Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

PENE VARU

Eaa te Patireia o te Atua?

Eaa te Patireia o te Atua?

Eaa ta te Pipiria e akakite maira kia tatou no te Patireia o te Atua?

Eaa ta te Patireia o te Atua ka rave?

Aea te Patireia e akatupu ei i te anoano o te Atua kia akonoia i te enua nei?

E MIRIONI ua atu au tangata i te ao katoa i matau i te pure tei kapikiia e te manganui ko to Tatou Metua, me kore te Pure a te Atu. Te taiku ra teia nga tuatua i tetai pure rongonui ta Iesu Karaiti uaorai i oronga ei akaraanga. E aiteanga puapinga tikai to teia pure, e na te uriurianga i tana au patianga mua e toru ka tauturuia tatou kia kite maata atu i ta te Pipiria tikai e apii maira.

2 I te akamataanga o teia pure akaraanga, kua ikuiku a Iesu i tana aronga akarongo: “Na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te [au rangi] ra, Kia tapu toou ingoa. Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te [au rangi] katoa na.” (Mataio 6:9-13, akaaite ia NW.) Eaa te aiteanga o teia au patianga e toru?

3 E maata ta tatou i apii ake nei no te ingoa o te Atua, ko Iehova. Kua uriuri katoa tatou i te anoano o te Atua—tana i rave e ka rave no te tangata nei. Inara, eaa ta Iesu e taiku ra i tona pure anga: “Kia tae toou basileia”? Eaa te Patireia o te Atua? Akapeea tona tae anga mai te tama anga i te ingoa o te Atua, me kore te akatapu anga i te reira? E eaa te pirianga o te tae anga mai o te Patireia ki te raveanga i te anoano o te Atua?

TE PATIREIA O TE ATUA

4 Te Patireia o te Atua e kavamani ia tei akatumuia e te Atua ko Iehova ma te Ariki tei ikiia e te Atua. Koai te Ariki o te Patireia o te Atua? Ko Iesu Karaiti. Ei Ariki e maata atu a Iesu i te au tutara tangata katoatoa e te kapikiia ra “ko te Ariki o te au ariki, e te Atu o te au atu ra.” (1 Timoteo 6:15) E mana ririnui tona te ka maata atu tana meitaki ka rave i tetai ua atu tutara tangata, e te mea meitaki rava atu ia ratou.

5 Ka tutara te Patireia o te Atua noea mai? Teiea ra, a Iesu? Te maara ra ia koe te apiianga e i tamate ia aia i runga i te rakau tamamae anga, e i reira kua akatu ia aia. I muri poto ake, kua aere aia ki te rangi. (Angaanga 2:33) No reira, tei reira te Patireia o te Atua—i te rangi. Te tumu ia i kapiki ei te Pipiria i te reira e “patireia i te rangi.” (2 Timoteo 4:18, NW) Noatu e tei te rangi te Patireia o te Atua, ka tutara mai te reira ki rungao i te enua.—Apokalupo 11:15.

6 Eaa te akariro ra ia Iesu ei Ariki takake? Tetai tumu, kare rava aia e mate. Me akaaiteia a Iesu ki te au ariki tangata, te kapiki ra te Pipiria e “tei iaia anake ra te mate kore, e te noo ra oki ki roto i te mārama kare e taea e te tangata katoa.” (1 Timoteo 6:16) Tera te aiteanga te meitaki pouroa ta Iesu ka rave ka tupu ua atu rai. E ka rave aia i te au mea maata e te meitaki.

7 Ka akara ana i teia totou Pipiria no Iesu: ‘Ka noo ua mairai te vaerua o Iehova ki runga iaia, te vaerua o te pakari e no te karape; te vaerua o te ako e no te mana; te vaerua no te kite, e no te mataku ia Iehova. E maata oki tona kite i te mataku ia Iehova; kare aia e akava ua i ta ona mata i akara ra, kare katoa e akatika ua i ta ona taringa i akarongo ra: I te tuatua-tika ra ka akava mai ei aia i te aronga ao ra, e akatika oki aia ma te tuatua-tau, no te aronga maru o te enua nei.’ (Isaia 11:2-4) Te akaari maira teia au tuatua e ka riro a Iesu ei Ariki tuatua tika ma te tu tangi ki rungao i te au tangata i te enua nei. Ka inangaro ainei koe i tetai tutara mei te reira?

8 Teia akaou tetai tika no runga i te Patireia o te Atua: Kare a Iesu e tutara koia anake ua. Ka tutara tetai pae ma Iesu. Ei akaraanga, kua akakite te apotetoro ko Paulo kia Timoteo: “Me akakoromaki ua atu tatou, ka tutara kapipiti katoa tatou ei au ariki.” (2 Timoteo 2:12, NW) Ae, ko Paulo, ko Timoteo, e tetai atu aronga tiratiratu tei ikiia e te Atua ka kapiti ma Iesu kia tutara i te Patireia i te rangi. Tokoia te ka rauka mai te reira akameitakianga?

9 Mei tei taikuia i te Pene 7 o teia puka, kua orongaia tetai orama ki te apotetoro ko Ioane e tana i kite “te tu ua ra te Punua-mamoe [Iesu Karaiti] ki runga i te maunga ra i Siona [tona taoonga ariki i te rangi], ma te tangata katoa i vaitata iaia okotai anere e a ngauru ma a i te tausani, ma tona ingoa e te ingoa o tona Metua i te tata angaia ki rungao i to ratou rae.” Koai ma taua 144,000? Te akakite maira a Ioane uaorai kia tatou: “Ko te aronga teia i aru i te Punua-mamoe i tona au aerenga ravarai. I okoia ïa aronga no roto i te tangata nei, ei popo mua na te Atua e na te Punua-mamoe ra.” (Apokalupo 14:1, 4) Ae, e au pipi tiratiratu ratou na Iesu Karaiti tei iki takakeia kia tutara i te rangi ma ia ra. I muri ake i te tu anga mai mei te mate kia ora i te rangi, ka “tutara ratou ei au ariki i rungao i te enua nei.” (Apokalupo 5:10, NW) Mei te au ra o te au apotetoro, i iki ei te Atua i te au Kerititiano tiratiratu e rauka ai kia akakiia te numero 144,000.

10 E mea aroa tikai te akapapa anga o Iesu e te 144,000 kia tutara i te tangata. Tetai tumu, kua kite a Iesu i te tu tangata e kia mamae. Kua karanga a Paulo ia Iesu “e kore e tika kia aroa mai ia tatou i to tatou au paruparu nei; i rokoia katoa oki aia i te au timataanga katoa, mei ia tatou katoa nei rai, kare rava ra e ara.” (Ebera 4:15; 5:8) Kua mamae e kua akakoromaki katoa tona aronga tutara ei au tangata ra. Kapiti mai, to ratou putoto anga ma te tu apa ua e kua autu i te au tu maki katoatoa. E papu e, ka marama ratou i te au manamanata ta te tangata e aro atu nei!

EAA TA TE PATIREIA O TE ATUA KA RAVE?

11 I to Iesu karanga anga kia pure tana au pipi no ratou no te Patireia o te Atua kia tae mai, kua karanga katoa aia kia pure tatou i te anoano o te Atua kia akonoia “i te enua nei, mei tei te [au rangi] katoa na.” Tei te rangi te Atua, e kua akono uaia tona anoano e te au angera tiratiratu i reira. Inara, i te Pene 3 o teia puka, kua apii tatou i tetai angera kino tei akamutu i te akono i te anoano o te Atua e kua akakeu ia Adamu e Eva kia ara. I te Pene 10, ka apii maata atu tatou i ta te Pipiria e apii maira no runga i te reira angera kino, ta tatou i kite e ko Satani te Tiaporo. Kua akatikaia a Satani ma te au angera vaerua tei iki ra i te aru iaia—ka kapikiia e au temoni—kia noo i te rangi no tetai manga tuatau. Inara, i te reira taime kare te katoa anga i te rangi e rave ra i te anoano o te Atua. Ka taui oki te reira me akamata te Patireia o te Atua i te tutara. Ka riro te Ariki akaterono ouia, a Iesu Karaiti, ei tamaki atu ia Satani.—Apokalupo 12:7-9.

12 Na te au tuatua totou ka aru mai e akatutu i te ka tupu: “E akarongo atura au i tetai reo maata i runga i te rangi, i te na ko anga e, Teia mai nei te ora, e te maroiroi, e te basileia, o to tatou Atua, e te mana o tana Mesia: kua uriia oki te akaapa i to tatou au taeake [ko Satani] ki raro, ko tei akaapa ia ratou ki mua i te aroaro o to tatou Atua i te po e te ao.” (Apokalupo 12:10) Te kite ra koe i nga tupu anga puapinga e rua tei akatutuia i roto i teia irava Pipiria? Te mea mua, ka akamata te Patireia o te Atua i raro ake ia Iesu Karaiti, i te tutara. Te rua, ka uriia mai a Satani ki vao i te rangi ki rungao i te enua nei.

13 Eaa tei tupu i taua nga tupu anga e rua? Tei tupu i te rangi, ka tatau tatou: “E teianei, kia rekareka, e te au rangi e, e ko kotou katoa oki ko tei noo i reira.” (Apokalupo 12:12) Ae, te rekareka ra te au angera tiratiratu i te rangi no tei uriia a Satani e tana au temoni, te aronga katoatoa i te rangi ra e aronga tiratiratu i te Atua ko Iehova. Te vai ra te tu au e te tu rotai motu kore i reira. Te akonoia ra te anoano o te Atua i te rangi.

14 Inara, akapeea, te enua? Te karanga ra te Pipiria: “E mate ra oki to te enua e to te tai! tei raro atu na oki te diabolo ia kotou na, e riri maata oki tona, no te mea kua kite aia e e manga tuatau poto ua tona e toe nei.” (Apokalupo 12:12) Te riri ra a Satani no tei uriia ki vao i te rangi ma te tuatau poto ua. I tona riri te akatupu ra aia i te taitaia, me kore te “mate,” i te enua nei. E maata atu ta tatou ka apii no te reira “mate” i te pene ka aru mai. Na te akamanako anga i te reira, ka ui tatou, Akapeea e rauka ai i te Patireia te akatupu kia akonoia te anoano o te Atua i te enua nei?

15 I na, e akamaara ana i te anoano o te Atua no te enua. Kua apii koe i te reira i te Pene 3. I Edene, kua akaari te Atua i tona anoano no te enua kia riro ei parataito ki i te iti tangata mate kore e te tuatua tika. Na Satani i akatupu ia Adamu e Eva kia ara, e na te reira i taroaroa i te anoano o te Atua no te enua kia akatupuia inara kare i taui i te reira. Te akakoro ra rai a Iehova kia “riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.” (Salamo 37:29) E ka akatupu te Patireia o te Atua i te reira. Na teea tu?

Na te uriia anga o Satani e tana au temoni ki vao i te rangi i apai mai ei i te mate ki te enua nei. Kare e roa ka ope teia au manamanata

Au tutu o te tamaki, ta tangata, e te onge

16 Ka akara ana i te totou tei kitea ia Daniela 2:44. Ka tatau tatou i reira: “E i te au rā o taua au ariki ra, e akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu: kare oki taua basileia ra e riro i etai ke, e riro na te reira e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra, e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.” Eaa ta teia e akakite maira kia tatou no te Patireia o te Atua?

17 Te mea mua, te akakite maira kia tatou e ka akatumuia te Patireia o te Atua “i te au rā o taua au ariki ra,” me kore koi vai ei tetai atu au patireia. Te rua, te akakite maira kia tatou e ka vai te Patireia e tuatau ua atu. Kare te reira e autuia e te tupauia e etai atu kavamani. Te toru, ka kite tatou e ka tupu te tamaki i rotopu i te Patireia o te Atua e te au patireia o teianei ao. Ka autu te Patireia o te Atua. I te openga, ko te kavamani anake uaia ki rungao i te tangata nei. I reira te au tangata e rekareka ai i te tutara anga meitaki rava atu ta ratou i kite ana.

18 E maata ta te Pipiria e tuatua ra no te reira tamaki openga i rotopu i te Patireia o te Atua e te au kavamani o teianei ao. Ei akaraanga, te apii maira te reira e i te openga e aere maira, ka akatotoa te au vaerua kino i te au pikikaa no te akavare i “te ui ariki o te ao katoa nei.” Eaa te akakoro anga? “E akaputuputu ia ratou [te au ariki] i te tamaki i taua rā maata o te Atua mana katoatoa ra.” Ka akaputu kapitiia mai te au ariki o te enua ki “tetai ngai, ko Aramagido te ingoa i te tuatua Ebera.” (Apokalupo 16:14, 16) Tei akakiteia i taua nga irava, i kapikiia ai te tamaki openga i rotopu i te au kavamani tangata e te patireia o te Atua ko te tamaki a Aramakito.

19 Eaa ta te Patireia o te Atua ka akatupu na roto ia Aramakito? Ka akamanako akaou ana i te anoano o te Atua no te enua. Kua akakoro te Atua ko Iehova kia akakiia te enua ki te au tangata tuatua tika e te apa kore ma te tavini iaia i roto i te Parataito. Eaa te arai ra i te reira kia tupu i teia taime tikai? Te mea mua, e aronga ara ua tatou, ka maki tatou e ka mate. Inara, kua apii tatou i te Pene 5, i mate a Iesu no tatou e rauka ai ia tatou i te ora e tuatau ua atu. Papu te maara ra ia koe te au tuatua i te Evangeria a Ioane tei tataia: “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.”—Ioane 3:16.

20 Tetai akaou manamanata koia oki e manganui te au tangata e rave ra i te au mea kino. Te pikikaa ra ratou, te aite pikikaa ra, e te rave tau kore ra. Kare ratou e inangaro i te rave i te anoano o te Atua. Te au tangata e rave ra i te au mea kino ka takoreia i te tuatau o ta te Atua tamaki ko Aramakito. (Salamo 37:10) Inara, tetai akaou tumu kare te anoano o te Atua e akonoia ra i te enua nei no te mea kare te au kavamani e akamaroiroi ra i te au tangata kia rave i te reira. E manganui te au kavamani puapinga kore, e kino, e te pikikaa. Te akakite tika maira te Pipiria: “Te tutara ra tetai tangata ki rungao i tetai, ei mate nona uaorai.”—Koheleta 8:9.

21 I muri ake ia Aramakito, ka vai te tangata ki raro ake e okotai ua kavamani, te Patireia o te Atua. Ka rave te reira Patireia i te anoano o te Atua e ka apai mai i te au akameitakianga manea. Ei akaraanga, ka takore te reira ia Satani e tana au temoni. (Apokalupo 20:1-3) Ka taangaangaia te mana ririnui o to Iesu atinga no reira kare te au tangata tiratiratu e maki e te mate atu. Mari ra, i raro ake i te tutara anga Patireia ka ora ratou e tuatau ua atu. (Apokalupo 22:1-3) Ka maaniia te enua ei parataito. Na te Patireia i reira e akatupu i te anoano o te Atua kia akonoia i te enua nei, e ka akatapu i te ingoa o te Atua. Eaa te aiteanga o teia? Tera te aiteanga i te openga i raro ake i te Patireia o te Atua ka vai te aronga pouroa e ora ra ei akangateitei i te ingoa o Iehova.

AEA TE PATIREIA O TE ATUA E ANGAANGA EI?

22 I to Iesu akakite anga ki tana au pipi e pure, “Kia tae toou basileia,” kua taka meitaki e kare te Patireia i tae mai i te reira taime. Kua tae mai ainei i to Iesu aere anga ki te rangi? Kare, no te mea kua karanga a Petero e Paulo e i muri ake i to Iesu akatu anga, kua akatupuia te totou a Salamo 110:1 kiaia: “Kua karanga aturā Iehova ki toku Atu, Ka noo koe ki toku rima katau nei, e kia akariroia e au to au enemi ei pange vaevae noou.” (Angaanga 2:32-34; Ebera 10:12, 13) E tuatau tiakianga tetai.

I raro ake i te tutara anga Patireia, ka akonoia to te Atua anoano i te enua nei mei tei te rangi katoa

Opunga ra i rungao i te moana

23 Eaa te roa? I te tuatau o te 19 anere mataiti, kua tare te aronga apiipii Pipiria e ka ope te tuatau tiakianga i te 1914. (No runga i teia mataiti, e akara i te Apenetiki.) Te au tupu anga o teianei ao tei akamata mai i te 1914 te akapapu maira i te tare anga a teia aronga apiipii Pipiria e kua tika. Te akaari maira te totou Pipiria i te 1914, kua riro mai a Karaiti ei Ariki e kua akamata te Patireia o te Atua i te rangi i te tutara. No reira, te noo nei tatou i te “manga tuatau poto ua” e toe ra no Satani. (Apokalupo 12:12; Salamo 110:2) Ka rauka katoa ia tatou i te tuatua ma te papu e kare e roa ka angaanga te Patireia o te Atua kia akatupu i to te Atua anoano kia akonoia i te enua nei. E nuti meitaki ainei teia kia koe? Ka irinaki ainei koe i teia ei mea tika? Na te pene ka aru mai e tauturu ia koe kia kite e te apii tikai ra te Pipiria i teia au mea.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA

  • E kavamani no te rangi mai te Patireia o te Atua ma Iesu Karaiti ei Ariki, e no rotopu te 144,000 i te tangata nei, i raveia mai ei kia tutara ma ia.—Apokalupo 14:1, 4.
  • Akamata te Patireia te tutara i te 1914, e mei te reira taime mai kua uriia a Satani ki vao i te rangi ki te enua nei.—Apokalupo 12:9.
  • Kare e roa ka takore te Patireia o te Atua i te au kavamani tangata, e ka riro mai te enua ei parataito.—Apokalupo 16:14, 16.

Au Uianga Apii

1. Eaa te pure rongonui ta tatou ka akara matatio i teianei?

2. Eaa te au mea e toru ta Iesu i apii i tana au pipi kia pure?

3. Eaa ta tatou ka anoanoia kia kite no te Patireia o te Atua?

4. Eaa te Patireia o te Atua, e koai tona Ariki?

5. Ka tutara te Patireia o te Atua noea mai, e ki rungao i teaa?

6, 7. Eaa te akariro ra ia Iesu ei Ariki takake?

8. Koai ma ka tutara ma Iesu?

9. Tokoia ka tutara ma Iesu, e i naea to te Atua akamata anga i te iki ia ratou?

10. No teaa ra i te akapapa anga aroa ia Iesu e te 144,000 kia tutara ki rungao i te tangata nei?

11. No teaa ra a Iesu i karanga ai kia pure tana au pipi no te anoano o te Atua kia akonoia i te rangi ra?

12. Eaa nga tupu anga e rua e akatutuia ra ia Apokalupo 12:10?

13. Eaa tei tupu ki to Satani uriia anga ki vao i te rangi?

14. Eaa tei tupu no tei uriia mai a Satani ki te enua nei?

15. Eaa to te Atua anoano no te enua?

16, 17. Eaa ta Daniela 2:44 e akakite maira kia tatou no te Patireia o te Atua?

18. Eaa te ingoa o te tamaki openga i rotopu i te Patireia o te Atua e te au kavamani o teianei ao?

19, 20. Eaa te arai ra i to te Atua anoano kia akonoia i te enua i teia taime tikai?

21. Akapeea te Patireia e akatupu ei i te anoano o te Atua kia akonoia i te enua nei?

22. No teaa tatou ka kite ei e kare to te Atua Patireia i tae mai i to Iesu taime i te enua me kore i muri viviki ake i tona akatu anga?

23. (a) I naea te Patireia o te Atua i akamata ai te tutara? (e) Eaa te ka uriuriia i te pene ka aru mai?

Apii Maata Atu

POROKARAMU APII PIPIRIA

Eaa te Tumu ka Apii ei i te Pipiria?

Te pau maira te Puka Tapu i te au uianga puapinga no te mirioni ua atu tangata i te ao katoa. Ka inangaro ainei koe i te kite i te au pauanga?