1 TE PATIREIA O TE ATUA E KAVAMANI TIKA TIKAI

“Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.”—Mataio 6:9-13

Eaa te Patireia o te Atua?

 • Apokalupo 11:15

  Ka tutara te Patireia me kore te kavamani o te Atua i te enua mei te rangi mai.

 • 1 Timoteo 6:15

  Ko Iesu te Ariki o te Patireia o te Atua.

 • Apokalupo 14:1, 4

  E 144,000 tangata te ka tutara kapiti e Iesu mei te rangi mai.

 • Ebera 4:15; 5:8

  Kua mārama a Iesu e te 144,000 i to tatou turanga e ta tatou e na roto nei.

2 KO IESU TE TUTARA TAU RAVA ATU

“I te tuatua-tika ra ka akava mai ei aia i te aronga ao ra.”—Isaia 11:4

Eaa i tau ei e ko Iesu te Ariki meitaki rava atu kia ikiia no te Patireia?

 • 1 Timoteo 6:16

  Ka mate te au tutara tangata, kare rava a Iesu e mate. Ta Iesu au mea meitaki i rave no tatou ka vai rai e tuatau ua atu.

 • Isaia 11:2-4

  Maata atu te meitaki ta Iesu ka rave i ta tetai ua atu tutara. Maata atu tona mana i to te au tutara tangata katoatoa. E tangata tuatua tau e te aroa ua.

3 KA AKAPAPU TE PATIREIA KIA AKATUPUIA TO TE ATUA ANOANO

“E akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu.”—Daniela 2:44

Eaa ta te Patireia i rave? Eaa ta te reira ka rave a te tuatau ki mua?

 • Apokalupo 12:7-12

  Muri ake i to Iesu riro anga ei Ariki i te rangi i te 1914, kua uri mai aia ia Satani ki te enua nei. No reira i maata ai te manamanata, te mamae, e te taitaia i te enua nei.

 • Koheleta 8:9; Apokalupo 16:16

  Me tae mai Aramagido, ka takore te Patireia o te Atua i te au kavamani kino a te tangata.

 • Salamo 37:10

  Te aronga ka rave ua rai i te kino ka takoreia.

 • Apokalupo 22:1-3

  Me tutara te Patireia o te Atua, kare e tangata e maki e kare e mate. Ka akakakā te katoatoa i te ingoa o te Atua.