Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

PENE TAI NGAURU MA RUA

Noo Anga na te Mataara te Akamareka ra i te Atua

Noo Anga na te Mataara te Akamareka ra i te Atua

Akapeea e rauka ai ia koe kia riro mai ei oa no te Atua?

Akapeea koe te o anga atu ki roto i ta Satani akaaoanga?

Eaa te tu akono te akamareka kore ra i te Atua?

Akapeea e rauka ai ia koe te noo na tetai mataara te akamareka ra i te Atua?

EAA te tu tangata taau ka iki ei oa? Papu e ka inangaro koe i tetai tokorua tei aiteite tona au manako, au inangaro, e te au tu puapinga ki toou. E ka piri vaitata koe ki tetai tei rauka te au tu memeitaki, mei te tu tika e te takinga meitaki.

2 I te tuatua enua tei aereia mai, kua iki te Atua i tetai au tangata ei oa piri vaitata nona. Ei akaraanga, kua kapiki a Iehova ia Aberahama ei oa nona. (Isaia 41:8; Iakobo 2:23) Kua taiku te Atua ia Davida “e tangata e tau i toku ngakau” no te mea koia te tu tangata ta Iehova e inangaro ra. (Angaanga 13:22) E kua akara a Iehova i te peroveta ko Daniela ei ‘mea akaperepere maataia.’—Daniela 9:23.

3 No teaa ra a Iehova i manako ei ia Aberahama, ia Davida, e Daniela ei au oa nona? I na, kua akakite aia kia Aberahama: “Ko koe i akarongo mai i toku reo nei.” (Genese 22:18) No reira te piri vaitata ra a Iehova ki te aronga te rave akaaka ra i tana i pati ia ratou. “Ka akarongo mai kotou i toku nei reo,” i akakite ei aia ki te ngati Iseraela, “ka riro ei au ei Atua no kotou, e ka riro ia kotou ei iti tangata noku.” (Ieremia 7:23) Me akarongo koe ia Iehova, ka riro katoa mai koe ei oa nona!

AKAMAROIROI A IEHOVA I TONA AU OA

4 Ka akamanako ana i te aiteanga o te pirianga oa ki te Atua. Te karanga ra te Pipiria e te kimi ra a Iehova i te au tuatau “kia oronga mai aia i te maroiroi ki te aronga i tika te ngakau iaia.” (2 Paraleipomeno 16:9) Akapeea e rauka ai ia Iehova i te akaari i tona maroiroi kia koe? Okotai mataara te akakiteia maira i roto ia Salamo 32:8, te ngai ka tatau tatou: “E apii atu au [a Iehova] ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra; e ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.”

5 Mei teaa atura i te tuatua maana i ta Iehova akono anga mai! Ka oronga mai aia i te arataki anga tei anoanoia e ka paruru mai ia koe ia koe e taangaanga ra i te reira. Ka inangaro te Atua i te tauturu ia koe kia akakoromaki i te au manamanata e te au timata anga. (Salamo 55:2) No reira me tavini koe ia Iehova ma te ngakau tika katoa, ka papu ia koe mei ta te tata taramo i karanga ra: “Kua tuku au ia Iehova ei mua ua rai iaku; tei toku rima katau aia kare au e ngaueue.” (Salamo 16:8; 63:8) Ae, ka rauka ia Iehova i te tauturu ia koe i te noo na tetai mataara te akamareka ra iaia. Inara, kua kite koe, te vai ra tetai enemi o te Atua te ka tapu ia koe mei te rave anga i teia.

TA SATANI AKAAOANGA

6 Te akataka maira te Pene 11 o teia puka e akapeea a Satani te Tiaporo i te akaao anga i te tu ngateitei o te Atua. Kua akaapa a Satani i te Atua i te pikikaa e te karanga anga e e tau kore a Iehova i te tukuanga ia Adamu e Eva kia iki i te mea meitaki e te mea tarevake no raua uaorai. I muri ake i to Adamu e Eva ara anga e i te akamata anga te enua i te ki i ta raua uanga, kua ekoko a Satani i te manako inangaro o te au tangata katoatoa. “Kare te tangata e tavini ra i te Atua no te mea te inangaro ra ratou iaia,” i akaapa ai a Satani. “E oronga mai i te tuatau, e ka rauka iaku i te akauri ke i tetai ua atu mei te Atua.” Te akaari maira te tua o te tangata ko Iobu tona ingoa e ko teia ta Satani i irinaki. Koai ra a Iobu, e akapeea aia i o mai ei ki roto i te akaaoanga a Satani?

7 I noo ana a Iobu no tetai 3,600 mataiti i topa ake nei. E tangata meitaki aia, no reira a Iehova i tuatua ai: “Kare oki ona e aite i runga i te enua nei, e tangata apa kore e te tiratiratu, i te mataku anga i te Atua, e te akaruke anga i te kino?” (Iobu 1:8) Kua akamareka a Iobu i te Atua.

8 Kua ekoko a Satani i to Iobu manako inangaro no te tavinianga i te Atua. Kua tuatua te Tiaporo kia Iehova: “Kare ainei tei koropiniia [a Iobu] e koe, e tona ra are, e tana katoa ra au mea ravarai e pini ua ake? kua akameitaki koe i ta tona rima i rave ra, e kua maata tana apinga i te enua nei. Ka akatika ua atura koe i to rima i tenana, ka rave atu ei tana e kia ope rava, kare aia e kore i te akakino ia koe ki mua i to mata.”—Iobu 1:10, 11.

9 Kua maro i reira a Satani e kua tavini ua a Iobu i te Atua no tana i rauka mai. Kua akaapa katoa te Tiaporo e me timataia a Iobu, ka uri ke aia mei te Atua. Akapeea a Iehova i te ariu anga atu ki ta Satani akaaoanga? Mei te mea kua o mai te maro anga ki to Iobu manako inangaro, kua akatika a Iehova ia Satani kia timata ia Iobu. Na teia tu, ka riro to Iobu aroa no te Atua—me kore te ngere o te reira—kia akaari meitakiia.

TIMATAIA A IOBU

10 Kare i roa kua timata a Satani ia Iobu na roto i tetai au mataara ke ke. Kua keiaia etai au manu a Iobu, e kua tamateia tetai. Te maata anga o tana au tavini kua taia ia. Kua apai mai teia i te tu ngata i te pae o te puapinga. Pera katoa, kua tupu te tumatetenga i te mate anga te tamariki toko tai ngauru a Iobu i roto i tetai uriia. Inara, noatu teia au tupu anga, kikino, “kare a Iobu i araia i taua au mea katoa nei, e kare oki i akaapa i te Atua.”—Iobu 1:22.

Kua tutakiia a Iobu no tona arataa tiratiratu

Tutakiia a Iobu no tona arataa tiratiratu

11 Kare a Satani i akamutu ana. Penei kua manako aia e noatu ka rauka ia Iobu i te akakoromaki i te ngere o tana au apinga, te au tavini, e te tamariki, ka uri ke aia i te Atua me rokoia aia e te maki. Kua tuku a Iehova ia Satani kia pa ia Iobu ki tetai maki kino e te mamae. Inara kare rai teia i akatupu ia Iobu kia ngaro tona akarongo ki roto i te Atua. Mari ra, kua tuatua aia ma te ngaueue kore e: “E mate ua atu au, kare rai au e pa i te tuatua-tika naku ra.”—Iobu 27:5.

12 Kare a Iobu i kite ana e na Satani i akatupu i tona au manamanata. Te koreanga e kite i te au akakitekite anga no runga i te akaaoanga a te Tiaporo no to Iehova tu ngateitei, kua mataku a Iobu e penei ko te Atua te tumu o tona au manamanata. (Iobu 6:4; 16:11-14) Noatu rai, kua akono tamou aia i tona tu tiratiratu kia Iehova. E ta Satani karanga anga e i tavini a Iobu i te Atua no te au tumu manako iaia uaorai, kua riro ei mea pikikaa na to Iobu arataa tiratiratu!

13 Kua riro to Iobu tu tiratiratu ei pauanga ketaketa ki ta Satani akaaoanga ririia. E oa tikai a Iobu no Iehova, e kua tutaki te Atua iaia no tona arataa tiratiratu.—Iobu 42:12-17.

AKAPEEA KOE TE O ANGA MAI KI ROTO

14 Te maro anga o te tu tiratiratu ki te Atua tei akatupuia mai e Satani kare te reira i akatere tikaia kia Iobu anake ua. Ka o katoa mai koe ki roto. Te akaari meitakiia ra teia i roto ia Maseli 27:11, te ngai e karanga ra te Tuatua a te Atua e: “E taku tamaiti, kia pakari koe, kia rekareka toku ngakau, kia tika iaku kia patoi atu i tei akakino mai iaku nei.” Te akaari maira teia au tuatua, tei tataia e anere ua atu mataiti i muri ake i to Iobu matenga, e te akakino ra rai a Satani i te Atua e te akaapa ra i Tona au tavini. Me noo tatou na te tu te akamareka ra ia Iehova, te tauturu tikai ra tatou i te oronga i tetai pauanga ki ta Satani au akaapa anga pikikaa, e na te reira tu te akarekareka ra tatou i to Iehova ngakau. Eaa toou manako no runga i te reira? Kare ainei i te mea umere kia rauka tetai tuanga i roto i te pauanga i te au akaapa anga pikikaa a te Tiaporo, noatu e e au taui anga tetai ka anoanoia i toou oraanga?

15 Ka akara ana i ta Satani i tuatua: “E riro oki ta te tangata katoa ra ei oko i tona ora.” (Iobu 2:4) Na te tuatuaanga “ta te tangata,” te akataka meitaki ra a Satani i tana akaapa anga kare kia Iobu anake ua mari ra ki te au tangata katoatoa. E manako puapinga tikai te reira. Kua ekoko a Satani i toou tu tiratiratu ki te Atua. Ka inangaro te Tiaporo i te kite ia koe i te akarongo kore anga ki te Atua e kia akaruke i tetai arataa tuatua tika me tupu mai te au manamanata. Akapeea a Satani penei i te titau anga i te akatupu i teia?

16 Mei tei uriuriia i te Pene 10, te taangaanga ra a Satani i te au ravenga ke ke no te titau i te akauri ke i te tangata mei te Atua. Okotai tua, te takino ra aia “mei te liona ngunguru ra, i te kimi anga i te tangata e pou iaia.” (1 Petero 5:8) No reira ka kitea ta Satani akatere anga na roto i te au taeake, te kopu tangata, me kore tetai atu tei patoi i taau tauta anga no te apii i te Pipiria e te taangaanga i taau e apii ra.* (Ioane 15:19, 20) I tetai tua, ‘te akatutu angela ra a Satani iaia uaorai no te mārama.’ (2 Korinetia 11:14) Ka rauka i te Tiaporo i te taangaanga ngoie ua i te arataki ke ia koe e te maunu atu ia koe mei tetai oraanga tu akono i te Atua. Ka rauka katoa iaia i te taangaanga i te tu akamaroiroi kore, penei na te akatupuanga ia koe kia manako e kare koe e meitaki roa ana no te akamareka i te Atua. (Maseli 24:10) Noatu e te rave ra a Satani “mei te liona ngunguru ra” me kore ‘te akatutu angela ra,’ te aiteite ra rai tana akaaoanga: Te karanga ra aia e me aro atu koe i te au manamanata me kore te au timata anga, ka akamutu koe i te tavini i te Atua. Akapeea e rauka ai ia koe i te pau i tana akaaoanga e te akapapu i toou tu tiratiratu ki te Atua, mei ta Iobu i rave?

AKARONGO ANGA I TA IEHOVA AU AKAUENGA

17 Ka rauka ia koe i te pau i ta Satani akaaoanga na te nooanga i tetai mataara te akamareka ra i te Atua. Eaa te ka o mai ki roto i teia? Te pau ra te Pipiria: “E teianei, e inangaro atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to maroiroi katoa.” (Deuteronomi 6:5) I toou aroa no te Atua e tupu maira, ka kiia koe i te anoano no te rave i tana e umuumu ra ia koe. “Teia oki te inangaro i te Atua,” i tata mai ei te apotetoro ko Ioane, “ko te akono i tana au akauenga.” Me inangaro koe ia Iehova ma toou ngakau katoa, ka kite koe e “kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”—1 Ioane 5:3

18 Eaa ta Iehova au akauenga? I etai ia ratou te o maira te tu akono ka tau tatou kia kopae atu. Ei akaraanga, ka akara ana i te pia, “E Kopae i ta Iehova e Makitakita Ra.” I reira ka kite koe i te tu akono tei akapapaia ta te Pipiria e akaapa tikai ra. I te akara anga mua, ko etai au angaanga tei akapapaia penei kare e akara anga kino roa ana. Inara, i muri ake i te manakonakoanga i te au irava tei taikuia, papu ka kite koe i te pakari o ta Iehova au ture. Na te rave anga i te au taui anga i toou tu akono penei ko te akaaoanga maata roa atu ia taau ka aro atu. Inara, na te nooanga na tetai mataara te akamareka ra i te Atua ka apai mai i te merengo e te mataora maata. (Isaia 48:17, 18) E ka rauka te reira ia koe i te rave. Akapeea tatou i te kite anga i te reira?

E KOPAE I TA IEHOVA E MAKITAKITA RA

Nga mema kangi
Nga tokorua kai kava e te kai avaava
Vaine keikeia
 • Ta tangata.—Exodo 20:13; 21:22, 23.
 • Ainga tau kore.—Levitiku 20:10, 13, 15, 16; Roma 1:24, 26, 27, 32; 1 Korinetia 6:9, 10.
 • Purepure.—Deuteronomi 18:9-13; 1 Korinetia 10:21, 22; Galatia 5:20, 21.
 • Akamori itoro.—1 Korinetia 10:14.
 • Kona kava.—1 Korinetia 5:11.
 • Keikeia.—Levitiku 6:2, 4; Ephesia 4:28.
 • Pikikaa.—Maseli 6:16, 19; Kolosa 3:9; Apokalupo 22:15.
 • Noinoi.—1 Korinetia 5:11.
 • Ta ua.—Salamo 11:5; Maseli 22:24, 25; Malaki 2:16; Galatia 5:20, 21.
 • Tuatua viivii.—Levitiku 19:16; Ephesia 5:4; Kolosa 3:8.
 • Akono tau kore i te toto.—Genese 9:4; Angaanga 15:20, 28, 29.
 • Patoi anga i te oronga no te ngutuare tangata.—1 Timoteo 5:8.
 • Piri anga ki roto i te au tamaki me kore te au taumaro anga poritiki o teianei ao.—Isaia 2:4; Ioane 6:15; 17:16.
 • Te kai avaava me kore te kai i te au apinga akakona no tetai tuatau.—Mareko 15:23; 2 Korinetia 7:1.

19 Kare rava a Iehova e pati ana i te mea ngata atu ia tatou kia rave. (Deuteronomi 30:11-14) E kite meitaki aia i ta tatou ka rauka i te rave e to tatou au kotinga. (Salamo 103:14) Tei maata atu, ka rauka ia Iehova i te oronga mai i te maroiroi kia tatou no te akarongo iaia. Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “E tuatua-mou ra ta te Atua, e kare aia e vaoo ia kotou kia timataia, mari ra ko te tika ia kotou kia akakoromaki ra; e akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra, kia tika ia kotou kia akakoromaki.” (1 Korinetia 10:13) Ei tauturu ia koe kia akakoromaki, ka rauka ia Iehova i te oronga katoa atu kia koe te “mana maata meitaki nei.” (2 Korinetia 4:7) I muri ake i te akakoromakianga i te au timataanga e manganui, ka rauka ia Paulo i te tuatua e: “E tika iaku te au mea ravarai nei i te Mesia, ko tei akamaroiroi mai iaku nei.”—Philipi 4:13.

AKATUPU ANGA I TE AU TU AKONO I TE ATUA

20 E tikai, e maata atu te ka o mai ki roto i te akamarekaanga ia Iehova i te kopae ua anga i te au mea tana e makitakita ra. Ka anoano katoaia koe kia inangaro i tana e inangaro ra. (Roma 12:9) Kare ainei koe e akakeuia kia piri vaitata ki te aronga aiteite te au manako, te au inangaro, e te au puapinga ki toou? Te pera katoa ra a Iehova. No reira e apii i te inangaro i te au mea ta Iehova e akaperepere ra. I etai o teia te akatutuia ra ia Salamo 15:1-5, te ngai ka tatau tatou no runga i te aronga ta te Atua e manako ra ei au oa nona. Te akaari ra to Iehova au oa i ta te Pipiria e kapiki ra ko “te ua o te vaerua.” Ka kapiti mai taua au tu ra “ko te aroa, te rekareka, te au, te akakoromakianga roa, te takinga meitaki, te meitaki, te akarongo, te maru, te akatere-uaorai.”—Galatia 5:22, 23, NW.

21 Te tatauanga e te apii tamou anga i te Pipiria ka tauturu ia koe kia akatupu i te au tu akono i te Atua. E na te apiianga i ta te Atua e umuumu ra ka tauturu ia koe kia akarotai i toou au manako ki ta te Atua manakoanga. (Isaia 30:20, 21) Ko te maata atu o taau akaketaketaanga i toou inangaro ia Iehova, ko te maata atu toou anoano i te noo na tetai mataara te akamareka ra i te Atua.

22 Te umuumuia ra kia tauta i te noo na tetai mataara te akamareka ra ia Iehova. Te akaaite ra te Pipiria i te tauianga i toou oraanga ki te kiritianga i toou tu tangata taito e te akakakau ia koe uaorai ki tetai mea ou. (Kolosa 3:9, 10) Inara no runga i ta Iehova au akauenga, kua tata te tata taramo: “Tei te akono i te reira te tutaki maata.” (Salamo 19:11) Ka kite katoa koe e na te nooanga i tetai mataara te akamareka ra i te Atua ka riro ei tutaki anga maata tikai. Na te raveanga i te reira, te oronga ra koe i tetai pauanga ki ta Satani akaaoanga e te akarekareka ra i to Iehova ngakau!

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

 • Ka rauka ia koe i te riro mai ei oa no te Atua na te akarongoanga iaia.—Iakobo 2:23.
 • Kua akaao a Satani i te tu tiratiratu o te au tangata katoatoa.—Iobu 1:8, 10, 11; 2:4; Maseli 27:11.
 • Kia kopae tatou i te au angaanga te akamareka kore ra i te Atua.—1 Korinetia 6:9, 10.
 • Ka rauka ia tatou i te akamareka ia Iehova na te makitakitaanga i tana e makitakita ra e te inangaroanga i tana e inangaro ra.—Roma 12:9.

*  Kare te aiteanga o teia e te aronga tei patoi ia koe e te akatere tikaiia ra e Satani. Inara ko Satani te atua o teianei ao, e tei raro ake teianei ao katoa i tona mana. (2 Korinetia 4:4; 1 Ioane 5:19) No reira ka rauka ia tatou i te tapapa atu e na te nooanga i tetai oraanga tu Atua ka riro ei arataa matau koreia e ka patoi etai pae ia koe.


Au Uianga Apii

1, 2. E oronga mai i etai au akaraanga o te au tangata ta Iehova i manako ei au oa piri vaitata.

3. Eaa ra a Iehova i iki ei i tetai au tangata ei au oa nona?

4, 5. Akapeea a Iehova i te akaari anga i tona maroiroi no tona iti tangata?

6. Eaa ta Satani akaapa anga no runga i te au tangata?

7, 8. (a) Eaa tei akataka meitaki ia Iobu i rotopu i te au tangata o te reira tuatau? (e) Akapeea a Satani i te ekoko anga i to Iobu manako inangaro?

9. Akapeea a Iehova i te ariu anga atu ki ta Satani akaaoanga, e no teaa ra?

10. Eaa te au timata anga tei tupu kia Iobu, e akapeea aia i te ariu anga atu?

11. (a) Eaa te rua o te akaapa anga ta Satani i rave kia Iobu, e akapeea a Iehova i te ariu anga atu? (e) Akapeea a Iobu i te ariu anga atu ki tona maki mamae?

12. Akapeea a Iobu i te pau anga i te akaaoanga a te Tiaporo?

13. Eaa tei tupu no tei vai tiratiratu a Iobu ki te Atua?

14, 15. Eaa ra ka rauka ai ia tatou i te tuatua e ka o mai te au tangata katoatoa ki roto i ta Satani akaaoanga no Iobu?

16. (a) Na teea au ravenga ta Satani titau anga i te akauri ke i te tangata mei te Atua? (e) Akapeea te Tiaporo penei te taangaanga anga i teia au ravenga ki runga ia koe?

17. Eaa te tumu maata kia akarongo i ta Iehova au akauenga?

18, 19. (a) Eaa etai o ta Iehova au akauenga? (E akara i te pia.) (e) Akapeea tatou te kite anga e kare te Atua e pati maata maira ia tatou?

20. Eaa te au tu akono i te Atua ka tau koe kia akatupu, e no teaa ra teia i puapinga ai?

21. Eaa te ka tauturu ia koe kia akatupu i te au tu akono i te Atua?

22. Eaa taau ka akatupu me noo koe na tetai mataara te akamareka ra i te Atua?