Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

PENE RIMA

Te Oko—Ta te Atua Apinga Aroa Maata Rava Atu

Te Oko—Ta te Atua Apinga Aroa Maata Rava Atu

Eaa te oko?

Akapeea te reira te orongaia mai anga?

Eaa te aiteanga o te reira noou?

Akapeea koe te akaari anga e te ariki ra koe i te reira?

EAA te apinga aroa maata rava atu taau i ariki? Kare tetai apinga aroa e anoanoia kia oko maata e puapinga ai. Mei tera te tu, te puapinga tikai o tetai apinga aroa kare ia e vaitoia no te moni. Mari ra, me riro tetai apinga aroa ei mea mataora kia koe me kore te akaki ra i tetai anoano tikai i toou oraanga, e puapinga maata te reira kia koe tikai.

2 I te au apinga aroa e manganui taau ka manako atu kia ariki, te vai ra tetai tei puapinga maata rava atu ia ratou katoatoa. E apinga aroa te reira no ko mai i te Atua. E manganui te au mea ta Iehova i oronga mai kia tatou, inara ko tana apinga aroa maata rava atu kia tatou koia oki ko te atinga oko o tana Tamaiti, ko Iesu Karaiti. (Mataio 20:28) Mei ta tatou ka kite i roto i teia pene, ko te oko te apinga aroa puapinga rava atu taau tikai ka ariki, no te mea ka apai mai te reira i te mataora maata e ka akaki i toou au anoano puapinga maata ra. Ko te oko tikai te akaari anga maata rava atu i to Iehova aroa noou.

EAA TE OKO?

3 Tei akakiteia, ko te oko ta Iehova ravenga no te akarangatira, me kore te akaora, i te au tangata mei te ara e te mate. (Ephesia 1:7) E marama ai i te aiteanga o teia apiianga Pipiria, ka anoano ia tatou kia akamanako ki muri tei tupu i te kainga o Edene. Na te marama anake anga i ta Adamu i ruti i tona ara anga e rauka ai ia tatou i te ariki e no teaa te oko i riro mai e ei apinga aroa puapinga maata kia tatou.

4 I tona anga anga ia Adamu, kua oronga a Iehova i tetai mea akaperepere tikai kiaia—te oraanga tangata apa kore. Ka akamanako ana i te aiteanga o teia kia Adamu. Tei maaniia ma te kopapa e te manako apa kore, kare rava aia e maki, e tangata metua, me kore e mate. Ei tangata apa kore, e pirianga takake tona kia Iehova. Te karanga ra te Pipiria ia Adamu ei tamaiti “na te Atua.” (Luka 3:38) No reira kua rekareka a Adamu i tetai pirianga vaitata ma te Atua ko Iehova, mei tetai tamaiti ma tetai metua aroa. Kua komunikeiti a Iehova ki tana tamaiti i te enua nei, te orongaanga i te au tuanga angaanga merengo kia Adamu e te akakiteanga kiaia e eaa tei anoanoia ra iaia.—Genese 1:28-30; 2:16, 17.

5 Kua maaniia a Adamu “i te tu o te Atua ra.” (Genese 1:27) Kare te aite anga e kua aite a Adamu mei te Atua rai te akara anga. Mei ta tatou i apii mai i te Pene 1 o teia puka, e vaerua kitea koreia a Iehova. (Ioane 4:24) No reira kare o Iehova kopapa kiko e te toto. No tei maaniia i te tu o te Atua tera te aite anga kua angaia a Adamu ma te au tu mei to te Atua rai, kapiti mai te aroa, te kite pakari, te tu tika, e te ririnui. Kua aite a Adamu mei tona Metua i tetai tu puapinga rai koia oki tei iaia te anoano rangatira ua. No reira, kare a Adamu mei tetai matini te ka rave anake ua i tei akatakaia ra me kore i porokaramuia kia rave. Mari ra, ka rauka iaia i te tuku i te au tuku anga tika uaorai, te ikianga i rotopu i te mea tau e te tarevake. Naringa aia i iki i te akarongo i te Atua, kua ora rai aia e tuatau ua atu i roto i te Parataito i runga i te enua.

6 Ma te taka meitaki, i reira, i te akarongo kore anga a Adamu i te Atua e kua akaapaia kia mate, kua tutaki aia i tetai tutaki anga maata tikai. Kua riro tana ara kia ngere aia i tona oraanga tangata apa kore ma tona au akameitakianga katoatoa. (Genese 3:17-19) Ma te mii, kua ngere ia Adamu teia oraanga akaperepere kare anake nona uaorai mari katoa ra no tana uanga i te tuatau ki mua. Te karanga ra te Tuatua na te Atua: “No te tangata okotai ra [Adamu] i o mai ei te kino i te ao nei, e no te kino oki te mate; e kua taea katoaia oki te tangata ravarai e te mate, no te mea kua ara katoatoa.” (Roma 5:12) Ae, kua iri mai te ara a Adamu ki rungao ia tatou katoatoa. No reira, te karanga ra te Pipiria e kua ‘oko’ aia iaia uaorai e tana uanga ki roto i te tuikaa anga o te ara e te mate. (Roma 7:14) Kare e manakonakoanga no Adamu raua ko Eva no te mea kua akakoro tikai raua i te akarongo kore i te Atua. Inara akapeea ta raua uanga, kapiti mai ia tatou?

7 Kua tu mai a Iehova ma te akaora i te tangata na roto i te oko. Eaa teia mea e oko? Te manako o te oko ka o mai e rua nga mea. Te mea mua, e tutaki anga tetai oko tei tutakiia ei tatara mai me kore ei oko ma te akaoki mai i tetai mea. Penei ka akaaiteia te reira ki tetai tutaki anga tei tutakiia no te tatara mai i tetai mouauri o te tamaki. Te rua, e tutaki anga tetai oko tei tapoki ra, me kore tei tutaki ra, i te moni o tetai mea. E aiteite te reira ki te tutaki tei tutakiia no te tapoki i te au ngai kinokino o tetai takino anga. Ei akaraanga, me akatupu tetai tangata i tetai tumatetenga, ka anoanoia aia kia tutaki i te moni tei aiteite tikai ki te, me kore tei aiteite, ki te puapinga o tei kinokino ra.

8 Akapeea e rauka ai te tapoki i te ruti maata ta Adamu i akatupu ki rungao ia tatou katoatoa e te tatara ia tatou mei te tuikaa o te ara e te mate? Ka akamanako ana tatou i te oko ta Iehova i oronga mai e te aiteanga o teia noou.

AKAPEEA A IEHOVA TE ORONGA ANGA MAI I TE OKO

9 Mei te mea kua ruti tetai oraanga tangata apa kore, kare rava e rauka i tetai oraanga tangata apa ua i te oko akaou mai i te reira. (Salamo 49:7, 8) Tei anoanoia ko tetai oko tei aiteite te puapinga ki tei ruti. Te rotai ra teia ki te kaveinga o te tu tika apa kore tei kitea i roto i te Tuatua a te Atua, tei karanga e: “Meta e te meta.” (Deuteronomi 19:21, NW) No reira, eaa te ka tapoki i te puapinga o te meta tangata apa kore, me kore te ora, tei ruti ia Adamu. Kua umuumuia tetai atu oraanga tangata apa kore koia te “oko arite.”—1 Timoteo 2:6, NW.

Mate ra a Iesu ei oko

Oronga mai a Iehova i tana Tamaiti anau tai ei oko no tatou

10 Akapeea a Iehova te oronga anga mai i te oko? Kua tono mai aia i tetai o tana au tamariki vaerua apa kore ki te enua nei. Inara kare a Iehova i tuku mai i tetai ua atu o tana mea vaerua. Kua tuku mai aia i te mea puapinga rava atu kiaia, ko tana Tamaiti anau tai. (1 Ioane 4:9, 10) Ma te puareinga ua, kua akaruke teia Tamaiti i tona kainga i te rangi. (Philipi 2:7) Mei ta tatou i apii mai i te pene i mua ake nei o teia puka, kua rave a Iehova i tetai temeio i tona tukuanga i te ora o teia Tamaiti ki roto i te vairanga o Maria. Na roto i te vaerua tapu o te Atua, kua anauia mai a Iesu ma te tu tangata apa kore e kare i raro ake i te utunga o te ara.—Luka 1:35.

11 Akapeea te tangata okotai te riro anga ei oko no te manganui, te tika, e mirioni ua atu tangata? Inara, akapeea te mirioni ua atu tangata te riro anga mai ei aronga ara i te akamata anga? E akamaara e na te araanga, kua ruti ia Adamu te apinga puapinga rava no te oraanga tangata apa kore. No reira, kare e rauka iaia i te oronga i te reira ki tana uanga. Mari ra, ka rauka anake ua iaia i te oronga i te ara e te mate. Ko Iesu, ta te Pipiria i kapiki ko ‘te Adamu openga,” e oraanga tangata apa kore, kare rava aia i ara ana. (1 Korinetia 15:45) Mei tera te tu, kua takai a Iesu ki roto i te ngai o Adamu e rauka ai i te akaora ia tatou. Na te akaatinga anga, me kore te orongaanga, i tona oraanga apa kore ma te tu akarongo tikai ki te Atua, kua tutaki a Iesu i te tutaki no te ara a Adamu. Kua apai mai i reira a Iesu i te manakonakoanga ki te uanga a Adamu.—Roma 5:19; 1 Korinetia 15:21, 22.

12 Te akatutu maata ra te Pipiria i te mamae tei akakoromakiia e Iesu i mua ake i tona matenga. Kua kite aia i te papaanga, te tamamae anga kino, e tetai mate mamae tikai i runga i te rakau tamamae anga. (Ioane 19:1, 16-18, 30; Apenetiki) No teaa ra a Iesu i anoanoia ai kia mamae maata tikai? I tetai pene ka aru mai o teia puka nei, ka kite tatou i ta Satani ui anga e me e au tavini tangata rai to Iehova te ka vai tiratiratu i raro ake i te timata anga. Na te akakoromakianga ma te tiratiratu noatu te mamae maata, kua oronga a Iesu i te pauanga meitaki rava atu ki ta Satani akaaoanga. Kua akapapu a Iesu e ka rauka i tetai tangata apa kore ma te anoano rangatira ua i te akono tamou i te tu tika apa kore ki te Atua noatu eaa ta te Tiaporo ka rave. Papu e kua rekareka maata a Iehova i te tu tiratiratu o tana Tamaiti akaperepereia!—Maseli 27:11.

13 Akapeea te oko i te tutaki angaia? I te ra 14 o te marama ngati Iuda ko Nisana i te 33 T.N., kua akatika a te Atua i tana Tamaiti apa kore e te ara kore kia tamateia. Kua akaatinga i reira a Iesu i tona oraanga tangata apa kore “no te tuatau katoa ra.” (Ebera 10:10, NW) I te toru o te ra i muri ake i to Iesu mate anga, kua akatu mai a Iehova iaia ki te oraanga vaerua. I te rangi, kua oronga a Iesu ki te Atua te puapinga o tona oraanga tangata apa kore tei akaatingaia ei tupau anga i te uanga a Adamu. (Ebera 9:24) Kua ariki a Iehova i te puapinga o ta Iesu atinga ei oko tei anoanoia no te akaora i te au tangata mei te tuikaa anga o te ara e te mate—Roma 3:23, 24.

TE AITEANGA O TE OKO NOOU

14 Noatu to tatou tu ara, ka rekareka tatou i te au akameitakianga puapinga rava no te mea no te oko. Ka akara ana tatou i etai o te au puapinga i teianei e i te tuatau ki mua mei teia apinga aroa maata rava atu no ko mai i te Atua.

15Te akakore anga i te au ara. No te tu ara tei iri mai, e putoto anga tikai ta tatou no te rave i te mea tau. Te ara pouroa ra tatou na roto i te tuatua me kore ta tatou e rave ra. Inara na roto i to Iesu atinga oko, ka rauka ta tatou “ara i te akakoreia.” (Kolosa 1:13, 14) Inara, e rauka ai te akakore anga, kia tataraara tikai tatou. Kia pati akaaka katoa tatou kia Iehova, te patianga i tana akakoreanga ma te akatumu i to tatou akarongo ki roto i te atinga oko o tana Tamaiti.—1 Ioane 1:8, 9.

16Tetai akava ngakau ma i mua i te Atua. Ka arataki tetai akava ngakau akaapaia ki te manakonakoanga kore e ka maaniia tatou kia manako puapinga kore ia tatou uaorai. Na roto, ra, i te akakore anga tei rauka na roto i te oko, ma te takinga meitaki ia Iehova i rauka ai ia tatou kia akamori iaia ma tetai akava ngakau ma noatu to tatou tu apa ua. (Ebera 9:13, 14) Na teia i rauka ai ia tatou i te akavaitata ua atu kia Iehova. No reira, ka rauka ia tatou i te akavaitata ua atu i te aere kiaia na roto i te pure. (Ebera 4:14-16) Na te akono tamou anga i tetai akava ngakau ma e rauka ai te tu au o te manako, ka akamaata i te tu akangateitei iaia uaorai e ka akatupu i te mataora.

17Te manakonakoanga o te ora mutu kore i runga i tetai enua parataito. “E utunga te mate no te ara,” i karanga ai a Roma 6:23. Te na ko katoa ra taua irava: “Kareka te ora mutu kore ra, e mea oronga uaia mai e te Atua i roto i to tatou Atu ia Iesu Mesia.” I te Pene 3 o teia puka, kua uriuri tatou i te au akameitakianga o te enua Parataito e tu maira. (Apokalupo 21:3, 4) Pouroa taua au akameitakianga, kapiti mai te ora mutu kore ma te oraanga kopapa apa kore, ka rauka te reira i to Iesu mate anga no tatou. E rauka ai taua au akameitakianga, ka anoanoia tatou kia akaari e te ariki ra tatou i te apinga aroa o te oko.

AKAPEEA KOE TE AKAARI ANGA I TOOU TU ARIKI?

18 Eaa tatou ka ariki oonu tikai ei ia Iehova no te oko? Ka riro tikai tetai apinga aroa ei mea puapinga rava me o mai tetai akaatinga anga taime, te tauta, me kore te moni tei pou i tei oronga ra i te reira. Ka akakeuia to tatou ngakau me kite tatou i te reira apinga aroa ei akaari anga o te tu aroa ngakau tae o tei oronga maira kia tatou. Ko te oko te mea puapinga rava atu o te au apinga aroa katoatoa, no te mea kua rave te Atua i te atinga maata rava atu o te orongaanga mai i te reira. “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai,” i karanga ai a Ioane 3:16. Ko te oko te akaari anga maata rava atu i to Iehova aroa no tatou. E akapapu anga katoa te reira i to Iesu aroa, no te mea kua puareinga ua aia i te oronga i tona oraanga no tatou. (Ioane 15:13) E tau i reira te apinga aroa o te oko ei akakeu ia tatou e te aroa maira a Iehova e tana Tamaiti ia tatou ei au tangata tataki tai.—Galatia 2:20.

19 Akapeea, i reira, e rauka ai ia koe te akaari e te ariki ra koe i ta te Atua apinga aroa o te oko? Ei akamata anga, e apii maata atu i Tei Oronga Maata, koia a Iehova. (Ioane 17:3) Na roto i tetai apii anga i te Pipiria ma te tauturu o teia puka e tauturu ia koe kia rave i te reira. Ia koe e tupu maira i te kite ia Iehova, ka oonu atu toou aroa iaia. E oti, na te reira aroa e maani ia koe kia akamareka iaia.—1 Ioane 5:3.

Tatau ra tetai vaine i te Pipiria

Na te kite maata anga ia Iehova tetai mataara i te akaari e te ariki ra tatou i tana apinga aroa o te oko

20E taangaanga i te akarongo ki roto i to Iesu atinga oko. Kua karanga a Iesu uaorai: “Ko te akarongo i te Tamaiti ra, e ora mutu kore tona.” (Ioane 3:36) Akapeea tatou te taangaanga anga i te akarongo ki roto ia Iesu? Kare taua tu akarongo e akaari anakeia na roto i te au tuatua. “Te akarongo kare e angaanga ra, e mea mate katoa ïa,” i na Iakobo 2:26. Ae, ka akapapuia te akarongo mou na roto i te au “angaanga,” koia oki, ta tatou e rave ra. Okotai mataara te akaari i to tatou akarongo ki roto ia Iesu na te raveanga i tei rauka meitaki ia tatou kia aru iaia kare anake i ta tatou ka tuatua mari katoa i ta tatou ka rave.—Ioane 13:15.

21E tae atu ki te oroa mataiti o te Kaikai Anga Aiai a te Atu. I te aiai o Nisana 14, 33 T.N., kua akakite a Iesui tetai oroa takake ta te Pipiria i kapiki ko “te kaingakai a te Atu ra.” (1 Korinetia 11:20; Mataio 26:26-28) Kua kapiki katoa ia teia oroa ko te Akamaaraangai to Karaiti mate anga. Kua akanoo a Iesu i te reira ei tauturu i tana au apotetoro e te au Kerititiano mou katoatoa i muri ake ia ratou kia akamanako e na rotoi tona mate anga ei tangata apa kore, kua oronga aia i tona meta, me kore te oraanga, ei oko. No runga i teia oroa, kua akaue a Iesu: “E akapera kotou ei manako anga iaku.” (Luka 22:19) Ka riro te akonoanga i te Akamaaraanga ei akamaara ia tatou i te aroa maata tei akaariia mai e Iehova raua ko Iesu no te oko. Ka akaari tatou i to tatou tu ariki no te oko na te tae anga atu ki te oroa mataiti o te Akamaaraanga i to Iesu mate anga.*

22 Ta Iehova oronga mai anga i te oko e apinga aroa puapinga rava tikai. (2 Korinetia 9:14, 15) Teia apinga aroa puapinga maata rava ka puapinga katoa te aronga tei mate. Na te Pene 6 e te 7 e akamarama atu e akapeea.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

  • Ko te oko ta Iehova ravenga ei akaora i te tangata mei te ara e te mate.—Ephesia 1:7.
  • Oronga mai a Iehova i te oko na te tukuanga mai i tana Tamaiti anau tai i te enua nei kia mate no tatou.—1 Ioane 4:9, 10.
  • Na roto i te oko, e rauka ai ia tatou te akakore anga ara, te akava ngakau ma, e te manakonakoanga o te ora mutu kore.—1 Ioane 1:8, 9.
  • Ka akaari tatou e te ariki ra tatou i te oko na te apii maata anga atu ia Iehova, na te taangaanga anga i te akarongo ki roto i to Iesu atinga oko, e na te taeanga atu ki te Kaikai Anga Aiai a te Atu.—Ioane 3:16.

*  No tetai akakite anga maata atu no te aiteanga o te Kaikai Anga Aiai a te Atu, e akara i te Apenetiki.


Au Uianga Apii

1, 2. (a) Akapeea tetai apinga aroa te riro anga mai ei mea puapinga maata kia koe tikai? (e) No teaa ra ka karangaia ai e ko te oko te apinga aroa maata rava atu taau ka ariki?

3. Eaa te oko, e eaa ta tatou ka anoanoia kia marama e rauka ai i te ariki i teia apinga aroa puapinga maata ra?

4. Eaa te aite anga o te tu oraanga tangata apa kore no Adamu?

5. Eaa ta te Pipiria aite anga i te karanga anga e kua maaniia a Adamu “i te tu o te Atua ra”?

6. I to Adamu akarongo kore anga i te Atua, eaa tana i ruti, e akapeea tana uanga eaa tei tupu kia ratou?

7, 8. Eaa te nga mea e rua te ka o mai ki roto i tetai oko?

9. Eaa te tu oko tei umuumuia?

10. Akapeea a Iehova i te oronga anga mai i te oko?

11. Akapeea e rauka ai i te tangata okotai ei oko no te mirioni ua atu?

12. Eaa tei akapapuia i to Iesu mamaeanga?

13. Akapeea te oko i te tutaki angaia?

14, 15. E rauka ai te “ara i te akakoreia,” eaa ta tatou ka rave?

16. Eaa te mea e rauka ai ia tatou te akamori i te Atua ma tetai akava ngakau ma, e eaa te puapinga o teia tu akava ngakau?

17. Eaa te au akameitakianga tei rauka no te mea kua mate a Iesu no tatou?

18. No teaa ra tatou ka ariki ei ia Iehova no te oronga mai anga i te oko?

19, 20. Na teea au mataara e rauka ai ia koe i te akaari e te ariki ra koe i ta te Atua apinga aroa o te oko?

21, 22. (a) No teaa ra tatou ka tae atu ei ki te oroa mataiti o te Kaikai Anga Aiai a te Atu? (e) Eaa te ka akamaramaia atu i roto i te Pene 6 e te 7?