Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Riro Koe ei Oa no te Atua!

Ka tauturu teia au akakiteanga ia koe kia kite akapeea.

APIIANGA 1

Te Pati Maira te Atua ia Koe kia Riro ei Oa Nona

Kua riro te au tangata mei te au tuanga ravarai o te enua ei au oa no te Atua. Ka riro rai koe ei oa no te Atua.

APIIANGA 2

Ko te Atua te Oa Meitaki Tikai te ka Rauka ia Koe

Ka tauturu te Atua ia koe kia mataora e te tinamou.

APIIANGA 3

Ka Anoanoia Koe kia Apii no Runga i te Atua

Ka tauturu teia ia koe kia kite i tana e reka ra e kare e reka ana.

APIIANGA 4

Akapeea Koe me Apii no Runga i te Atua

Tauturu aia ia tatou kia kite i tana i rave i te tuatau i topa, eaa tana e rave nei, e eaa tana ka rave a te tuatau ki mua.

APIIANGA 5

Ka Noo te Au Oa o te Atua ki Roto i te Parataito

Kare te Parataito e riro mei te ao ta tatou e noo nei i teianei. Mei teaa rai te Parataito?

APIIANGA 6

Te Vaitata Mai Nei te Parataito!

Akapeea tatou i papu ei?

APIIANGA 7

E Akamatakiteanga mei te Tuatau i Topa

Eaa te aiteanga o te tua a Noa no tatou i teia tuatau?

APIIANGA 8

Koai Ma to te Atua Au Enemi?

Ka rauka ia koe te akataka koai ratou kia kore koe e akavareia e ratou.

APIIANGA 9

Koai Ma to te Atua Au Oa?

E eaa ta ratou ka inangaro i te tangata kia kite no runga ia Iehova?

APIIANGA 10

Akapeea me Kimi i te Akonoanga Mou

Te vaira te au apinga te ka tauturu ia koe kia kite e ko teea te reira.

APIIANGA 11

E Kopae i te Akonoanga Pikikaa!

Akapeea koe e kite ei i te akonoanga pikikaa? Eaa i kino roa ai te reira?

APIIANGA 12

Eaa te ka Tupu i te Matenga?

Oronga mai te Pipiria i te pauanga papu tikai.

APIIANGA 13

E Kino te Angaanga Manamana e te Purepure

Eaa te tumu i rikarika ai te Atua i teia au peu?

APIIANGA 14

Kopae te Au Oa o te Atua i te Kino

Eaa tetai au peu ta te Atua e makitakita ra?

APIIANGA 15

Te Rave ra te Au Oa o te Atua i te Mea Meitaki

Eaa te au angaanga meitaki te ka tauturu ia tatou kia riro ei oa nona?

APIIANGA 16

E Akaari i Toou Inangaro no te Atua

E akono ei i tetai oa, ka anoanoia koe kia tuatua kiaia, akarongo kiaia, e te tuatua i te au mea meitaki no runga iaia ki tetai ke. Koia katoa te riro anga mai ei oa no te Atua.

APIIANGA 17

E Akono ei i Tetai Oa, kia Riro Koe ei Oa

Te maata atu i taau e apii ra no runga ia Iehova, te maata katoa ia i toou inangaro iaia.

APIIANGA 18

Kia Riro ei Oa no te Atua e Tuatau ua Atu!

E apinga aroa akaperepere te ora mutu kore ta te Atua ka oronga ki tona au oa.