Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

Te akakoroanga o teia puka apii, ei tauturu ia koe kia kite e eaa ta te Pipiria e tuatua ra no runga i tetai au manako tukeke, pera katoa eaa tatou i mamae ua ai, eaa te ka tupu me mate te tangata, akapeea e rauka ai te oraanga pamiri mataora, e te vai atura.

Ko Teia Ainei ta te Atua i Akakoro?

Penei te manako ra koe eaa i maata roa ai te manamanata i teia tuatau. Kua kite ainei koe i ta te Pipiria e tuatua ra no runga i te tauianga te ka riro ei puapinga noou?

PENE 1

Eaa te Tika no Runga i te Atua?

I toou manako e puapinga ainei koe ki te Atua? Apii no runga i tona tu e ka akapeea koe me akavaitata atu kiaia.

PENE 2

Te Pipiria—E Puka mei te Atua Mai

Akapeea te Pipiria te tauturu anga kia autu koe i toou uaorai au manamanata? Eaa koe ka irinaki ei tana au totou?

PENE 3

Eaa to te Atua Akakoroanga no te Enua?

Ka tupu ainei to te Atua akakoroanga no tetai enua parataito? Me e tika te reira, aea ra?

PENE 4

Koai a Iesu Karaiti?

Apii kia kite eaa ra e ko Iesu te Mesia taputouia, noea mai aia, e eaa ra e koia te Tamaiti anau tai a Iehova.

PENE 5

Te Oko—Ta te Atua Apinga Aroa Maata Rava Atu

Eaa te oko? Akapeea koe e puapingaia ai mei te reira?

PENE 6

Teiea Tei Mate?

Apii kia kite eaa ta te Pipiria e tuatua ra no runga i te tumu e mate nei te tangata e teiea te aronga mate.

PENE 7

Te Manakonakoanga Tikai no Taau Aronga Akaperepereia Tei Mate

Kua ruti ainei koe i tetai tei akaperepereia i te mate? Ka rauka ainei ia koe i te kite akaou ia ratou? Apii kia kite eaa ta te Pipiria e apii maira no runga i te tuakaouanga.

PENE 8

Eaa te Patireia o te Atua?

Manganui tei kite i te Pure a te Atu. Eaa te aiteanga o te tuatua: “Kia tae toou basileia”?

PENE 9

Te Noo Ainei Tatou i te “Tuatau Openga”?

Akara akapeea te au tu e te au mea e raveia ra te akapapu anga e te noo nei tatou i te “tuatau openga” i ta te Pipiria i totou mai.

PENE 10

Te Au Mea Ora Vaerua—Akapeea ta Ratou Akatupu Anga kia Tatou

Tuatua ra te Pipiria no runga i te au angera e te au temoni. E tika tikai ainei teia au angera? Ka rauka ainei ia ratou i te taui i toou oraanga?

PENE 11

No Teaa ra te Atua i Akatika ua ai i te Mamae?

Manako te tangata e no te Atua te apa no te mamae pouroa i te ao nei. Eaa toou manako? Apii kia kite eaa ta te Atua e akakite ra no runga i te tumu i tupu ei te mamae.

PENE 12

Noo Anga na te Mataara te Akamareka ra i te Atua

Ka rauka te noo i te oraanga te akamareka ra ia Iehova. Ka rauka ia koe kia riro ei oa nona.

PENE 13

To te Atua Manako i te Ora

Eaa to te Atua manako i te titiri pepe, te pamu toto, e te ora o tetai manu?

PENE 14

Akapeea te Akariro Anga i Toou Oraanga Pamiri kia Mataora

Te aroa ta Iesu i akaari mai, e akaraanga te reira kia aru te au tane akaipoipo, au vaine akaipoipo, au metua e te tamariki. Eaa ta tatou i mou mai mei iaia?

PENE 15

Te Akamori Anga ta te Atua e Mareka Ra

Akamanako ana e ono tu te akataka ra i te aronga no te akamorianga tika.

PENE 16

E Tu Atu Koe no te Akamorianga Mou

Eaa te au akaaoanga penei ka aro atu koe me akakite i toou irinakianga ki etai ke? Akapeea koe me rave i te reira ma te kore e akariri ia ratou?

PENE 17

Akavaitata Atu ki te Atua na Roto i te Pure

Te akarongo maira te Atua me pure koe? Ei pau i tera uianga, ka anoanoia koe kia mārama i ta te Pipiria e apii maira no runga i te pure.

PENE 18

Te Papetito Anga e Toou Pirianga ki te Atua

Eaa te au takainga ka anoanoia kia tau no te papetito anga? Apii e eaa ta te reira e akatutu maira e akapeea me raveia.

PENE 19

E Noo Tamou i Roto i te Aroa o te Atua

Akapeea tatou me akaari i te aroa e te tu akameitaki no ta te Atua au mea pouroa i rave?

APENETIKI

Te Ingoa Tu Atua—Tona Taangaanga Angaia e Tona Aiteanga

Kua kiritiia te ingoa o te Atua mei roto i te au urianga Pipiria e manganui. No teaa ra? E puapinga ainei kia taangaanga i te ingoa o te Atua?

APENETIKI

Akapeea ta Daniela Totou i te Akakite Anga i te Taenga Mai o te Mesia

Tere atu i te 500 mataiti, akakite te Atua i te taime tikai ka tae mai ei te Mesia. Apii kia kite no runga i teia totou umere tikai!

APENETIKI

Iesu Karaiti​—Te Mesia Taputouia

Kua akatupu a Iesu i te au totou Pipiria no runga i te Mesia. Akapapu mei roto mai i taau Pipiria e kua akatupuia teia au totou.

APENETIKI

Te Tika no Runga i te Metua, te Tamaiti, e te Vaerua Tapu

Maata te tangata te irinaki ra e no roto mai te apiianga Toru Tai i te Pipiria. E tika ainei tera?

APENETIKI

Te Tumu Kare te Au Kerititiano Mou e Taangaanga i te Koroti i Roto i te Akamorianga

I mate ainei a Iesu i runga i te koroti? Tatau i te pauanga mei roto tikai i te Pipiria.

APENETIKI

Te Kaikai Anga Aiai a te Atu​—E Akono Anga te Akangateitei ra i te Atua

Akaueia te au Kerititiano kia akono i te Akamaaraanga o te mate anga o Karaiti. Aea e raveia ai te reira e akapeea?

APENETIKI

Te “Meta” e te “Vaerua”​—Eaa Tikai te Aiteanga o Teia Nga Tuatua?

E maata tei irinaki e me mate te tangata e tuanga kitea koreia o te tangata ka akaruke i te kopapa e ka ora ua atu. Eaa ta te Tuatua a te Atua e akakite maira?

APENETIKI

Eaa ra a Teoro e Ate?

Tetai au urianga Pipiria, e taangaanga ana ratou i te tuatua “ngai tanumanga” me kore “era” no Teoro e Ate. Eaa te aiteanga tikai o teia nga tuatua?

APENETIKI

Te Ra Akavaanga—Eaa te Reira?

Apii akapeea te Rā Akavaanga te riro anga ei akameitakianga no te aronga akarongo mou pouroa.

APENETIKI

1914—E Mataiti Puapinga i Roto i te Totou Pipiria

Eaa te akapapuanga i roto i te Pipiria e e mataiti puapinga te 1914?

APENETIKI

Koai a Mikaela te Angera Maata?

Akataka mai te Pipiria e koai teia angera maata ririnui. Apii maata atu no runga iaia e tana e rave ra i teianei.

APENETIKI

Akataka Anga ia “Babulonia Maata”

Te tuatua ra te puka o Apokalupo no runga i tetai vaine ko “Babulonia Maata.” E vaine tika tikai ainei aia? Eaa ta te Pipiria e tuatua ra no runga iaia?

APENETIKI

Kua Anauia Ainei a Iesu i Roto ia Titema?

Akamanako i te tu o te reva i te tuatau o te mataiti i anauia ai a Iesu. Eaa ta te reira e akakite maira kia tatou?

APENETIKI

Ka Akono Ainei Tatou i te Au Orote?

Noea mai te au peu orote tei matauia i toou ngai e noo ra? Ka poitirere koe i te pauanga.