Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

 PENE A

Koai a Iesu Karaiti?

Koai a Iesu Karaiti?
  • Eaa ta Iesu tuanga angaanga takake?

  • Noea mai aia?

  • Eaa tona tu?

1, 2. (a) No teaa ra te kiteanga i tetai tangata rongonui i kore ei te aite anga e kua kite tikai koe iaia? (e) Eaa te manako oripu e vai ra no runga ia Iesu?

E MANGANUI te au tangata rongonui i teianei ao. Etai pae e rongonui ratou i to ratou uaorai ngai tangata, oire, me kore enua. Tetai pae e rongonui i teianei ao katoa. Inara, na te kite ua anga i te ingoa o tetai tangata rongonui kare te aite anga e kua kite tikai koe iaia. Kare te aite anga e kua kite koe i te au akakite anga i tona tupu anga mai e eaa tikai tona tu ei tangata.

2 Kua rongo te au tangata takapini i teianei ao tetai mea no runga ia Iesu Karaiti, noatu e i noo aia i te enua nei i etai 2,000 mataiti i topa. Inara, e manganui te manako oripu ra e koai tikai a Iesu. Te karanga ra etai pae e tangata meitaki ua aia. Te karanga ra tetai pae e peroveta aia. Noatu rai te irinaki ra tetai pae e e Atua a Iesu e kia akamoriia. Kia pera ia ainei aia?

3. No teaa i puapinga ai noou kia kite i te tika no runga ia Iesu?

3 E mea puapinga kia kite koe i te tika no runga ia Iesu. No teaa ra? No te mea te karanga ra te Pipiria: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.” (Ioane 17:3) Ae, te kiteanga i te tika no runga i te Atua ko Iehova e Iesu Karaiti ka aratakiia ki te ora mutu kore i te enua parataito. (Ioane 14:6) Pera katoa, te akanoo ra a Iesu i te akaraanga meitaki rava  atu e akapeea te noo i te oraanga e akapeea te akono i tetai atu. (Ioane 13:​34, 35) I te pene mua o teia puka, kua uriuri tatou i te tika no runga i te Atua. I teianei ka uriuri ana tatou i ta te Pipiria tikai e apii maira no runga ia Iesu Karaiti.

TE MESIA TAPUTOUIA

4. Eaa te aite anga o te nga taoonga “Mesia” e “Karaiti”?

4 I mua roa ake i to Iesu anau angaia, kua totou te Pipiria i te aerenga mai o ta te Atua ka tono mai ko te Mesia, me kore Karaiti. Te nga taoonga “Mesia” (mei te tuatua Epera) e te “Karaiti” (mei te tuatua Ereni) to raua aite anga ko “Tei Akatainuia.” Kua akatainuia teia Tei taputouia, koia oki, kua akataoongaia e te Atua ki tetai taoonga  takake. I te au pene ka aru mai o teia puka e maata atu ta tatou ka apii no runga i te ngai puapinga o te Mesia i roto i te tupu anga o ta te Atua au taputou. Ka apii katoa tatou i te au akameitakianga ta Iesu ka apai mai noatu i teianei. Inara, i mua ake ka anauia mai ei a Iesu, kare e ekoko anga e manganui tei manako, ‘Koai ra te Mesia?’

5. Eaa tikai ta te au pipi a Iesu i papu no runga iaia?

5 I te anere mataiti mua T.N., kua papu tikai i te au pipi a Iesu i Nazareta e koia te Mesia tei totouia. (Ioane 1:41) Tetai o te au pipi, ko Simona Petero tona ingoa, kua va ua aia i te tuatua kia Iesu: “Ko te Mesia koe.” (Mataio 16:16) Akapeea, ra, taua au pipi​—e akapeea tatou​—e papu e ko Iesu tikai te Mesia taputouia?

6. E akatutu mai e akapeea a Iehova i te tauturu anga i te aronga akono meitaki kia akataka i te Mesia.

6 Kua totou te au peroveta a te Atua tei noo i mua ake ia Iesu i te au akakite anga e manganui no runga i te Mesia. Ka riro teia au akakite anga ei tauturu i tetai pae te akataka iaia. Penei ka akatutu tatou i teia na teia tu: I te mea ka patiia koe kia aere ki tetai ngai tiaki anga pati me kore ngai tiaki anga rerue me kore te tiki i tetai tangata i te ngai akato anga pairere kare rava koe i aravei ake. Kare ainei ei mea tauturu me oake atu tetai kia koe te au akakite anga rikiriki no runga iaia? Ma te aiteite, na roto i te au peroveta Pipiria, kua oronga a Iehova i tetai au akakite anga maata e eaa ta te Mesia ka rave e eaa tana ka kite. Ka riro te tupu anga o teia au totou e manganui ei tauturu i te aronga akono meitaki kia akataka meitaki iaia.

7. Eaa nga totou e rua tei akatupuia no Iesu?

7 Ka akamanako ana e rua nga akaraanga. Te mea mua, e tere atu i te 700 mataiti i mua ake, kua totou te peroveta ko Mika no Tei taputouia e ka anauia ki Betelehema, e taoni meangiti i te enua o Iuda. (Mika 5:2) Kua anau tikai ia a Iesu kiea? I roto tikai i te reira taoni! (Mataio 2:​1, 3-9) Te rua, e manganui te au anere mataiti i mua ake, kua tou te totou  tei tataia ia Daniela 9:25 ki te mataiti tikai ka mama mai te Mesia​—29 T.N. * Te akapapu maira teia tupu anga e tetai atu au totou e ko Iesu te Mesia tei taputouia.

I tona papetitoanga, kua riro mai a Iesu e ko te Mesia me kore ko te Karaiti

8, 9. Eaa te akapapu anga tei taka meitaki i tona papetito angaia e ko Iesu te Mesia?

8 Te akapapu anga maata atu e ko Iesu te Mesia kua taka meitaki mai vaitata i te openga o te 29 T.N. Te mataiti te reira i aere ei a Iesu kia Ioane Bapetizo kia papetitoia ki roto i te Kauvai Ioridana. Kua taputou a Iehova kia Ioane tetai akairo e rauka ai iaia i te akataka i te Mesia. Kua kite a Ioane i te reira akairo i te papetito anga o Iesu. Te karanga ra te Pipiria e ko teia tei tupu: ‘E oti akerā Iesu i te bapetizoia, kake maira aia ki runga mei raro mai i te vai; e i na, veveteia akera te rangi iaia, akara akera aia i te vaerua o te Atua i te eke anga mai mei te kukupa, e te to anga mai ki rungao iaia: E i na, ko te reo maira no te rangi, i te na ko anga mai e, Taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia.’ (Mataio 3:​16, 17) I muri ake i te kiteanga e te akarongoanga i tei tupu, kare o Ioane ekoko anga e kua tonoia mai a Iesu e te Atua. (Ioane 1:​32-34) I te reira taime te riringi anga mai te vaerua o te Atua, me kore te mana ririnui, ki rungao iaia i taua ra, i riro mai ei a Iesu ko te Mesia, me kore Karaiti, tei akataoongaia ei Arataki e te Ariki.​—Isaia 55:4.

9 Na te tupu anga o te totou Pipiria e ta te Atua ko Iehova akakite anga tika uaorai i akaari meitaki mai e ko Iesu te Mesia taputouia. Inara te pau ra te Pipiria e rua nga uianga puapinga no runga ia Iesu Karaiti: Noea mai aia e eaa tona tu ei peretana?

NOEA MAI A IESU?

10. Eaa ta te Pipiria e apii maira no to Iesu vai ua anga i mua ake ka aere mai ei i te enua nei?

10 Te apii ra te Pipiria e i noo a Iesu i te rangi i mua ake  ka aere mai ei i te enua nei. Kua totou a Mika e ka anauia te Mesia ki Betelehema e kua akakite katoa i Tona akamata anga “mei ito mairai.” (Mika 5:2) I te au atianga e manganui, kua akakite a Iesu uaorai e i noo ana aia i te rangi i mua ake ka anauia mai ei i te tu tangata. (Ioane 3:13; 6:​38, 62; 17:​4, 5) Ei mea vaerua i te rangi, e pirianga takake to Iesu kia Iehova.

11. Akapeea te Pipiria te akaari mai anga ia Iesu ei Tamaiti akaperepere rava atu na Iehova?

11 Ko Iesu ta Iehova Tamaiti akaperepere maata roa atu​—ma te tumu meitaki. Kua kapikiia aia ‘ko te Tama mua o te au mea ravarai i angaia ra,’ no te mea koia te mea mua ta te Atua i anga. * (Kolosa 1:15) E mea ke atu tetai e vai ra te akariro ra i teia Tamaiti ei mea takake. Koia te “Tamaiti anau tai.” (Ioane 3:16) Teia te aite anga ko Iesu anake ta te Atua i anga okotai tikai. Ko Iesu katoa ta te Atua i taangaanga okotai tikai i Tona anga anga i tetai atu au mea katoatoa. (Kolosa 1:16) Kua kapikiia, rai, a Iesu ko “te Logo.” (Ioane 1:14) Te akakite maira teia kia tatou e kua tuatua aia ki te Atua, kare e ekoko anga te apaianga i te au karere e te au ikuiku anga ki tetai atu au tamariki a te Metua, te mea vaerua e te tangata katoa.

12. Akapeea tatou te kite anga e kare te Tamaiti mua i aiteite ki te Atua?

12 E aiteite ainei te Tamaiti mua ki te Atua, mei ta etai pae e irinaki ra? Kare ko te reira ta te Pipiria e apii maira. Mei ta tatou i kite i te parakarapa i mua akenei, kua angaia te Tamaiti. E tikai, i reira, e akamataanga tona, kareka ra te Atua ko Iehova kare ona akamataanga me kore openga. (Salamo 90:2) Kare rava te Tamaiti anau tai i manako atu i te tauta kia aiteite aia ki tona Metua. Te apii meitaki maira te Pipiria e e maata atu te Metua i te Tamaiti. (Ioane 14:28;  1 Korinetia 11:3) Ko Iehova anake “te Atua Mana katoatoa.” (Genese 17:1) No reira, kare e mea e aiteite atu kiaia. *

13. Eaa te aiteanga o ta te Pipiria e taiku ra i te Tamaiti “ko te tu tikai aia o te Atua akara koreia”?

13 Kua rekareka a Iehova e tana Tamaiti mua i tetai pirianga vaitata no te pirioni ua atu mataiti​—i mua roa ake ka angaia ai te au rangi etu e te enua. Mei teaa atura to raua aroa i tetai e tetai! (Ioane 3:35; 14:31) Kua aite teia Tamaiti akaperepereia ki tona Metua. No reira te Pipiria e taiku ra i te Tamaiti “ko te tu tikai aia o te Atua akara koreia.” (Kolosa 1:15) Ae, mei tetai tamaiti ua nei tei akatutu piri tikai i tona metua i te au tu ke ke, kua akaata teia Tamaiti i te rangi i te au tu e te tu peretana o tona Metua.

14. Akapeea ta Iehova Tamaiti anau tai i te anau angaia mai ei tangata?

14 Kua puareinga ua ta Iehova Tamaiti anau tai i te akaruke i te rangi no te eke mai ki te enua nei i te noo ei tangata ra. Inara penei ka manako koe, ‘Akapeea ra i rauka ai i tetai mea vaerua kia anauia ei tangata ra?’ Ei akatupu i teia, kua rave a Iehova i tetai temeio. Kua tuku aia i te ora o tana Tamaiti mua mei te rangi ki roto i te vairanga o tetai vaine paretenia ngati Iuda ko Maria. Kare e metua tane i anoanoia. I reira kua anau mai a Maria i tetai tama apa kore e kua topa i tona ingoa ko Iesu.​—Luka 1:​30-35.

EAA TO IESU TU EI PERETANA?

15. No teaa ra ka rauka ai ia tatou i te tuatua e na roto ia Iesu ka kite meitaki mai tatou ia Iehova?

15 Ta Iesu i tuatua e i rave iaia i te enua nei ka riro ei tauturu ia tatou kia kite meitaki iaia. Tei maata atu, na roto ia Iesu ka kite meitaki mai tatou ia Iehova. Eaa te tumu? E akamaara e e akaata anga apa kore teia Tamaiti i tona Metua. Te tumu te reira i akakite ei a Iesu ki tana au pipi: “Ko te akara mai iaku nei, kua akara ïa i te Metua.” (Ioane  14:9) E a au puka Pipiria tei kiteaia ko te au Evangeria​—ko Mataio, Mareko, Luka, e Ioane​—te akakite maata maira kia tatou te oraanga, te angaanga, e te au tu peretana o Iesu Karaiti.

16. Eaa ta Iesu karere maata, e noea mai tana au apiianga te ngai i aere mai ei?

16 Kua kite meitakiia a Iesu ko te “Orometua.” (Ioane 1:38; 13:13) Eaa tana i apii? Te mea maata, ko tana karere no “te evangelia o te basileia”​—koia oki, te Patireia o te Atua, te kavamani i te rangi te ka tutara ki rungao i te enua katoa e ka apai mai i te au akameitakianga ope kore ki te au tangata akarongo. (Mataio 4:23) Naai teia karere? Kua karanga a Iesu uaorai: “Kare taku uaorai i taku e apii nei, nana ra, na tei tono mai iaku nei,” koia oki, na Iehova. (Ioane 7:16) Kua kite a Iesu e ka inangaro tona Metua i te au tangata kia rongo i te tuatua meitaki o te Patireia. I te Pene 8, ka maata atu ta tatou ka apii no runga i te Patireia o te Atua e eaa ta te reira ka akatupu.

17. I rave a Iesu i tana apiianga kiea, e no teaa ra aia i angaanga maata ai no te apii atu i tetai pae?

17 Kua rave a Iesu i tana apiianga kiea? I te au ngai ravarai e tangata tana i kite​—i te ngai kainga pera katoa te au oire, te au vira, te ngai makete, e to ratou au ngutuare. Kare a Iesu i tapapa atu ana i te au tangata kia aere mai kiaia. Kua aere aia kia ratou. (Mareko 6:56; Luka 19:​5, 6) Eaa ra a Iesu i rave pakari ei i teia te akapouanga maata anga i tona taime te tutu aere e te apii aere? No te mea na te raveanga i te reira ko te anoano o te Atua te reira nona. Kua rave ua rai a Iesu i te anoano o tona Metua. (Ioane 8:​28, 29) Inara te vai ra tetai atu tumu i tutu aere ei aia. Kua tangi aia i te urupu tangata tei aere mai i te aravei iaia. (Mataio 9:​35, 36) Kare ratou i akonoia ana e to ratou au arataki akonoanga, tei tano e na ratou tikai e apii i te tika no te Atua e tona au akakoro anga. Kua kite a Iesu e ka anoano maata ia te tangata kia rongo i te tuatua o te Patireia.

18. Eaa te au tu o Iesu taau i reka maata tikai?

 18 E tangata maru tikai a Iesu ma te au manako ngakau oonu. Kua kite tetai pae iaia ma te aere atu kiaia e te tu takinga meitaki. Pera katoa te tamariki kua noo meitaki ua iaia ra. (Mareko 10:​13-16) Kare a Iesu e papakitai ana. Kua makitakita aia i te tu pikikaa e te tu tika kore. (Mataio 21:​12, 13) I te tuatau e meangiti ua te akangateitei i te au vaine e e meangiti ua te au akameitaki anga, kua akono aia ia ratou ma te tu ngateitei. (Ioane 4:​9, 27) E akaaka a Iesu ma te ngakau tae. I tetai atianga, kua orei aia i te vaevae o tana au apotetoro, e angaanga matauia na tetai tavini akaaka ua.

Tutu aere a Iesu i te ngai e tangata tetai

19. Eaa te akaraanga te akaari maira e kua kite tikai a Iesu i te au anoano o tetai pae atu?

19 Kua manako tikai a Iesu i te au anoano o tetai atu. Kua tika teia, i raro ake i te mana o te vaerua o te Atua, kua rave aia i te au temeio rapakauanga. (Mataio 14:14) Ei akaraanga, kua aere mai tetai tangata repera kia Iesu e kua tuatua: “Kia tika ia koe, e mā au ia koe.” Kua kite tikai  a Iesu i te mamae e te tu akakoromaki o teia tangata. Ma te tangi, kua akatika atura Iesu i tona rima akatukia atura i te tangata, te na ko anga e: “Kua tika ïa iaku; kia mā koe.” E kua rapakauia te tangata maki! (Mareko 1:​40-42) Ka akamanako ana i tei tupu ki te reira tangata?

TIRATIRATU TAE ROA KI TE OPENGA

20, 21. Akapeea a Iesu i te akanoo anga i tetai akaraanga tu akarongo ma te akaaka ki te Atua?

20 Kua akanoo a Iesu i te akaraanga meitaki rava atu o te akarongo tiratiratu ki te Atua. Kua vai tiratiratu aia ki tona Metua i te rangi i raro ake i te au turanga pouroa e noatu te au tu patoi e te mamae katoatoa. Kua patoi pakari e te autu a Iesu i te au timata anga a Satani. (Mataio 4:​1-11) I tetai atianga, kare etai pae o to Iesu kopu tangata i tuku i te akarongo ki roto iaia, te tuatua katoa anga “kua auouoia aia nei.” (Mareko 3:21) Inara, kare a Iesu i tuku ia ratou kia akatuke iaia; kua rave tamou ua atu aia i te angaanga a te Atua. Noatu te au akakino anga e te takino anga, kua rave tamou  a Iesu i te akatere-uaorai, ma te kore rava e tauta i te takino atu i te aronga patoi iaia.​—1 Petero 2:​21-23.

21 Kua vai tiratiratu ua a Iesu e tae ua atu ki te mate anga​—e mate anga rikarika e te mamae tikai i te rima o tona au enemi. (Philipi 2:8) Ka akamanako ana i tana i akakoromaki i te ra openga o tona oraanga ei tangata. Kua tapekaia aia, akaapaia e te au kite pikikaa, akautungaia e te au akava pikikaa, kataia e te au pupu ta, e kua tamamaeia e te au vaeau. Kua patiaia ki tetai rakau, te akaea openga anga aia ma te aue: “Kua oti.” (Ioane 19:30) Inara, i te toru o te ra i muri ake i to Iesu mate anga, kua akatu mai tona Metua i te rangi iaia ki te oraanga vaerua. (1 Petero 3:18) I nga mea epetoma i muri mai, kua oki atu aia ki te rangi. I reira, “noo rava atura ïa i te rima katau o te Atua ra” te tiaki anga e rauka mai ei te mana tutara ariki.​—Ebera 10:​12, 13.

22. Eaa ta Iesu i akatupu na te vai tiratiratu anga tae roa ki te mate anga?

22 Eaa ta Iesu i akatupu na te vai tiratiratu anga e tae ua atu ki tona matenga? Te akatuera tika maira to Iesu matenga kia tatou kia rauka te ora mutu kore i runga i te enua parataito, tei rotai ra ki ta Iehova akakoro anga mua. Akapeea te mate anga o Iesu te akatupu anga i te reira ka uriuriia i te pene ka aru mai.

^ para. 7 No tetai akamaramaanga i ta Daniela totou tei akatupuia no Iesu, e akara i te Apenetiki “Akapeea ta Daniela Totou i te Akakite Anga i te Taenga Mai o te Mesia.”

^ para. 11 Kua kapikiia a Iehova ei Metua no te mea koia Tei Anga. (Isaia 64:8) I te mea kua angaia a Iesu e te Atua, kua kapikiia aia e Tamaiti na te Atua. Ma te au tumu aiteite, kua kapiki katoaia tetai atu au mea vaerua pera katoa a Adamu ei tamariki na te Atua.​—Iobu 1:6; Luka 3:38.

^ para. 12 Ei akapapu anga maata atu e kare te Tamaiti mua i aiteite ki te Atua, e akara i te Apenetiki “Te Tika no Runga i te Metua, te Tamaiti, e te Vaerua Tapu.”