Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

PENE TAI NGAURU MA RIMA

Te Akamori Anga ta te Atua e Mareka Ra

Te Akamori Anga ta te Atua e Mareka Ra

Te mareka ra ainei te Atua i te au akonoanga katoatoa?

Akapeea tatou i te akataka anga i te akonoanga tika?

Koai te aronga akamori mou o te Atua i te enua i teia tuatau?

TE MANAKO oonu maira te Atua ko Iehova ia tatou e te inangaro ra ia tatou kia puapinga mei tana arataki anga aroa. Me akamori tatou iaia na te mataara tau, ka mataora tatou e ka kopae i te au manamanata e manganui i te oraanga. Ka rauka katoa ia tatou tana akameitaki anga e tona tauturu. (Isaia 48:17) Inara, e anere ua atu te au akonoanga te karanga ra e te apii ra i te tika no runga i te Atua. Inara, te tuke maata ra ratou i ta ratou au apiianga e koai te Atua e eaa tana e tapapa maira ia tatou.

2 Akapeea e rauka ai ia tatou i te kite i te mataara tau no te akamori ia Iehova? Kare koe e anoanoia kia apii e te akaaite i te au apiianga a te au akonoanga katoatoa e manganui. Te anoano uaia ra koe kia apii i ta te Pipiria e apii tikai ra no runga i te akamori anga tika. Ei akatutu anga: I te au enua e manganui, te vai ra tetai manamanata no te moni pikikaa. Me orongaia tetai angaanga kia koe kia koi i taua moni pikikaa ra, akapeea koe i te raveanga i te reira? Na te tamou ngakau anga ainei i te au tu pikikaa ravarai? Kare. E meitaki atu toou taime i te akapouia ki runga i taau apii anga i te moni tika tikai. I muri ake i taau kite anga e mei teaa te akara anga o te moni tika tikai, ka kite i reira koe i te mea pikikaa. Ma te aiteite, me kite tatou e akapeea i te akataka i te akonoanga tika, ka rauka ia tatou i te kite i taua au akonoanga pikikaa.

3 E mea puapinga i reira kia akamori tatou ia Iehova na te mataara tana e mareka ra. E manganui te tangata te irinaki ra e te mareka maira te Atua i te au akonoanga katoatoa, inara kare te Pipiria e apii ra i te reira. Kare roa i rava ua kia karanga tetai e e Kerititiano aia. Kua karanga a Iesu e: “Kare te aronga e tuatua mai iaku e, E te Atu, e te Atu, e ope katoatoa i te tae ki te basileia ra ki te [au rangi]; ko tei akono ra i te anoano o taku Metua i te [au rangi] ra.” No reira, e rauka ai te mareka anga a te Atua, kia apii tatou eaa ta te Atua e umuumu maira ia tatou e te rave i te reira. Kua kapiki a Iesu i taua aronga kare i rave i te anoano o te Atua e “aronga rave tuatua kino.” (Mataio 7:21-23, akaaite ia NW.) Mei te moni pikikaa ra, kare o te akonoanga pikikaa ra puapinga tika tikai. Tei kino roa atu, te riro ra taua akonoanga ei mea kino tikai.

4 Te oronga ra a Iehova i te tuatau ki te katoatoa i te enua nei kia rauka te ora mutu kore. Inara, e rauka ai te ora mutu kore i roto i te Parataito, kia akamori tatou i te Atua ma te tau e te noo i teianei na tetai mataara te ariki ra aia. Ma te maromaroa, e manganui te patoi ra i te rave i te reira. No reira a Iesu i karanga ai e: “E tomo kotou na te ngutupa o iti; te atea maata nei te ngutupa, e te pararauare nei te ara, e tae atu ei ki te mate; e manganui te na reira i te tomo. Te kokota ua nei te ngutupa, e te piri oki o te ara, e tae atu ei ki te ora, e tokoia ua ake tei kite atu i te reira.” (Mataio 7:13, 14) Te arataki ra te akonoanga tika ki te ora mutu kore. Te arataki ra te akonoanga pikikaa ki te mate. Kare a Iehova e inangaro i tetai ua atu tangata kia takoreia, e no reira aia e oronga ra i tetai tuatau ki te au tangata i te au ngai ravarai kia apii no runga iaia. (2 Petero 3:9) E tikai, i reira, ko te mataara ta tatou akamori anga i te Atua ka riro ei ora me kore ei mate no tatou.

AKAPEEA TE AKATAKA ANGA I TE AKONOANGA TIKA

5 Akapeea e kitea ai ‘te ara ki te ora’? Kua karanga a Iesu e ka kiteaia te akonoanga tika i roto i te oraanga o te au tangata e taangaanga ra i te reira. “Ka kite kotou ia ratou i to ratou ua,” i karanga ai aia. “E ua mai te au rakau meitaki katoa i te ua meitaki.” (Mataio 7:16, 17) Mei tera te tu, te aronga tei taangaanga i te akonoanga tika ka kiteaia i roto i ta ratou au irinaki anga e to ratou tu akono. Noatu e kare ratou i apa kore e te rave ra ratou i te au tarevake, ei pupu te kimi ra te aronga akamori i te rave i te anoano o te Atua. Ka uriuri ana tatou e ono au tu te akataka ra i taua aronga te taangaanga ra i te akonoanga tika.

TE ARONGA TEI AKAMORI I TE ATUA MOU

  • te akatumu ra i ta ratou au apiianga ki runga i te Pipiria
  • te akamori anake ua ra ia Iehova e te akakitekite ra i tona ingoa
  • te akaari ra i te aroa ngakau tae no tetai e tetai
  • te ariki ra ia Iesu ei ravenga na te Atua no te ora
  • kare ratou no teianei ao
  • te tutu aere ra i te Patireia o te Atua ei manakonakoanga anake no te tangata
Iti tangata tukeke e akamori ra i te Atua

6Te akatumu ra te au tavini o te Atua i ta ratou au apiianga ki runga i te Pipiria. Te karanga ra te Pipiria uaorai e: “Te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua, e e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa, e ei akakite mai i te tuatua-tika ra. Kia apa kore te tangata [me kore, te vaine] o te Atua, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa ra.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ki tona au taeake Kerititiano, kua tata te apotetoro ko Paulo e: “I te mea, ka āriki mai ei kotou i te tuatua a te Atua ta kotou i kite ia matou nei, kare kotou i āriki ei tuatua na te tangata, ei tuatua ra na te Atua.” (1 Tesalonia 2:13) No reira, kare te au irinaki anga e te au apiianga a te akonoanga tika i akatumuia ki runga i te au manako me kore te au peu tangata. No roto mai ratou i te Tuatua akauruia a te Atua, koia te Pipiria.

7 Te akanoo ra a Iesu Karaiti i te akaraanga tau na te akatumuanga i tana au apiianga ki runga i te Tuatua a te Atua. Na roto i te pure ki tona Metua i te rangi, kua karanga aia: “Ko te tuatua aau na te tuatua-mou.” (Ioane 17:17) Kua irinaki a Iesu i te Tuatua a te Atua, e tana au mea ravarai i apii kua rotai ki te au Tuatua Tapu. I te maata anga o te taime kua karanga a Iesu e: “Kua tataia.” (Mataio 4:4, 7, 10) I reira kua taiku a Iesu i tetai irava. Ma te aiteite, kare te iti tangata o te Atua i teia tuatau e apii ana i to ratou uaorai au manako. Te irinaki ra ratou i te Pipiria ei Tuatua na te Atua, e te akatumu papu ra ratou i ta ratou au apiianga ki runga i ta te reira e tuatua ra.

8Te aronga te taangaanga ra i te akonoanga tika te akamori anake ua ra ia Iehova e te akakite ra i tona ingoa. Kua akakite a Iesu e: “Ko toou Atua ra ko Iehova taau e akamori, e koia anake rai taau e akarongo.” (Mataio 4:10) No reira, kare te au tavini o te Atua e akamori i tetai atu mari ra ko Iehova. Te kapiti maira ki teia akamori anga te akakiteanga ki te au tangata i te ingoa o te Atua mou e mei teaa rai aia. Te akakite ra a Salamo 83:18 e: “Ko Iehova toou ingoa, e ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.” Kua akanoo a Iesu i te akara anga i te tauturuanga i tetai atu kia kite i te Atua, mei tana i tuatua i roto i tana pure: “Kua akakite atu au i toou ingoa i te au tangata o teianei ao.” (Ioane 17:6) Ma te aiteite, i teia ra te apii ra te aronga akamori mou i tetai atu no runga i te ingoa o te Atua, tana au akakoroanga, e tona au tu.

9Te akaari ra te iti tangata o te Atua i te aroa ngakau tae e te karapii kore no tetai e tetai. Kua karanga a Iesu e: “Ko te mea teia e kite ei te tangata katoa e e pipi kotou naku, kia aroa kotou ia kotou uaorai.” (Ioane 13:35) Kua rauka i te au Kerititiano mua taua aroa no tetai e tetai. Te autu ra te aroa tu Atua ki rungao i te au arai anga kara tangata, te piri anga tangata, e te piri anga enua e te akavaitata kapiti ra i te au tangata na roto i tetai tatua mutu kore o te akataeakeanga mou. (Kolosa 3:14) Kare o te au mema o te au akonoanga pikikaa akataeakeanga aroa mei teia. Akapeea tatou i kite ei i te reira? Te tamate ra ratou i tetai e tetai no te mea no te au tuke anga pa enua me kore tu tangata. Kare te au Kerititiano mou e rave ana i te au mea tamaki no te tamate i to ratou uaorai au taeake Kerititiano me kore tetai ua atu. Te akakite ra te Pipiria: “Ko te mea teia e kitea’i te tamariki a te Atua, e te tamariki a te diabolo; ko tei kore e rave i te tuatua-tika ra, kare ïa i to te Atua, kare katoa tei kore e aroa i tona taeake.…kia aroa tatou ia tatou uaorai. Auraka mei ia Kaina, no taua vaerua kino ra aia, e tamate rava atura i tona teina.”—1 Ioane 3:10-12; 4:20, 21.

10 E tikai, te aiteanga o te aroa ngakau tae e maata atu ia i te koreanga e tamate i tetai atu. Ka taangaanga karapii kore ua te au Kerititiano mou i to ratou taime, te maroiroi, e te au apinga no te tauturu e te akamaroiroi i tetai e tetai. (Ebera 10:24, 25) Ka tauturu ratou i tetai e tetai i te au tuatau taitaia, e te rave tiratiratu ra ratou ma tetai atu. Te tika, ka taangaanga ratou ki roto i to ratou oraanga te ako anga Pipiria e ‘e takinga-meitaki i te tangata ravarai.’—Galatia 6:10.

11Ka ariki te au Kerititiano mou ia Iesu Karaiti ei ravenga na te Atua no te ora. Te karanga ra te Pipiria e: “Kare rava oki e ora i tetai ke: kare atu oki e ingoa i akakiteia mai ki te tangata i raro ake i teianei rangi, e ora’i tatou nei.” (Angaanga 4:12) Mei ta tatou i kite i te Pene 5, kua oronga a Iesu i tona oraanga ei oko no te au tangata akarongo. (Mataio 20:28) Kapiti mai, ko Iesu ta te Atua Ariki akataoongaia no te Patireia i te rangi te ka tutara i te enua katoa. E te umuumu ra te Atua e kia akarongo tatou ia Iesu e te taangaanga i tana au apiianga me ka inangaro tatou i te ora mutu kore. Ko te tumu te reira i akakite ei te Pipiria: “Ko te akarongo i te Tamaiti ra, e ora mutu kore tona: e te kore e akarongo i te Tamaiti ra, kare aia e kite i te ora.”—Ioane 3:36.

12Kare te aronga akamori mou no teianei ao. I te akava angaia i mua i te tutara Roma ko Pilato, kua tuatua a Iesu e: “Kare to teianei ao taku basileia.” (Ioane 18:36) Noatu eaa te enua ta tatou e noo ra, e aronga kauraro te au pipi mou a Iesu i tona Patireia i te rangi e no reira te rave tamou ra i te vai takake mei te au angaanga poritiki a to teianei ao. Kare ratou e piri atu ki roto i tana au kaitamaki anga. Inara, kare te aronga akamori ia Iehova e tamanata atu i ta tetai pae ka iki no te piri atu ki roto i tetai pati poritiki, te oroanga opita, me kore te voti anga. E koi vai takake ei te aronga akamori mou o te Atua mei te angaanga poritiki, te akarongo ra ratou i te ture. No teaa ra? No te mea te akaue ra te Tuatua a te Atua ia ratou kia ‘kauraro marie i te aronga mana taoonga ra’ o te kavamani. (Roma 13:1) Te ngai e kaitamaki anga tetai i rotopu i ta te Atua e umuumu maira e ta tetai akatereanga poritiki e umuumu maira, ka aru te aronga akamori mou i te akaraanga o te au apotetoro, tei karanga e: “Ko te Atua ta matou e akarongo e tika’i auraka te tangata.”—Angaanga 5:29; Mareko 12:17.

13Te tutu aere ra te au pipi mou a Iesu e ko te Patireia o te Atua anake ua to te tangata ra manakonakoanga. Kua totou a Iesu e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mataio 24:14) I te mea e ka akamaroiroi i te au tangata kia akara ki te au tutara tangata kia rapakau i to ratou au manamanata, te akakitekite ra te au pipi mou a Iesu Karaiti i te Patireia o te Atua i te rangi ei manakonakoanga anake ua no te tangata nei. (Salamo 146:3) Kua apii a Iesu ia tatou kia pure no te reira kavamani apa kore i tona tuatua anga e: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te [“rangi,” NW] katoa na.” (Mataio 6:10) Kua totou te Tuatua a te Atua e na teia Patireia i te rangi “e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra. E ka vai rai te reira e tuatau ua atu.”—Daniela 2:44.

14 No runga i ta tatou i uriuri ake nei, e ui kia koe uaorai: ‘Eaa te pupu akonoanga te akatumu ra i tana au apiianga katoatoa ki runga i te Pipiria e te akakitekite ra i te ingoa o Iehova? Eaa te pupu te taangaanga ra i te aroa ua o te Atua, te akono ra i te akarongo ki roto ia Iesu, kare no teianei ao, e te akakitekite ra i te Patireia o te Atua ei manakonakoanga anake ua no te tangata nei? I te au pupu akonoanga katoatoa i te enua nei, ko teea te rave ra i teia au umuumu anga katoatoa?’ Te akaari taka meitaki maira te au tika anga e ko te Au Kite o Iehova.—Isaia 43:10-12.

Na te tavinianga ia Iehova ma tona iti tangata, e maata atu taau ka rauka mai i taau ka ngere roa atu

Iti tangata tukeke ei au oa

EAA TAAU KA RAVE?

15 Te irinaki ua anga i te Atua kare ia i rava no te akamareka iaia. Mei tera te tu, te karanga ra te Pipiria e te irinaki katoa ra te au temoni e te vai ra te Atua. (Iakobo 2:19) Inara, e tika, e kare ratou e rave ra i te anoano o te Atua e kare e marekaia mai e ia. E marekaia ai e te Atua, kare e kia irinaki anake ua tatou e te vai ra aia mari ra kia irinaki katoa tatou i te rave i tona anoano. Kia akatakake katoa tatou mei te akonoanga pikikaa e te takave i te akamori anga mou.

16 Te akaari maira te apotetoro ko Paulo e auraka tatou e piri atu ki roto i te akamori anga pikikaa. Kua tata aia: “ ‘E aere mai kotou ki vao, mei roto mai ia ratou ra, kia taka ke kotou, e auraka e rave ua atu i te mea viivii ra;’ ‘e naku e āriki atu ia kotou.’ ” (2 Korinetia 6:17; Isaia 52:11) No reira ka kopae te au Kerititiano mou i tetai ua atu mea te piri atura ki te akamori anga pikikaa.

17 Te akaari maira te Pipiria i te au tu akonoanga pikikaa katoatoa e manganui e tuanga ia no “Babulonia Maata.”* (Apokalupo 17:5) Te akamaara maira te reira ingoa i te oire taito o Babulonia, te ngai i akamata ai te akonoanga pikikaa i muri ake i te Vaipuke o to Noa tuatau. E manganui te au apiianga e te au angaanga tei matauia i teianei i roto i te akonoanga pikikaa e no ko roa mai ia Babulonia. Ei akaraanga, kua akamori te au Babulonia i te au toru tai, me kore te taki toru, o te au atua. I teia tuatau, te apiianga tikai a te au akonoanga e manganui ko te Toru Tai. Inara te apii taka meitaki maira te Pipiria kia tatou e te vai anake ra te Atua mou, ko Iehova, e ko Iesu Karaiti tana Tamaiti. (Ioane 17:3) Kua irinaki katoa te au Babulonia e e meta mate kore to te tangata te ka ora atu i te kopapa i muri ake i te mate anga e ka mamae atu i roto i tetai ngai tamamae anga. I teia tuatau, te irinaki anga o te meta me kore te vaerua mate kore te ka mamae i roto i te ai era te apiiia ra e te maata anga o te au akonoanga.

18 I te mea kua totoa te akamori anga Babulonia taito ki te au enua, te rauka katoa ra te Babulonia Maata o teia tuatau i te akataka meitakiia e ko te akatereanga akonoanga pikikaa o teianei ao. E kua totou te Atua e ka ope viviki teia akatereanga akonoanga pikikaa. (Apokalupo 18:8) Te kite ra ainei koe te tumu i puapinga ai kia akatakake koe ia koe uaorai mei tetai tuanga ravarai o Babulonia Maata? Te inangaro ra te Atua ko Iehova ia koe kia ‘aere ke mai ki vao iaia.’—Apokalupo 18:4.

19 Tei tupu i taau tuku anga kia akaruke i te apiianga i te akonoanga pikikaa, penei ka iki etai pae kia akamutu i te piri mai kia koe. Inara, na te tavinianga ia Iehova ma tona iti tangata, e maata atu te ka rauka mai ia koe i taau ka ngere roa atu. Mei te au pipi mua rai a Iesu tei akaruke i tetai au mea no te aru iaia, ka maata atu toou au taeake tane e te vaine i te pae vaerua. Ka riro mai koe ei tuanga o tetai pamiri i teianei ao katoa o te mirioni ua atu au Kerititiano mou tei akaari ra i te aroa ngakau tae. E ka rauka ia koe te manakonakoanga umere o te ora mutu kore “i te ao a muri nei.” (Mareko 10:28-30) Penei a tetai tuatau, taua aronga tei akaruke ra ia koe no taau au irinaki anga ka akara ki roto i ta te Pipiria e apii maira e e riro mai ei aronga akamori ia Iehova.

20 Te apii maira te Pipiria e kare e roa atu ka takore te Atua i teia akatereanga kino e ka tupau i te reira ki tetai ao ou tuatua tika i raro ake i te tutara anga o tona Patireia. (2 Petero 3:9, 13) Mei teaa atura i tetai ao umere te vai maira! E i roto i te reira akatereanga ou tuatua tika, okotai anake rai akonoanga, okotai tu akamori anga mou. Kare ainei te reira i te aerenga pakari noou kia rave i te au takainga anoanoia kia piri atu ki te aronga akamori mou i teia taime tikai?

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

  • Te vai ra okotai anake akonoanga tika.—Mataio 7:13, 14.
  • Te akatakaia ra te akonoanga tika na tana au apiianga e te au angaanga.—Mataio 7:16, 17.
  • Te taangaanga ra te Au Kite o Iehova i te akamori anga te mareka ra te Atua.—Isaia 43:10.

*  No te akakite anga maata atu no te tumu e akatutuia ra a Babulonia Maata e te akatereanga akonoanga pikikaa o teianei ao, e akara i te Apenetiki.


Au Uianga Apii

1. Akapeea tatou i te puapinga anga me akamori tatou i te Atua na te mataara tau?

2. Akapeea e rauka ai ia tatou i te kite i te mataara tau no te akamori ia Iehova, e eaa te akatutu anga te ka tauturu ia tatou kia marama i teia?

3. Kia tau kia Iesu, eaa ta tatou ka rave me ka inangaro tatou i te mareka anga a te Atua?

4. Eaa te aiteanga o ta Iesu au tuatua no runga i nga mataara e rua, e te arataki ra nga mataara kiea?

5. Akapeea e kitea ai e tatou te aronga te taangaanga ra i te akonoanga tika?

6, 7. Eaa te manako o te au tavini o te Atua no runga i te Pipiria, e akapeea a Iesu i te akanoo anga i te akaraanga i teia tu?

8. Eaa te o maira ki roto i te akamorianga ia Iehova?

9, 10. Na teea au mataara ta te au Kerititiano mou akaari anga i te aroa no tetai e tetai?

11. No teaa ra i puapinga ai kia ariki ia Iesu Karaiti ei ravenga na te Atua no te ora?

12. Eaa te o maira ki roto i te kore anga e no teianei ao?

13. Eaa te manako o te pipi mou a Iesu no runga i te Patireia o te Atua, e no reira eaa ta ratou e rave ra no te reira?

14. Eaa te pupu akonoanga taau i irinaki e te rave ra i te au umuumu anga no te akamori anga tika?

15. Eaa ta te Atua e umuumu maira kapiti ki te irinakianga e te vai ra aia?

16. Eaa te ka tau kia raveia no te pirianga ki roto i te akonoanga pikikaa?

17, 18. Koai a “Babulonia Maata,” e no teaa ra i te mea rapurapu kia ‘aere ke mai ki vao iaia’?

19. Eaa taau ka rauka na te tavinianga ia Iehova?

20. Eaa te vai maira i te tuatau ki mua no te aronga tei taangaanga ra i te akonoanga mou?