Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APENETIKI

Kua Anauia Ainei a Iesu i Roto ia Titema?

Kua Anauia Ainei a Iesu i Roto ia Titema?

KARE te Pipiria i akakite mai ana kia tatou e i naea a Iesu i anauia ai. Inara, te oronga maira te reira kia tatou te tumu tau no te taopenga e kare tona anau anga i tupu i roto ia Titema.

Ka akamanako ana i te au turanga reva i te reira taime o te mataiti i Betelehema, te ngai i anauia ai a Iesu. Te marama ngati Iuda o Kisileu (aiteite kia Noema/Titema) e marama reva anu e te uaua ia. Te marama i muri ake i te reira ko Tabeta (Titema/Tianuare). Kua kiteia te au vaito anga akaaka i te reira taime o te mataiti, ma te au kiona i tetai au atianga i te au ngai teitei. Ka akara ana tatou eaa ta te Pipiria e akakite maira kia tatou no runga i te reva o te reira ngai.

Te akaari maira te tangata tata Pipiria ko Ezera ia Kisileu ei marama tikai tei kiteaia no te reva anu e te uaua. I muri ake i te akakite anga e kua akaputuputu mai tetai urupu ki Ierusalema i “te iva o te marama [Kisileu], tei te takau okotai o te rā i taua marama ra,” kua ripoti a Ezera i te tangata e “rutetetete ra. . . e te ua maata.” No runga i te au turanga reva i te reira taime o te  mataiti, kua tuatua uaorai te au tangata tei akaputuputu mai e: “E tuatau ua maata oki teia, kare matou e tika kia noo ua ki vao.” (Ezera 10:​9, 13; Ieremia 36:22) No reira te au tiaki mamoe e noo ra i te reira ngai o teianei ao i akapapu ei e kare ratou e ta ratou au anana i vao i te po me tae mai kia Titema!

Inara, te ripoti ra te Pipiria e tei roto te au tiaki mamoe i ta ratou au koro i te po i anauia ai a Iesu. Te tika, te akaari maira te tangata tata Pipiria ko Luka e i te reira taime, tei “roto [te au tiaki mamoe] i te au koro, i te tiaki anga i ta ratou anana i te po” i te pae ia Betelehema. (Luka 2:​8-12) Tei kiteia ra e te noo tikai ra te au tiaki mamoe i vao, kare e oriori aere ua ra i vao i te ao. Tei roto ta ratou au anana i te au koro i te po. Te aite ra ainei te reira akatutuanga o te nooanga ki vao ki te au turanga reva anu e te uaua o Betelehema i roto ia Titema? Kare, kare roa. No reira te akakite maira te au turanga takapini i te anau anga o Iesu e kare aia i anauia i roto ia Titema. *

Te akakite tika maira te Tuatua a te Atua kia tatou e i naea a Iesu i mate ei, inara e meangiti ua tei orongaia mai no te akakite tika mai e i naea aia i anauia ai. Te akamaara maira teia i te au tuatua a te Ariki ko Solomona e: “E meitaki maata to te rongo meitaki i to te manongi meitaki ra; e te rā e mate ei ra i te rā anau anga.” (Koheleta 7:1) Kare i reira i te mea poitirere e, te oronga maira te Pipiria i te au akakitekiteanga e manganui no runga i te angaanga orometua e te mate anga o Iesu e e meangiti ua te au akakitekiteanga no runga i te taime o tona anau anga.

I to Iesu anau angaia, tei roto te au tiaki mamoe e ta ratou anana i te au koro i te po

^ para. 1 No te akakite anga maata atu, e akara i te kapi 176-9 o te Reasoning From the Scriptures, neneiia e te Au Kite o Iehova.