Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

18. Ka Akatapu Ainei au Toku Oraanga Kia Iehova e Kia Papetito?

18. Ka Akatapu Ainei au Toku Oraanga Kia Iehova e Kia Papetito?

1 KA TAU AINEI KIA PAPETITOIA AU?

“I na e vai teia, eaa au nei e kore ei e bapetizoia?”—Angaanga 8:36

No teaa au ka papetito ei e ka akapeea?

Me papetito koe, te akaari ra te reira e kua akaruke koe i toou oraanga i mua ana e kua akamata i tetai oraanga ou i te rave i to Iehova anoano.

 • Mataio 28:19, 20

  Kia tavini ia Iehova, ka anoanoia koe kia papetito.

 • Salamo 40:8

  Me papetito koe, akaari mai te reira e kua inangaro koe i te tavini i te Atua.

 • Mataio 3:16

  Kia taruku takiriia koe ki roto i te vai mei ia Iesu rai.

2 KARE ROA IEHOVA E TAPAPA MAI I TETAI MEA KARE E RAUKA IA KOE

“Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”—1 Ioane 5:3

No teaa koe ka kore ei e mataku i te akatapu ia koe kia Iehova?

 • Salamo 103:14; Isaia 41:10

  Kare e anoanoia te tu apakore me akatapu ia koe kia Iehova. Ka tauturu aia ia koe kia rave i te mea tika.

 • Kolosa 1:10

  Na toou inangaro no Iehova e tauturu ia koe kia kore e mataku e ka akataitaia koe iaia.

3 AU TAKAINGA I MUA AKE KA PAPETITO EI

“E mea tau naku te rave i toou anoano, e taku Atua; te vai nei oki taau ture tei roto i toku nei ngakau.”—Salamo 40:8

Eaa te ka anoanoia kia rave koe me akatapu i toou oraanga kia Iehova?

 • Ioane 17:3

  APII I TE TUATUA A TE ATUA

  Anoanoia kia kite ia Iehova e ia Iesu Mesia. Te maata atu i taau ka kite no runga ia raua, maata atu toou inangaro ia raua.

 • Ebera 11:6

  AKAMATUTU I TOOU AKARONGO

  E irinaki pu tikai i roto i ta Iehova au taputou e te mana o ta Iesu atinga kia akaora ia tatou mei te ara e te mate.

 • Angaanga 3:19

  TATARAARA

  Te aiteanga, kua tataraapa tikai koe no taau au tarevake i rave.

  ARIU MAI

  Te aiteanga, kia akamutu koe i te rave i tetai ua atu peu tarevake e kia rave i te mea tika.

 • 1 Petero 4:2

  AKATAPU I TOOU ORAANGA

  Te akatapu ra koe i toou oraanga kia Iehova me taputou koe na roto i te pure e koia taau ka akamori, e ko tona anoano te mea puapinga roa atu i roto i toou oraanga.