauenga a te Atua e tauturu ia tatou kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua.

E AKAVAITATA ATU KIA IEHOVA

10. E akataka mai i te tumu i puapinga ai kia apii tamou ua atu i te kite i te Atua ko Iehova?

10 Te apiianga no runga ia Iehova e takainga puapinga ia i te akavaitataanga atu kiaia. E  tupu anga ia auraka rava e akamutu. Me tei vao koe i tetai po anu tikai e tamaanaana ra ia koe uaorai i te pae i tetai ai, ka tuku ua ainei koe i te mura ai kia meangiti mai e mate atu? Kare. Ka tuku ua koe i te vaie kia ka ua atu te ai ma te marama e te vera. Penei tei runga toou oraanga tikai i te reira kia ka ua atu! Mei te vaie e akamura atura i te ai, pera katoa “te kite i te Atua” te akono ketaketa anga i to tatou aroa no Iehova.​—Maseli 2:​1-5.

Mei tetai ai ra, te anoanoia ra te vaie no toou aroa no te Atua kia ka ua atu

11. Eaa tei tupu mei ta Iesu i apii ki tana au pipi?

11 Kua inangaro a Iesu i tana au pipi kia akono i to ratou aroa no Iehova e no Tana Tuatua akaperepere o te tuatua mou kia ora ua atu e kia ka ua atu ma te marama. I muri ake i tona tuakaouanga, kua apii a Iesu e rua o tana nga pipi no runga i etai o te au totou i roto i te au Tuatua Tapu Epera tei akatupuia ra nona. Eaa tei tupu? Kua karanga raua i muri mai e: “Kare aina i maana rava to taua ngakau, ka tuatua mai ei aia kia taua i te arataa ra, ka akataka mai ei aia i te tuatua i tataia ra?”​—Luka 24:32.

12, 13. (a) I te maata anga o te tangata i teia tuatau, eaa tei tupu ki te aroa no te Atua e te Pipiria? (e) Akapeea tatou i te paruru anga i to tatou aroa mei te meangiti anga?

12 I toou apii mua anga i ta te Pipiria tikai e apii maira, kua akamata ainei toou ngakau i te ka ma te rekareka, te maroiroi, e te aroa i te Atua? Kare e ekoko anga kua pera koe. E manganui tei kite i taua tu rai. Te akaaoanga i teianei koia oki kia akono i te reira aroa akatenga kia ora e te tauturu i te reira kia tupu ua atu. Kare tatou e inangaro i te aru i te peu a teianei ao i teia tuatau. Kua totou a Iesu e: “Ka meangiti te aroa o te maata anga.” (Mataio 24:12, NW) Akapeea koe i te paruru anga i toou aroa no Iehova e no te au tuatua mou Pipiria mei te meangiti anga?

13 E apii tamou ua rai i te kite i te Atua ko Iehova e Iesu Karaiti. (Ioane 17:3) E manakonako, me kore e akamanako oonu tikai, i taau e apii ra mei te Tuatua a te Atua, te uianga kia koe uaorai: ‘Eaa ta teia e apii mai nei kiaku no runga i te Atua ko Iehova? Eaa te tumu maata atu ta te reira e oronga maira kiaku kia aroa iaia ma toku ngakau katoa, te manako, e te meta?’ (1 Timoteo 4:15) Ka riro taua manakonako anga ei akono i toou aroa no Iehova kia ka ua atu rai ma te marama.

14. Akapeea te pure i te tauturu anga ia tatou kia akono i to tatou aroa no Iehova kia ora ua atu?

 14 Tetai akaou mataara no te akono i toou aroa no Iehova kia ka ua atu ma te marama koia oki ko te pure putuputu. (1 Tesalonia 5:17) I te Pene 17 o teia puka, kua apii mai tatou e ko te pure e apinga aroa akaperepereia mei ko mai i te Atua. Mei te au pirianga tangata tei tupu ra ki runga i te komunikeiti putuputu anga e te va ua, pera katoa to tatou pirianga kia Iehova te vai maana ua anga e te oraora me pure putuputu tatou kiaia. E mea puapinga auraka rava tatou e tuku i ta tatou au pure ei mea manako koreia​—ei au tuatua matauia ta tatou ka ripiti taokioki ua ma te kore e manakoanga ngakau me kore e aiteanga tikai. Te anoanoia ra tatou kia tuatua kia Iehova mei tetai tamaiti e tuatua ra ki tona metua tane akaperepereia. E tikai, ka inangaro tatou i te tuatua ma te tu ngateitei, te va ua, te tika tikai, e mei roto mai i te ngakau. (Salamo 62:8) Ae, te apii Pipiria e te pure ngakau tae naau uaorai e au mea puapinga ia no ta tatou akamorianga, e ka tauturu te reira ia tatou kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua.

E KITE I TE REKAREKA I TAAU AKAMORIANGA

15, 16. No teaa ra tatou ka manako tika ei i te angaanga tutu aere i te Patireia ei akameitakianga e ei poe?

15 Te apii Pipiria e te pure naau uaorai e au angaanga akamori anga anake teia ta tatou ka rave i te ngai takake. Inara, i teia taime ka akara ana tatou i tetai tu akamorianga ta tatou e rave ana i te ngai tangata: te tuatuaanga ki tetai atu no runga i to tatou au irinakianga. Kua oronga takere ainei koe i etai au tuatua mou Pipiria ki tetai atu? Me koia ia, kua rekareka koe i tetai akameitakianga umere tikai. (Luka 1:74) Me oronga aere tatou i te au tuatua mou ta tatou i apii mai no runga i te Atua ko Iehova, te rave ra tatou i tetai angaanga puapinga tikai tei orongaia ki te au Kerititiano mou katoatoa​—koia oki te tutu aereanga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua.​—Mataio 24:14; 28:​19, 20.

16 Kua manako te apotetoro ko Paulo i tana angaanga tutu aere ei apinga akaperepere, te kapikianga i te reira ei poe. (2 Korinetia 4:7, NW) Na te tuatuaanga ki te au tangata no runga i te Atua ko Iehova e tana au akakoroanga e angaanga meitaki roa atu ia taau  ka rauka i te rave. E angaanga te reira ki te Pu meitaki rava atu, e ka apai mai te reira i te au puapinga meitaki tikai. Na te pirianga ki roto i teia angaanga, te tauturu ra koe i te au tangata ngakau tika kia akavaitata ki to tatou Metua i te rangi e kia aaere i te mataara ki te oraanga mutu kore! Eaa atu ia angaanga tei merengo maata atu? Pera katoa, te akakitekiteanga no runga ia Iehova e  tana Tuatua ka akamaata ia i toou uaorai akarongo e ka akaketaketa i toou aroa nona. E te ariki ra a Iehova i taau tauta anga. (Ebera 6:10) Na te angaanga putuputu anga i taua angaanga e tauturu ia koe kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua.​—1 Korinetia 15:58.

17. Eaa ra te angaanga orometua Kerititiano i rapurapu ei i teia tuatau?

17 E mea puapinga kia akamaara i te angaanga tutu aere i te Patireia ei mea rapurapu. Te karanga ra te Pipiria: “E tutu aere i te tuatua, kia rave rapurapu i te reira.” (2 Timoteo 4:2, NW) No teaa ra te raveanga i teia i rapurapu roa ai i teia tuatau? Te akakite maira te Tuatua a te Atua kia tatou e: “Kua vaitata te rā maata o Iehova, kua vaitata, e te rapurapu roa maira.” (Zephania 1:14) Ae, te tae viviki mai nei te tuatau me takore a Iehova i teia akatereanga katoa o te au mea nei. Te anoanoia ra te tangata kia akamatakiteia! Te anoanoia ra ratou kia kite e ko te taime teia no te iki ia Iehova ei Ngateitei no ratou. “Kare [te openga] e tavarevare.”​—Habakuka 2:3.

18. No teaa ra tatou ka akamori ei ia Iehova i te ngai tangata te pirianga atu ki te au Kerititiano mou?

18 Te inangaro ra a Iehova ia tatou kia akamori iaia i te ngai tangata te pirianga atu ki te au Kerititiano mou. Te tumu ia i karanga ai tana Tuatua e: “E akono marie rai tatou tetai ki tetai, ka akamaroiroi atu ei kia maata te aroa, e i te angaanga memeitaki ra: Auraka e akaruke i to tatou akaputuputu anga mei ta tetai aronga, ka akamaroiroi ra, e kia maata atu rai te maroiroi, no te mea te akara na kotou i taua rā ra i te vaitata anga mai.” (Ebera 10:​24, 25) Me akaputuputu tatou ma te au taeake irinaki i te au uipaanga Kerititiano, e tuatau umere to tatou no te akapaapaa e te akamori i to tatou Atua akaperepereia. Ka akaketaketa katoa tatou i tetai e tetai e te akamaroiroi i tetai e tetai.

19. Akapeea tatou i te angaanga anga no te akaketaketa anga i te au piri anga aroa i roto i te putuputuanga Kerititiano?

19 Ia tatou e piri atura ki te aronga akamori a Iehova, ka akaketaketa tatou i te au piri anga aroa e te au akataeake anga i roto i te putuputuanga. E mea puapinga kia akara tatou i te meitaki i roto i tetai e tetai, ia Iehova e akara ra no te meitaki i roto ia tatou. Auraka e tapapa atu i te tu apa kore i roto i toou au taeake irinaki. E akamaara e e tukeke te au turanga o te katoatoa i roto i te tupu  anga i te pae vaerua e te rave ra tatou katoatoa i te au tarevake. (Kolosa 3:13) E kimi atu i te patu i te au akataeake anga vaitata ki te aronga te aroa maata tikai ra ia Iehova, e ka kite koe ia koe uaorai i te tupuanga i te pae vaerua. Ae, na te akamorianga ia Iehova ma toou au taeake tane e te au tuaine i te pae vaerua e tauturu ia koe kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua. Akapeea a Iehova i te tutaki anga i te aronga te akamori ra iaia ma te tiratiratu e i reira te noo tamou anga i roto i tona aroa?

E ITAE ATU NO “TE ORAANGA TIKAI”

20, 21. Eaa “te oraanga tikai,” e no teaa ra i te manakonakoanga umere?

20 Ka tutaki a Iehova i tona au tavini tiratiratu ki te ora, inara eaa ia tu oraanga? Te ora tikai ra ainei koe i teia taime? Te maata anga ia tatou ka karanga e te ora nei. Mei tera te tu, te akaea nei tatou, te kaikai nei tatou, e te inu nei tatou. Papu e te ora tikai ra tatou. E i to tatou au atianga mataora atu, penei ka karanga tatou e, “Ko teia tikai te oraanga!” Inara, te akakite maira te Pipiria, i tetai tu puapinga, e kare e okotai tangata i teia tuatau e ora tikai ra.

Te inangaro ra a Iehova ia koe kia rekareka i “te oraanga tikai.” Ka inangaro ainei koe?

21 Te raurau maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia “rauka ai te mouranga ketaketa ki runga i te oraanga tikai.” (1 Timoteo 6:19, NW) Te akakite maira taua au tuatua i “te oraanga tikai” ei mea manakonako atu na tatou kia rauka i te tuatau ki mua. Ae, me apa kore tatou, ka ora tatou i te tu ki katoa o te tuatua, no te mea ka ora tatou mei ta te Atua i akakoro ra i te akamata anga no tatou kia ora. Me noo tatou ki runga i tetai enua parataito ma te oraanga kopapa, te au, e te mataora ki katoa, i na ka rekareka tatou i “te oraanga tikai”​—te oraanga mutu kore. (1 Timoteo 6:12, NW) Kare ainei te reira i tetai manakonakoanga umere?

22. Akapeea “e rauka ai [ia koe] te mouranga ketaketa ki runga i te oraanga tikai”?

22 Akapeea “e rauka ai [ia tatou] te mouranga ketaketa ki runga i te oraanga tikai”? I taua aerenga tuatua rai, kua raurau a Paulo i te au Kerititiano “kia angaanga i tei meitaki” e “kia puapinga i te au angaanga memeitaki.” (1 Timoteo 6:18, NW) Te taka meitaki ra, i reira, na ta tatou taangaanga anga i te au tuatua mou tei runga te maata anga i ta tatou i apii mai mei te Pipiria. Inara ko te aiteanga o ta Paulo i tuatua e kia angaanga tatou i “te oraanga  tikai” na te raveanga i te au angaanga memeitaki? Kare, no te mea tei runga tikai taua au manakonakoanga umere i te raukaanga ia tatou “te aroa ua” mei te Atua. (Roma 5:15) Inara, te rekareka ra a Iehova i te tutaki i te aronga te tavini ra iaia ma te tiratiratu. Te inangaro ra aia i te kite ia koe i te noo i “te oraanga tikai.” Te vai ra ki mua taua oraanga mataora, te au, te mutu kore no te aronga tei noo tamou i roto i te aroa o te Atua.

23. Eaa ra i puapinga ai kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua?

23 Ka tau tatou tataki tai i te ui kiaia uaorai, ‘Te akamori ra ainei au i te Atua na te mataara tei akanooia e ia i roto i te Pipiria?’ Me akapapu tatou, i te au ra tataki tai, e e ae te pauanga, tei runga i reira tatou i te mataara tika. Ka papu ia tatou e ko Iehova to tatou akapuanga. Ka akono meitaki aia i tona iti tangata tiratiratu na roto atu i te au ra manamanata openga o teia akatereanga kino o te au mea nei. Ka akaora katoa a Iehova ia tatou e tae ua atu ki roto i te akatereanga kaka o te au mea nei e vaitata maira i teianei. Mei teaa atura to tatou rekareka te kite anga i te reira taime! E mei teaa atura to tatou rekareka e kua rave tatou i te au ikianga tau i teia au ra openga! Me rave koe i taua au ikianga i teia taime, ka rekareka koe i “te oraanga tikai,” te oraanga ta te Atua ko Iehova i akakoro ra, e mutu kore ua atu!