Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

PENE TORU

Eaa to te Atua Akakoro Anga no te Enua?

Eaa to te Atua Akakoro Anga no te Enua?

Eaa to te Atua akakoro anga no te tangata?

Akapeea te Atua te akaaoangaia?

Eaa te tu oraanga i te enua nei a te tuatau ki mua?

E MANEA tikai to te Atua akakoro anga no te enua. Ka inangaro a Iehova i te enua kia ki i te au tangata mataora ma te oraanga meitaki. Te karanga ra te Pipiria ‘kua tanu oki te Atua i te kainga i Edene ra,’ e kua ‘akatupu [aia] i te au rakau taurekareka katoa kia akara, e tei meitaki ei kai.’ I muri ake i to te Atua anga anga i te tangata e te vaine mua, ko Adamu e Eva, kua tuku Aia ia raua ki roto i tetai kainga manea e kua akakite kia raua: “Kia anau korua, e kia maata roa, e e akaki i te enua nei, e e akavi.” (Genese 1:28; 2:8, 9, 15) Mei reira mai to te Atua akakoro anga kia uangaia te tangata, kia akatotoa i te au ngai o te kainga ki te enua katoa, e e akono i te au manu.

2 I toou manako e ka tupu ainei to te Atua ko Iehova akakoro anga no te tangata kia noo ki roto i tetai enua parataito? “Kua tuatua oki au,” na te Atua ei, “e naku ïa e rave.” (Isaia 46:9-11; 55:11) Ae, ko ta te Atua i akakoro ra ka rave tikai aia! Te karanga ra aia “kare ra aia i anga [i te enua] ei mea puapinga kore ua; kua anga ra aia kia tangataia.” (Isaia 45:18) Eaa te tu tangata ta te Atua i inangaro kia noo i te enua nei? E eaa te roa tana i inangaro ia ratou kia noo ki reira? Te pau ra te Pipiria: “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”—Salamo 37:29; Apokalupo 21:3, 4.

3 E tika, kare teia i tupu ake. Te maki ra te tangata e te mate atura i teianei; te ta ra e te tamate katoa ra i tetai e tetai. E tarevake tetai i tupu. Inara, papu e, kare te Atua i akakoro i te enua kia na reira mei ta tatou e kite ra i teia ra! Eaa tei tupu? No teaa to te Atua akakoro anga i kore ei i tupu? Kare e puka tuatua enua tei tataia e te tangata e rauka i te akakite mai kia tatou no te mea kua akamata te pekapeka anga i te rangi.

TE AKAMATA ANGA O TETAI ENEMI

4 Te akakite maira te puka mua o te Pipiria no tetai tei patoi i te Atua tei mama mai i te kainga o Edene. Kua akatutuia aia ei “ovi,” inara kare aia i tetai manu ua nei. Te akataka ra te puka openga o te Pipiria iaia “ko tei karangaia i te diabolo ra, e ko Satani oki, ko tei pikikaa i to te ao katoatoa nei.” Kua kapiki katoa ia aia “ko taua ovi taito ra.” (Genese 3:1; Apokalupo 12:9) Kua taangaanga teia angera ririnui, me kore mea vaerua kitea koreia, i tetai ovi kia tuatua kia Eva, mei tetai peretana karape ra tei maani i tona reo e no ko mai i tetai apinga kangakanga me kore apinga maani ua. Kare e ekoko anga i vai ana te reira peretana vaerua i to te Atua akapapa anga i te enua no te tangata.—Iobu 38:4, 7.

5 Inara, i te mea e apa kore te au mea angaia a Iehova, naai i maani i teia “Tiaporo,” teia “Satani”? Ma te ngoie ua, na tetai tamaiti vaerua ririnui rai a te Atua i akariro iaia uaorai ei Tiaporo. Akapeea teia te tupu anga? I na, penei ka riro mai tetai tangata meitaki e te tu tika ei keia i teia ra. Akapeea te reira te tupu anga? Penei ka tuku ua te reira tangata i tetai anoano tarevake kia tupu ua i roto i tona ngakau. Me manako ua rai aia i te reira, penei ka pakari tikai mai te reira anoano tarevake. I reira me vai te tuatau, penei ka rave aia i te anoano tarevake tana i manako ua ana.—Iakobo 1:13-15.

6 Kua tupu teia ki te Tiaporo ko Satani. I te akara anga kua rongo aia i ta te Atua i akakite kia Adamu e Eva kia uanga raua e e akaki i te enua ki ta raua tamariki. (Genese 1:27, 28) ‘A, ka akamori pouroa mai teia au tangata iaku kare i te Atua!’ i manako ei a Satani. No reira kua tupu tetai anoano tarevake i roto i tona ngakau. I te openga, kua rave atu aia i te akavare ia Eva na te akakite anga kiaia i te au pikikaa anga no te Atua. (Genese 3:1-5) I reira aia i riro mai ei ko te “Tiaporo,” te aite anga “Tei Akakino.” I taua taime rai, kua riro mai aia ko “Satani,” te aite anga ko “Tei Patoi.”

7 Na te au pikikaa anga e te au akavare anga, na te Tiaporo ko Satani i maani ia Adamu raua ko Eva kia akarongo kore i te Atua. (Genese 2:17; 3:6) Tei tupu, kare i roa kua mate raua, mei ta te Atua i karanga ka tupu me akarongo kore raua. (Genese 3:17-19) I te mea kua apa ua a Adamu i tona ara anga, kua iri tana ara ki rungao i tana au uanga katoatoa. (Roma 5:12) Penei ka tau te turanga i te akatutuia i tetai pani tunu varaoa. Me e kopa to runga i te pani, eaa te ka tupu i te varaoa tei tunuia i roto i te pani? E kopa to roto i te varaoa, me kore e ngai kinokino tetai. Ma te aiteite, te tangata tataki tai e “kopa” me kore e tu apa ua tei iri mai mei ia Adamu. No reira te au tangata katoatoa i tangata metua ai e i mate atu ei.—Roma 3:23.

8 I te arataki anga a Satani ia Adamu e Eva kia ara i te Atua, te arataki tikai ra aia i tetai meameaauanga. Te akaao ra aia i ta Iehova tu tutaraanga. Mei tera te tu, te karanga ra a Satani: ‘E tutara kino te Atua. Te pikikaa ra aia e te tapupu ra i te au mea meitaki mei tana au tangata. Kare te au tangata e anoano i te Atua kia tutara ki rungao ia ratou. Ka rauka ia ratou te manako eaa te mea meitaki e te kino no ratou uaorai. E e meitaki atu ratou i raro ake i taku tutara anga.’ Akapeea te Atua te ariu anga atu ki tetai tu akaaoanga kino mei teia te tu? Kua manako etai pae e ka ngoie ua i te Atua i te tamate atu i te aronga meameaau. Inara ka riro ainei te reira ei pau i ta Satani akaaoanga? Ka akapapu ainei te reira e meitaki ta te Atua tu tutaraanga?

9 Kare ta Iehova tuku anga tika apa kore e akatika iaia kia tamate vave atu i te aronga meameaau. Kua manako aia e te anoanoia ra te taime no te pau atu i ta Satani akaaoanga na roto i tetai tu merengo e te akapapu e e pikikaa te Tiaporo. No reira kua tamanako atu te Atua e ka akatika aia i te au tangata kia tutara ia ratou uaorai no etai tuatau i raro ake i te mana o Satani. Te tumu i rave ei a Iehova i te reira e te tumu i akatika ai aia i tetai tuatau roa kia topa i mua ake ka akatikatika ai i teia au maro anga ka uriuriia i te pene 11 o teia puka. I teianei, ra, e mea meitaki no te akamanako i teia: Kua tau ainei a Adamu raua ko Eva kia irinaki ia Satani, tei kore rava i rave ana i tetai mea meitaki kia raua? Kua tau ainei raua kia irinaki ia Iehova, ei pikikaa kino, ko tei oronga mai i te au mea ravarai na raua? Eaa taau ka rave?

10 E mea meitaki te akamanako i teia au uianga i te mea te aro atura tatou i te au maro anga mei teia te tu i teia tuatau. Ae, tei ia koe te tuatau no te turu i to Iehova tua, ei pau anga ki ta Satani akaaoanga. Ka rauka ia koe te ariki ia Iehova ei Tutara e e tauturu i te akaari ia Satani ei pikikaa. (Salamo 73:28; Maseli 27:11) Ma te maromaroa, e tokoiti anake ua i roto i te pirioni ua atu au tangata i teianei ao e rave ra i teia iki anga. Te tu maira tetai uianga puapinga, Te apii tikai ra ainei te Pipiria e te tutara ra a Satani i teianei ao?

KOAI TE TUTARA RA I TEIANEI AO?

Akapeea a Satani te oronga anga kia Iesu te au patireia katoatoa o teianei ao me kare e nona te reira?

Patoianga a Iesu i ta Satani timata anga no te akaaere i teianei ao

11 Kare rava a Iesu i ekoko ana e ko Satani te tutara ra i teianei ao. Na etai ravenga temeio, kua akaari a Satani kia Iesu “te au basileia katoa o te ao nei, e to ratou kakā.” I reira to Satani taputou anga kia Iesu: “E oronga atu au i teianei au mea katoa kia koe, kia akatopa mai koe ki raro e akamori mai iaku.” (Mataio 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Ka akamanako ana i teia. Ka riro ainei teia oronga anga ei timata anga kia Iesu naringa kare a Satani i te tutara no teia au patireia? Kare a Iesu i kopae ana i te manako e no Satani katoatoa teia au kavamani o te ao. Papu e, kua rave rai a Iesu i te reira naringa kare ko Satani te ririnui i muri ake ia ratou.

12 E tikai, ko Iehova te Atua Mana Katoatoa, Tei Anga i te ao manea e pini ua ake. (Apokalupo 4:11) Inara, kare e ngai i roto i te Pipiria e karanga ra e ko te Atua ko Iehova me kore ko Iesu Karaiti te tutara o teianei ao. Ko te tika, kua taiku tikai mai a Iesu ia Satani ko “te ariki o teianei ao.” (Ioane 12:31; 14:30; 16:11) Te tuatua katoa ra te Pipiria i te Tiaporo ko Satani e ko “te atua o teianei ao.” (2 Korinetia 4:3, 4) No runga i tei patoi ra, me kore ko Satani, te tata ra te apotetoro Kerititiano ko Ioane: “Te vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.”—1 Ioane 5:19.

ME TAKOREIA TO SATANI AO

13 I te mataiti taki tai e topa ra, te kino ua maira teianei ao. Kua ki te reira i te au vaeau tamaki, te aronga poritiki pikikaa, te au arataki akonoanga pikikaa, e te aronga vinivini kino. E ngata tikai te taui i teianei ao. Te akaari maira te Pipiria e te vaitata maira te tuatau me takore te Atua i teianei ao kino i te tuatau o te tamaki o Aramakito. Ka tupauia teia ki tetai ao ou tuatua tika.—Apokalupo 16:14-16.

14 Kua iki te Atua ko Iehova ia Iesu Karaiti ei Tutara i Tona Patireia i te rangi, me kore kavamani. I te tuatau i topa, kua totou te Pipiria: “Kua anau mai oki tetai tama na tatou, kua orongaia mai tetai tamaroa na tatou: ei runga i tona ra pakuivi te au vai ei: e tapaia tona ingoa…te Ariki no te au. Kare e mutu te tupu anga o tona ra basileia, e tona au.” (Isaia 9:5, 6) No runga i teia kavamani, kua apii a Iesu i tana au pipi kia pure: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:10) Mei ta tatou ka kite a muri ake i roto i teia puka, kare e roa ka takore to te Atua Patireia i te au kavamani katoatoa o teianei ao, e ka tupau te reira ia ratou pouroa. (Daniela 2:44) Ka apai mai i reira to te Atua Patireia i tetai enua parataito.

TE VAITATA MAIRA TETAI AO OU!

15 Te akapapu maira te Pipiria ia tatou: “Te tatari nei ra tatou i te rangi ou e te enua ou [ta te Atua] i tuatua maira, i te vai tika anga o te tuatua-tika ra.” (2 Petero 3:13; Isaia 65:17) I etai taime me tuatua te Pipiria no “te enua,” te aite anga e au tangata e noo ra i te enua. (Genese 11:1) No reira, “te enua” tuatua tika e taiate tangata te reira e marekaia ra e te Atua.

16 Kua taputou a Iesu e i te ao ou e tu mai nei, te aronga tei marekaia e te Atua ka rauka te apinga aroa o te “ora mutu kore.” (Mareko 10:30) E uri ine i taau Pipiria kia Ioane 3:16 e te 17:3, e e tatau i ta Iesu i tuatua kia rave tatou e rauka ai te ora mutu kore. I teianei ka akamanako ana i ta te Pipiria au akameitakianga te ka rekarekaia e te aronga tei tau meitaki no te reira apinga aroa manea mei te Atua mai i roto i te enua Parataito.

17Ka kore te kino, te tamaki, te ta tangata, e te ta ua. “Kare ua te tangata kino ra…Kareka te aronga maru ra, ka noo ïa i te enua.” (Salamo 37:10, 11) Ka tupu te au no te mea ka ‘akakore te Atua i te tamaki e tae rava ki te openga enua.’ (Salamo 46:9; Isaia 2:4) I reira “e ruperupe ei te aronga tuatua-tika; e maata roa oki te au, e ope ua atu te marama”—tera te aite anga e tuatau ua atu!—Salamo 72:7.

18Ka noo tinamou ua to Iehova aronga akamori. Koi vai ei te ngati Iseraela i te tuatau Pipiria i te akarongo i te Atua

19Kare e rava kore o te kai. “E manga sitona okotai rima i ki i te enua nei,” i imene ei te tata taramo. “I runga i te take o te au maunga ra.” (Salamo 72:16) Ka akameitaki te Atua ko Iehova i tona aronga tuatua tika, e ei “reira e ua maata mai ei te enua.”—Salamo 67:6.

Te rekareka taokotai ra te au tangata mei te au turanga tukeke i roto i te Parataito

20Ka riro te enua katoa ei parataito. Ka riro te au are e te au kainga ou ma te manea ei tupau i te enua tei takinoia e te au tangata ara ua. (Isaia 65:21-24; Apokalupo 11:18) I te tuatau e topa ra, tetai au tuanga o te enua tei akaviia ka maata atu tona manea e te uua anga mei te kainga o Edene e tae ua atu ki te katoa anga o te enua. E kare rava te Atua e poka i te ‘oora i tona rima, e te akamerengo i te kaki o te au mea ora katoa nei.’—Salamo 145:16.

21Ka tupu te au i rotopu i te au tangata e te manu. Ka kai kapiti te au manu taetaevao e to te kainga. Kare katoa tetai tamaiti meangiti e mataku i te au manu kino o teia tuatau.—Isaia 11:6-9; 65:25.

22Ka kore te maki. Ei tutara no te Patireia o te Atua, ka maata atu ta Iesu rapakau anga i tana i rave iaia i te enua nei. (Mataio 9:35; Mareko 1:40-42; Ioane 5:5-9) No reira “kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.”—Isaia 33:24; 35:5, 6.

23Te aronga akaperepereia tei mate ka akaoraia mai ma te manakonako anga kia kore rava e mate. Pouroa te aronga e moe ra i te mate i roto i te manako o te Atua ka akaoraia mai. Ko te tika, “e tuakaouanga to tei mate, te aronga tuatua-tika e te aronga tuatua-tika kore.”—Angaanga 24:15; Ioane 5:28, 29.

24 Mei teaa atura tetai tuatau ki mua e vai maira no te aronga te ka iki i te apii no runga i Tei Anga Mekameka ra ia tatou, ko te Atua ko Iehova, e te tavini iaia! Ko te Parataito e aere maira i te enua nei ta Iesu i taiku i tona taputou anga ki te tangata rave kino tei mate i te pae iaia: “Ei Paradaiso taua katoa i teianei rai rā.” (Luka 23:43) E mea puapinga kia apii maata atu tatou no Iesu karaiti, na roto mai oki iaia teia au akameitakianga katoatoa e rauka ai.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

  • Ka akatupuia to te Atua akakoro anga no te maani i te enua ei parataito.—Isaia 45:18; 55:11.
  • Te tutara ra a Satani i teianei ao.—Ioane 12:31; 1 Ioane 5:19.
  • I te ao ou e aere maira, ka riringi mai te Atua i te akameitakianga e manganui ki rungao i te au tangata.—Salamo 37:10, 11, 29.

Au Uianga Apii

1. Eaa to te Atua akakoro anga no te enua?

2. (a) Akapeea tatou e kite ei ka akatupuia to te Atua akakoro anga no te enua? (e) Eaa ta te Pipiria e karanga ra no te au tangata ka ora e tuatau ua atu?

3. Eaa te au turanga maromaroa e tupu ra i te enua nei, e eaa te au uianga ka tu mai?

4, 5. (a) Koai tikai tei tuatua kia Eva na roto i tetai ovi? (e) Akapeea tetai tangata meitaki e te tu tika i mua ana i te riro anga mai ei keia?

6. Akapeea tetai tamaiti vaerua ririnui a te Atua te riro anga mai ko te Tiaporo ko Satani?

7. (a) Eaa a Adamu raua ko Eva i mate ei? (e) Eaa ra te uanga katoatoa a Adamu i tangata metua ai e i mate atu ei?

8, 9. (a) Eaa te akaaoanga ta Satani tikai i rave? (e) Eaa ra te Atua i kore ei i takore viviki i te aronga meameaau?

10. Akapeea koe te turu anga i to Iehova tua ei pau anga ki ta Satani akaaoanga?

11, 12. (a) Akapeea tetai timata anga o Iesu te akaari mai anga e ko Satani te tutara o teianei ao? (e) Eaa atu te akapapu maira e ko Satani te tutara o teianei ao?

13. Eaa ra i anoanoia ai tetai ao ou?

14. Koai ta te Atua i iki ei Tutara i Tona Patireia, e akapeea teia te totou angaia?

15. Eaa te “enua ou”?

16. Eaa te apinga aroa puapinga rava atu mei te Atua mai no te aronga tana i mareka, e eaa ta tatou ka rave e rauka ai te reira?

17, 18. Akapeea tatou e papu ei ka tupu te au e te tinamou i te au ngai ravarai i te enua nei?

19. No teaa tatou ka kite ei e ka maata te kai i roto i te ao ou o te Atua?

20. No teaa ra tatou ka papu ei ka riro mai te enua katoa ei parataito?

21. Eaa te akaari maira e te vai ra te au i rotopu i te au tangata e te manu?

22. Eaa te ka tupu ki te maki?

23. No teaa te tuakaou anga ei akarekareka anga i to tatou au ngakau?

24. Eaa ra toou manako te nooanga i te Parataito i te enua nei?